Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

“Auraka e Mataku, Naku Koe e Tauturu”

“Auraka e Mataku, Naku Koe e Tauturu”

 “Auraka e Mataku, Naku Koe e Tauturu”

KUA akamatakite a Iesu i tana au pipi e: “E uri te diabolo i tetai pae o kotou ki roto i te are tapekaanga, ei timata anga ia kotou.” Inara, i mua ake i tera akamatakiteanga, kua akakite a Iesu e: “Auraka koe e mataku i te au mea ravarai e rokoia mai ei koe.” I te mea te akariro nei rai a Satani i te tamatakuanga o te areauri ei ravenga nana i te arai te tutuanga i te Patireia, ko te manako e ka takinga kino te au kavamani i te au Kerititiano mou, e mea tika tikai te reira. (Apo. 2:10; 12:17) No reira, eaa te ka tauturu ia tatou kia akapapa no ta Satani au parani, e ‘auraka e mataku,’ mei ta Iesu i ako mai?

E tika rai e, kua kite ana te maataanga ia tatou i te tu mataku i tetai taime. Noatu rai, te akapapu maira te Tuatua a te Atua kia tatou e na roto i te tauturu a Iehova ka rauka ia tatou te kopae i te tuku ua atu ki te mataku. Akapeea ra? Tetai mataara e tauturu mai ana Iehova ia tatou kia akapapa no te patoianga koia oki, na roto i te kite anga i te au ravenga e taangaanga ra a Satani e tona au rima rave. (2 Kori. 2:11) Ei akatutu e ko teia rai te tupu nei, ka akamanako ana tatou i tetai mea tei tupu i te tuatau o te Pipiria. Ka akara katoa tatou i tetai au akaraanga o te au oa irinaki tiratiratu i teia tuatau tei “patoi i te ravenga pakari a te diabolo ra.”​—Ephe. 6:11-13.

Aro Atu Tetai Ariki Mataku i te Atua i Tetai Tutara Kino

I te varu o te anere mataiti M.T.N., e maata to te Ariki ko Senakeriba o Asura autuanga ki rungao i te au pa enua. No te mea e maata tona autuanga, kua titau aia i te akavi i te iti tangata o Iehova e to ratou oire maata ko Ierusalema, te ngai e tutara ra te ariki mataku i te Atua ko Hezekia. (2 Ari. 18:1-3, 13) Kare ekoko e, te akariro ra a Satani i taua turanga ra, ei akanauru ia Senakeriba kia akatupu i tana au parani, kia takoreia te akamorianga mou i te enua nei.​—Gene. 3:15.

Kua tono a Senakeriba i tetai au komono ki Ierusalema kia maro i taua oire ra kia tuku i te au. Ko Rabasake tetai i roto i taua pupu ra, koia te vaa tuatua o te ariki. * (2 Ari. 18:17) Te akakoroanga o Rabasake, kia takore i te irinakianga o te ngati Iuda e kia maro ia ratou kia tuku i te au ma te kore e tamaki mai. Eaa te au ravenga ta Rabasake i taangaanga i te tauta anga kia akatupu i te mataku i roto i te ngakau o te au ngati Iuda?

Tiratiratu Noatu te Noo Takake Ra

Kua akakite a Rabasake ki te au komono o Hezekia e: “Te na ko maira te ariki maata, te ariki no Asura ra: Eaa tena irinaki anga i irinaki ei koe na? Ina . . . te irinaki ra koe i tenana tokotoko kakao aati ia Aiphiti ra, ko te puta te rima o te tangata kia irinaki ra, e mama atu.” (2 Ari. 18:​19, 21) E pikikaa ua te akaapaanga a Rabasake, kare a Hezekia i akatupu ana i tetai pirianga kia  Aiphiti. Noatu rai, te akaketaketa maira te akaapaanga e te inangaro ra a Rabasake i te ngati Iuda kia akamaara meitaki e: ‘Kare e tangata e aere mai e tauturu ia koe. Ko koe anake rai.’

I te au taime ua akenei, kua taangaanga rai te aronga patoi i te akamorianga mou, i te tamatakuanga o te noo takake, ei akatupu i te mataku i roto i te ngakau o te au Kerititiano mou. Tetai tuaine Kerititiano tei akamouauriia no tona akarongo e kua akatakakeia mei tona au oa irinaki no tetai au mataiti, kua akakite aia i muri mai e eaa tei tauturu iaia kia kore e tuku ua atu ki te mataku. Kua akakite aia e: “Na te pure i tauturu iaku kia akavaitata atu kia Iehova . . . Kua maara iaku te akapapuanga i roto ia Isaia 66:2 e, te akara ra te Atua ki ‘tei akaaka, e tei tataraara te ngakau.’ Kua riro ua rai teia ei akapuanga no te maroiroi e te pumaana maata kiaku.” Mei te reira rai ta tetai taeake, e maata te au mataiti i pou iaia i roto i tetai pia areauri koia anake ua, i akakite: “Kua marama au e kare teia manga pia meangiti ua ta te tangata i maani e riro ei arai i tetai taeake mei tona pirianga tumanava ki te Atua.” Ae, kua riro te pirianga vaitata kia Iehova ei oronga i te maroiroi tei anoanoia no teia nga Kerititiano kia akakoromaki i te noo takakeanga. (Sala. 9:9, 10) Penei ka rauka i te aronga takinga kino i te akatakake ia raua mei to raua pamiri, au taeake, e te au oa irinaki, kareka ra kua kite te Au Kite tei akamouauriia e, kare rava e rauka i to ratou aronga patoi kia akatakake ia ratou mei ia Iehova.​—Roma 8:35-39.

E mea puapinga tikai i reira, kia taangaanga tatou i te au atianga ravarai i te akaketaketa i to tatou pirianga kia Iehova! (Iako. 4:8) Mea tau kia ui putuputu kia tatou uaorai e: ‘E mea tika tikai ainei a Iehova kiaku? Te riro ra ainei tana au tuatua ei akakeu oonu iaku i roto i taku au tukuanga tika, tei iti e tei maata i roto i te oraanga?’ (Luka 16:10) Me angaanga pakari tatou i te akamou i to tatou pirianga vaitata ki te Atua, kare e tumuanga tau no tatou kia mataku. Kua akakite te peroveta ko Ieremia, e tuatua ra ei mata no te ngati Iuda tei takinga kinoia e: “Kua kapiki au i to ingoa, e Iehova, mei roto i te vaarua ra. . . . Kua akavaitata mai koe i te rā ka kapiki atu ei au ia koe ra: kua tuatua mai koe, Auraka e mataku.”​—Aue 3:55-57.

Akatupu Anga i te Ekoko Kare i Puapingaia

Kua taangaanga a Rabasake i te aerenga manako pikikaa i te tauta anga kia akatupu i te ekoko. Kua tuatua aia e: “Kare ainei [Iehova], nona te au ngai teitei, e te au atarau i apai keia e Hezekia ra? . . . Na Iehova rai i tuatua mai kiaku e, Ka aere, ka rave i taua enua nei e kia pou atu.” (2 Ari. 18:22, 25) No reira kua maro a Rabasake e kare a Iehova e tamaki no Tona iti tangata no te mea kare Aia e mareka ana ia ratou. Kare ra te reira i te tika. Kua mareka rava a Iehova ia Hezekia e te ngati Iuda tei oki akaou ki te akamorianga mou.​—2 Ari. 18:3-7.

Te aronga mana kikite i teia tuatau ka akakite mai ratou i tetai manga ua o te tika, ei akavarenga ua, kareka ra kua kairo mai ratou i te pikikaa ki roto i te tika na roto i te tu kikite, ei akatupu i te ekoko. Ei akaraanga, i tetai au taime kua akakiteia ana ki te au taeake e te au tuaine tei akamouauriia e kua akaruke tetai taeake akaaere i te tuatua mou, no reira ka meitaki ua kia akapera rai ratou e kia akakore i to ratou irinakianga. Inara, kare i rauka ana i taua aerenga manako ra i te akatupu i te ekoko ki roto i te au Kerititiano tei kite tikai i te tika.

Akamanako ana i tei tupu ki tetai tuaine Kerititiano i te tuatau o te Tamaki II o te Ao. Iaia i roto i te areauri, kua akaariia atu tetai au reta i te akakite e kua akaruke tetai taeake akaaere i tona  irinakianga. Kua ui te tangata taee e me e irinaki ana aia i taua Kite ra. Kua pau atu te tuaine e, “E tangata apa ua rai [aia].” Kua karanga katoa atu aia e me te aru ra aia i te au kaveinga o te Pipiria, ka taangaanga te Atua iaia. “No te mea ra e kua tatipake aia mei te Pipiria, kare aia i te taeake akaou noku.” Kua aru taua tuaine tiratiratu ma te tu pakari i te ako a te Pipiria e: “Auraka e irinaki ki te ui ariki, i te tamaiti a te tangata nei, kare oki ona ora.”​—Sala. 146:3.

Na te kite tika tikai i te Tuatua a te Atua e te taangaanga i ta te reira akoanga e tauturu ia tatou kia matakite i te aerenga manako pikikaa te ka akaparuparu i ta tatou ikianga kia akakoromaki. (Ephe. 4:13, 14; Ebe. 6:19) No reira, ei akapapa ia tatou kia rauka i te akamanako meitaki me rokoia e te taomianga, ka anoanoia tatou kia akariro i te tatau Pipiria e te apii na tatou uaorai i te au ra ravarai ei mea mua. (Ebe. 4:12) Ae, teia te taime i te akaoonu atu i to tatou kite e te akaketaketa i to tatou akarongo. Kua akakite tetai taeake tei akakoromaki no tetai au mataiti te noo i roto i tetai pia areauri koia anake ua e: “Ka inangaro au te akamaroiroi i te katoatoa kia akaperepere i te kai pae vaerua pouroa e orongaia maira, kare oki tatou i kite e mei teaa te puapinga o te reira kia tatou a tetai tuatau.” Ae, me apii meitaki tatou i te Tuatua a te Atua e te au puka tei orongaia mai e te pupu tavini i teia tuatau, me rokoia tatou e te au atianga ngata i roto i te oraanga, na te vaerua tapu “e akakite akaou mai kia [tatou]” i ta tatou i apii ana.​—Ioa. 14:26.

Paruruia Mei te Tamatakuanga

Kua titau a Rabasake i te tamataku i te ngati Iuda. “Ka tuku ana i te tutaki ki toku pu, ki te ariki o Asura ra,” i akakite ei aia, “e naku e oronga atu i te au oroenua naau e rua tausani, peneiake ko te tika ia koe kia tuku i te akaoro ki rungao. E akapeea oki koe e tikaʼi kia akaanga ke atu i te rangatira okotai, tei iti roa i roto i te au tavini o toku pu akera?” (2 Ari. 18:​23, 24) Me akaraia atu mei te turanga o te tangata, kare e rauka ia Hezekia e tona iti tangata kia tamaki atu i te nuku ririnui o Asura.

Te aronga takinga kino i teia tuatau me akaraia atu e mana maata tikai to ratou, mei te mea tikai e te turu pakariia ra ratou e te Kavamani. Ko te tu tikai te reira o te aronga Nazi takinga kino i te tuatau o te Tamaki II o te Ao. Kua titau ratou i te tamataku i to te Atua au tavini e manganui. Tetai taeake o tatou, kua pou iaia tetai au mataiti i roto i te areauri, kua akakite aia i muri mai e i akapeea aia i te tamatakuia anga. I tetai atianga kua ui mai tetai opita kiaia e: “Kite ana koe to teina i te pupuiia anga? Eaa te apiianga taau i mou mai mei te reira?” Tana pauanga: “E kite au no Iehova e ka vai rai au ei kite.” “Ina, ko koe i reira te ka aru mai,” i tamataku atu ei te opita. Noatu rai, kua vai ngaueue kore rai to tatou taeake, e kua akamutu ua te enemi i te tamataku iaia. Eaa tei tauturu iaia kia aro atu i taua tamatakuanga ra? Kua karanga aia e: “Kua irinaki au i roto i te ingoa o Iehova.”​—Mase. 18:10.

Na te akarongo pu tikai i roto ia Iehova, ka rauka ia tatou te paruru maata ei paruru ia tatou mei te au mea ravarai ta Satani e taangaanga nei ei takino i to tatou turanga pae vaerua. (Ephe. 6:16) No reira, e mea meitaki kia pati tatou kia Iehova na roto i te pure kia tauturu mai ia tatou i te akaketaketa i to tatou akarongo. (Luka 17:5) Ka anoano katoaia tatou kia taangaanga meitaki i te au akanoonooanga akamatutu i te akarongo tei orongaia mai e te pupu tavini akono meitaki. Me aro atu tatou i te au tamatakuanga, ka akaketaketaia tatou me akamaara tatou i te akapapuanga ta Iehova i oronga mai ki te peroveta ko Ezekiela, tei oronga i te karere ki taua iti tangata marokiakia ra. Kua akakite a Iehova kiaia e: “Kua akamaroiroi au i toou na mata i to ratou au mata, e toou rae kia maroiroi i to ratou au rae. Mei te daimani ra, ketaketa maata tona i to te toka tama ra, toou ïa rae i te akapakari angaia e au ra.” (Eze. 3:8, 9) Me anoanoia, ka tauturu mai a Iehova ia tatou kia ketaketa mei te taimana, mei ia Ezekiela rai i anoanoia kia ngaueue kore.

Patoi Anga Atu i te Timataanga

Kua kite te aronga patoi e me kare ta ratou au ravenga e puapingaia, i tetai taime ka riro te timataanga o te au tutaki, ei akanauru i tetai tangata kia tiratiratu kore. Kua taangaanga katoa a Rabasake i teia ravenga. Kua akakite aia ki te  tangata i Ierusalema e: “Te na ko maira oki te ariki no Asura ra, O mai kotou i te apinga naku, ka uri mai ei kotou kiaku nei . . . E kia tae mai au ra, e arataki ia kotou ki te enua mei to kotou katoa ra enua; e enua sitona e te wina, e enua areto e te kainga vine, e enua inu olive e te meli, e ka ora kotou, kare oki e mate.” (2 Ari. 18:31, 32) Kare e kore e, kua riro te manako o te kai anga i te varaoa ou e te inu anga i te uaina ou ei mea tangi reka tikai ki te aronga i piritia ki roto i te oire tei koropiniia!

Kua akatupuia mai ana taua manako ra i te titau anga kia akaparuparu i te turanga ngaueue kore o tetai mitinari tei akamouauriia. Kua akakiteia kiaia e ka apaiia aia ki tetai “ngutuare taurekareka” i roto i tetai “kainga manea” no tetai ono marama kia rauka iaia i te kimi i tona manako. Inara, kua vai matakite rai te taeake i te pae vaerua e kare i akaruke i tona au kaveinga Kerititiano. Eaa tei tauturu iaia? Kua akamarama aia i muri mai e: “E akamanako ua ana au e e manakonakoanga tika tikai to te Patireia. . . . No tei akaketaketaia e te kite no runga i te Patireia o te Atua, no tei papu tikai i te reira, kare rava i ekoko ana i te reira, kare i rauka ana ia ratou i te akangaueue i toku akarongo.”

E mea tika tikai ainei te Patireia o te Atua kia tatou? Kua rauka i te pateriareka ko Aberahama, i te apotetoro ko Paulo, e ia Iesu uaorai i te akakoromaki i te au timataanga ngata no te mea, e mea tika tikai te Patireia kia ratou. (Phili. 3:13, 14; Ebe. 11:8-10; 12:2) Me tuku ua rai tatou i te Patireia na mua i roto i to tatou oraanga, e te akamanako marie i tana au akameitakianga, ka rauka katoa ia tatou te patoi atu i te timataanga kia ariki i te tauturu poto ua ka rauka mai.​—2 Kori. 4:16-18.

Kare a Iehova e Akaruke ia Tatou

Noatu te au tautaanga pouroa a Rabasake i te tamataku i te ngati Iuda, kua tuku rai a Hezekia e tona au tangata i to ratou irinakianga ngaueue kore ki roto ia Iehova. (2 Ari. 19:​15, 19; Isa. 37:5-7) Ina, kua pau mai a Iehova i ta ratou pure no te tauturu na te tono mai anga i tetai angera kia ta e 185,000 toa i te po okotai ua i roto i te puakapa o to Asura. I tera mai ra tikai, kua oki viviki atu a Senakeriba ma te akama ki tona oire maata ko Nineve, e tona manga nuku ua tei toe mai.​—2 Ari. 19:35, 36.

Te taka meitaki ua ra e, kare a Iehova i akaruke ana i te aronga tei tuku i to ratou irinakianga ki roto iaia. Te akaari maira te au akaraanga o te au taeake e te au tuaine i teia tuatau, tei vai ngaueue kore ua i roto i te au timataanga e, e tika mou rai te reira no runga ia Iehova. E tumuanga tau i reira tetai no to tatou Metua i te rangi kia akapapu mai e: “Ko au oki to Atua ra, ko Iehova, ko tei akamaroiroi i to rima katau ra; ko tei tuatua atu[a] ia koe e, Auraka e mataku, naku koe e tauturu.”​—Isa. 41:13.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 6 Te tuatua “Rabasake” e taoonga no tetai opita papanunui o Asura. Te ingoa tikai o taua tangata ra kare i akakiteia mai i roto i te papaanga.

[Tataanga i te kapi 13]

E 30 tuma taime i roto i tana Tuatua, kua akapapu mai a Iehova uaorai ki tona au tavini e: “Auraka e mataku”

[Tutu i te kapi 12]

Peea ta Rabasake au ravenga i aiteite ei ki ta te au enemi o te iti tangata o te Atua e rave nei i teia tuatau?

[Au Tutu i te kapi 15]

Na te pirianga vaitata kia Iehova e tauturu ia tatou kia vai tiratiratu ua me rokoia e te timataanga