Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akamaata a Iesu i te Tuatua Tika a te Atua

Akamaata a Iesu i te Tuatua Tika a te Atua

 Akamaata a Iesu i te Tuatua Tika a te Atua

“Ko [te Karaiti] ta te Atua i tuku mai ei akaongi, kia irinaki i tona toto, ei akakite anga mai i tana tuatua-tika.”​—ROMA 3:25.

1, 2. (a) Eaa ta te Pipiria e apii maira kia tatou no te turanga o te tangata? (e) Eaa te au uianga ka akamanakoia i roto i teia atikara?

KUA kite meitakiia te papaanga Pipiria no te meameaau i te kainga i Edene. Te kite pouroa nei tatou i te au tupuanga no ta Adamu ara tei akamaramaia mai i roto i teia au tuatua e: “No te tangata okotai ra i o mai ei te kino i te ao nei, e no te kino oki te mate; e kua taea katoaia oki te tangata ravarai e te mate, no te mea kua ara katoatoa.” (Roma 5:12) Noatu ta tatou tautaanga pakari i te rave i te mea tika, ka rave rai tatou i te tarevake, te anoano ra i reira tatou i ta te Atua akakore anga ara. Kua tuatua te apotetoro ko Paulo ma te taitaia e: “Ko te meitaki oki taku e anoano ra, kare ïa au e rave; kareka te kino anoano koreia e au ra, ko taku ïa e rave nei. Aue oki au ko te tangata mate maata e!”​—Roma 7:19, 24.

2 No to tatou tu ara, e mea tau kia uiia teia au uianga puapinga: Akapeea a Iesu o Nazareta i te anau rangatiraia mai anga mei te ara akatuangaia, e eaa ra aia i papetitoia ai? Akapeea to Iesu oraanga i te akamaata anga i te tuatua tika a Iehova? Te mea puapinga rava atu, eaa ta te mate o Karaiti i akatupu mai?

Akaaoia te Tuatua Tika a te Atua

3. Akapeea a Satani i te akavare anga ia Eva?

3 Kua kopae neneva ua to tatou nga metua mua, ko Adamu raua ko Eva i to te Atua turanga ngateitei na te ariki anga i te tutaraanga a ‘taua ovi taito ra, ko tei karangaia e ko te diabolo, ko Satani.’ (Apo. 12:9) E akamanako ana e akapeea teia i tupu ei. Kua akakoko a Satani i te tutaraanga tuatua tika a te Atua ko Iehova. Kua akakoko aia na te uianga kia Eva e: “Koia ïa, kua tuatua mai te Atua e, Auraka korua e kai i to te au rakau katoa o te kainga nei?” Kua ripiti akaou a Eva i ta te Atua akauenga taka meitaki e okotai ua rai rakau kare e akatikaia kia amiri, no te mea ka mate raua. Kua akaapa i reira a Satani i te Atua no te pikikaa. “Kare rava korua e mate,” i tuatua ai te Tiaporo. Kua akavare aia ia Eva i te irinakianga e te tapu ra te Atua i tetai apinga meitaki e ko te kai anga i te ua rakau ka akariro iaia mei te Atua rai, kia rauka te tu rangatira i te iki e eaa te mea meitaki e te mea kino.​—Gene. 3:1-5.

4. Akapeea te au tangata i riro mai ei i raro ake i te tutaraanga a Satani?

4 Te tikaanga, te karanga ra a Satani e ka mataora rai te au tangata me aru ratou i te mataara akatakake anga mei te Atua. Kare i turuturu ana i te tuatua tika no te turanga ngateitei o te Atua, kua akarongo e kua piri atu a Adamu ki tana vaine i te kai anga i te ua rakau tureia. Kua kopae a Adamu i tona turanga apa kore i mua ia Iehova e kua tuku atu ia tatou ki raro ake i te apainga teiaa o te ara e te mate. I taua taime rai, kua riro mai te au tangata i raro ake i te tutaraanga a Satani, “te atua o teianei ao.”​—2 Kori. 4:4; Roma 7:⁠14.

5. (a) Akapeea i tupu tikai ei ta Iehova tuatua? (e) Eaa te manakonakoanga ta te Atua i oronga mai ki te uanga a Adamu raua ko Eva?

5 Tau rai ki tana tuatua tika, kua tuku a Iehova i te utunga o te mate ki rungao ia Adamu raua ko Eva. (Gene. 3:​16-19) Kare ra te aiteanga e kua puapinga kore to te Atua akakoroanga. Kare rava! Te akautunga anga ia Adamu raua ko Eva, kua oronga a Iehova ki ta raua uanga tetai manakonakoanga meitaki tikai. Kua rave aia i te reira na te akakiteanga i tona akakoroanga no te akatupu mai anga i tetai “uanga” te ka akaparuparuia tona pooavae e Satani. Inara,  ka ora mai taua Uanga taputouia mei te tamamae anga o te pooavae e ka ‘akaparuparu atu i to Satani mimiti.’ (Gene. 3:15) Te akataka meitaki maira te Pipiria i teia tuatua na te akakite mai anga no runga ia Iesu Karaiti e: “No reira i akakiteia mai ei te Tamaiti a te Atua ra, kia akakore aia i te angaanga a te diabolo ra.” (1 Ioa. 3:8) Akapeea to Iesu tu e te mate i te akamaata anga i te tuatua tika a te Atua?

Te Aiteanga o to Iesu Papetito

6. Akapeea tatou i kite ei e kare a Iesu i tuia e te ara a Adamu?

6 Tona pakari mai anga, kua aite tikai a Iesu ki te Adamu tei apa kore ana i mua ana. (Roma 5:14; 1 Kori. 15:45) Te aiteanga ka anauia mai a Iesu ei tangata apa kore. Akapeea ra e rauka ai te reira? Kua oronga te angera ko Gaberiela i teia akamarama meitaki anga ki te metua vaine o Iesu, ko Maria e: ‘Ka eke mai te vaerua tapu ki rungao ia koe, e na te mana o Tei Teitei e tamaru i rungao ia koe; e tuatuaiaʼi oki tenana tamaiti tapu, i te Tamaiti na te Atua.’ (Luka 1:35) Te akamataanga o to Iesu oraanga, papu e kua akakite ana a Maria kia Iesu i tetai au mea tikai no runga i tona anau anga. No reira, i tetai atianga te kitea anga e Maria raua ko Iosepha te metua angai o Iesu a Iesu i roto i te iero o te Atua, kua ui atu te tamaiti iti e: “Kare korua i kite e, ei roto rai au i te are o taku Metua e tau ei?” (Luka 2:49) Papu e mei tona tamariki mai anga, kua kite a Iesu e e Tamaiti aia na te Atua. Te mea puapinga maata atu ra kiaia, ko te akamaata anga i te tuatua tika a te Atua.

7. Eaa te apinga akaperepere tei rauka ia Iesu?

7 Kua akaari mai a Iesu i tona inangaro tikai i te au mea pae vaerua na te aere putuputu anga ki te au uipaanga no te akamorianga. Ma tona manako apa kore, kua kite e kua marama aia i te au mea ravarai tana i akarongo e i tatau ana i roto i te au Tuatua Tapu Epera. (Luka 4:16) Kua rauka katoa iaia tetai apinga akaperepere​—tetai kopapa apa kore te ka akaatingaia no te au tangata ravarai. Tona papetitoia anga, te pure ra a Iesu e penei te akamanako ra i te au tuatua totou a te Salamo 40:6-8.​—Luka 3:21; e tatau ia Ebera 10:5-10. *

8. Eaa ra a Ioane Papetito i kore ei e inangaro i te papetito ia Iesu?

8 I te akamataanga, kare a Ioane Papetito i inangaro ana kia papetitoia a Iesu. No teaa ra? No te mea te taruku ra a Ioane i te ngati Iuda ei akatutu anga i to ratou tataraara anga no runga i te ara no te aati anga i te Ture. Ei kopu tangata piri vaitata, kua kite a Ioane e e tangata tuatua  tika a Iesu e no reira kare e anoanoia te tataraara anga. Kua akapapu atura a Iesu kia Ioane e e mea tau kia papetitoia Aia. Kua akamarama atu a Iesu e: “E pera oki tatou i te akatika i te au tuatua-tika katoa e tau ei.”​—Mata. 3:⁠15.

9. Eaa te akatutu maira i to Iesu papetitoanga?

9 Ei tangata apa kore, kua manako mai a Iesu e mei ia Adamu rai, ka rauka iaia i te anau mai i tetai uanga apa kore. Inara, kare rava a Iesu i inangaro atu ana i taua oraanga ra, no te mea kare ko to Iehova ia anoano nona. Kua tono mai te Atua ia Iesu ki te enua nei kia akatupu i te tuanga a te Uanga taputou, me kore te Mesia. Te kapiti maira teia i te akaatinga anga a Iesu i tona oraanga ei tangata apa kore. (E tatau ia Isaia 53:5, 6, 12.) E tika rai, kare to Iesu papetitoanga i aite mei to tatou rai. Kare i o mai te akatapuanga kia Iehova, no te mea kua riro takere a Iesu ei tuanga no te iti tangata Iseraela akatapuia ki te Atua. Inara, to Iesu papetitoanga te akatutu maira i te oronga anga iaia uaorai i te rave i to te Atua anoano tei akakiteia mai i roto i te au Tuatua Tapu no runga i te Mesia.

10. Eaa te o maira i te rave anga i to te Atua anoano ei Mesia, e eaa to Iesu manako no runga i teia?

10 Te o maira ki roto i to Iehova anoano no Iesu, te tutu aere anga i te tuatua meitaki o te Patireia o te Atua, te akariro anga i te tangata ei pipi, e te akapapa anga ia ratou no te angaanga akariro anga i te tangata ei pipi no te tuatau ki mua. To Iesu oronga anga iaia uaorai te kapiti katoa maira i tona akakoromaki puareinga anga i te takinokino e te tamate kino pakari anga, i te turuturu anga i to Iehova turanga ngateitei tuatua tika. No to Iesu inangaro tikai i tona Metua i te rangi, kua rekareka e kua mareka tikai aia i te rave anga i te anoano o te Atua e te oronga anga i tona kopapa ei atinga. (Ioa. 14:31) Rekareka katoa rai aia i te kite anga e ka rauka te puapinga o tona oraanga apa kore kia orongaia ki te Atua ei oko, i te oko mai anga ia tatou mei te tuikaa o te ara e te mate. Kua ariki ainei te Atua te oronga anga a Iesu iaia uaorai i te apai i teia au apainga maata? Ae, kua ariki aia i te reira!

11. Akapeea a Iehova i te akaari mai anga i tona tu marekaanga no Iesu ei Mesia taputou, me kore te Karaiti?

11 Te akapapu maira te aronga tata Evangeria e a i te tuatua akaperepere taka meitaki a te Atua ko Iehova, i to Iesu aere mai anga mei roto mai i te vai o te Kauvai Ioridana. ‘Akara atura au i te vaerua i te eke anga mai mei te rangi mai, mei te kukupa ra te tu,’ i akapapu mai ei a Ioane Papetito, “e kua noo iora ki runga [ia Iesu] . . . Kite atura oki au, e akakite atura oki au e, ko te Tamaiti teia na te Atua.” (Ioa. 1:32-34) Pera katoa, i taua atianga rai kua akakite mai a Iehova e: “Taku Tamaiti akaperepere teia, kua mareka rava au iaia.”​—Mata. 3:17; Mare. 1:11; Luka 3:22.

Vai Akarongo Mou e Mate ua Atu

12. Eaa ta Iesu i rave e toru e te apa mataiti i muri ake i tona papetitoanga?

12 No nga mataiti e toru e te apa, kua oronga pu tikai a Iesu iaia uaorai i te apiianga i te tangata no runga i tona Metua e te tuatua tika no te turanga ngateitei o te Atua. Kua roiroi aia i te teretere aere anga na raro mei te tipoto e te tiroa o te Enua Taputouia, kare rava tetai apinga i tapu ana iaia i te akakite aere anga i te tuatua mou. (Ioa. 4:6, 34; 18:37) Kua apii a Iesu i tetai ke no runga i te Patireia o te Atua. Kua akaora temeio aia i te maki, kua angai i te urupu maata tei pongi, e kua akatu katoa mai i te aronga mate, e kua akaari mai aia i ta te Patireia ka rave no te au tangata ravarai.​—Mata. 11:4, 5.

13. Eaa ta Iesu i apii mai no runga i te pure?

13 Kare aia i inangaro kia akameitakiia aia no tana au apiianga e te au angaanga akaora, kua akanoo i reira a Iesu i tetai akaraanga meitaki na te akameitaki akaaka anga ia Iehova. (Ioa. 5:19; 11:41-44) Kua akakite katoa mai a Iesu i tetai au manako puapinga roa atu kia  pure tatou. E kapiti mai ki roto i ta tatou pure te au patianga e “kia tapu” te ingoa o te Atua, ko Iehova, e kia mono te turanga ngateitei tuatua tika a te Atua i te tutara kino a Satani e “kia akonoia [Tona] anoano i te enua nei, mei tei te ao katoa na.” (Mata. 6:9, 10) Te raurau katoa maira a Iesu ia tatou kia aru rotai i taua au pure ra na te ‘kimi anga na mua i te basileia o te Atua, e te tuatua-tika nana ra.’​—Mata. 6:33.

14. Noatu e tangata apa kore a Iesu, eaa ra i umuumuia ai kia akatupu aia i tana tuanga i roto i ta te Atua akakoroanga?

14 Te vaitata mai anga te tuatau no tona mate akaatinga, kua kite mai a Iesu i te manako ngakau taitaia no runga i tana apainga teiaa tikai. Tei runga te akakoroanga e te rongoanga meitaki o tona Metua i to Iesu akakoromaki anga i tetai akavaanga tau kore e te mate anga kino. E rima ra i mua ake i tona mate, kua pure a Iesu e: “Kua taitaia rava toku vaerua i teianei; e ka akapeea ra au? E taku Metua, ka akaora mai koe iaku i teianei ora; i aere mai ei ra au no teianei rai ora.” I muri ake i te tuatua anga i teia au manako mei to te tangata rai, kua taui karapii kore a Iesu i tona manako ki tetai mea puapinga maata atu e kua pure e: “E taku Metua, e akakakā i toou ingoa.” Kua pau viviki mai a Iehova e: “Kua akakakā au, e ka akakakā akaou atu rai au.” (Ioa. 12:27, 28) Ae, kua inangaro puareinga ua a Iesu i te na roto i te timataanga maata rava no te tu tiratiratu kare rava tetai tangata i na roto ana. Te akarongo anga i taua au tuatua a tona Metua ra i te rangi, kare ekoko e kua akapapu tikai mai kia Iesu e ka autu aia i te akamaata anga e te akangateitei anga i te turanga ngateitei o Iehova. E kua autu rai aia i te rave i te reira!

Ta te Mate o Iesu i Akatupu Mai

15. I mua ua ake i tona mate anga, eaa ra a Iesu i tuatua ai e: “Kua oti”?

15 Ia Iesu i runga i te rakau tamamae anga e akaaea ra i tona akaaea anga openga, kua tuatua aia e: “Kua oti.” (Ioa. 19:30) Maata tikai te au mea ta Iesu i akatupu ma te tauturuanga a te Atua e toru e te apa mataiti mei tona papetitoanga e tae ua atu ki tona mate anga! Te mate anga a Iesu, kua tupu mai tetai ngaruerue enua, e kua akakeuia te opita vaeau Roma nana e akaaere ra i te tamateanga kia tuatua e: “Ko te Tamaiti tikai teia a te Atua.” (Mata. 27:54) Kua kite tikai te opita te aviriia anga a Iesu no tei karanga e e Tamaiti aia na te Atua. Noatu kua tupu te mamae kiaia, kua akono tamou a Iesu i tona tu tiratiratu e te akapapu mai anga e e pikikaa tikai a Satani. No runga i te aronga tei turuturu i te turanga ngateitei o te Atua, kua akakite mai a Satani i teia akaaoanga e: “E riro oki ta te tangata katoa ra ei oko i tona ora.” (Iobu 2:4) Na roto i tona tu akarongo mou, kua akaari mai a Iesu e ka rauka ia Adamu raua ko Eva i te vai akarongo mou ua i raro ake i to raua timataanga mama ua. Te mea puapinga roa atu, kua turuturu e kua akamaata te oraanga e te mate o Iesu i te tuatua tika o to Iehova turanga ngateitei. (E tatau ia Maseli 27:11.) Kua rauka ainei i to Iesu mate i te akatupu i tetai apinga ke? Ae, kua rauka te reira!

16, 17. (a) Eaa ra i rauka ai i te au kite o Iehova i mua ake i te tuatau Kerititiano, tetai turanga tuatua tika i mua iaia? (e) Akapeea a Iehova i te akameitakianga i tana Tamaiti akarongo mou, e eaa ta te Atu ko Iesu Karaiti e rave nei rai?

16 E manganui te au tavini o Iehova tei ora ana i mua ake ka aere mai ei a Iesu ki te enua nei. Kua rekareka ratou i tetai turanga tuatua tika ma te Atua e kua orongaia mai te manakonakoanga no te tuakaouanga. (Isa. 25:8; Dani. 12:13) I runga i teea tumuanga tau te akameitaki ra te Atua tapu, ko Iehova i te au tangata ara na roto i taua tu umere ra? Te akamarama maira te Pipiria e: “Ko [Iesu Karaiti] ta te Atua i tuku mai ei akaongi, kia irinaki i tona toto, ei akakite anga mai i tana tuatua-tika i te akakore  anga i te au ara i raveia i muatangana, i te akakoromaki anga o te Atua; Ei akakite anga mai oki i tana tuatua-tika i teianei: kia tika tana tuatua, ka akatika mai ei aia i te tangata i akarongo ia Iesu ra.”​—Roma 3:25, 26. *

17 Kua akameitaki a Iehova ia Iesu na te akatu mai anga iaia ki tetai taoonga teitei atu i te ngai i mua ake ka aere mai ei aia ki te enua nei. Te rekareka nei a Iesu i tetai oraanga mate kore ei mea ora vaerua kaka. (Ebe. 1:⁠3) Ei Taunga Maata e ei Ariki, te tauturu ua nei rai te Atu ko Iesu Karaiti i tana au pipi kia akamaata atu i te tuatua tika a te Atua. Te rekareka tikai nei tatou e ko Iehova to tatou Metua i te rangi, te Tutaki o te aronga ravarai te rave ra i teia e te tavini tiratiratu ra iaia na te aru anga i tana Tamaiti!​—E tatau ia Salamo 34:3; Ebera 11:6.

18. Eaa te manako maata o te atikara apii ka aru mai?

18 Kua rekareka te au tangata akarongo mou mei ia Abela rai tetai pirianga vaitata kia Iehova, no te mea kua taangaanga ratou i to ratou akarongo e kua irinaki ki roto i te Uanga taputouia. Kua kite a Iehova e ka vai tiratiratu rai tana Tamaiti e ka oronga mai tona mate i tetai tapokianga apa kore no “te ara a to te ao.” (Ioa. 1:29) Ka puapinga katoaia te aronga e ora nei i teia tuatau no to Iesu mate. (Roma 3:26) No reira, eaa te au akameitakianga ta te oko o Karaiti ka oronga mai noou? Ko te tumu tuatua ia i roto i te atikara apii ka aru mai.

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 7 I konei te taiku ra te apotetoro ko Paulo ia Salamo 40:​6-8 tei tau ki te urianga Septuagint Ereni, te kapiti maira i te au tuatua e “e kopapa ra taau ïa i akono noku.” Kare teia au tuatua e kiteaia i roto i te au tataanga o te au Tuatua Tapu Epera taito.

^ para. 16 Akara i te “Au Uianga a te Aronga Tatau” i te kapi 6 e te 7.

Akapeea Koe me Pau?

• Akapeea te tuatua tika a te Atua i te akaao angaia?

• Eaa te akatutu maira i to Iesu papetitoanga?

• Eaa ta te mate o Iesu i akatupu mai?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 9]

Kua kite ainei koe e eaa te akatutu maira i to Iesu papetitoanga?