Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Tauturu i te Tamariki kia Matau i te Akaaerenga a Iehova

Tauturu i te Tamariki kia Matau i te Akaaerenga a Iehova

 Tauturu i te Tamariki kia Matau i te Akaaerenga a Iehova

E INANGARO ana te tamariki i te apii. Akamanako ana i te au uianga ta te au tamariki o Iseraela i inangaro i te ui, ia ratou i Aiphiti i te po o te Pasa mua: ‘Eaa te punua mamoe ka tamateia ai?’ ‘Eaa a Papa i parai ei te toto ki runga i te ngutupa?’ ‘Ka aere tatou kiea?’ Te kite uaia ra e kua mareka a Iehova i taua au uianga ra no tana i akaue atu ki te au metua tane Iseraela. Kua akakite a Iehova no runga i te akono anga i te au Pasa o te tuatau ki mua e: “Kia ui mai ta kotou au tamariki kia kotou e, Eaa teianei ravenga na kotou? Ei reira kotou e karanga atu ei e, E atinga pasa teia na Iehova, ko tei aere ua na rungao i te au are o te tamariki a Iseraela i Aiphiti ra, ka ta ai aia i to Aiphiti, akaora iora aia i to tatou au are i reira.” (Exo. 12:24-27) Muri mai, kua akamaara atu a Iehova ki te au metua Iseraela i te puapinga o te pau i te au uianga a te tamariki no “te au akonoanga, e te au tuatua-tau” ta Iehova i akaue atu.​—Deu. 6:20-25.

 Taka meitaki e, te inangaro ra a Iehova kia rauka i te tamariki te au pauanga tau no ta ratou au uianga no runga i te akamori mou​—te au pauanga ka akakeu ia ratou kia inangaro ia Iehova ei Atua e ei Akaora no ratou. Teia tuatau, te inangaro nei rai a Iehova i taua tu ra no ta tatou tamariki. Tetai mataara e rauka ai te au metua i te apii i ta ratou tamariki kia akatupu i te aroa ngakau tae no te Atua e tona iti tangata, koia oki kia tauturu ia ratou kia matau i te akaaerenga a Iehova e kia marama i ta te akaaerenga e rave ra no tatou. No reira ka akara tatou i tetai au mataara ka rauka i te tauturu i te tamariki, kia apii maata atu no runga i te au tuanga o te akaaerenga a te Atua.

Putuputuanga i Toou Ngai

Ka inangaroia te tamariki kia matau i te putuputuanga ta te pamiri e piri ra. Kia tupu teia, ka inangaroia koe, te metua tikai, kia apai i taau tamariki ki te au uipaanga Kerititiano pouroa. Na te reira mataara, te aru ra koe i te akaraanga i akanooia e Iehova no te ngati Iseraela, tei akaueia e: “Akaputuputu mai i te au tangata, i te tane, e te vaine, e te tamariki . . . , kia akarongo ratou, e kia apii, e kia mataku i to kotou Atua ra ia Iehova, kia akamako, e kia rave oki i te au tuatua ravarai o teianei ture: Kia akarongo katoa ta ratou au tamariki, kare i kite ra, kia apii, e kia mataku i to kotou Atua ra ia Iehova.”​—Deu. 31:12, 13.

Mei te varevare anga, ka rauka i te tamariki i te apii i te Tuatua a Iehova. Kua tuatua te apotetoro ko Paulo no Timoteo e: “Mei to tamariki anga mairai toou kite i te tuatua tapu i tataia ra.” (2 Timo. 3:15) I te au uipaanga i ko i te Are Uipaanga Patireia, ka marama te tamariki rikiriki roa i te au akakiteanga e orongaia maira, e ka matau i te au imene Patireia. Ka kite ratou i te taangaanga e te akangateitei i te  Pipiria e te au puka akatumuia ki runga i te Pipiria. Tetai, i ko i ta tatou au uipaanga, ka kite ratou i tetai tu tei akataka i te au pipi mou tikai a Karaiti—ko te aroa tika tikai. Kua akakite a Iesu e: “E tuku atu au i te akauenga ou kia kotou, E aroa kotou ia kotou uaorai: mei iaku i aroa ia kotou na, e aroa katoa oki kotou ia kotou uaorai. Ko te mea teia e kite ei te tangata katoa e e pipi kotou naku, kia aroa kotou ia kotou uaorai.” (Ioa. 13:34, 35) Te aroa pumaana e te turanga ponuiaau tika tikai e kitea ra i ko i te Are Uipaanga Patireia, ka reka te tamariki e ka tauturu ia ratou kia akariro i te aerenga ki te au uipaanga Kerititiano ei tuanga tinamou no to ratou oraanga.

Me akariro koe ei peu matau i te tae vave ki ko i te Are Uipaanga Patireia e kia noonoo atu i muri ake i te uipaanga, ka rauka te atianga no taau tamariki i te akatupu i tetai au pirianga oa. I to te tuku kia piri ua ratou ki te tamariki, kore ei koe e akaaravei ia ratou ki te au taeake e te au tuaine tukeke te mataiti? Me matau ratou i te au taeake pakarikari, ka kite ratou e e maata te au tupuanga manea e te pakari o taua aronga ra. Mei ia Zekaria rai i taito ‘ko tei kite koia oki, tei apii i te au orama a te Atua,’ kua riro ei akakeuanga meitaki tikai ki runga i te tamaiti mapu ko Uzia, te Ariki o Iuda, mei te reira katoa te aronga tei tavini tiratiratu ia Iehova no te au mataiti i teia tuatau, ka riro ratou ei akakeuanga meitaki ki runga i te tamariki. (2 Para. 26:1, 4, 5) Ia koe i roto i te Are Uipaanga Patireia, ka rauka katoa i te akamarama ki taau tamariki i te akakoroanga o te runanga puka, te ngai no te au akakiteanga, e tetai atu tuanga puapinga.

Akaaerenga i te Ao Katoa

Ka anoanoia te tamariki kia marama e ko te putuputuanga o to kotou ngai, e tuanga ia no te akaaerenga i te ao katoa tei tere atu i te 100,000 putuputuanga. Akamarama i te au tuanga o teia akaaerenga, akapeea te reira me angaanga, e eaa te tuanga a te tamariki i te turu i taua angaanga ra. Akaari kia ratou te tumu i tapapa rekareka atu ei koe i te au akaputuputuanga kotinga, te au uruoaanga tapere, e te au tere tutaka o te akaaere kotinga.—Akara i te pia  “Au Tumu Manako kia Uriuri i te Taime Akamorianga a te Ngutuare,” i te kapi 28.

Me ka rauka, patiia atu te au akaaere tutaka, te au mitinari, te au mema o Betela, e tetai atu au tavini orometua tamou ki toou kainga no tetai kaikai anga. Eiaa e manako e kare o ratou taime no te tamariki. Te tauta pakari ra teia au tavini tamou i te aru ia Iesu, ko tei ariki ua i te tamariki e ko tei tuatua atu kia ratou. (Mare. 10:13-16) Na te akarongo atu i taua au tavini o Iehova e akakite maira i te au mea tei tupu, e to ratou mataora i roto i te angaanga tapu, penei ka akariro katoa taau tamariki i te rave i te angaanga orometua tamou ei akakoroanga no ratou.

Eaa atu tetai taau ka rave ei pamiri, i te tauturu i taau tamariki kia matau i te akaaerenga a Iehova? Teia tetai au tamanakoanga: Rave i tetai apii na te pamiri i te uriuri i te puka Jehovah’s Witnesses​—Proclaimers of God’s Kingdom. Akateimaa ki runga i te akamori, te tu akaaka, e te tiratiratu ta te au tavini o Iehova i akaari mai. Akaari e i akapeea a Iehova i te taangaanga anga ia ratou ei akakite i te tuatua meitaki i te ao katoa e pini ua ake. Taangaanga i te au vitio tei neneiia e te akaaerenga a Iehova i te apii i te au apiianga puapinga o te au tuatau i topa e teia tuatau. Me ka rauka ia koe, atoro atu i te opati manga e te Betela i roto i toou enua me kore i tetai enua ke. Na taua atoroanga ra e akatupu i te inangaro o taau tamariki, e i akapeea te tuanga o te akaaerenga a Iehova i runga nei te enua, i raro ake i te aratakianga a te pupu tavini akono meitaki, i te oronga anga i te kai pae vaerua e te aratakianga ki te au taeake i te ao katoa nei, mei tei raveia rai i te anere mataiti mua T.N.​—Mata. 24:45-47; Anga. 15:22-31.

Akatano i te Akakiteanga ki te Tamaiti

I te apiianga i taau tamariki, e akamanako i te mataara i ikuiku ei a Iesu i tana au apotetoro. I tetai taime kua akakite aia kia ratou e: “E manganui ra taku tuatua e akakite atu kia kotou, kare ra e tika ia kotou i teianei.”  (Ioa. 16:12) Kare a Iesu i oronga maata rava ana i te au akakitekiteanga ki tana au pipi. Kua apii marie ra aia ia ratou i te au tuatua mou puapinga, kia rauka ia ratou te ariki i te reira ma te marama meitaki. I roto i te reira tu, eiaa e oronga maata i te manako ki taau tamariki. Na te apii rikiriki ua anga ia ratou kia kite no runga i te akaaerenga, ka mou mai to ratou manako ki runga i taau e apii ra, e ka riro te apiianga no runga i te putuputuanga Kerititiano ei akatupu i te mataora. Me taui te au anoano o taau tamariki, ka rauka ia koe te apii akaou e te akamaata atu i ta ratou au mea i kite takere.

E punanga te putuputuanga Kerititiano no te akamaroiroi i te pae vaerua, e ko te tamariki e piri maroiroi atura ki te au angaanga a taua punanga ra, ka matutu roa atu ratou i te kopae i te akakeuanga a to Satani ao. (Roma 12:2) Papu ia matou e, ka mataora koe i te tauturu i taau tamariki kia matau i te akaaerenga a Iehova. Ma tana akameitakianga, kia noo tamou tiratiratu ua rai ratou ki roto i te reira, e ki te Atua aroa ta matou e tavini nei.

[Pia/​Tutu i te kapi 28]

 Au Tumu Manako kia Uriuri i te Taime Akamorianga a te Ngutuare

Teia tetai au tumu manako no runga i te Akaaerenga a Iehova te ka rauka ia koe i te uriuri i te taime Akamorianga a te Ngutuare i te aiai.

▪ Uriuri akaou i te tuatua enua o te putuputuanga i toou ngai. Inaea te reira i akamata ai e i akapeea? Teea te au Are Uipaanga Patireia tukeke ta te putuputuanga i taangaanga ana? No teia uriurianga, kore koe pati i tetai mema tei roa ki roto i te putuputuanga, ki toou kainga kia pau i te au uianga a taau tamariki?

▪ Akamarama i te akakoroanga o te au uipaanga putuputuanga tukeke e te au putuputuanga mamaata atu, e ka akapeea te tamariki e puapingaia ai mei te reira.

▪ Uriuri i te akakoroanga o te au apii tukeke tei akanooia e te Akaaerenga a Iehova. Akakite mai i tetai au tupuanga e akaari maira i te puapinga ta te au karatuati o teia au apii i akatupu.

▪ Tauturu i te tamariki kia kite e e puapinga kia riro ei au papuritia akakite putuputu i te tuatua meitaki. Akaari kia ratou e akapeea me o atu ki roto i te ripoti o te ao katoa tei neneiia i roto i te Yearbook of Jehovah’s Witnesses.

▪ Uriuri i te au tu tavinianga tamou tukeke ka rauka i te tamariki i te rave i roto i te akaaerenga a Iehova. E meitaki te pene 10 o te puka Akaaereia kia Rave i to Iehova Anoano, no te reira.

▪ Tauturu i te tamariki kia marama i te tumu ka aru ei tetai au aratakianga i roto i te putuputuanga. Akamarama i te tumu kare ratou e tau kia rave i tetai mea takake mei te akaaerenga a Iehova, noatu e au mea rikiriki ua. Akaari e akapeea ratou i te turuturu anga i te turanga mako i roto i te putuputuanga na te aru anga i te aratakianga a te aronga pakari.

[Tutu]

Ka puapinga taau tamariki me akaoa atu ki te aronga tei roa te tavini anga

[Au Tutu i te kapi 26]

Mei to Iseraela i taito, ka tauta te au metua i teia tuatau i te oronga i te au pauanga tau me uiia mai no runga i te akaaerenga a Iehova