Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Rauka te Akamaroiroianga i Roto i te Au Mea Pae Vaerua

Rauka te Akamaroiroianga i Roto i te Au Mea Pae Vaerua

 Rauka te Akamaroiroianga i Roto i te Au Mea Pae Vaerua

“Ka rave mai i taku amo ki rungao ia kotou . . . , e rauka oki ia kotou te akaangaroianga [me kore, akamaroiroianga] i to kotou vaerua.”​—MATA. 11:29.

1. Eaa ta te Atua i akanoo i runga i te Maunga Sinai, e no teaa ra?

TE AKANOOIA anga te Ture koreromotu i te Maunga Sinai, te kapiti maira i te akanoonooanga no te Sabati o te epetoma. Na roto i tona vaa tuatua ko Mose, kua akaue a Iehova i te iti tangata o Iseraela e: “E rave koe i taau au angaanga i nga rā e ono ra, kareka te rā itu ra ka akaangaroi ua koe i te reira; kia akaangaroi taau puakatoro e te asini naau, e kia maru te tamaiti a to tavini vaine, e te tangata ke.” (Exo. 23:12) Ae, tona akamanako anga i te aronga i raro ake i te ture, kua akanoo takinga aroa a Iehova i tetai ra akangaroianga “kia maru” tona iti tangata.

2. Akapeea to Iseraela i te puapinga anga i te akono anga i te Sabati?

2 E ra akangaroi ua anga ainei te ra Sabati? Kare, e tuanga puapinga ia no te ngati Iseraela kia akamori ia Iehova. Te akonoanga i te ra Sabati te akatika ra i tetai tuatau no te au pu o te ngutuare kia apii i to ratou ngutuare ‘kia akono i te tuatua a Iehova e kia rave i te tuatua-tika.’ (Gene. 18:19) E atianga katoa te reira no te ngutuare e te au oa kia taokotai mai no te akamanako anga i ta Iehova angaanga e kia mataora i te taokotaianga. (Isa. 58:13, 14) Te mea puapinga roa atu, te tou maira te totouanga o te Sabati ki tetai tuatau ki mua me rauka mai te akamaroiroianga mou na roto i te Tutaraanga Tauatini Mataiti o Karaiti. (Roma 8:21) Akapeea ra to tatou tuatau? Kiea e akapeea e rauka ai i te au Kerititiano mou e inangaro ra i te akono i ta Iehova tuatua, taua akamaroiroianga ra?

Ka Rauka te Akamaroiroi na Roto i te Taokotaianga Kerititiano

3. Na roto i teea mataara i turuturu ei te au Kerititiano i te anere mataiti mua i tetai e tetai, e eaa tei tupu mai?

3 Kua akataka mai te apotetoro ko Paulo i te putuputuanga Kerititiano e “ko te pou e te rangorango o te tuatua-mou ra.” (1 Timo. 3:15) Kua rauka i te au Kerititiano mua te turuturuanga na te akamaroiroianga e te akamatutuanga i tetai e tetai na roto i te aroa. (Ephe. 4:11, 12, 16) Iaia i Ephesia, kua rauka ia Paulo tetai atoro akamaroiroianga mei te au mema o te putuputuanga i Korinetia. Akara i ta te reira i akatupu: “Te reka nei au ia Setephana i tae mai, e ia Foratunato, e ia Akaiko,” i tuatua ai a Paulo, “e kua akapumaana mai ratou i toku ngakau.” (1 Kori. 16:17, 18) Mei te reira rai, te aereanga a Tito ki Korinetia i te matuapuru i te au taeake i reira, kua tata a Paulo ki te putuputuanga, te tuatua anga e: “Kua mareka tona ngakau ia kotou katoa.” (2 Kori. 7:13) Pera katoa i teia tuatau, te kite nei te Au Kite o Iehova i te akapumaana anga tika tikai na roto i te akamaroiroianga a te taokotaianga Kerititiano.

4. Akapeea te au uipaanga a te putuputuanga i te akamaroiroianga ia tatou?

4 Kua kite mai koe e e ngai rekareka maata te au uipaanga a te putuputuanga. I te reira ngai ka kite mai tatou i ‘te akamaroiroianga i rotopu i tetai e tetai na roto i te akarongo o tetai e tetai.’ (Roma 1:12) Kare to tatou au taeake e te au tuaine Kerititiano i te au oa no te aravei e te kapiti ua anga no tetai taime. E au oa tika tikai ratou, e e au tangata te inangaro ra e te akangateitei ra tatou. E maata to tatou rekareka e te pumaana i te akaputuputu anga kia ratou i ko i ta tatou au uipaanga.​—Phile. 7.

5. Akapeea tatou me akamaroiroi i tetai e tetai i ko i te au uruoaanga e te au akaputuputuanga?

5 Ko tetai tumu akamaroiroianga, ka na roto mai i ta tatou au uruoaanga e te akaputuputuanga i te mataiti. Kapiti mai ki te oronga mai anga i te au vai ora no te tuatua mou mei te  Tuatua a te Atua, te Pipiria, te riro ra teia au akaputuputuanga mamaata ei atianga no tatou “kia maora katoa” i roto i ta tatou taokotaianga. (2 Kori. 6:12, 13) Inara akapeea me e akama e e ngata ia tatou i te aravei i te au tangata? E tai mataara e matau ei tatou ki to tatou au taeake e te au tuaine, koia oki kia tauturu atu tatou i ko i te uruoaanga. I muri ake i te tauturu anga i ko i te uruoaanga pa enua, kua akakite mai tetai tuaine e: “Kare e maata rava ana taku aronga i kite i reira, ko toku ngutuare ua rai e tetai au taeake. Inara i toku tauturu anga i te tama, e maata te au taeake e te au tuaine taku i aravei! E mea mataora tikai te reira!”

6. Eaa tetai mataara te ka rauka i te akamaroiroi ia tatou, ia tatou e orote ra?

6 E aere ua ana te ngati Iseraela ki Ierusalema no te akamorianga e toru oroa i te mataiti okotai. (Exo. 34:23) Te maataanga o te taime ka akaruke ratou i ta ratou ngai tanutanu, to ratou are toa e ka aere na runga i te mataara pueu i te au ra. Inara, ka tupu mai te “rekareka maata” i te aere anga ki te iero no te mea te ‘akameitaki ra te aronga i reira ia Iehova.’ (2 Para. 30:21) Te kite katoa ra te manganui o te au tavini o Iehova i teia tuatau e te aere anga to ratou ngutuare i te atoro i te Betela, te au ngai o te opati manga o te Au Kite o Iehova i te pae mai, ka tupu mai te rekareka maata. Ka rauka ainei ia koe i te kapiti atu i taua atoro anga ra ki roto i ta kotou orote a te ngutuare ka aru mai?

7. (a) Akapeea e puapinga ai te au akaputuputu anga tamataora? (e) Eaa te ka tauturu i te akatupu i tetai akaputuputu anga puapinga tikai e te akamatutuanga?

7 Ka riro katoa te au akaputuputu tamataora anga a te ngutuare e te au oa ei akamaroiroianga. Kua akakite te ariki pakari ko Solomona e: “E meitaki no te tangata nei kia kaikai, e kia inu, e kia kite tona ngakau i te meitaki i tana ra angaanga.” (Kohe. 2:24) Ka akamaroiroi e ka akaketaketa katoa atu te au akaputuputu anga tamataora i to tatou pirianga aroa ki te au taeake Kerititiano ia tatou e kite meitaki ra ia ratou. E tauturu ei i te akatupu i tetai atianga puapinga tikai e te akamatutuanga, e meitaki i te akameangiti mai i te au akaputuputu anga tamataora e e akapapu e te akatere meitakiia ra te reira, me ka oronga tikaiia te kava.

 Ka Akatupu te Angaanga Orometua i te Akamaroiroianga

8, 9. (a) E akakite mai i te tuke o ta Iesu karere ki ta te au tata tuatua e te au Pharisea. (e) Akapeea tatou e puapinga ai i te akakite anga i te tuatua mou o te Pipiria?

8 Maroiroi tikai a Iesu no te angaanga orometua, e kua akamaroiroi aia i tana au pipi kia akapera katoa. Te papu ra teia i roto i tana au tuatua e: “Te maata ua nei te mou, te iti nei ra te aronga e kokoti: E teianei, e pure kotou i te Atu o te mou, kia unga mai aia i tetai aronga ei rave i taua mou nana ra.” (Mata. 9:37, 38) Kua riro te karere ta Iesu i apii mai ei akamaroiroianga tikai; no te mea e “tuatua meitaki” te reira. (Mata. 4:23; 24:14; NW) Tuke tikai teia ki te au ture pakari ta te au Pharisea i tuku ki runga i te au tangata.​—E tatau ia Mataio 23:4, 23, 24.

9 Me akakite tatou i te karere o te Patireia ki tetai ke, te akamaroiroi ra tatou ia ratou i te pae vaerua, e i taua taime rai, te akamaata atura tatou i to tatou marama no runga i te tuatua mou puapinga o te Pipiria. Te tuatua tau tikai ra te tata taramo e: “Alelu Ia. E mea meitaki oki te imene akameitaki i to tatou Atua; e mea mataora oki ïa.” (Sala. 147:1) Ka rauka ainei ia koe i te akamaata atu i te rekareka no te akapaapaa anga ia Iehova ki toou au tangata tupu?

10. Tei runga ainei to tatou puapinga i roto i te angaanga orometua i te ariu mai anga te au tangata ki ta tatou karere? Akamarama mai.

10 E tika rai, i tetai au ngai e akarongo mai ana tetai au tangata ki te tuatua meitaki, kare ra tetai ke. (E tatau ia Angaanga 18:1, 5-8.) Me te noo ra koe ki tetai ngai kare e maata ana te aronga e ariu maira ki te karere o te Patireia, e akamanako i te au mea meitaki taau e akatupu ra i roto i te angaanga orometua. E akamaara ra e kare e puapinga kore ana taau tautaanga i te akakitekite anga i te ingoa o Iehova. (1 Kori. 15:58) Pera katoa, te ariu mai anga te tangata ki te tuatua meitaki kare ko te mea ia e puapinga ai tatou. Papu ia tatou e ka akapapu mai a Iehova e te orongaia ra tetai atianga ki te aronga ngakau tika kia ariu mai ki te karere o te Patireia.​—Ioa. 6:44.

Rauka te Akamaroiroianga na Roto i te Akamorianga a te Ngutuare

11. Eaa te au apainga ta Iehova i oronga ki te au metua, e akapeea ratou i te akatupu anga i te reira?

11 Na te au metua akono i te Atua te apainga i te apii i ta ratou tamariki no runga ia Iehova e tona au aerenga. (Deu. 11:18, 19) Me e metua koe, kua akapapa ainei koe i tetai taime i te apii i taau tamariki no runga i to tatou Metua aroa i te rangi? E tauturu ei ia koe i te akatupu i teia apainga puapinga e te akono anga i te au anoano o toou ngutuare, kua oronga mai a Iehova i te kai pae vaerua akamaroiroianga na roto i te au puka, te au makatini, te au vitio, e te au tepu akatangi.

12, 13. (a) Akapeea te au ngutuare e puapinga ai mei te Akamorianga a te Ngutuare i te aiai? (e) Akapeea te au metua i te akapapu anga e e tumuanga no te akamaroiroianga ta ratou akamorianga a te ngutuare?

12 Pera katoa, kua akanoo te pupu tavini akono meitaki e te pakari i te au akanoonooanga no te Akamorianga a te Ngutuare i te aiai. Kua akanooia teia aiai i te au epetoma ravarai no te apii Pipiria a te ngutuare. E maata tei kite mai e kua riro teia akanoonooanga ei akapiri vaitata aroa mai ia ratou e kua akaketaketa atu i to ratou pirianga kia Iehova. Inara akapeea te au metua i te akapapu anga e te riro ra ta ratou akamorianga a te ngutuare ei tumuanga no te akamaroiroianga i te pae vaerua?

13 E tuatau mataora e te oraora te Akamorianga a te Ngutuare i te aiai. No te mea, te akamori nei tatou i “te Atua mataora,” e te inangaro nei aia kia rekareka maata tatou i roto i ta tatou akamorianga. (1 Timo. 1:11, NW; Phili. 4:4) Te rauka akaou mai anga tetai aiai no te uriuri anga i te tuatua mou puapinga mei te Pipiria, e akameitakianga tikai te reira. Na te taangaanga tamanako anga i te au akatutu anga, ka rauka i te au metua i te taui i ta ratou au ravenga no te apiianga. Ei akaraanga, kua tuku tetai nga metua i ta raua tamaiti e tai ngauru mataiti, ko Brandon, kia oronga mai i tetai ripoti no runga i te manako e “Eaa a Iehova i Taangaanga ai i te Ovi i te Akatutu Mai ia Satani?” Kua manamanata a Brandon i teia manako no te mea e reka ana aia i te ovi, e kua riri aia e e pirianga to te ovi kia Satani. I tetai  au taime e akatutu ana tetai au ngutuare i te au nuku Pipiria, ma te akatutu mai anga te mema tataki tai o te ngutuare i te tangata i roto i te Pipiria, te tatau anga i tana tuanga mei roto mai i te Pipiria, me kore te akatutu anga i tetai tupuanga. E au ravenga mataora teia no te apiianga e ka rauka i ta kotou tamariki i te piri mai, kia rauka i te au kaveinga Pipiria i te akakeu i to ratou ngakau. *

Kopae i te Au Mea ka Taomi ia Koe

14, 15. (a) Eaa ra te taomianga e te tinamou kore i tupu maata ai i te tuatau openga? (e) Eaa te au taomianga pakari ka aro atu tatou?

14 Te maata ua atura te taitaia e te tinamou kore i teia tuatau openga o teia akatereanga kino o te au mea nei. E mirioni ua atu kare e angaanga moni ana e te ngata nei te turanga pae moni. Te manako putuputu katoa ra te aronga e angaanga e kare e rava ana ta ratou moni i te apai ki te kainga, no reira kare to ratou ngutuare e puapinga ana. (Akaaite ia Hagai 1:4-6.) Puapinga kore ua te aronga poritiki e te au arataki i te tauturu atu, ia ratou e tauta ra i te akakore atu i te tamatakutaku anga e tetai atu au tu kino. E maata te au tangata tei akataitaiaia e to ratou uaorai tu apa.​—Sala. 38:4.

15 Te tupu nei te au manamanata e te au taomianga ki te au Kerititiano mou no ta te akatereanga o te au mea nei o Satani i akatupu. (1 Ioa. 5:19) I roto i tetai au turanga, ka aro atu te au pipi a te Karaiti i te au taomianga pakari, ia ratou e tauta ra i te vai akarongo mou ua kia Iehova. “I takinga-kino ana ratou iaku ra, e takinga-kino katoa ratou ia kotou,” i tuatua ai a Iesu. (Ioa. 15:20) Inara, noatu e ka “takinga-kinoia” tatou “kare ra [tatou] i akarukeia.” (2 Kori. 4:9) No teaa ra?

16. Eaa te ka tauturu ia tatou kia akono tamou i to tatou rekareka?

16 Te karanga ra a Iesu e: “E aere mai kotou kiaku nei, ko te aronga katoa i roiroi, e te aronga teiaa i te apainga, naku e akaanga i to kotou roi.” (Mata. 11:28) Na te irinaki maataanga ki runga i te oko tei orongaia mai e Karaiti, te tuku ra tatou ia tatou uaorai ki roto i te nga rima o Iehova. Na roto i teia tu, ka rauka ia tatou “te mana maata meitaki.” (2 Kori. 4:7) Te akaketaketa maata nei te “tauturu,” ko te vaerua tapu o te Atua, i to tatou akarongo kia autu atu tatou i te au timataanga e te tumatetenga ta tatou ka aro atu, e kia vai rekareka ua rai tatou.​—Ioa. 14:26; Iako. 1:2-4.

17, 18. (a) Eaa te tu ka matakite tatou? (e) Eaa te ka tupu mai no te manako maataanga i te au mea navenave o te oraanga?

17 Kia matakite te au Kerititiano tika tikai o teia tuatau i te au akakeuanga pakari no te tu navenave maata o teianei ao. (E tatau ia Ephesia 2:2-5.) Me kare tatou e matakite, ka o atu tatou ki roto i te ereere no “te anoano tika kore o te kopapa nei, e te anoano tika kore o te mata nei, e te akatietie o te ora anga nei.” (1 Ioa. 2:16) Me kore ka akavareia tatou i te irinaki anga e te tuku ua anga ki te au anoano tika kore o te kopapa ra ka oronga mai i te akamaroiroianga. (Roma 8:6) Ei akaraanga, kua rave tetai au tangata i te apinga akakona e te inu maata i te kava, te ravenga ainga viivii, te au tipoti kino, me kore te au angaanga kino tukeke i te akamareka anga i to ratou uaorai ngakau. Te akavare ra “te ravenga pakari” a Satani i tetai ke kia manako tarevake no te akamaroiroianga.​—Ephe. 6:11.

 18 E tika rai, kare e kino ana te kaikai, te inuinu, e te pirianga ki tetai au tu tamataoraanga me raveia na roto i te tu tau. Inara, kare tatou e akatika i taua au mea ra ko te mea maata atu i roto i to tatou oraanga. E mea puapinga te parani e te akatere-uaorai, i te akamanako tikai anga i te tuatau e noo nei tatou. Ka taomi ta tatou uaorai aruaru anga ia tatou kia ‘akatau e kia uua kore i te kite i to tatou Atu ia Iesu Mesia ra.’​—2 Pete. 1:8.

19, 20. Akapeea e rauka ai te akamaroiroianga tika tikai?

19 Me aru meitaki tatou i ta Iehova au ture, ka kite mai tatou e ko tetai atu au mea navenave ta teianei ao e oronga maira e tuatau poto ua te reira. Kua kite a Mose i te reira, e kua kite katoa tatou. (Ebe. 11:25) Ka rauka mai te akamaroiroianga tika tikai, te tu te apai maira i te rekareka e te marekaanga maata ope kore, no te rave anga i te anoano o to tatou Metua i te rangi.​—Mata. 5:6.

20 Kia rauka ua rai ia tatou te akamaroiroianga i roto i te au mea pae vaerua. Na te rave anga i te reira, te “kopae [ra] tatou i te akono kore i te Atua, e te anoano o teianei ao . . . I te akara anga atu i taua meitaki e tiakiia nei, koia te mama anga kakā mai o te Atua maata ra, ko to tatou Ora ko Iesu Mesia.” (Tito 2:12, 13) E noo ua rai tatou i raro ake i ta Iesu amo na te kauraro anga ki tona mana e tana aratakianga. Na te rave anga i te reira, ka rauka mai ia tatou te mataora e te akamaroiroianga tika tikai!

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 13 No tetai akakiteanga ke atu akapeea te apii a te ngutuare e riro ei ei mea mataora e te puapinga, e akara i Te Punanga Tiaki o Okotopa 15, 2009, kapi 29-31.

Akapeea Koe me Pau?

• Akapeea e rauka ai i te au tangata o Iehova te akamaroiroianga i teia tuatau?

• Na roto i teea tu e akamaroiroi ra te angaanga orometua ia tatou e te aronga e tuatua atura tatou?

• Eaa ta te au pu ngutuare ka akapapu e te riro ra ta ratou akamorianga a te ngutuare ei akamaroiroianga?

• Eaa te au mea te taomi ra ia tatou i te pae vaerua?

[Au Uianga Apii]

[Au Tutu i te kapi 26]

Tuku anga i te amo a Iesu ki runga ia tatou, e maata te akamaroiroianga ka rauka ia tatou