Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

‘Kimi oki te Vaerua i te Au Mea Oonu o te Atua’

‘Kimi oki te Vaerua i te Au Mea Oonu o te Atua’

 ‘Kimi oki te Vaerua i te Au Mea Oonu o te Atua’

‘E kimi oki te vaerua i te au mea katoa nei, e te au mea oonu rai o te Atua ra.’​—1 KORI. 2:10.

1. Eaa ta te vaerua tapu tuanga tei akakiteia mai e Paulo i roto ia 1 Korinetia 2:10, e eaa te au uianga e uiia ra?

REKAREKA tikai tatou no te mea te angaanga ra te vaerua tapu o Iehova! Te tuatua nei te au Tuatua Tapu i te vaerua e e tauturu, e mea orongaia mai, tei akakite mai, e tei pati atu no tatou. (Ioa. 14:16; Anga. 2:38; Roma 8:16, 26, 27) Kua akakite mai te apotetoro ko Paulo i tetai tuanga puapinga ta te vaerua tapu e rave ra: ‘E kimi oki te vaerua i te au mea katoa, e te au mea oonu o te Atua.’ (1 Kori. 2:10) E tika rai, te taangaanga ra a Iehova i tona vaerua tapu i te akakite mai i te au tuatua mou oonu pae vaerua. Me kare teia tauturu, ka kite maata atu ainei tatou i to Iehova au akakoroanga? (E tatau ia 1 Korinetia 2:9-12.) Inara, te ui nei tetai au uianga e: Akapeea ‘te vaerua i te kimi anga i te au mea oonu o te Atua’? Na roto i teaa te akakite maira a Iehova i teia au mea i te anere mataiti mua T.N.? Akapeea e na roto i teaa te kimi ra te vaerua i teia au mea oonu i to tatou tuatau?

2. Na roto i teea nga tuanga e angaanga ra te vaerua?

2 Te akakite maira a Iesu e rua tuanga ka angaanga te vaerua. I muri poto ua ake i tona mate, kua akakite aia ki tana au apotetoro e: ‘Na te akapumaana [“tauturu,” NW] ra, na te vaerua tapu, ko ta te Metua e tono mai ma toku ingoa, nana e apii mai ia kotou i te au mea katoa, ka akakite akaou mai oki kia kotou i te au  tuatua katoa, taku i karanga atu kia kotou na.’ (Ioa. 14:26) Ka angaanga te vaerua tapu ei puapii e ei akamaaraara anga. Ei puapii, ka tauturu te reira i te au Kerititiano kia marama i te au apinga kare i maramaia ana i mua ana. Ei akamaaraara anga, ka tauturu te reira ia ratou kia akamaara e kia taangaanga meitaki i tei akamaramaia mai.

I te Anere Mataiti Mua

3. Eaa te au tuatua a Iesu te akakite maira e ka akakite marieia mai ‘te au mea oonu o te Atua ra’?

3 Na Iesu uaorai i apii i tana au pipi no te au tuatua mou e manganui, e e au mea ou kia ratou. Inara, e maata atu rai ta ratou ka apii. Kua akakite a Iesu ki tana au apotetoro e: ‘E manganui taku tuatua e akakite atu kia kotou, kare ra e tika ia kotou i teianei. Kia tae maira aia, ko te vaerua tuatua-mou ra, nana ïa e arataki ia kotou ki te tuatua-mou katoatoa.’ (Ioa. 16:​12, 13) Te akakite ra a Iesu e na roto i te vaerua tapu, ka akakite marieia mai te au mea oonu pae vaerua.

4. I te ra o te Penetekote 33 T.N., akapeea te vaerua tapu i te angaanga anga ei puapii e ei akamaaraara anga?

4 I te ra o te Penetekote 33 T.N., kua tae mai “te vaerua tuatua-mou ra,” tei riringiia ki rungao i te 120 Kerititiano tei akaputuputu mai i Ierusalema. E au akapapuanga tetai tei kiteaia e tei akarongoia no runga i teia. (Anga. 1:4, 5, 15; 2:1-4) Tukeke te reo ta te au pipi i tuatua no runga ‘i te au peu taka ke a te Atua.’ (Anga. 2:5-11) Ko te tuatau teia kia akakiteia tetai apinga ou. Kua totou ana te peroveta ko Ioela no teia riringi anga o te vaerua tapu. (Ioela 2:​28-32) Kua kite atu te aronga e akara ra te akatupuia anga te reira na roto i tetai tu kare rava tetai o ratou i tapapa atu ana, e kua akamarama atu te apotetoro ko Petero i teia tupuanga. (E tatau ia Angaanga 2:14-18.) No reira kua angaanga te vaerua tapu ei puapii i te akamarama meitaki anga kia Petero e ko ta te au pipi e kite ra e akatupu anga ia i taua totou taito ra. Kua angaanga katoa te vaerua ei akamaaraara anga, no te mea kua taiku a Petero i ta Ioela i tata e i ta Davida nga taramo. (Sala. 16:8-11; 110:1; Anga. 2:25-28, 34, 35) Ko ta taua aronga ra tei akaputuputu mai i kite atu e i akarongo atu, e au mea oonu tikai ia na te Atua.

5, 6. (a) I muri ake i te Penetekote 33 T.N., eaa te au uianga puapinga te anoanoia ra te pauanga no runga i te koreromotu ou? (e) Na roto iaai ma i tupu mai ei teia au manako, e akapeea te au ikianga i te raveia anga?

5 Maata ua atu te au mea te anoanoia ra kia akamaramaia ki te au Kerititiano i te anere mataiti mua. Ei akaraanga, e au uianga tetai tei tupu mai no runga i te koreromotu ou i te ra o te Penetekote. Kua kotingaia ainei te koreromotu ou ki te ngati Iuda e te au poroteraita ngati Iuda? Ka ariki e ka akatainuia ainei te au Kenitara ki te vaerua tapu? (Anga. 10:45) Ka anoanoia ainei te au tane Kenitara kia peritomeia na mua e kia kauraro ki te Ture a Mose? (Anga. 15:1, 5) E au uianga puapinga tikai teia. Ka anoanoia te vaerua o Iehova kia kimi i teia au mea oonu. Inara, na roto iaai ma e angaanga ai te reira?

6 Na roto i te au taeake tau i tupu mai ei teia au manako no te uriurianga. Tei reira a Petero, Paulo e Banaba i taua uipaanga ra a te pupu akaaere e kua akakite e akapeea a Iehova i te akono anga i te au Kenitara peritome koreia. (Anga. 15:​7-12) I muri ake i te akamanako anga i teia akapapuanga tei akakiteia i roto i te au Tuatua Tapu Epera e ma te tauturu a te vaerua tapu, kua rave te pupu akaaere i tetai ikianga. Kua akakite ratou na roto i te reta i taua ikianga ra ki te au putuputuanga.​—E tatau ia Angaanga 15:25-30; 16:4, 5; Ephe. 3:5, 6.

7. Na roto i teea au mataara e akakiteia mai ei te au tuatua mou oonu?

7 Maata atu tetai au manako tei akamaramaia mai na roto i te au tataanga akauruia a Ioane, Petero, Iakobo, e Paulo. Inara i tetai tuatau i muri mai te oti anga te au Tuatua Tapu Kerititiano i te tataia, kua akakoreia te totouanga e te kite tei akaari temeioia mai. (1 Kori. 13:8) Ka angaanga ua atu ainei te vaerua ei puapii e ei akamaaraara anga? Ka tauturu ua atu ainei te reira i te au Kerititiano kia kimi i te au mea oonu o te Atua? Te akakite maira te totou e ka tupu te reira.

 Tuatau Openga

8, 9. Koai ma tei apiiia i te pae vaerua te ‘kakā maira’ i te tuatau openga?

8 Te tuatua anga no runga i te tuatau openga, kua totou tetai angera e: “Te aronga i apii ra, e kakā mai, ïa mei te kakā o te rangi ra; e ko tei akaariu i te tangata e manganui ki te tuatua-tika ra, mei te au etu ïa, e tuatau e tuatau ua atu . . . e tupu atura te kite i te maata anga.” (Dani. 12:3, 4) Koai ma te aronga i apiiia e koai ma te ka kaka mai? Kua oronga mai a Iesu i tetai pauanga i roto i tana akatutuanga no te titona e te titania. Te tuatua anga no runga i “te openga o teianei ao,” kua akakite aia e: “Ei reira oki te aronga tuatua-tika e kakā mai ei i te basileia o to ratou Metua mei te rā ra.” (Mata. 13:39, 43) I roto i tana akamarama anga, kua akataka mai a Iesu i “te aronga tuatua-tika” e ko te “tamariki o te basileia,” te au Kerititiano akatainuia.​—Mata. 13:38.

9 Ka “kakā mai” ainei te au Kerititiano katoatoa tei akatainuia? I roto i tetai tu, ae, no te mea ka piri atu te au Kerititiano katoatoa ki roto i te angaanga tutuanga, te akariro anga i te tangata ei pipi, e te akamaroiroi anga i tetai e tetai i ko i te au uipaanga. Ka akanoo te aronga akatainuia i te akaraanga. (Zeka. 8:23) Inara, kapiti atu ki teia, ka akaariia mai te au mea oonu i te tuatau openga. “Kua sigiloia” te totou tikai a Daniela tei rekotiia e tae ua atu ki taua tuatau ra. (Dani. 12:9) Akapeea e na roto iaai ma e kimi ei te vaerua i teia au mea oonu?

10. (a) Na roto iaai ma te akaari maira te vaerua i te tuatua mou oonu i te tuatau openga? (e) Akamarama mai e akapeea te tuatua mou te akamarama mai anga i to Iehova iero maata i te pae vaerua.

 10 Me tae mai te tuatau no te akamarama anga i te manako pae vaerua i to tatou tuatau, na te vaerua tapu e tauturu i te au komono tau o “te tavini akono meitaki e te pakari” i ko i te opati maata o teianei ao kia kite i te tuatua mou oonu kare i maramaia ana i mua ana. (Mata. 24:45; 1 Kori. 2:13) Ka akamanako te katoaanga o te Pupu Akaaere me ka anoanoia tetai au akamaramaanga kia akatanotanoia. (Anga. 15:6) E oti, me rauka mai te ikianga, e me ka tau, ka nenei ratou i te akamaramaanga tei akatanotanoia kia puapingaia te katoatoa. (Mata. 10:27) I te tuatau ka aereia, penei ka anoanoia tetai atu au akamaramaanga, e kua akamarama katoaia mai teia.​—Akara i te pia  “Kua Akaari Mai te Vaerua i te Aiteanga o te Iero Pae Vaerua.”

Puapingaia mei ta te Vaerua Tuanga i Teia Tuatau

11. Akapeea te au Kerititiano katoatoa i teia tuatau e puapinga ai no ta te vaerua tapu tuanga i te akaari anga i te au mea oonu o te Atua?

11 Ka puapingaia te au Kerititiano akarongo mou katoatoa no ta te vaerua tapu tuanga i te akaari anga i te au mea oonu o te Atua. Mei te au Kerititiano i te anere mataiti mua, te apii nei, te akamaara akaou nei e te taangaanga nei tatou i teia tuatau i te au manako ta te vaerua e tauturu maira kia marama tatou. (Luka 12:11, 12) Kare tatou e anoanoia kia maata atu te kite i te apii kia marama tikai i te tuatua mou oonu pae vaerua tei neneiia. (Anga. 4:13) Akapeea tatou i te akameitaki mai anga i to tatou marama no te au mea oonu o te Atua? E akamanako ana i tetai au manako tokoiti ua.

12. I teea taime ka pure ei tatou no te vaerua tapu?

12 Pure no te vaerua tapu. I mua ake ka akamanako ei tatou i te au manako i roto i te Tuatua Tapu, e pati tatou na mua na roto i te pure kia arataki te vaerua tapu ia tatou. E tika rai teia me ko tatou anake ua me kore e poto ua to tatou tuatau e vai nei. Ka mataora tikai to tatou Metua i te rangi no taua au patianga akaaka ra. Mei ta Iesu i akakite mai, ka oronga puareinga ua mai a Iehova i tona vaerua tapu me pati akatenga tatou kiaia.​—Luka 11:13.

13, 14. Eaa te tuanga ta te akapapa anga no te au uipaanga e akatupu ra kia marama tatou i te au mea oonu o te Atua?

13 Akapapa no te au uipaanga. Kua orongaia mai ‘te kai i te ora mou’ kia tatou na roto i te pupu tavini. Te akatupu ra “te tavini” i tana tuanga na te oronga mai anga i te au manako Tuatua Tapu e na te akapapa anga i te au porokaramu apiianga e te au uipaanga. E au tumu manako meitaki tetai i patiia ai “te kapiti anga katoa o te au taeake” kia uriuri manako i tetai au tumu manako. (1 Pete. 2:17, NW; Kolo. 4:16; Iuda 3) Te angaanga kapiti ra tatou ki te vaerua tapu me rave tatou i te ka rauka ia tatou i te aru i te au manako tei orongaia mai.​—Apo. 2:29.

14 Me akapapa tatou no te au uipaanga Kerititiano, e meitaki kia akara tatou i te au Tuatua Tapu tei taikuia e e akara e akapeea te manako tataki tai e tau ra ki te manako e uriuriia ra. Na teia ravenga e akamaata atu i to tatou marama anga i te Pipiria. (Anga. 17:​11, 12) Te akara anga i te reira te akakeu ra i te manako e kia irinaki e ka rauka i te vaerua tapu i te tauturu ia tatou kia  akamaara i te reira. Pera katoa, me kite tatou i te irava i runga i te kapi i roto i te Pipiria, ka tauturu te reira ia tatou i te kimi i te au irava ta tatou e anoano ra i te kimi.

15. Eaa ra tatou ka tatau ei i te au puka ou tei neneiia, e akapeea koe i te rave anga i teia?

15 E tatau ua rai i te au puka ou. Ko tetai au manako tei neneiia, kare e uriuriia ana i ko i ta tatou au uipaanga, kua akapapaia ra ei mea puapinga no tatou. Kua akapapaia te au itiu o ta tatou au tianara e orongaia ra ki te au tangata no tatou katoa. I roto i teia ao ngata, e maata te taime e tiaki ana tatou i tetai tangata me kore i tetai apinga. Me apai aere tatou i ta tatou au puka kare i tatau ana me kore kua tatau ua i tetai tuanga, penei ka tuku tatou i teia au atianga kia tatau i tetai tuanga o te reira. Te akarongorongo ra tetai aronga ki te au tepu ou o ta tatou au puka ia ratou e aaere ra me kore e na runga ra i tetai apinga akaoro. Kua kimikimi meitakiia e kua tataia no te aronga e reka ra i te tatau, te akaoonu ra teia au puka i to tatou ariki rekareka anga i te au mea pae vaerua.​—Haba. 2:2.

16. Eaa te puapinga ka rauka mai me tata e me kimikimi i te au uianga te ka o mai ki roto i te manako?

16 E akamanako oonu. Me tatau koe i te Pipiria me kore i te au puka tei akatumuia ki runga i te reira, e akamanako meitaki i te reira. Ia koe e aru meitaki ra i te au manako i roto i reira, penei ka manako mai koe i tetai atu au uianga. Penei ka tata koe i taua au uianga ra e ka apii maata atu i te reira a muri mai. I te au taime e kimikimi ra tatou i te au manako e umere ana tatou, ko te taimeia e apii oonu atu ei tatou i te reira. Ko te marama te ka rauka mai ia tatou ka riro ei tuanga akaperepere anga na tatou me inangaro tatou i te reira.​—Mata. 13:52.

17. Eaa te porokaramu taau e aru ra no te apii a te ngutuare me kore naau uaorai?

17 Akapapa i tetai tuatau no te akamorianga a te ngutuare. Kua akamaroiroi mai te Pupu Akaaere kia akanoo tatou pouroa i tetai aiai me kore i tetai tuatau i te epetoma tataki tai no ta tatou uaorai apii me kore apii na te ngutuare. Te oronga maira ta tatou papaanga uipaanga akatanotanoia i tetai atianga kia aru tatou i teia akoanga. Eaa ta kotou e uriuri ra i te tuatau Akamorianga a te Ngutuare i te aiai? E tatau ana tetai pae i te Pipiria, i te kimikimi anga i te au irava no runga i te au uianga ta ratou e akamanako ra e te tata poto anga i te au manako i roto i ta ratou Pipiria. E maata te au ngutuare e akapou ana i te taime i te aru i te manako o te puka e apiiia ra. E iki ana tetai au pu ngutuare i tetai puka ta ratou e manako ra e ka tau no te ngutuare kia akamanako, me kore te au tumu manako me kare te au uianga ta te ngutuare i pati mai kia akamanakoia. Papu e ka manako mai koe i tetai au tumu manako kia akamanakoia no te tuatau ka aereia. *

18. Eaa ra tatou kare e akamutu i te apii ua atu i te au tuatua mou oonu no te Tuatua a te Atua?

18 Kua tuatua a Iesu e ka angaanga te vaerua ei tauturu. No reira kare tatou e akamutu i te apii ua atu i te au tuatua mou oonu no te Tuatua a te Atua. E tuanga puapinga taua au tuatua mou ra no “te kite i te Atua,” e te patiia maira tatou kia kimikimi i te reira. (E tatau ia Maseli 2:1-5.) E maata ta te reira e akaari maira no runga i ‘ta te Atua i vaio no te aronga i inangaro iaia ra.’ Ia tatou e tauta ra i te apii maata atu no runga i te Tuatua a Iehova, ka tauturu mai te vaerua tapu ia tatou, no te mea te ‘kimi ra te vaerua i te au mea katoa, e te au mea oonu o te Atua.’​—1 Kori. 2:9, 10.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 17 Akara katoa i Ta Tatou Angaanga Patireia o Okotopa 2008, kapi 8.

Akapeea Koe me Pau?

• Na roto i teea nga tuanga te tauturu maira te vaerua ia tatou kia kimi i ‘te au mea oonu o te Atua’?

• Na roto iaai ma e akaari maira te vaerua tapu i te au tuatua mou oonu i te anere mataiti mua?

• Akapeea te vaerua tapu i te angaanga anga i te akamarama mai anga i te au manako i to tatou tuatau?

• Eaa taau ka rave kia puapingaia mei ta te vaerua tuanga?

[Au Uianga Apii]

[Pia i te kapi 22]

 Kua Akaari Mai te Vaerua i te Aiteanga o te Iero Pae Vaerua

I roto i ‘te au mea oonu o te Atua’ tei akaariia mai i te anere mataiti mua koia oki, te akatutu maira te tapenakara e i muri mai te au iero i tetai ngai tapu maata rava e te tika tikai i te pae vaerua. Kua kapiki a Paulo i taua ngai tapu tika tikai ra e ko “te puakapa mou, ta te Atu [Iehova] i patia, kare ta te tangata.” (Ebe. 8:2) E iero pae vaerua maata tikai teia, e akanoonooanga no te pure anga ki te Atua tei rauka mai na roto i te atinga e te taoonga taunga o Iesu Karaiti.

Kua kiteaia mai “te puakapa mou” i te mataiti 29 T.N. te papetitoia anga a Iesu e to Iehova ariki anga iaia kia riro mai e ko te atinga apa kore. (Ebe. 10:5-10) I muri ake i tona mate e te tuakaouanga, kua tomo atu a Iesu ki roto i te Ngai Tapu Rava o te iero pae vaerua e kua oronga atu i te puapinga o tona atinga “ki mua i te aroaro o te Atua.”​—Ebe. 9:11, 12, 24.

I tetai atu au ngai, kua tata te apotetoro ko Paulo no runga i te au Kerititiano akatainuia tei ‘riro ei nao tapu no Iehova.’ (Ephe. 2:20-22) Ka riro ainei teia iero e ko taua ‘puakapa mou ra’ tana i akataka mai i muri mai i roto i tana reta ki to Ebera? No te raungauru mataiti, kua manako ana te au tavini o Iehova e ko te reira rai ia. I te akaraanga kua akapapaia te au Kerititiano akatainuia i runga nei i te enua kia riro mai ei ‘au toka’ i roto i te iero o Iehova i te rangi.​—1 Pete. 2:5.

Inara, tae anga ki te mataiti 1971, kua marama mai te au mema tau o te pupu tavini e ko taua iero ta Paulo i tuatua i roto ia Ephesia, kare ko te iero maata o Iehova i te pae vaerua. Me te o maira ki roto i “te puakapa mou” te au Kerititiano akatainuia tei akatuakaouia, ka tupu mai te reira na mua i muri ake i to ratou akatuakaouia mai anga i te tuatau “ka rokoia mai ei e te Atu.” (1 Tesa. 4:15-17) Te taiku anga ki te tapenakara, kua tata a Paulo e: “E akatauanga te reira no teianei tuatau.”​Ebe. 9:9.

Na te akaaite meitaki anga i teia e tetai atu au irava, te taka ua ra e kare te iero pae vaerua i akatuia, e kare te au Kerititiano akatainuia ko te ‘au toka’ tei maaniia i runga nei i te enua e kapitiia atu ki te reira. Mari ra, te tavini ra te au Kerititiano akatainuia i roto i te paepae e i te Ngai Tapu o te iero pae vaerua, i te “akapaatu anga” i te Atua i te au ra ravarai.​—Ebe. 13:15.

[Tutu i te kapi 23]

Akapeea tatou i te akameitaki mai anga i to tatou marama no ‘te au mea oonu o te Atua’?