Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kimi ua rai na Mua i ‘Tana Tuatua-Tika’

Kimi ua rai na Mua i ‘Tana Tuatua-Tika’

 Kimi ua rai na Mua i ‘Tana Tuatua-Tika’

“E na mua ra kotou i te kimi i te basileia o te Atua, e te tuatua-tika nana ra; e kapiti katoaia mai taua au mea katoa ra ia kotou.”—MATA. 6:33.

1, 2. Eaa te tuatua tika a te Atua, e kua akatumuia ki runga i teaa?

“E NA mua ra kotou i te kimi i te basileia.” (Mata. 6:33) Kua kite meitaki te Au Kite o Iehova i teia tuatau i teia akoanga ta Iesu Karaiti i oronga i roto i tana Tuatua i Runga i te Maunga. I roto i te au tuanga ravarai o to tatou oraanga, ka tauta tatou i te akaari e te inangaro nei tatou i taua kavamani Patireia e kia tiratiratu ki te reira. Kia akamanako katoa rai tatou i te tuanga rua o teia tuatua, koia oki, “te tuatua-tika nana ra.” Eaa te tuatua tika a te Atua, e eaa te aiteanga kia kimi i te reira na mua?

2 Ka rauka katoa te au tuatua mua no te “tuatua-tika” kia uriia e e “tu tika” me kore e “tiratiratu.” No reira, e tiratiratu te tuatua tika a te Atua te tau ra ki tona uaorai au turanga e te au kaveinga. I te mea e ko Iehova Tei Anga mai, e tikaanga tona i te akanoo i te turanga no te meitaki e te kino, te tika e te tarevake. (Apo. 4:11) Inara, kare te tuatua tika a te Atua i te ture papakitai e te pakari, me kore ei papaanga ture e te au akaueanga ope kore. Kareka ra, kua akatumuia te reira ki runga i to Iehova uaorai tu e tona tu maata o te tu tika e tona tu maata no te aroa, te pakari, e te mana. No reira, te kapitiia ra ta te Atua tuatua tika ki  tona anoano e te akakoroanga. Te kapiti ra te reira ki tana e tapapa maira mei te aronga te inangaro ra i te tavini iaia.

3. (a) Eaa te aiteanga kia kimi na mua i te tuatua tika a te Atua? (e) Eaa ra tatou ka turuturu ei i to Iehova au turanga tuatua tika?

3 Eaa te aiteanga kia kimi na mua i te tuatua tika a te Atua? Te aiteanga, kia rave i to te Atua anoano e kia akamareka iaia. Te kimi anga i tana tuatua tika te kapiti maira i te aru rotai anga i tana au kaveinga e te au turanga apa kore, e kare i to tatou uaorai. (E tatau ia Roma 12:2.) Ko teia tu oraanga te o maira to tatou pirianga tikai kia Iehova. Kare tatou e akarongo ua ki tana au ture no te mataku e ka akautungaia mai tatou. Mari ra, te akakeu ra to tatou aroa no te Atua ia tatou kia akamareka iaia na te turuturu anga i tona au turanga, eiaa ra to tatou uaorai. Kua kite tatou e ko te mea tano teia i te rave, ko te mea tikai te reira i angaia ai tatou kia rave. Mei ia Iesu Karaiti rai, te Ariki o te Patireia o te Atua, kia inangaro tatou i te tuatua tika.​—Ebe. 1:8, 9.

4. Eaa ra i puapinga maata ai i te kimi i te tuatua tika a te Atua?

4 Mei teaa ra te puapinga i te kimi i te tuatua tika a Iehova? E akamanako ana i teia tikaanga: Kua akatumuia te timataanga mua i roto i te kainga i Edene me ka ariki a Adamu raua ko Eva i to Iehova tikaanga kia akanoo i te au turanga, me kare. (Gene. 2:17; 3:5) No to raua akarongo kore kua tupu mai te mamae e te mate ki runga ia tatou ta raua uanga. (Roma 5:12) I tetai tua, te akakite ra te Tuatua a te Atua e: “Ko tei aruaru i te tuatua-tika e te aroa, e rauka iaia te ora, te tuatua-tika, e te ngateitei.” (Mase. 21:21) Ae, te kimi anga na mua i te tuatua tika a te Atua ka tupu mai te pirianga rotai kia Iehova, te ka taki atu ki to tatou uaorai ora.​—Roma 3:23, 24.

Te Kino no te Manako i to Tatou Uaorai Tuatua Tika

5. Eaa tetai mea kino ka kopae tatou?

5 Te tataanga ki te au Kerititiano i Roma, kua akakite te apotetoro ko Paulo i tetai kino ka kopae tatou pouroa, kia puapingaia tatou i te kimi na mua i te tuatua tika a te Atua. Te tuatua anga no runga i tona au oa ngati Iuda, kua akakite a Paulo e: “Ko au te kite ia ratou, e maroiroi to ratou i ta te Atua, kare ra i te maroiroi kite. No to ratou kite kore i te tuatua-tika a te Atua, e kua umuumu oki kia tupu ta ratou uaorai tuatua-tika, kare akenei ratou i kauraro tikai i te tuatua-tika a te Atua ra.” (Roma 10:2, 3) Kia tau ki ta Paulo, kare taua aronga akamori ra i marama i te tuatua tika a te Atua, no te mea te varenga ua ra ratou i te akatupu i ta ratou uaorai tuatua tika. *

6. Eaa te tu ta tatou ka kopae, e no teaa ra?

6 Tetai mataara ka o atu tatou ki roto i teia ereere, te akaraanga i ta tatou tavini anga ki te Atua ei angaanga taemoemo, te akaaite anga ia tatou uaorai ki etai ke. Ka arataki atu teia ia tatou kia manako maata atu no runga i to tatou uaorai pakari e te tu. Inara, me manako akapera ua rai tatou, ka ngaropoina ia tatou ta Iehova tuatua tika. (Gala. 6:3, 4) Te akakoroanga tikai no te rave i te mea tika koia oki no to tatou aroa ia Iehova. Tetai ua atu tautaanga i te akapapu i to tatou uaorai tuatua tika ka akakore atu i to tatou aroa iaia.​—E tatau ia Luka 16:15.

7. Akapeea a Iesu i te akatikatika anga i te manamanata no te manako i to tetai uaorai tuatua tika?

7 Te manamanata ra a Iesu no runga i te aronga “e manako ia ratou uaorai e, e aronga tuatua-tika, e i akavaavaa oki ia etai ke.” Kua akatikatika aia i te manamanata no te manako i to tetai uaorai tuatua tika na te akakite anga i teia akatutuanga e: “Aere atura e toko rua puke tangata ki runga i te iero e pure; e Pharisea tetai, e telona tetai. Kua tu ua iora te Pharisea, koia anake ua, pure atura, na ko atura, E akameitaki atu au ia koe, e te Atua, i te mea kare au mei te tangata katoa nei; i te apari apinga, te tuatua-tika kore, te akaturi, e  mei tera ra telona oki. Taki rua aku akakoreangakai i te ebedoma okotai, e te oronga nei au i te ngauru o toku apinga tini katoa nei. Kareka te telona, tu ke ua atura ïa i te atea ke, kare i akara ua atu tona mata ki runga i te rangi, kua papaki ua iora i tona umauma, na ko atura, E te Atua, e aroa mai koe iaku i te tangata ara nei.” Kua taopenga a Iesu na te tuatua anga e: “E akakite atu au kia kotou, Oki maira taua tangata ra ki te ngutuare ma te akatikaia mai, kare tetai: ko te akateitei iaia uaorai ra, ka taakaakaia ïa; e te taakaaka iaia uaorai, ka akateiteiia ïa.”​—Luka 18:9-14.

Tetai Kino—‘Maata te Ketaketa kia Tika’

8, 9. Eaa te aiteanga kia ‘maata te ketaketa kia tika,’ e ka taki atu ia tatou ki teaa?

8 Tetai kino kia kopae tatou, te akatakaia ra i roto ia Koheleta 7:16: “Auraka koe e maata ua i te ketaketa kia tika, auraka oki e akapakari maata rava; eaa oki taau puapinga kia ta ia koe uaorai?” Kua oronga mai te tangata tata Pipiria akauruia i tetai tumu tei akakiteia i roto i te irava 20, no te kopae anga i taua tu ra: “Kare takiri e tangata tuatua-tika i te enua nei, ko tei rave i te tuatua meitaki, e kare rava e ara.” Ko te tangata ‘maata te ketaketa kia tika,’ te akanoo ra i tona uaorai au turanga tuatua tika e te akaapa ra i etai ke. Inara, kare aia i kite e na te rave anga i te reira, te akateitei ra aia i tona turanga i runga ake i ta te Atua, e te akapapu ra iaia uaorai ei tangata tuatua tika kore i mua i te aroaro o te Atua.

9 Ko te ‘maata te ketaketa kia tika,’ ka akaekoko ia tatou i te tu e akono ra a Iehova i te au manamanata. Kia maara ra tatou e, me ekoko tatou i te tikaanga o ta Iehova au ikianga, tera te aiteanga, te tuku ra tatou i to tatou uaorai turanga tuatua tika i runga ake i to Iehova. Mei te mea rai e te akava ra e te akaapa ra tatou ia Iehova na roto i to tatou uaorai turanga no te tika e te tarevake. Inara tei ia Iehova te tikaanga i te akanoo i te turanga tuatua tika, kare tei ia tatou!​—Roma 14:10.

10. Mei to Iobu turanga rai, eaa te ka akatupu ia tatou kia akaapa i te Atua?

10 Noatu kare tetai ia tatou e akakoro tikai ra i te akaapa i te Atua, ka akatupu to tatou tu apa kia rave tatou i teia. Ka tupu ua teia me kite tatou i tetai apinga te manako ra tatou e kare e tano ana me kore me tupu te mamae kia tatou uaorai. Kua rave katoa te tangata akarongo mou ko Iobu i teia tarevake. I te akamataanga, kua akatakaia a Iobu ei “tangata apa kore, e te tiratiratu, i te mataku anga i te Atua, e te akaruke anga i te kino.” (Iobu 1:1) Kua tupu tetai au tumatetenga kia Iobu, kiaia ra kare e tano ana. Kua arataki atu teia ia Iobu kia tuatua e ‘kua tika aia uaorai kare te Atua.’ (Iobu 32:1, 2) Ka anoanoia kia akatikatika a Iobu i tona manako. No reira eiaa tatou e poitirere e i tetai au taime ka kite mai tatou ia tatou uaorai i roto i taua turanga ra. Me tupu te reira, eaa te ka tauturu ia tatou kia akatanotano i to tatou manako?

Kare Tatou i Kite i te Au Tumu Ravarai

11, 12. (a) Me manako tatou e kare tetai mea e tano ana, eaa ta tatou ka akamaara? (e) Eaa ra tetai tangata ka manako ei i ta Iesu akatutuanga no te aronga angaanga o te kainga vine e te akaari maira e kare tetai mea e tano ana?

11 Te mea mua kia maara e, kare tatou i kite i te au tumu ravarai. Tika rai te reira i to Iobu turanga. Kare aia i kite ana i te au uipaanga a  te tamariki angera a te Atua i runga i te rangi, te akaapa pikikaa anga a Satani iaia. (Iobu 1:7-12; 2:1-6) Kare a Iobu i kite e na Satani i akatupu tikai i tona au manamanata. E tika rai, kare i papu ia tatou e me kua kite a Iobu e koai tikai a Satani! No reira kua manako tarevake aia e na te Atua i akatupu i tona au manamanata. Ae, mama ua kia manako tarevake me kare tatou i kite i te au tumu ravarai.

12 Ei akaraanga, e akamanako ana i ta Iesu akatutuanga no te aronga angaanga i roto i te kainga vine. (E tatau ia Mataio 20:8-16.) Te akataka maira a Iesu i konei i tetai tangata kainga tei tutaki aiteite i tana aronga angaanga pouroa, me kua angaanga ratou i te ra katoa me kore e tai rai ora. Eaa toou manako no runga i te reira? Tano ainei te reira? Penei i te akamataanga ka tangi koe i te aronga tei angaanga ana i te ra katoa i roto i te ra vera. Ka tau rai ratou kia tutaki maataia! Akatumuia ki runga i taua manako ra, ka manakoia te tangata kainga ei tangata aroa kore e te tau kore. E tana pauanga ki te aronga angaanga tei kopekope mai, i te akaraanga kua akakino aia i tona uaorai mana akaaere. Inara kua kite ainei tatou i te au tumu ravarai?

13. Eaa tetai atu manako ka akamanako tatou no ta Iesu akatutuanga no te aronga angaanga o te kainga vine?

13 Ka akara ana tatou i teia akatutuanga mei tetai akamanako anga ke. Kare ekoko e kua kite te tangata kainga i roto i te akatutuanga e te anoano ra teia au tane pouroa i te angai i to ratou pamiri. I to Iesu tuatau, e tutakiia ana te aronga angaanga i te au ra ravarai. E irinaki mai ana to ratou pamiri ki runga i te moni ka rauka mai i te ra okotai. Na te akamanako anga i teia, e akamanako ana i te turanga o te aronga ta te tangata kainga i kite mai i te aiai e tei angaanga e tai rai ora. Penei kare e rauka ia ratou i te angai i to ratou pamiri ki te moni tei rauka mai e tai ora; inara, kua inangaro ratou i te angaanga e kua tiaki ana no te ra katoa kia angaanga. (Mata. 20:1-7) Kare no ratou te tarevake i kore ei ratou i akatikaia kia angaanga i te ra katoa. Kare e akakiteanga e kua akakoro ratou kia kore e angaanga. Akamanako ana e ka tiaki koe e tai ra katoa, te kiteanga e te irinaki maira tetai aronga ki runga i taau ka rauka mai i taua ra ra. Mei teaa atura toou rekareka e kua rauka tetai angaanga—e ka poitirere koe e kua rava taau moni no te angai i toou pamiri!

14. Eaa te apiianga puapinga ta tatou i kite mai mei te akatutuanga o te kainga vine?

14 Ka akamanako akaou ana tatou i ta te tangata kainga i rave. Aiteite ua tana tutaki ia ratou. Kua akono aia i te aronga angaanga pouroa mei te mea e e tikaanga to ratou kia angaanga moni ei turuturu ia ratou e te pamiri. I te mea e e maata te aronga angaanga, ka rauka ua i te tangata kainga i te tutaki mama ua i te aronga angaanga. Inara kare aia i rave ana i te reira. Kua oki pouroa tana aronga angaanga ki te kainga, kua rava meitaki ta ratou moni no te angai i to ratou pamiri. Na te akamanako meitakianga i teia au akakiteanga, penei ka taui to tatou manako no tana i rave. E ikianga aroa tana i rave e kare i akakino ana i tona uaorai mana akaaere. Eaa te apiianga ta tatou i kite mai? Te  akamanako anga i etai ua o te au tumu, ka viviki ua tatou i te manako tarevake. E tika rai, te akakite maira teia parapore i te tu teitei rava atu no te tuatua tika a te Atua, kare i akatumuia ki runga i te au ture e te tikaanga a te tangata ua nei.

Penei kua Tarevake me Kore kua Kotingaia to Tatou Manako

15. Eaa i tarevake ei me kore i kotingaia ai to tatou manako no te tu tau?

15 Te rua o te tumu kia maara e me aro atu tatou i tetai turanga, akaraanga e kare e tano ana, koia oki, penei kua tarevake me kore kua kotingaia to tatou manako. Penei kua tarevake no te tu apa, te tu akavaavaa, me kore te turanga o te oraanga. Kua kotinga katoaia te reira no te mea kare tatou i marama i te au akakoroanga, e kare i kite eaa tikai to roto i te ngakau o te tangata. Te tuke ra, kua kite a Iehova raua ko Iesu i te au mea ravarai.—Mase. 24:12; Mata. 9:4; Luka 5:22.

16, 17. Eaa ra a Iehova i kore ei i maro atu i tana ture no te akaturi i te taime i ara ai a Davida kia Bate-seba?

16 Ka akara ana tatou i te papaanga no te akaturi anga a Davida kia Bate-seba. (2 Samu. 11:2-5) Kia tau ki te Ture a Mose, ka tau rai raua kia tamateia. (Levi. 20:10; Deu. 22:22) Noatu e kua akautunga a Iehova ia raua, kare aia i maro ana i tana uaorai ture. E mea tau kore ainei te reira kia Iehova? Kua akaari ainei aia i te tu papakitai kia Davida e kua aati i Tana uaorai au turanga tuatua tika? Mei te reira rai te manako o tetai aronga tatau Pipiria.

17 Inara, kua oronga a Iehova i teia ture no te akaturi ki te au akava apa, kare i kite i te tatau i te ngakau. Noatu to ratou tu kotinga, kua tauturuia ratou e teia ture kia aru ua rai i ta ratou tukuanga tika. I tetai tua, ka rauka ia Iehova i te tatau i te au ngakau. (Gene. 18:25; 1 Para. 29:17) No reira kare tatou e tapapa atu e ka kotingaia a Iehova e tetai ture tana i akanoo no te au akava apa ua. Naringa e kua kotingaia aia, kare ainei e mei te mea rai te maro ra aia i tetai tangata e meitaki tikai tona mata kia aao i te mata titia tei maaniia no tetai tangata kua kino te mata? Ka rauka ia Iehova i te tatau i te ngakau o Davida raua ko Bate-seba e kua kite i to raua ngakau tataraara tikai. Te akamanako meitakianga i teia tumu, kua akava tau aia ia raua na roto i te tu akaaroa e te aroa.

Kimi ua rai i ta Iehova Tuatua Tika

18, 19. Eaa te ka tauturu ia tatou kia kore rava e akaapa ia Iehova na roto i to tatou uaorai turanga tuatua tika?

18 No reira me kite tatou i tetai mea kare e tano ana no ta Iehova i rave—me kua tatau tatou i te reira i roto i tetai papaanga Pipiria me kore kua tupu i roto i to tatou uaorai oraanga—auraka rava tatou e akaapa i te Atua na roto i to tatou uaorai turanga tuatua tika. Akamaara ra e kare tatou i kite i te au tumu ravarai e penei kua tarevake me kore kua kotingaia to tatou manako. Auraka rava e ngaropoina e “kare oki te riri o te tangata e akatupu i te tuatua-tika a te Atua.” (Iako. 1:19, 20) Na roto i teia tu, kare rava to tatou ngakau e ‘riri ia Iehova.’—Mase. 19:3.

19 Mei ia Iesu rai, e ariki ua rai tatou e tei ia Iehova anake te tikaanga i te akanoo i te turanga no te tuatua tika e te meitaki. (Mare. 10:17, 18) Tauta kia rauka mai ‘te kite maroiroi’ me kore “te kite mou tikai” no tana au turanga. (Roma 10:2; 2 Timo. 3:7, The Twentieth Century New Testament) Na te ariki anga i teia e te akarotai anga i to tatou oraanga ki to Iehova anoano, te akaari ra tatou e te kimi ra tatou na mua i “te tuatua-tika nana ra.”—Mata. 6:33.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 5 Kia tau ki ta tetai tangata apii Pipiria, tetai aiteanga katoa no te kupu mua tei uriia “kia tupu” koia oki ‘kia akatu i tetai toka akamaaraanga.’ No reira, te akatu ra taua au ngati Iuda ra i tetai toka akamaaraanga akatutu ua kia akapaapaa ia ratou uaorai kare i te Atua.

Maara Ainei ia Koe?

• Eaa ra i puapinga ai i te kimi i to Iehova tuatua tika?

• Eaa nga kino e rua ka kopae tatou?

• Akapeea tatou i te kimi anga na mua i te tuatua tika a te Atua?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 9]

Eaa te apiianga ta tatou i kite no te akatutuanga a Iesu no nga tangata e pure ra i te iero?

[Tutu i te kapi 10]

Tano ainei te tutaki aiteitei i tei angaanga i te aiai e tei angaanga i te ra katoa?