Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kimi Tikai i ta Iehova Akameitakianga

Kimi Tikai i ta Iehova Akameitakianga

Kimi Tikai i ta Iehova Akameitakianga

“[Na te Atua e] tutaki mai i te aronga i kimi tikai iaia.”​—EBE. 11:6.

1, 2. (a) Akapeea te maataanga te kimi anga i ta te Atua akameitakianga? (e) Eaa ra tatou ka inangaro ei kia rauka ta Iehova akameitakianga?

“KIA akameitaki mai te Atua ia koe!” I tetai au enua, me maretie tetai tangata, e mea matau i te akarongo i te aronga ke takiri te tuatua i teia. Ka kitea uaia te au orometua o te au akonoanga tukeke e akameitaki ra i te tangata, te manu, e te au mea ora kore. E teretere ana te tangata ki te au ngai tapu no te akamorianga, te irinaki anga kia akameitakiia ratou. E pure ua ana te aronga poritiki kia akameitaki te Atua i to ratou enua. Toou manako, e tau ainei taua au patianga no te akameitakianga? Ka puapinga ainei te reira? Koai tikai ka akameitakiia e te Atua, e no teaa ra?

2 Kua totou a Iehova e i te tuatau openga, e iti tangata ma e te au tona no roto i te pa enua katoa, ka tutu aere i te tuatua meitaki o te Patireia ki te openga enua, noatu te makitakita e te patoianga. (Isa. 2:​2-4; Mata. 24:14; Apo. 7:9, 14) Ko tatou tei ariki i te apainga kia riro ei tuanga no teia iti tangata, te inangaro ra​—e te anoano ra​—i ta te Atua akameitakianga, me kare te reira, kare rava tatou e puapingaia. (Sala. 127:1) Inara, akapeea e rauka ai ia tatou ta te Atua akameitakianga?

Akameitakiia te Aronga Akarongo

3. Naringa te ngati Iseraela i akarongo ua, eaa te ka tupu mai?

3 E tatau ia Maseli 10:6, 7. I mua ake ka tomo ei te iti tangata Iseraela ki te Enua Taputouia, kua akakite a Iehova e ka riro te turanga puapinga e te paruruanga umere no ratou, me akarongo ratou ki tona reo. (Deu. 28:1, 2) Ka iri mai ta Iehova akameitakianga ki runga i te iti tangata o te Atua e “ka vai tika rai” kia ratou. Papu tikai taua au akameitakianga no taua aronga akarongo ra.

4. Eaa te o maira ki te akarongo tika tikai?

4 Eaa te tu manako kia akarongo te ngati Iseraela? Kua akakite te Ture a te Atua e kare aia e mareka me kare tona iti tangata e tavini iaia “ma te pereperekavana, e ma te rekareka o te ngakau.” (E tatau ia Deuteronomi 28:45-47.) Maata atu te tau ra kia Iehova i to te akarongo ua ki tetai akaue anga tikai, mei ta te au manu e ta te au temoni e rave ra. (Mare. 1:27; Iako. 3:⁠3) E akaari anga aroa te akarongo tika tikai ki te Atua. Kua akairoia e te rekareka te irinaki anga e kare ta Iehova au akauenga i te mea teiaa “e koia tei tutaki mai i te aronga i kimi tikai iaia.”​—Ebe. 11:6; 1 Ioa. 5:3.

5. Akapeea te irinaki anga i ta Iehova taputou, te tauturu anga i tetai kia akono i te ture i roto ia Deuteronomi 15:7, 8?

5 Akamanako e akapeea taua akarongo irinaki ra me akaariia mai na te akono anga i te ture i roto ia Deuteronomi 15:7, 8. (E tatau.) Te aru manako kore ua i taua ture ra, kia rauka mai tetai manga tauturu no te aronga apinga kore, ka akatupu ainei i te pirianga meitaki i rotopu i te iti tangata o te Atua? Te mea puapinga maata, te irinaki ra ainei tatou i to Iehova tu kite i te tauturu i tona au tavini e te ariki rekareka anga i tona tu oronga ua? Kare rava! Kua kite te Atua i te ngakau oronga tikai o te tangata, e kua taputou mai i te akameitaki i tana au angaanga e tana au mea ka rave. (Deu. 15:10) Te irinaki anga i taua taputou, ka akakeuia tetai kia rave i te angaanga e ka maata te au akameitakianga.​—Mase. 28:20.

6. Eaa ta Ebera 11:6 e akapapu maira kia tatou?

6 Kapiti atu ki te irinaki anga e ko Iehova te Tutaki, te akakite maira a Ebera 11:6 i tetai atu tu kia rauka mai ta te Atua akameitakianga. Akara ana e ka tutaki a Iehova i te aronga “i kimi tikai iaia.” Te reo mua no te kupu e taangaangaia ra i konei te aiteanga ko te tautaanga pakari e te oonu. E akapapu anga kia tatou e ka tupu te akameitakianga! Te tumu o te reira ko te Atua mou anake tei “kore e tika kia pikikaa.” (Tito 1:2) E tauatini ua atu mataiti kua akaari mai aia e e mea papu tikai kia irinakiia tana taputou. Kare rava tana au tuatua e puapinga kore ana; e tika ua ana te reira. (Isa. 55:11) No reira papu tikai ia tatou e me akaari tatou i te akarongo mou tikai, ka riro aia ei Tutaki no tatou.

7. Akapeea e rauka ai ia tatou te akameitakianga na roto i te “uanga” o Aberahama?

7 Kua akapapu mai a Iesu Karaiti e koia te tuanga maata o te “uanga” o Aberahama. Ko te au Kerititiano akatainuia te tuanga rua o taua “uanga” totouia. Kua akaueia ratou ‘kia akakite i tona meitaki, tei kapiki ia ratou i roto i te poiri, kia tae ki tona mārama umere.’ (Gala. 3:7-9, 14, 16, 26-29; 1 Pete. 2:9) Kare e rauka ia tatou kia irinaki e ka rauka tetai pirianga meitaki kia Iehova me kopae tatou i te aronga ta Iesu i iki kia akono i tana au apinga. Me kare te tauturu a “te tavini akono meitaki e te pakari” kare tatou e marama tikai i ta tatou e tatau ra i roto i te Tuatua a te Atua, e kare e rauka i te taangaanga i te reira. (Mata. 24:45-47) Na te rave anga i te au mea ta tatou e apii ra mei te au Tuatua Tapu, papu e ka rauka ia tatou ta te Atua akameitakianga.

Akamanako ua i to te Atua Anoano

8, 9. Akapeea te pateriareka ko Iakoba te tauta pakari anga kia aru rotai ki tana au patianga?

8 Te tauta pakari anga kia rauka te akameitakianga a te Atua, e akamanako tatou i te pateriareka ko Iakoba. Kare aia i kite akapeea e tupu ei te taputou a te Atua kia Aberahama, inara, irinaki aia e ka akamaata a Iehova i te tamariki a tona tupuna tane, e ka riro tana uanga ei iti tangata maata. No reira, i te mataiti 1781 M.T.N., kua aere a Iakoba ki Harana te kimi i tetai vaine nana. Kare aia e inangaro ua i te kimi i tetai vaine ei tokorua meitaki; mari ra, e vaine pae vaerua e akamori ra ia Iehova e ka riro mai ei metua vaine meitaki no tana tamariki.

9 Kua kite tatou e kua aravei a Iakoba i tona kopu tangata ko Rahela. Kua inangaro aia ia Rahela e kua ariki i te angaanga na Labana e itu mataiti, kia rauka mai tana vaine. Kare teia i te tua akainangaro ei akamaaraara anga. Kua kite tikai a Iakoba i te taputou ta te Atua Mana Katoatoa i akakite ki tona tupuna tane ko Aberahama, e tei akakiteia ki tona metua tane ko Isaaka. (Gene. 18:18; 22:​17, 18; 26:3-5, 24, 25) Aru mai, kua akakite a Isaaka ki tana tamaiti ko Iakoba e: “E kia akameitaki mai te Atua Mana katoatoa ia koe, e akariro ia koe ei katiri, kia akamaataia koe, kia riro koe ei au iti-tangata e manganui ua atu; E kia oronga mai aia i te meitaki o Aberahama ia koe, noou, e no toou katoa ra uanga; kia rauka ia koe te enua taau i noo tuitarere ua na, ta te Atua i oronga mai no Aberahama.” (Gene. 28:3, 4) Te tautaanga a Iakoba i te kimi i tetai vaine tau kia anau i tetai uanga, te akaari maira i tona irinaki papu ki ta Iehova i akakite.

10. Eaa a Iehova i mareka ai te akameitaki ia Iakoba?

10 Kare a Iakoba e kimi ra i te apinganui no tona ngutuare tangata. Tei runga tona manako i ta Iehova taputou no tona uanga. Te akamanako ua ra aia i te akatupu i to Iehova anoano. Kua rave maroiroi a Iakoba i te au mea ravarai, kia rauka ta te Atua akameitakianga noatu te arairaianga. Kua vai rai taua tu nona e ruaine ua atu, e kua akameitaki mai a Iehova iaia.​—E tatau ia Genese 32:24-29.

11. Eaa te tautaanga ka rave tatou te aru rotai anga ki te anoano o te Atua tei akakiteia mai?

11 Mei ia Iakoba rai, kare tatou i kite i te au mea ravarai no te akatupu i to Iehova akakoroanga. Na te apii anga ra i te Tuatua a te Atua, e marama ai tatou i te mea puapinga ka tapapa atu ei i “te rā o te Atu [Iehova].” (2 Pete. 3:10, 17) Ei akaraanga, kare tatou i kite tikai aea taua ra e tae mai ei, inara kua kite tatou e te vaitata maira. Irinaki tatou i te Tuatua a te Atua e karanga ra e na te akakite ua anga i te tuatua i te tuatau poto e toe nei, ka akaora tatou ia tatou uaorai e te aronga e akarongo maira.​—1 Timo. 4:16.

12. Eaa te papu ra ia tatou?

12 Kite ra tatou ka tae mai te openga a tetai ua atu taime; kare a Iehova e tiaki roa kia akakiteia te reira ki te katoatoa i runga nei i te enua. (Mata. 10:23) Kua rauka ia tatou te aratakianga meitaki no te rave anga i ta tatou angaanga tutu aere. Ma te irinakianga, te piri maroiroi ra tatou ki teia angaanga, te taangaanga anga i tetai ua atu apinga i rauka ia tatou. E maata ainei te tangata ka akarongo mai ki te karere i roto i ta tatou ngai tutuanga? Kare tatou e kite atu i te reira. (E tatau ia Koheleta 11:5, 6.) Ta tatou angaanga ko te tutu aere, te irinaki anga e ka akameitaki mai a Iehova ia tatou. (1 Kori. 3:6, 7) Papu ia tatou te kite maira aia i ta tatou tautaanga pakari, na roto i tona vaerua tapu, ka oronga mai aia i tetai aratakianga taka meitaki ka anoano tatou.​—Sala. 32:8.

Kimi Anga i te Vaerua Tapu

13, 14. Akapeea te vaerua tapu o te Atua te tauturu anga i tona au tavini kia tau mei tei akaariia mai?

13 Akapeea me kare tatou e tukatau i te rave i ta tatou tukuanga angaanga me kore te piri anga ki te angaanga tutuanga? E pati kia Iehova no tona vaerua tapu kia akameitaki atu i to tatou tu karape i roto i tana angaanga. (E tatau ia Luka 11:13.) Ka tauturu mai te vaerua o te Atua i te au tangata kia tau no te angaanga me kore kia rave i te tuanga angaanga noatu eaa to ratou turanga. Ei akatauanga, muri ake te Aerenga mai mei Aiphiti, kua tauturu te vaerua o te Atua i te au tiaki e te au tavini kia takore i to ratou enemi i roto i te tamaki noatu to ratou tukatau kore. (Exo. 17:8-13) Muri poto ake i te reira, kua tauturu taua vaerua ra ia Bezaleela e ia Aholiaba kia rave i te au parani meitaki tikai, akauruia e te Atua no te akatu i te tapenakara.​—Exo. 31:2-6; 35:30-35.

14 Na taua vaerua ririnui i tauturu i te au tavini o te Atua i teia tuatau kia akono i te au anoano o te akaaerenga, te inangaroia anga kia rave i ta ratou uaorai neneianga. I roto i tetai reta, kua akamarama te akaaere o te ngai maani puka o te reira taime, te Taeake ko R. J. Martin i tei tupu i te mataiti 1927. “I te tuatau tau tikai, kua akatuera te Atu i te ngutupa; e kua tae mai te matini [nenei] maata kia matou, ki te aronga kare i kite akapeea me taangaanga i te reira. Inara kua kite te Atu akapeea te tauturu mai anga i te aronga te oronga ngakau tae ra ia ratou kiaia. . . . I tetai nga epetoma, kua rauka ia matou te taangaanga meitaki i te matini; e te angaanga nei rai te reira, te rave anga i te angaanga kare te aronga i maani i te matini i kite eaa ta te reira ka rauka i te rave.” Te akameitaki nei rai a Iehova i taua tautaanga pakari e tae ua mai ki teia ra.

15. Akapeea a Roma 8:11 te akamaroiroi anga i te aronga e timataia ra?

15 Tukeke te au mataara e angaanga ra te vaerua o Iehova. Kua orongaia mai taua vaerua ki te au tavini o te Atua, e ka tauturu te reira ia ratou kia autu i te au arairai anga pakari. Akapeea me te akataitaia ra te timataanga ia tatou? Ka akamaroiroiia tatou no ta Paulo tuatua i roto ia Roma 7:21, 25 e te 8:11. Ae, ka rauka i ‘tona vaerua tei akatu ia Iesu mei te mate maira’ i te tauturu ia tatou, kia maroiroi i te patoi atu i te au anoano o te kopapa. Kua tataia taua irava ra ki te au Kerititiano akatainuia e te vaerua, inara te tau ra taua kaveinga ra ki te au tavini o te Atua. Ka rauka ia tatou te ora na te taangaanga anga i te akarongo i roto i te Karaiti, te tauta pakari anga i te takore i te au anoano tau kore, e te aru rotai anga ki te aratakianga a te vaerua.

16. Eaa ta tatou ka rave kia rauka te vaerua tapu o te Atua?

16 Ka irinaki ainei tatou e ka oronga mai te Atua i tona vaerua ririnui e kare a tatou tautaanga? Kare. Ka pure tatou no te reira, e ka apii maroiroi i te Tuatua akauruia a te Atua. (Mase. 2:1-6) Tei runga katoa te vaerua o te Atua i te putuputuanga Kerititiano. Te aere putuputu anga ki te uipaanga te akaari ra i to tatou inangaro kia ‘akarongo ki ta te vaerua e tuatua ra ki te au ekalesia.’ (Apo. 3:6) Pera katoa, e aru akaaka tatou ki ta tatou i kite mai. Te ako maira a Maseli 1:23 ia tatou e: “E ariu mai kotou i taku e ako atu nei: i na, e riringi ua atu au i taku vaerua ia kotou.” Papu e, ka oronga te Atua i tona vaerua tapu “ki te aronga e akarongo ra kiaia.”​—Anga. 5:32.

17. Ka akaaite tatou i ta te Atua akameitakianga no ta tatou au tautaanga ki teaa?

17 I te mea te anoanoia ra te tautaanga pakari kia rauka te akameitakianga a te Atua, e akamaara ra e kare ko te angaanga pakari anake ua e rauka ai te au mea meitaki ta Iehova i oronga ki tona iti tangata. Te puapinga o tana akameitakianga no ta tatou tautaanga, ka rauka i te akaaiteia ki te tu e puapingaia ra to tatou kopapa mei te au kai memeitaki. Kua anga te Atua i to tatou kopapa kia reka tatou i te kai e kia puapingaia e te reira. Kua oronga katoa mai aia i te kai. Kare tatou i kite noea mai te meitaki o ta tatou kai, kare katoa e rauka i te maataanga ia tatou te akamarama e akapeea e rauka ai i to tatou kopapa te maroiroi mei taua kai ra. Kua kite tatou e te tupu ra te reira e ka angai tatou i to tatou kopapa ki te kai. Me kai tatou i te kai meitaki, meitaki atu te oraanga kopapa. Mei te reira rai, kua akanoo a Iehova i te au umuumuanga no te ora mutu kore, e te oronga maira aia ta tatou e anoano ra kia akono i taua umuumuanga ra. No te mea nana e tauturu mai ana ia tatou, e mea tau kia akapaapaaia aia. No reira, e turuturu tatou iaia, te aru rotai anga ki te anoano o te Atua, kia rauka mai te akameitakianga.​—Haga. 2:18, 19.

18. Eaa taau ka tauta, e no teaa ra?

18 Tauta pakari i te rave i taau tukuanga angaanga ma te ngakau katoa. Akara ua rai kia Iehova kia puapingaia. (Mare. 11:23, 24) Ia koe e rave ra i te reira, papu e “ko tei kimi ra, kua kitea ïa.” (Mata. 7:8) Ka akameitakiia te aronga akatainuia e te vaerua ma te “korona ora” i te rangi ra. (Iako. 1:12) Ka mataora “te mamoe ke atu” a Karaiti e tauta ra kia rauka ia ratou te akameitakianga na roto i te uanga o Aberahama, te akarongo anga Kiaia te tuatua anga e: “Ka aere mai kotou, te aronga i akaoraia e taku Metua, e noo ki te basileia i akonoia no kotou mei te maani anga mairai i te enua nei.” (Ioa. 10:16; Mata. 25:34) Ae, ‘ko tei akameitakiia e te Atua ra, ka riro ia ratou te enua e ka noo tamou rai ratou i reira.’​—Sala. 37:22, 29.

Ka Rauka Ainei ia Koe te Akataka?

• Eaa te o maira ki te akarongo tika tikai?

• Eaa te umuumuia ra kia rauka ta te Atua akameitakianga?

• Akapeea e rauka ai ia tatou te vaerua tapu o te Atua, e akapeea te reira te tauturu anga ia tatou?

[Au Uianga Apii]

[Au Tutu i te kapi 9]

Kua kukumi a Iakoba e te angera kia rauka ta Iehova akameitakianga.

Te tauta pakari katoa ra ainei koe?

[Tutu i te kapi 10]

Tauturu te vaerua tapu o te Atua ia Bezaleela e ia Aholiaba kia puapingaia