Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

To Tatou Arataki Maroiroi i Teia Tuatau

To Tatou Arataki Maroiroi i Teia Tuatau

 To Tatou Arataki Maroiroi i Teia Tuatau

“Aere atura aia ma te upokotu atu e kia upokotu atu rai.”​—APO. 6:2.

1, 2. (a) Akapeea ta Karaiti angaanga ariki mei te mataiti 1914 te akatutuia anga i roto i te Pipiria? (e) Eaa ta Karaiti i rave mei tona akateronoia anga?

KUA akateronoia a Karaiti ei Ariki no te Patireia Mesia o Iehova i te mataiti 1914. Eaa ta tatou e akamanako ra no runga iaia? Ei ariki te noo ra i tona terono e akamanako pakari ra, te akara maira ki te enua i tetai taime e te peea nei tona putuputuanga? Me ko te reira te manako, e taui tatou. Te akatutu ra a Salamo e te puka o Apokalupo iaia ei ariki maroiroi i runga i te oroenua, te akaoro ra “ma te upokotu atu e kia upokotu atu rai,” e te “manuia” maata atura.​—Apo. 6:2; Sala. 2:6-9; 45:1-4.

2 Ta Karaiti angaanga mua ei ariki i muri ake tona akateronoia anga, te autu anga ki rungao i “te taae e tana au angela.” Ei angera maata ko Mikaela e akaaere ra i tana au angera, kua uri mai a Karaiti ia Satani e tana au temoni mei runga i te au rangi tapu ki te enua nei. (Apo. 12:7-9) E i roto i tana tuanga angaanga ei ‘karere na te koreromotu’ a Iehova, kua aere mai a Iesu e tona Metua te tutaka i te iero pae vaerua. (Mala. 3:1) Kua akaapa aia ia Kerititome, te tuanga kino o “Babulonia maata,” no te akamaringi toto e te akaviivii anga iaia ki te akaaerenga poritiki o teianei ao.​—Apo. 18:2, 3, 24.

Tama Anga i Tona Tavini i te Enua Nei

3, 4. (a) Eaa te angaanga ta te Karaiti i rave ei “karere” na Iehova? (e) Te akaari ra te tutakaanga i te iero i teaa? (ng) Ei Upoko no te putuputuanga, eaa ta Iesu ikianga i rave?

3 Kua akaari katoa mai te tutaka anga a Iehova e tona “karere” i te paepae o te enua nei o taua iero pae vaerua i tetai pupu Kerititiano mou, kare i te tuanga o te au akonoanga Kerititome. Inara, ka anoanoia teia au  Kerititiano akatainuia, me kore “te au tamariki a Levi” kia tamaia. Mei ta te peroveta ko Malaki i totou e: “Ka noo mai aia [Iehova] mei te tamā e te akameitaki i te ario ra; ka akameitaki aia i te au tamariki a Levi, e ka tamā aia ia ratou mei te auro, e mei te ario ra, kia apai oki ratou i te atinga tuatua-tika kia Iehova ra.” (Mala. 3:3) Kua taangaanga a Iehova i tana “karere a te koreromotu,” ia Karaiti ko Iesu, kia tama i teia ngati Iseraela pae vaerua.

4 Kua kite a Karaiti i teia au Kerititiano akatainu akarongo mou e oronga maroiroi ra i te kai pae vaerua i te tuatau tau no te ngutuare akarongo mou. I te mataiti 1879 e aere ua atu, noatu te turanga, kua nenei ratou i te au tuatua mou Pipiria o te Patireia o te Atua i roto i te au kapi o teia makatini. Kua totou a Iesu e me “rokoia mai” e ia te tutaka i tona ngutuare i “te openga o teianei ao,” ka kite aia i tetai tavini e tua ra “i te kai na ratou i te ora mou.” Ka karanga aia ki taua tavini kia mataora e ka “akariro aia iaia ei akaaere i te au apinga ravarai nana ra” i te enua nei. (Mata. 24:3, 45-47) Ei Upoko no te putuputuanga Kerititiano, kua taangaanga a Karaiti i teia “tavini akono meitaki e te pakari” kia akaaere i Tana angaanga Patireia i te enua nei. Kua oronga aia i te aratakianga no te “ngutuare” akatainuia e to ratou au taeake te “mamoe ke atu” na roto i tetai Pupu Akaaere.​—Ioa. 10:⁠16.

Kokoti Anga i te Enua

5. Eaa te angaanga a te ariki ta te apotetoro ko Ioane i kite i roto i te orama?

5 Kua kite te apotetoro ko Ioane i tetai orama no tetai apinga ke ta te Ariki Mesia ka rave i “te rā o te Atu,” muri ake Tona akateronoia anga i te mataiti 1914. Kua tata a Ioane e: “Kua akara atura au, e i na, e tiao teatea, e te noo ra tetai ki runga i taua tiao ra mei te Tamaiti a te tangata te tu, ma te korona auro ki runga i tona upoko, e ma te matipi sitona kokoi i te rima.” (Apo. 1:10; 14:14) Kua akarongo a Ioane i tetai angera a Iehova te akakite anga ki Tei Kokoti kia vero i tana matipi titona no te mea “kua mou pakari rava oki te enua nei.”​—Apo. 14:15, 16.

6. Eaa ta Iesu i akakite te ka tupu i te tuatau ka aereia?

6 Teia ‘kokoti anga i te mou o te enua’ te akamaara maira ia tatou i ta Iesu parapore o te titona e te titania. Kua akaaite a Iesu iaia uaorai ki tetai tangata tei ruru i tana koro ki te ua titona, te manakonakoanga i te kokoti i te katoaanga o te titona meitaki, koia oki “te tamariki o te basileia,” te au Kerititiano mou akatainuia te ka tutara e ia i roto i tona Patireia. I taua po ra, kua ruru te enemi, ko “Satani” i te koro ki te titania, “te tamariki a te vaerua kino.” Kua ikuiku te tangata ruru ki tana aronga angaanga kia akaruke i te titona e te titania kia tupu kapiti e tae ua atu ki te tuatau kokotianga, i “te openga o teianei ao.” I taua taime ra, ka tono aia i tana au angera kia akatakake i te titona mei te titania.​—Mata. 13:24-30, 36-41.

7. Akapeea te Karaiti te ‘kokoti anga i te mou o te enua’?

 7 Te akatupu anga i te orama tei orongaia kia Ioane, kua rave a Iesu i te angaanga kokoti i te ao katoa nei. Kua akamata te ‘kokoti anga i te mou o te enua’ te akaputuputuia anga te toenga o te 144,000 “te tamariki o te basileia,” “te sitona” o ta Iesu parapore. Kua kite meitakiia te tuke i rotopu i te au Kerititiano mou e te au Kerititiano pikikaa i muri ake i te Tamaki I o te Ao, tei turuturu atu i te tuanga rua o te ‘kokoti anga i te mou o te enua’​—te akaputuputu anga i te mamoe ke atu. Kare teia i “te tamariki o te basileia” inara, e “aronga maata rava” e kauraro ra ki taua Patireia. Kua kokotiia mai ratou mei roto i “te au tangata katoa, i te pa enua, e te au reo.” Te kauraro ra ratou ki te Patireia Mesia, ko te Karaiti ko Iesu e te “aronga tapu” 144,000 ka kapiti atu kiaia i roto i taua kavamani i te rangi ra.​—Apo. 7:9, 10; Dani. 7:13, 14, 18.

Taoonga Arataki o te Au Putuputuanga

8, 9. (a) Eaa te akaari ra e te akara meitaki ra a Karaiti kare i te tu o te putuputuanga katoa mari ra te tu oraanga o te au mema tataki tai? (e) Mei tei akaariia i te kapi 26, eaa “te tuatua oonu a Satani” ka kopae tatou?

8 Kua kite tatou i roto i te atikara i mua ana te akara meitaki anga mai a Karaiti te turanga pae vaerua o te au putuputuanga tataki tai i te anere mataiti mua T.N. To tatou tuatau, ei Ariki tutara tei orongaia “te mana katoa o to te rangi e te ao katoa,” te taangaanga nei to tatou Arataki ko Karaiti i tona taoonga upoko i rungao i te au putuputuanga e to ratou au akaaere i te ao katoa. (Mata. 28:18; Kolo. 1:18) Kua “akono oki [a Iehova] iaia ei upoko i rungao i te au mea katoa i te ekalesia” o te aronga akatainuia. (Ephe. 1:22) No reira, te kite ra aia i te au mea e tupu ra i roto i te 100,000 tuma putuputuanga o te Au Kite o Iehova.

9 Ki te putuputuanga taito i Tuatira, kua tono a Iesu i teia karere e: “Te na ko maira te Tamaiti a te Atua, ko tei tau tona mata i te mura ai ra . . . Kua kite au i taau angaanga.” (Apo. 2:18, 19) Kua ako atu aia i te au mema o taua putuputuanga no to ratou tu oraanga tau kore e te noinoi, te akakite anga kia ratou e: “Ko au tei akara matariki i te manako e te ngakau: e naku e o atu ia kotou ravarai i te tau i ta kotou angaanga.” (Apo. 2:23) Te akakite maira taua tuatua e te akara ra a Karaiti kare i te tu o te au putuputuanga tataki tai inara te tu oraanga o te au mema tataki tai. Kua akameitaki a Iesu i te au Kerititiano i Tuatira “kare oki i kite i te tuatua oonu a Satani.” (Apo. 2:24) I teia tuatau, te ariki ra aia i te mapu e te aronga pakarikari, kare e kimikimi ana “i te tuatua oonu a Satani” na roto i te Internet, te au vitio kangakanga kino, me kore te ariki anga i te manako tangata. Te mataora ra aia te kite i te au tautaanga e te au akaatinga anga a te au Kerititiano e manganui i teia tuatau, e maroiroi ra i te aru i tana aratakianga i roto i to ratou au oraanga ravarai!

10. Akapeea ta Karaiti aratakianga i te aronga pakari o te putuputuanga te akatutuia anga, e eaa te akanoonooanga kia kite ratou?

10 Te akaaere aroa ra a Karaiti i tana au putuputuanga i te enua nei na roto i te aronga pakari tei ikiia. (Ephe. 4:8, 11, 12) I te anere mataiti mua, kua akatainuia te au akaaere ravarai e te vaerua. Kua akatutuia ratou i roto ia Apokalupo ei au etu i roto i te rima katau o Karaiti. (Apo. 1:16, 20) Teia tuatau, maataanga o te aronga pakari o te putuputuanga e au mamoe ke atu. Kua ikiia ratou i muri ake i te pure anga e te aratakianga a te vaerua tapu, no reira, ka rauka i te karanga e tei raro ake ratou i te aratakianga a Karaiti. (Anga. 20:28) Kua kite ra ratou e te taangaanga ra a Karaiti i tetai pupu meangiti e au tane Kerititiano akatainuia ei Pupu Akaaere, ei arataki e ei akaaere i tana au pipi i te enua nei.​—E tatau ia Angaanga 15:6, 28-30.

 “Aere Mai, e te Atu, e Iesu E”

11. Eaa tatou ka inangaro tikai ei te kite i to tatou Arataki e aere vave maira?

11 I roto i te akakiteanga tei orongaia ki te apotetoro ko Ioane, maata te taime kua tuatua a Iesu e te aere vave maira aia. (Apo. 2:16; 3:11; 22:7, 20) Kare ekoko e, te taiku ra aia ki tona aerenga mai i te akautunga ia Babulonia Maata e te toenga o ta Satani akatereanga kino o te au mea nei. (2 Tesa. 1:7, 8) Tona inangaro tikai kia kite i te akatupu anga o te au tupuanga umere tei totouia, kua karanga te apotetoro ruaine ko Ioane e: “Amene. Koia ïa, ka aere mai, e te Atu, e Iesu e.” Ia tatou e noo ra i te tuatau openga o teia akatereanga kino o te au mea nei, te inangaro ra tatou kia kite i te Arataki e te Ariki e aere maira ma te mana Patireia i te akatapu i te ingoa o tona Metua e te akatika i Tona turanga ngateitei.

12. Eaa ta Karaiti angaanga ka akaoti i mua ake ka tukuia mai ei te au matangi takoreanga?

12 Mua ake ka aere mai ei a Iesu i te takore i te akaaerenga kite mata o Satani, ka orongaia te akairo openga ki te toenga o te 144,000 o te Iseraela vaerua. Te akakite taka maira te Pipiria e kare te au matangi takoreanga e tukuia ki runga i ta Satani akatereanga kia oti roa teia akairo anga o te 144,000.​—Apo. 7:1-4.

13. Akapeea a Karaiti te akakite anga i tona aerenga mai i te tuanga mua o te “mate maata”?

13 Kare te maataanga o te tangata i te enua nei i kite i te “aerenga mai” o Karaiti i te mataiti 1914. (2 Pete. 3:3, 4) Inara ka akakite aia i tona aerenga mai na te tuku anga i ta Iehova akautunga anga i te au tuanga tukeke o ta Satani akatereanga o te au mea nei. Te takore anga o te “tangata ara,” te au orometua o Kerititome, ka riro ei ‘akakakā i tona tae anga mai.’ (E tatau ia 2 Tesalonia 2:3, 8.) E akapapu anga te reira e ko Karaiti te Akava tei ikiia e Iehova. (E tatau ia 2 Timoteo 4:1.) Ka riro te takore anga i te tuanga kino o Babulonia Maata te akamataanga i te takore anga takiri o taua patireia kino o te au akonoanga pikikaa o teianei ao. Ka tuku a Iehova i te manako ki roto i te ngakau o te au arataki poritiki kia takore i teia vaine akaturi. (Apo. 17:15-18) Ko te tuanga mua ia o te “mate maata.”​—Mata. 24:21.

14. (a) Eaa ra ka tapotoia ai te tuanga mua o te mate maata? (e) Eaa te aiteanga o te “akairo o te Tamaiti a te tangata” ki te iti tangata o Iehova?

14 Kua akakite a Iesu e ka tapotoia te au ra o te mate maata “no te aronga i ikiia,” te toenga o te au Kerititiano akatainuia i runga nei rai i te enua. (Mata. 24:22) Kare a Iehova e akatika i teia akapouanga i te akonoanga pikikaa kia takore i te au Kerititiano akatainuia e to ratou au taeake te mamoe ke atu. Kua karanga katoa a Iesu e “i muringao i taua tuatau mate ra,” e au akairo to roto i te ra, te marama, e te au etu, “ei reira e kiteaʼi te akairo o te Tamaiti a te tangata ki runga i te rangi.” Ka apai mai teia i te “aue” ki te au pa enua. Kare teia e tupu ki tei akatainuia, to ratou manakonakoanga no te rangi, e to ratou au taeake, to ratou manakonakoanga no te enua. Ka ‘nānā ratou i to ratou mata ki runga, e ka akateitei i to ratou mimiti; no te mea te vaitata maira oki to ratou ora.’​—Mata. 24:29, 30; Luka 21:25-28.

15. Eaa ta Karaiti angaanga ka rave i tona aerenga mai?

15 Mua ake ka upokotu atu rai, ka aere mai te Tamaiti a te tangata na tetai atu mataara. Kua totou aia e: “E kia tae maira te Tamaiti a  te tangata ma tona kakā, e te aronga angela tapu ravarai, ei reira aia e noo ei ki rungao i tona terono kakā; E akaputuputuia to te pa enua ravarai ki mua i tona aroaro: e nana e akataka ia ratou, mei te tiaki mamoe e akataka i te mamoe e te puaka-nio ra: E tuku aia i te mamoe ki tona rima katau, kareka te puaka-nio, ei te rima kaui ïa.” (Mata. 25:31-33) Te taiku ra teia ki to Karaiti aerenga mai ei Akava i te akatakake i te au tangata “i te pa enua ravarai” e rua pupu: “te mamoe,” te aronga tei turuturu maroiroi i tona au taeake pae vaerua (au Kerititiano akatainuia i te enua nei) e “te puaka-nio,” te aronga “tei kore e akarongo i te evangelia o to tatou Atu o Iesu Mesia.” (2 Tesa. 1:7, 8) Te mamoe tei akatakaia ei “aronga tuatua-tika,” ka rauka te “ora mutu kore” i te enua nei, ko te au puakanio ra “ka aere ke ïa i te mate mutu kore.”​—Mata. 25:34, 40, 41, 45, 46.

Upokotu Atu rai a Iesu

16. Akapeea to tatou Arataki a Karaiti me upokotu atu rai?

16 I te mea kua akairoia te numero o tona au oa ariki taunga e kua akatakaia e kua tukuia te mamoe ki tona rima katau no te ora, ka aere atu te Karaiti “kia upokotu atu rai.” (Apo. 5:9, 10; 6:2) I mua i tetai vaeau angera ririnui e tona au taeake tei akatuia mai, ka takore aia i te katoaanga o ta Satani akatereanga i te enua nei, te poritiki, te vaeau, e te tuanga okooko. (Apo. 2:26, 27; 19:11-21) Ka upokotu atu rai a Karaiti me takore aia i ta Satani akatereanga kino. E oti ka uri aia ia Satani e tana au temoni ki roto i te vaarua takere kore okotai tauatini mataiti.​—Apo. 20:1-3.

17. Ka arataki a Karaiti i tana mamoe ke atu i roto i te Tutaraanga Tauatini Mataiti ki teaa, e eaa ta tatou ka tauta pakari kia rave?

17 No te “aronga maata rava” o te mamoe ke atu ka ora mai i te mate maata, kua totou te apotetoro ko Ioane e “na te Punua-mamoe oki ko tei noo i rotopu i te terono ra e angai ia ratou, e e arataki oki ia ratou ki te au pupui anga o te vai ora.” (Apo. 7:9, 17) Ae, i roto i tana Tutaraanga Tauatini Mataiti, ka arataki ua rai a Karaiti i te mamoe ke atu tei akarongo tikai i tona reo, e ka arataki ia ratou ki te ora mutu kore. (E tatau ia Ioane 10:16, 26-28.) E aru akarongo mou ua rai tatou i to tatou Arataki ariki​—teianei e aere ua atu ki roto i to Iehova ao ou tei taputouia mai!

Na te Akamanako Akaou Anga

• Eaa ta Karaiti i rave i muri ake i tona akateronoia anga?

• Koai ta Karaiti e taangaanga ra i te enua nei te arataki i te au putuputuanga?

• Eaa tetai atu au mataara ka aere mai ei to tatou Arataki a Karaiti?

• Akapeea a Karaiti te arataki anga rai ia tatou i roto i te ao ou?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 29]

Ka akaari te takoreanga o ta Satani akatereanga kino i to Karaiti aerenga mai