Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Taki Atu te Tu Matakite ki te Au Tupuanga Meitaki

Taki Atu te Tu Matakite ki te Au Tupuanga Meitaki

 Taki Atu te Tu Matakite ki te Au Tupuanga Meitaki

TE KITE ra koe e eaa te au atianga tau no te tutu aere, te ka tupu mai e tei kore i manakoia ana i roto i te ngai tutuanga a toou putuputuanga? Mei te reira rai to tatou au taeake Kerititiano i roto i te oire maata ko Turku, i te pae tai i Vinirani, e kua taki atu to ratou tu matakite ki te au tupuanga meitaki.

Tetai taime akenei, kua kite te au taeake i Turku e kua tae mai tetai pupu tangata no Asia ki roto i te oire, i te akaoti i te angaanga i runga i tetai aka pai turoto e maaniia ra i roto i te ngai maani pai. Muri mai, kua kitea mai e tetai taeake te au otera e noo ra te aronga angaanga manuiri. Kua kitea katoaia mai eia e, e apaiia ana te aronga angaanga na runga i te au bus i te popongi roa mei to ratou au otera i tetai tua o te oire, ki ko i te ava. I reira rai, kua akamatakite atu aia ki te au taeake o te putuputuanga tuatua Papaa i Turku.

Kua kite te aronga pakari i roto i taua putuputuanga ra e no te mea e maata te au manuiri i reira, te oronga maira te reira i tetai atianga tau no ratou kia akakite atu i te karere o te Patireia. I te Tapati o taua epetoma ra, kua uipa mai e tai ngauru papuritia vaitata ua atu ki te ngai e tapu ana te bus i te ora itu i te popongi. Te akamataanga, kare e tangata i ata mai ana. ‘Me kua tureti tatou?’ i akamanako ei te au taeake. ‘Me kua akaruke ratou ia Turku?’ Ina i reira, te aere maira okotai ia ratou i roto i te kakau angaanga i tetai tua i te mataara. Kua aru mai tetai tangata angaanga ke mai, e oti kua aru akaou mai tetai pae. Kare i roa, kua putunga mai tetai pupu aronga angaanga ki ko i te ngai e tapu ana te bus. Ina kua akamata te au papuritia i te tutu atu, te aere atu anga ki ko i te aronga angaanga e ta ratou au puka i roto i te reo Papaa. Te mea meitaki, kua pou mei tetai ora i rauka ai te nooanga no te aronga angaanga pouroa i runga i te au bus, e kua rava rai te taime o te au taeake i te tuatua atu ki te maataanga ia ratou. Te aere anga te au bus, kua apai te aronga angaanga e 126 puka rikiriki, e 329 makatini!

Kua riro te au tupuanga meitaki ei akamaroiroi i te au taeake kia rave akaou i te kamupeini i tera mai epetoma, te taime i atoro mai ei te akaaere kotinga. Tetai ra uaua, apa no te ora ono i te popongi, kua rave te akaaere kotinga i tetai uipaanga no te angaanga tutuanga, e kua aere tika atu e 24 papuritia ki te ngai e tapu ana te bus. Teia taime, kua apai katoa ratou i te au puka i roto i te reo Tagalog no te mea kua kitea mai ia ratou e e maata te au manuiri no te Piripine mai. Taua popongi ra, te aere anga te au bus ki ko i te ava, kua apai te aronga angaanga e itu puka, e 69 puka rikiriki, e 479 makatini. E akamanako ua ana i te mataora e te rekareka o te au taeake e te au tuaine tei piri ki roto i te kamupeini!

Mua ake ka oki ei te aronga angaanga ki to ratou au enua, kua rauka i te au taeake i te atoro atu i tetai papaki ia ratou i ko i to ratou au otera e i te akamarama maata atu i te karere o te Patireia. Kua akakite tetai aronga angaanga e kua araveiia mai ana ratou e te Au Kite i tetai au tuanga o teia ao i mua ana. Kua akakite mai te aronga angaanga i to ratou rekareka ki te au taeake no ta ratou tautaanga i te aravei mai ia ratou i te tuatau e noo ra ratou i Vinirani.

Te kite ra ainei koe eaa te au atianga tau te ka tupu ua mai kare i manakoia ana, i te ngai tutuanga a toou putuputuanga? Te tauta ra ainei koe kia taeria te au tangata no te au turanga keke mai? Me koia ia, penei e au tupuanga katoa rai taau i kite, mei ta to tatou au taeake rai i Turku.

[Mapu/​Tutu i te kapi 32]

(No runga i teia, akara i te puka)

VINIRANI

HELSINKI

Turku

[Akameitakianga]

STX Europe