Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akataka Mai te Taokotaianga i te Akamorianga Mou

Akataka Mai te Taokotaianga i te Akamorianga Mou

Akataka Mai te Taokotaianga i te Akamorianga Mou

“E kave au ia ratou ki te ngai okotai mei te au mamoe i Bozara.”​—MIKA 2:⁠12.

1. Akapeea te au mea angaia i te akakite mai anga i to te Atua pakari?

K UA tuatua te tata taramo e: “Tumatatini taau ra angaanga, e Iehova e! e au ravenga pakari anake rai taau: kua ki te enua nei i taau ra apinga.” (Sala. 104:24) Te kiteia ra te pakari o te Atua i roto i te au rakau, au manumanu, e te animara tukeke e mirioni ua atu i runga i te enua, te irinaki ra ki runga i tetai e tetai. Pera katoa, tauatini ua atu au apinga tukeke i roto i toou kopapa, te au mero mamaata ki te au mero rikiriki i roto i toou au teera, te angaanga kapiti ra i te akariro anga ia koe ei tangata katoa e te maroiroi.

2. Mei tei akaariia i te kapi 13, eaa ra te taokotaianga i rotopu i te au Kerititiano i riro ei ei mea temeio?

2 Kua anga a Iehova te au tangata ravarai kia irinaki ki runga i tetai e tetai. Te akaari maira te au tangata ravarai i te au akaraanga, te au tu e te kite karape tukeke. Pera katoa, kua oronga mai aia ki nga tangata mua te au tu tei aiteite ki tona, kia angaanga kapiti e kia irinaki ki runga i tetai e tetai. (Gene. 1:27; 2:18) Inara, te akatakake nei te au tangata ravarai ia ratou mei te Atua, e kare rava ratou i angaanga taokotai ana ei iti tangata. (1 Ioa. 5:19) E akamanako, e au tangata tukeke to roto i te putuputuanga Kerititiano i te anere mataiti mua, ei akaraanga, au tangata tuikaa Ephesia, au vaine Ereni rongonui, au tane ngati Iuda tei apiiia, e au tangata akamori itoro o mua ana, e taokotaianga temeio to ratou.​—Anga. 13:1; 17:4; 1 Tesa. 1:9; 1 Timo. 6:1.

3. Akapeea te Pipiria te akataka anga i te taokotaianga o te au Kerititiano, e eaa ta tatou ka uriuri i roto i teia apii?

3 Te tauturu ra te akamorianga mou i te au tangata kia angaanga rotai mei te au mema rai o to tatou kopapa. (E tatau ia 1 Korinetia 12:12, 13.) Tetai au tu ka akara meitaki tatou i roto i teia atikara koia oki: Akapeea te akamorianga mou te taokotaianga i te au tangata? Eaa e ko Iehova anake ua te ka taokotai mai te au mirioni ua atu tangata mei te pa enua ravarai? Eaa te au arairai anga no te taokotaianga ka tauturu mai a Iehova kia autu tatou? No runga i te taokotaianga, eaa te Akonoanga Kerititiano mou i tuke ei mei ia Kerititome?

Akapeea te Akamorianga Mou te Taokotaianga i te Au Tangata?

4. Akapeea te akamorianga mou te taokotaianga i te au tangata?

4 Marama ua te au tangata e akono ra i te akamorianga mou e na Iehova i anga i te au mea ravarai, koia i reira Tei Ngateitei tikai i te ao katoa e pini ua ake. (Apo. 4:11) I te mea te noo nei te au Kerititiano mou i roto i te taiate tangata tukeke te turanga, te akarongo ra e te aru ra rai ratou pouroa i te ture a te Atua e te kaveinga Pipiria. Te kapiki ra te aronga akamori mou ia Iehova ei “Metua.” (Isa. 64:8; Mata. 6:9) No reira, e taeake pae vaerua ratou e te rekareka ra i te taokotaianga manea tei akatakaia e te tata taramo e: “I na oki, te meitaki e te mataora, kia noo katoa te au taeake ma te tau tikai!”​—Sala. 133:1.

5. Ko teea tu te tauturu ra i te taokotaianga i te aronga akamori mou?

5 Noatu e aronga apa ua te au Kerititiano mou, te akamori taokotai ra ratou no te mea kua apii ratou kia aroa atu i tetai e tetai. Na Iehova i apii ia ratou kia aroa atu, kare rava i rauka ana i tetai tangata i te rave. (E tatau ia 1 Ioane 4:7, 8.) Te karanga ra tana Tuatua e: ‘Ka akangakau aroa ua e te takinga-meitaki, te akaaka, te maru, te akakoromaki maata, e tauturu atu tetai i tetai, e akakore tetai i ta tetai ara, e tapepeanga ta tetai ki tetai ra mei ia Iehova i akakore i ta kotou na, e akapera katoa kotou. E ei runga ravao i taua au mea katoa nei e kakau na i te aroa, ko taua tatua apa kore ua ra ïa.’ (Kolo. 3:12-14) Ko teia tatua apa kore​—te aroa—​ko te tu ia e akataka maira i te au Kerititiano mou. Kare ainei koe i kite e ko teia taokotaianga te akairo no te akamorianga mou?​—Ioa. 13:35.

6. Akapeea te manakonakoanga no te Patireia te tauturu anga ia tatou kia rekareka taokotai?

6 Taokotai katoaia ra te aronga akamori mou, no te mea te akara ra ratou ki te Patireia o te Atua e ko te manakonakoanga anake no te au tangata ravarai. Kua kite ratou e kare e roa atu ana, ka mono te Patireia o te Atua i te au kavamani a te tangata, e ka akameitakiia te au tangata akarongo ma te au tikai e mutu kore ua atu. (Isa. 11:4-9; Dani. 2:44) No reira, te akarongo ra te au Kerititiano ki ta Iesu i tuatua no runga i tana au pipi e: “Kare ratou i to teianei ao, mei iaku nei rai oki, kare i to teianei ao.” (Ioa. 17:16) Kare te au Kerititiano mou e piri atu ki roto i te au manamanata o teianei ao; no reira, te rekareka nei ratou i te taokotaianga noatu te tamaki ra te au tangata takapini ia ratou.

Okotai Akanoonooanga i te Apii ia Tatou

7, 8. Na teea mataara e turuturu maira te au ikuikuanga Pipiria i to tatou taokotaianga?

7 Rekareka te au Kerititiano o te anere mataiti mua i te taokotaianga, no te mea kua rauka ia ratou katoatoa te akamaroiroianga no taua akanoonooanga ra. Kua kite ratou e te apii ra e te arataki ra a Iesu i te putuputuanga na roto i tetai pupu akaaere, e au apotetoro e e aronga pakari ratou i Ierusalema. Kua akanoo teia au tangata akarongo mou i ta ratou ikianga ki runga i te Tuatua a te Atua, e kua tuku i te au akaaere tutaka kia komunikeiti i ta ratou ikuikuanga ki te au putuputuanga o te au enua. No tetai o taua au akaaere ra, kua karanga te Pipiria e: “Te aere atura ratou na roto i te au oire ra, kua tuku atura ratou i tei akatauia e te au aposetolo e te aronga orometua i Ierusalema, ei akono anga na ratou.”​—Anga. 15:6, 19-22; 16:4.

8 I teia tuatau katoa, te turuturu ra te Pupu Akaaere o te au Kerititiano akatainuia e te vaerua i te taokotaianga o te putuputuanga i te ao katoa. Te nenei ra te Pupu Akaaere i te au puka akamaroiroi anga pae vaerua i roto i te au reo tukeke. Kua akatumuia teia kai vaerua ki runga i te Tuatua a te Atua. No reira, tei apiiia kare no ko mai i te tangata mari ra no ko mai ia Iehova.​—Isa. 54:13.

9. Akapeea ta tatou angaanga tei orongaia mai e te Atua te tauturu anga ia tatou kia taokotai mai?

9 Te akamaroiroi katoa ra te au akaaere Kerititiano i te taokotaianga na te arataki anga i te angaanga tutuanga. Te pirianga vaitata o te aronga e angaanga kapiti ra i roto i ta te Atua angaanga e ketaketa atu i to te pirianga o tetai ke i roto i teianei ao me akapupu ua e tai ngai. Kare te putuputuanga Kerititiano i akanooia ei ngai akapupu ua anga, inara e ngai akangateitei anga ia Iehova e kia akaotiia tetai angaanga​—te tutuanga i te tuatua meitaki, akariro anga i te tangata ei pipi, e te akamaroiroi anga i te putuputuanga. (Roma 1:11, 12; 1 Tesa. 5:11; Ebe. 10:24, 25) No reira i rauka ai i te apotetoro ko Paulo i te tuatua no runga i te au Kerititiano e: “Te tāpu meitaki ra kotou ma te vaerua okotai, e te ngakau okotai, i te uapou anga kotou ravarai i te akarongo i te evangelia nei.”​—Phili. 1:27.

10. Eaa tetai au mataara te taokotai ra tatou ei iti tangata no te Atua?

10 Ei iti tangata no Iehova, te taokotai nei tatou no te mea kua ariki tatou i to Iehova turanga ngateitei, te aroa i to tatou au taeake, te manakonakoanga no te Patireia o te Atua, e te akangateitei anga i te aronga ta te Atua e taangaanga ra ei akaraanga no tatou. Te tauturu ra a Iehova ia tatou kia autu i te au tu ka takino i to tatou taokotaianga no to tatou tu apa.​—Roma 12:2.

Autu Anga i te Ngakau Parau e te Vareae

11. Eaa te ngakau parau i akatakake ei i te au tangata, e akapeea a Iehova te tauturu anga ia tatou kia autu i te reira?

11 Te akatakake ra te ngakau parau i te au tangata. E reka ana te tangata ngakau parau i te manako e e maata atu aia i tetai ke, e e rekareka ana i te akatietie iaia uaorai. Inara e arai putuputu ana teia i te taokotaianga; penei ka vareae te aronga e akarongo maira i te akatietie anga. Te akakite tika maira te pipi ko Iakobo kia tatou e: ‘E mea kino anake taua rekareka ra, me kore te ngakau parau.’ (Iako. 4:16) Kare i te mea aroa te taakaaka i tetai ke. Te mea umere, ko Iehova te akaraanga no te tu akaaka, tona akono anga i te au tangata apa mei ia tatou rai. Kua tata a Davida e: ‘Na te maru, me kore te tu akaaka, o toou Atua i maataʼi au.’ (2 Samu. 22:36) Te tauturu maira te Tuatua a te Atua ia tatou kia autu i te ngakau parau, na te apiianga ia tatou kia akamanako meitaki. Kua akauruia a Paulo kia ui e: “Naai oki koe e akatu ke? e eaa taau kare te mea i rauka ia etai ke ra? e i rauka taau ia etai ke ra, eaa koe i akatietie ei, mei te mea e, kare taau te mea rauka mai na etai ke?”​—1 Kori. 4:7.

12, 13. (a) Eaa i ngoie ei i te vareae atu i tetai ke? (e) Eaa te ka tupu mai me aru tatou i to Iehova manako no runga i tetai ke?

12 Ko te vareae katoa tetai arairai anga i te taokotaianga. No te tu apa akatuangaia mai, te tupu nei “te vareae” kia tatou katoatoa, i tetai taime ka vareae katoa te au Kerititiano kua roa te tavini anga, no te au turanga, te au apinga, te au apainga, me kore te au tu kite karape o tetai ke. (Iako. 4:5) Ei akaraanga, ka vareae tetai taeake e tamariki tana i te au apainga a tetai tavini orometua tamou e rekareka ra, kare i manako ana e te vareae maira te tavini orometua tamou iaia. Akapeea tatou te akakore atu anga i taua tu kia kore e tamanamanata i to tatou taokotaianga?

13 Ei tauturu ia tatou kia kore e vareae, e akamaara e te akaaite ra te Pipiria i te au mema akatainuia o te putuputuanga Kerititiano ki te au mero o te kopapa. (E tatau ia 1 Korinetia 12:14-18.) Ei akaraanga, me ko toou nga mata te kite uaia atura, kare ko toou pukuatu, kare ainei e e puapinga nga mea roa ai kia koe? Mei te reira rai, te akaperepere ra a Iehova i te au mema katoatoa o te putuputuanga noatu e tuanga puapinga atu ta tetai pae i ta tetai. No reira e aru tatou i to Iehova manako no runga i to tatou au taeake. Eiaa e vareae i tetai ke, e akaari tatou i te tu aroa e te inangaro kia ratou. Na roto i teia tu, te akaari ra tatou te tuke i rotopu i te au Kerititiano mou e te aronga o te au akonoanga Kerititome.

Kerititome​—Kitea Uaia te Tu Akatakake

14, 15. Akapeea ra te Akonoanga Kerititiano apoteiti i takake ei?

14 Tuke te taokotaianga o te au Kerititiano mou ki te au manamanata e tupu ra i roto i te au akonoanga Kerititome. Tae anga ki te a anere mataiti, kua totoa maata te Akonoanga Kerititiano apoteiti, i irinaki ei e i akaaere katoa ai tetai emepera peikani o Roma i te reira, te akamaata anga ia Kerititome. E kua tupu ua rai te akatakake anga, manganui te au patireia tei akaatea mai mei ia Roma e kua akatupu i ta ratou uaorai akonoanga Enua.

15 Manganui taua au patireia tei tamaki ki tetai e tetai. I te 17 e te 18 anere mataiti, kua oronga te au tangata i Peritane, Varani, e Marike i ta ratou akamorianga ki to ratou Enua, i riro mai ei te akaepaepa enua mei tetai akonoanga rai. I te 19 e te 20 anere mataiti, kua riro te akaepaepa enua ei manako maata ki te maataanga o te tangata. I te openga, kua ngaangaa te au akonoanga o Kerititome ei au pupu akonoanga tukeke, te maataanga kua ariki i te akaepaepa enua. Kua tamaki katoa atu te aronga aere pure i to ratou taeake irinaki o tetai enua mai. I teia tuatau, kua takake a Kerititome no to ratou irinakianga akonoanga e te akaepaepa enua.

16. Eaa te au manako e akatakake ra i te aronga i roto ia Kerititome?

16 I te 20 anere mataiti, kua akamata tetai pupu akonoanga Kerititome i te tauta i te taokotai i te au akonoanga tukeke. I muri ake te tautaanga e raungauru mataiti, tokoiti ua akonoanga tei taokotai mai, e kare te manako o te aronga aere pure e rotai ana no te au mea tupu ua, te titiri pepe, te pirianga totoma, e te akataoonga i te au vaine ei orometua. I tetai tuanga o Kerititome, e tauta ana te au arataki akonoanga i te taokotai i te au tangata mei te akonoanga tukeke na te akapuapinga kore anga i te au apiianga i runga akenei. Na te akapuapinga kore anga i te au apiianga i paruparu ei te irinakianga o te tangata, e kare rava i taokotai mai i te au akonoanga Kerititome.

Akateiteiia i Runga Ake i te Akaepaepa Enua

17. Akapeea te akamorianga mou te totou anga e ka taokotaiia te au tangata i “te au rā openga ra”?

17 Noatu te takake nei rai te au tangata ravarai, te kite uaia nei te taokotaianga i rotopu i te aronga akamori mou. Kua totou te peroveta a te Atua ko Mika e: “E kave [me kore, e taokotai] au ia ratou ki te ngai okotai mei te au mamoe i Bozara.” (Mika 2:12) Kua totou a Mika te akateiteiia anga te akamorianga mou i runga ake i te au akamorianga tukeke, no te au atua pikikaa me no te Enua. Kua tata aia e: “E riro kia tae ki te au rā openga ra, e akatinamouiaʼi te maunga ra o te are o Iehova ki runga i te take o te au maunga ra, e ka akateiteiia ïa ki rungao i te au tuaivi ra, e ka uipa mai te au tangata ki reira. Kia aaere ua te tangata ravarai i te ingoa o tona uaorai atua, ka aaere ra tatou i te ingoa o Iehova, o to tatou Atua.”​—Mika 4:1, 5.

18. Eaa te au tauianga ta te akamorianga mou e tauturu maira kia rave tatou?

18 Kua akataka katoa a Mika e akapeea te akamorianga mou te taokotai mai anga i te au enemi o mua ana. “E manganui [te au tangata mei] te enua e aere, ma te tuatua e, Aere mai, ka aere tatou ki runga i te maunga o Iehova, e ki te are o te Atua o Iakoba, e nana e apii mai ia tatou i tona au aerenga; e ka aere tatou na tona ra au arataa . . . e tupaki ratou i ta ratou au koke ei auri arote, e ta ratou au korare ei tipi tope ïa, kare tetai enua e apai i te koke ki runga i tetai enua kare oki ratou e apii akaou i te tamaki.” (Mika 4:2, 3) Te aronga tei akaruke i te akamori i te au atua maaniia e te tangata me kore te akaepaepa enua, tei ariki i te akamorianga a Iehova te mataora nei i te taokotaianga i te ao katoa. Te apii ra te Atua ia ratou i te tu aroa.

19. Te taokotaianga o te mirioni ua atu tangata i roto i te akamorianga mou, te akapapu maira i teaa?

19 E mea aite kore te taokotaianga o te au Kerititiano mou i te ao katoa e te taka ua ra e te arataki nei rai a Iehova i tona iti tangata na roto i tona vaerua. Te taokotaiia nei te au tangata tataki tai mei te pa enua ravarai, kare rava i kiteaia ana i roto i te tuatua enua o te tangata. E tupuanga umere tikai teia i akakiteia i roto ia Apokalupo 7:9, 14, e te akakite maira e kare e roa atu ka tuku mai te au angera a te Atua i “nga matangi” kia takore atu i teia akatereanga kino o te au mea nei. (E tatau ia Apokalupo 7:1-4, 9, 10, 14.) Kare ainei i te tikaanga ngateitei kia taokotaiia mai i roto i te taokotaianga taeake i te ao katoa nei? Akapeea tatou tataki tai te turuturu anga i taua taokotaianga ra? Ka uriuriia teia i roto i te atikara e aru maira.

Akapeea Koe me Pau?

• Akapeea te akamorianga mou te taokotaianga i te au tangata?

• Akapeea tatou me kopae i te vareae kia kore e tamanamanata i to tatou taokotaianga?

• Eaa ra te akaepaepa enua kare i akatakake i te aronga akamori mou?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 13]

No roto mai te au Kerititiano o te anere mataiti mua i te au turanga ravarai

[Au Tutu i te kapi 15]

Akapeea taau tauturu anga no te taokotaianga i roto i te au angaanga o te Are Uipaanga Patireia?