Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akakaka te Taokotaianga Kerititiano i te Atua

Akakaka te Taokotaianga Kerititiano i te Atua

Akakaka te Taokotaianga Kerititiano i te Atua

‘Matakite tikai kia vai rai te taokotaianga a te vaerua.’​—EPHE. 4:3.

1. Akapeea te au Kerititiano o te anere mataiti mua i Ephesia te akakaka anga i te Atua?

KUA akakaka te taokotaianga putuputuanga Kerititiano i Ephesia i taito i te Atua mou, ko Iehova. I roto i taua ngai okookoanga puapinga, tetai au taeake Kerititiano e au pu apinganui, tetai pae e au tavini penei e aronga putaua. (Ephe. 6:5, 9) Tetai aronga e au ngati Iuda tei apii ana i te tuatua mou i nga marama e toru te tuatua anga te apotetoro ko Paulo i roto i to ratou tunako. Kua akamori ana tetai pae ia Diana e kua rave ana i te au angaanga purepure. (Anga. 19:8, 19, 26) Taka ua ra e, kua taokotai mai te Akonoanga Kerititiano mou i te au tangata tukeke te turanga oraanga. Kua kite a Paulo e kua akakakaia a Iehova na roto i te taokotaianga putuputuanga. Kua tata te apotetoro e: “Ei iaia te kakā i te ekalesia.”​—Ephe. 3:21.

2. Eaa te takino ra i te taokotaianga o te au Kerititiano i Ephesia?

2 Inara, kua takinoia te taokotaianga akameitakiia o te putuputuanga i Ephesia. Kua akamatakite atu a Paulo i te aronga pakari e: “Ka tu mai oki te tangata mei roto ia kotou uaorai, e tuatua mai i te tuatua mingi, kia aruia ratou e te pipi.” (Anga. 20:30) Pera katoa, te akaari ra rai te au taeake i te tu akatakake ta Paulo i akamatakite no te ‘angaanga ririnui i roto i te aronga akarongo kore.’​—Ephe. 2:2; 4:22.

Reta Akataka Meitaki i te Taokotaianga

3, 4. Akapeea te reta a Paulo ki to Ephesia te akataka meitaki anga i te taokotaianga?

3 Kua kite a Paulo e me ka taokotai ua rai te au Kerititiano, kia tauta pakari ratou i te turuturu i te taokotaianga. Kua akauru te Atua ia Paulo kia tata i tetai reta ki to Ephesia e ko te taokotaianga te manako maata. Ei akaraanga, kua tata a Paulo i to te Atua akakoroanga ‘kia tavaitaiia te au mea katoatoa i te Mesia ra.’ (Ephe. 1:10) Kua akaaite katoa aia i te au Kerititiano ki te au toka tukeke no te patu anga i tetai are. ‘Ko te are katoa ra kua akapiri meitakiia, e te riro ra ei nao tapu no Iehova.’ (Ephe. 2:20, 21) Pera katoa, kua akataka meitaki mai a Paulo i te taokotaianga o te ngati Iuda e te au Kerititiano Kenitara, e kua akakite katoa atu ki te au taeake e na te Atua i anga ia ratou. Kua taiku aia ia Iehova e ko ‘te Metua, nona oki te ingoa i tapaia i te kopu-tangata ravarai, to runga i te rangi, e to te ao katoa nei.’​—Ephe. 3:5, 6, 14, 15.

4 Ia tatou e akara meitaki ra i te pene 4 o Ephesia, ka kite tatou eaa i umuumuia ai te tautaanga no te taokotaianga, akapeea a Iehova i te tauturu anga ia tatou kia taokotai, e eaa te au tu manako te ka tauturu ia tatou kia vai taokotai. Eaa ka kore ei e tatau i te katoaanga o te pene kia puapinga maataia mei te apiianga?

Te Tumu i Umuumuia ai te Tautaanga no te Taokotaianga

5. Eaa i rauka ai i te au angera a te Atua i te tavini taokotai, inara, eaa ra te taokotaianga i ngata ei no tatou?

5 Kua pati akatenga a Paulo ki tona au taeake i Ephesia e e ‘matakite tikai, me kore e tauta, kia vai rai te taokotaianga a te vaerua.’ (Ephe. 4:3) Kia marama i te anoano no te tautaanga, e akamanako i te turanga o te au angera a te Atua. Kare nga mea ora e rua o te enua nei e aiteite ana, no reira kua akameitaki tataki tai a Iehova i tana au angera e mirioni ua atu ma te tu aite kore. (Dani. 7:10) Inara, te tavini taokotai ra ratou ia Iehova no te mea te akarongo pouroa ra ratou kiaia e te rave ra i tona anoano. (E tatau ia Salamo 103:20, 21.) I te mea e tukeke te au tu o te au angera akarongo mou, tukeke katoa rai te au tu apa o te au Kerititiano. Ka akariro teia i te taokotaianga ei mea ngata tikai.

6. Eaa te au tu manako ka tauturu ia tatou kia taokotai rekareka ma te au taeake e tuke to ratou tu apa mei to tatou?

6 Me tauta te au tangata apa i te taokotai mai, ka tupu te au manamanata. Ei akaraanga, akapeea me tae reiti ua mai tetai taeake ngakau maru, te tavini kapiti ra ia Iehova ma tetai taeake e tae vave ua mai ana, inara e viviki ua ana i te riri? Ka manako tetai e kare e tau ana te tu o tetai, ngaropoina ra iaia e kare katoa rai tona tu e tau ana. Akapeea ra nga taeake i te tavini taokotaianga? Akara e ka akapeea te au tu manako i roto i ta Paulo au tuatua e aru maira te tauturu anga ia raua. E akamanako e ka akapeea tatou te turuturu anga i te taokotaianga na te akatupu anga i taua au tu manako ra. Kua tata a Paulo e: ‘Te ako atu nei au ia kotou, kia tau to kotou aerenga, ma te ngakau akaaka roa, e te maru, ma te akakoromaki, i te tauturu anga atu tetai i tetai ma te aroa; ma te matakite tikai oki kia vai rai te taokotaianga a te vaerua ra i te ruru o te au.’​—Ephe. 4:1-3.

7. Eaa ra i puapinga tikai ei kia taokotai atu ki te au Kerititiano apa?

7 Puapinga tikai te apiianga no te tavini taokotai i te Atua ma tetai au tangata apa, no te mea okotai rai kopapa o te aronga akamori mou. ‘Okotai rai kopapa, okotai oki vaerua, mei ia kotou i kapikiia i te tapapaanga okotai o to kotou kapikianga; Okotai Atu, okotai akarongo, okotai bapetizo, Okotai Atua, ko te Metua ïa no te tangata katoatoa.’ (Ephe. 4:4-6) Te piri ra te vaerua e te au akameitakianga a Iehova ki te kapitianga okotai o te au taeake e taangaangaia ra e te Atua. Me akariri mai tetai ia tatou i roto i te putuputuanga, ka aere tatou kiea? Kare ngai ke atu e akarongo ei tatou i te tuatua o te ora mutu kore.​—Ioa. 6:68.

Turuturu “te Meitaki i te Tangata Nei” i te Taokotaianga

8. Koai ta Karaiti e taangaanga ra i te akaketaketa ia tatou kia patoi i te au akakeuanga akatakake?

8 Kua taiku a Paulo i tetai tu matauia a te au vaeau i te tuatau taito i te akatutu e akapeea a Iesu te oronga anga i “te meitaki i te tangata nei” ei tauturu kia taokotai i te putuputuanga. Penei ka apai mai tetai vaeau tei autu, i tetai tuikaa ki te kainga ei tavini, ei tauturu i tana vaine no te au angaanga. (Sala. 68:1, 12, 18) Mei te reira rai, to Iesu autu anga i runga ake i teianei ao, kua rauka iaia te au tavini puareinga ua e manganui. (E tatau ia Ephesia 4:7, 8.) Akapeea aia te taangaanga anga i taua au tuikaa akatutu ua? “Kua akono oki aia i tetai pae, ei aposetolo; tetai pae, ei peroveta; tetai pae, ei apii evangelia; e tetai pae, ei tiaki, e ei orometua; Ei akatau i te aronga tapu, no te angaanga orometua, kia meitaki oki te kopapa o te Mesia ra: Kia riro tatou ravarai ei tangata pakari, i te akarongo okotai.”​—Ephe. 4:11-13.

9. (a) Akapeea “te meitaki i te tangata nei” te tauturu anga i te akono tamou i to tatou taokotaianga? (e) Eaa ra te au mema o te putuputuanga ka tauturu ei i te taokotaianga?

9 Ei au tiaki aroa, na ‘te meitaki o teia au tangata nei’ e tauturu i te akono tamou i to tatou taokotaianga. Ei akaraanga, me kite tetai tangata pakari o te putuputuanga i tetai nga taeake “te akaongoongo anga tetai ki tetai,” ka rauka iaia i te tauturu i te taokotaianga o te putuputuanga na te ako muna anga ‘kia akaora ia raua ma te ngakau maru.’ (Gala. 5:26–6:1) Ei au puapii, na ‘te meitaki o teia au tangata nei’ e tauturu i te akaketaketa i to tatou akarongo akatumuia ki runga i te au apiianga Pipiria. Te turuturu ra ratou i te taokotaianga e te tauturu ra ia tatou kia pakari atu ei au Kerititiano. Kua tata a Paulo e “kia kore tatou e tauriuriia, e akapeke aereia e te matangi ra, i tera tuatua i tera tuatua, mei te tamariki ra, i te ravenga a te tangata nei, e te pakari i te ravenga tini o te pikikaa ra.” (Ephe. 4:13, 14) Ka turuturu te Kerititiano pouroa i te taokotaianga taeake, mei te au mema rai o to tatou kopapa e akamaroiroi ra i tetai e tetai na te oronga anga i te ka anoanoia.​—E tatau ia Ephesia 4:15, 16.

Akatupu i te Au Tu Manako Ou

10. Akapeea te tu tau kore i te akakino anga i to tatou taokotaianga?

10 Te kite ra ainei koe e te akaari maira te pene a o ta Paulo reta ki to Ephesia e ko te taangaanga anga i te aroa ko te taviri ia e rauka ai te taokotaianga ei au Kerititiano pakari? Aru mai, te akaari ra te reira eaa te o maira ki te aroa. Ei akaraanga, te aru anga i te tu aroa kare te moeaana e te peu kanga e akatikaia. Kua raurau a Paulo i tona au taeake eiaa e “aere i ta tetai papaki etene aerenga.” “E no te kite kore i te akama [o taua au tangata ra], kua oronga ia ratou uaorai i te peu kanga.” (Ephe. 4:17-19) Te akakino nei teia ao tau kore i to tatou taokotaianga. E tuatua kanga ana, e imene ana, e akarakara ana te au tangata i te moeaana ei tamataoraanga, e e rave ana i te reira i te ngai muna me kore i te ngai atea. Te akameamea e te inangaro ainga ki tetai tangata kare rava koe e inangaro ana i te akaipoipo, ka apai ke ia koe mei ia Iehova e te putuputuanga. No teaa ra? No te mea mama ua i te taki atu ki te moeaana. Pera katoa, te akameamea, ka taki atu i te tangata akaipoipo kia akaturi, ka akatakake kinoia te tamariki mei te metua e te tokorua meitaki mei tona tokorua akaipoipo. E mea kino tikai! No reira a Paulo i tata ei e: “Kare ra mei te reira ta kotou i apii i te Mesia”!​—Ephe. 4:20, 21.

11. Eaa te tauianga ta te Pipiria e akamaroiroi ra i te au Kerititiano kia rave?

11 Kua akakite pakari a Paulo kia kopae tatou i te manako tamanamanata e kia akatupu i te tu manako ei tauturu ia tatou kia noo rotai ma etai ke. Kua tuatua aia e: “Kia kopae kotou i ta kotou tuatua i muatangana ra, i te tangata taito, i tei kino i te anoano pikikaa; E kia akaouia oki kotou i to kotou vaerua ra i te ngakau: E kia akatangata ou oki ko tei angaia kia tau i te Atua ra, i te tuatua-tika e te tapu mou.” (Ephe. 4:22-24) Akapeea tatou i te ‘akaou anga i to tatou vaerua o te ngakau’? Me akamanako oonu tatou i ta tatou i kite mei te Tuatua a te Atua e te akaraanga meitaki o te au Kerititiano pakari, ka rauka ia tatou i te akatangata ou ia tatou i “tei angaia kia tau i te Atua.”

Akatupu te Au Tu Ou no te Tuatua Anga

12. Akapeea te tuatua anga i te tuatua mou e turuturu ei i te taokotaianga, e eaa i ngata ei i tetai te akakite i te tika?

12 E puapinga tikai no te aronga i roto i te ngutuare e te putuputuanga te tuatua i te tuatua mou. Ka akavaitata mai te tuatua tika, te tuatua maora e te tuatua takinga meitaki i te au tangata. (Ioa. 15:15) Akapeea ra me pikikaa tetai ki tona taeake? Me kite mai tona taeake, ka takinoia to raua pirianga irinaki. Ka marama koe i te tumu i tata ei a Paulo e: “‘Ei tuatua-mou ta te tangata ravarai kia tuatua atu ki tetai:’ E melo anake oki tatou no tatou uaorai.” (Ephe. 4:25) Tetai tei matau i te pikikaa mei tona tamarikianga mai, penei ka ngata i te tuatua i te tuatua mou. Inara ka ariki rekareka mai a Iehova tana tautaanga kia taui e ka tauturu mai iaia.

13. Eaa te o maira i te kopae anga i te tuatua akakino?

13 Te apii maira a Iehova ia tatou kia akangateitei e kia turuturu i te taokotaianga o te putuputuanga e te ngutuare na te akaaere meitaki anga i te tu e tuatua ra tatou. “Auraka ei tuatua viivii e mama mai no roto i to kotou vaa . . . Kia kopae ravaia oki te maru kore, e te rotoriri, e te makitakita, e te taumāro ra, e te tuatua akakino, e te vareae, auraka takiri ïa.” (Ephe. 4:29, 31) Tetai mataara kia kopae te tuatua viivii, e akatupu maata i te tu manako akangateitei no tetai ke. Ei akaraanga, te tane e tuatua akakino ra i tana vaine, kia tauta i te taui i tona tu kiaia, kia aru ki tana e apii ra i to Iehova tu akangateitei i te au vaine. Kua akatainu katoa te Atua i tetai au vaine ki te vaerua tapu, te oronga anga kia ratou i te manakonakoanga kia tutara ei ui ariki e Karaiti. (Gala. 3:28; 1 Pete. 3:7) Mei te reira rai, kia taui te vaine e matau ana i te vaa maata i tana tane, iaia e apii ra akapeea a Iesu te tapu anga iaia uaorai te akakinoia anga.​—1 Pete. 2:21-23.

14. Eaa ra i kino ei te akaari i te riri?

14 E tupu ana te tuatua akakino no te kare e akakoromaki ana i te riri. Ka akatakake katoa teia i te au tangata e tona katoa ra. Mei te ai rai te riri. Me kare e akatereia ka tupu te tumatetenga. (Mase. 29:22) Tetai e manako ra e tikaanga tona i te akaari i tona tu mareka kore, kia akatere meitaki i tona riri kia kore e akakinoia te pirianga akaperepere. Tauta te au Kerititiano kia akakore i te ara, eiaa e akamoupuku e e tuatua akaou i te manamanata. (Sala. 37:8; 103:8, 9; Mase. 17:9) Kua ako a Paulo i to Ephesia e: “Kia riri kotou ra, auraka kia araia: auraka e topa te rā i to kotou riri anga: Auraka e tuku i ta te diabolo ngai kia o mai.” (Ephe. 4:26, 27) Me kare e akakoromaki i te riri ka oronga te reira i te atianga no te Tiaporo kia akatupu i te ke e te manamanata i roto i te putuputuanga.

15. Eaa te ka tupu me rave tatou i te apinga kare na tatou?

15 Te akangateitei anga i te apinga a tetai ke, ka akatupu i te taokotaianga o te putuputuanga. Ka tatau tatou e: “Te tangata i keia na, auraka aia e keia akaou.” (Ephe. 4:28) Kua tupu te tu irinaki i roto i te iti tangata o Iehova. Me akakino tetai Kerititiano i taua irinakianga na te rave anga i te apinga kare nana, ka akakino aia i taua taokotaianga mataora.

Taokotai te Aroa no te Atua ia Tatou

16. Akapeea tatou me tuatua akamaroiroi ei akaketaketa i to tatou taokotaianga?

16 Kua tupu te taokotaianga o te putuputuanga Kerititiano no tei akakeuia te katoatoa e te aroa no te Atua kia akono aroa atu i tetai. Te ariki rekareka anga i to Iehova takinga meitaki, te akakeu ra ia tatou kia tauta pakari i te taangaanga i te akoanga: “Ei tuatua meitaki ra e tupu ei te meitaki tika ra, e meitaki ei te aronga e akarongo ra. Kia takinga-meitaki kotou ia kotou uaorai, ma te ngakau maru aroa ua ra, ma te akakore oki i te ara tetai e tetai, mei ta te Atua i akakore mai i ta kotou i te Mesia ra.” (Ephe. 4:29, 32) E akakore aroa ana a Iehova i te tangata apa mei ia tatou rai. Kare katoa ainei tatou e tau i te akakore atu i te ara a tetai me kite tatou i to ratou au apa?

17. Eaa tatou ka tauta pakari ei te turuturu i te taokotaianga?

17 Ka akakaka te taokotaianga o te iti tangata o te Atua ia Iehova. Te akakeu ra tona vaerua ia tatou na te mataara tukeke kia turuturu i te taokotaianga. Kare rava tatou e inangaro i te patoi i te aratakianga a te vaerua. Kua tata a Paulo e: ‘Auraka e akariri atu i te vaerua tapu o te Atua.’ (Ephe. 4:30) E mea akaperepereia te taokotaianga kia paruruia. Ka rekareka te katoatoa e taokotai ra e ka akakaka ia Iehova. “E teianei ei aru kotou i te Atua, mei te tamariki akaperepere ra; Ei aerenga aroa to kotou.”​—Ephe. 5:1, 2.

Akapeea Koe me Pau?

• Eaa te tu manako ka turuturu i te taokotaianga o te au Kerititiano?

• Akapeea to tatou tu me turuturu i te taokotaianga o te putuputuanga?

• Akapeea ta tatou tuatua me tauturu ia tatou kia taokotai ki tetai ke?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 17]

Taokotaiia te aronga tukeke te turanga oraanga

[Tutu i te kapi 18]

Marama ra koe te au kino no te akameamea?