Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Tereni ua rai i Toou Kite Ngakau

Tereni ua rai i Toou Kite Ngakau

 Tereni ua rai i Toou Kite Ngakau

MATAORA tikai te kite anga i tetai tangata rere takaviriviri i te neke maru aere anga ma te tu karape! Te akamaroiroi maira te Pipiria i te au Kerititiano kia tereni meitaki i to ratou uaorai manako mei te tangata rere takaviriviri te tereni anga iaia uaorai.

I roto i tana reta ki to Ebera, kua tata te apotetoro ko Paulo e: “Kareka te kai pakari ra, na te tangata pakari ïa, na te aronga no te mātau i kite ei to ratou ngakau i te meitaki e te kino [mei tetai tangata rere takaviriviri rai].” (Ebe. 5:14) Eaa ra a Paulo i akamaroiroi ei i te au Kerititiano Epera kia tereni i to ratou manako mei tetai tangata rere takaviriviri tei tereniia i te taangaanga i tona au uaua? Akapeea ra tatou me tereni i to tatou au kite ngakau?

“Kua Riro Kotou ei Orometua”

I te akamarama anga i te taoonga o Iesu ei “taunga maata mei ia Melekizedeka te tu,” kua tata a Paulo e: “E tuatua maata oki ta matou iaia [ia Iesu], e te kimi ngata oki te ariteanga, no to kotou ra kamakura. Naringa oki mei teianei kua riro kotou ei orometua, kua tika ïa i te roa; e tenana kia apii akaouia rai kotou i te apiianga mua o te tuatua a te Atua e tikaʼi; e kua riro io nei kotou mei te aronga e tau ia ratou te u, eiaa te kai pakari.”​—Ebe. 5:10-12.

Papu e, kare tetai au Kerititiano ngati Iuda i te anere mataiti mua i marama ana, e i tere ana ki mua i roto i te tuatua mou. Ei akaraanga, e ngata tikai ia ratou i te ariki i tei akamaramaia mai no runga i te Ture e te peritomeanga. (Anga. 15:1, 2, 27-29; Gala. 2:11-14; 6:12, 13) E ngata tikai no tetai pae i te akaruke i te au peu taito no runga i te Sabati epetoma e te Ra Tapokiangaara i te mataiti. (Kolo. 2:16, 17; Ebe. 9:1-14) Kua akamaroiroi atu a Paulo ia ratou kia tereni i to ratou kite ngakau kia kite i te meitaki e te kino e kua akakite atu kia ratou e kia ‘aere ki mua i te pakari mou ra.’ (Ebe. 6:1, 2) Papu e kua akakeu tana akamaroiroianga i tetai ia ratou kia akamanako i te tu e taangaanga ra ratou i to ratou manako e penei kua tauturu atu ia ratou kia tere ki mua i te pae vaerua. Akapeea ra tatou?

Tereni i to Kotou Kite Ngakau

Akapeea tatou i te tereni anga i to tatou manako kia riro mai ei au Kerititiano pakari? ‘Na te akamatau anga,’ i tuatua ai a Paulo. Mei tetai tangata rere takaviriviri, tei tereni i tona au uaua e tona kopapa i te neke aere anga ma te manea tikai e te karape, e tereni katoa tatou i to tatou manako i te kite i te meitaki e te kino.

“Ko te tereni anga te mea meitaki rava atuia taau ka rave no toou roro,” i karanga ai a John Ratey, e poropeta no te akara matatio anga i te maki manako i ko i te Apii Rapakau Anga i Harvard. Mei tei akakiteia e Gene Cohen, te tangata akaaere o te Ngai Maata no te Ruaineanga, Oraanga Meitaki e te Au Oraanga Tangata i te Univetiti o George Washington e, “me tauta pakari tatou i te taangaanga i to tatou roro, ka akatupu mai te au teera roro i tetai au manga uaua rikiriki ou, te ka akatupu maata mai i te au ngai va, me kore te au ngai paupau anga i te ope.”

E mea meitaki no tatou i te tereni i to tatou manako e kia akamaata atu i to tatou kite no runga i te Tuatua a te Atua. Na te rave anga i te reira, ka tukatau atu tatou i te rave ‘i to te Atua ra anoano, apa kore.’​—Roma 12:1, 2.

Akatupu i te Inangaro no te “Kai Pakari”

Me te inangaro ra tatou i te ‘aere ki mua i te pakari mou ra,’ ka anoanoia tatou kia ui kia  tatou uaorai e: ‘Te maata atura ainei toku marama no runga i te tuatua mou o te Pipiria? Te manako maira ainei tetai ke iaku ei tangata pakari i te pae vaerua?’ E mataora ana tetai metua vaine i te angai i tana pepe ki te u e te kai a te pepe iaia e pepe varevare ra rai. Inara e akamanako ana e kua pati te au mataiti e kare rai tana tamaiti i kai ake i te kai pakari. Mei te reira rai, ka rekareka katoa tatou i te kite atu anga i tetai tangata ta tatou e apii ra i te Pipiria e tere ra ki mua e tae ua atu ki tona akatapuanga e te papetitoanga. Akapeea me kare te reira tangata e tere ana ki mua i te pae vaerua? Kare ainei te reira ei mea maromaroa? (1 Kori. 3:1-4) Te irinaki ra te puapii e kare e roa atu ana ka riro katoa mai te pipi ou ra ei puapii.

Te taangaanga anga i to tatou kite ngakau i te akamanako anga i te au mea, te umuumuia ra te akamanako oonu anga, e te anoanoia ra te au tautaanga. (Sala. 1:1-3) Auraka tatou e akatika i te au tamanamanata anga​—mei te akarakara tivi me kore te au angaanga e reka ana tatou, kare e umuumu maataia te akamanako anga—​kia arairai ia tatou i te akamanako anga i te au mea puapinga. E rauka ai ia tatou i te akameitaki mai i to tatou manako, e mea tau kia akatupu tatou i to tatou inangaro no te apii anga i te Pipiria e te au puka a “te tavini akono meitaki e te pakari.” (Mata. 24:45-47) Kapiti mai ki tetai porokaramu apii putuputu anga no ta tatou uaorai tatau anga Pipiria, e mea puapinga no tatou i te tuku i tetai taime no te Akamorianga a te Ngutuare e te apii pakari anga i te au tumu manako o te Pipiria.

Kua tuatua a Jerónimo, e tangata akaaere tutaka i Meiko e, e apii ana aia i te itiu tataki tai o Te Punanga Tiaki me tae vave mai te reira. Kua tuku katoa aia i tetai taime no te apii kapiti anga raua ko tana vaine. Kua tuatua a Jerónimo e, “Ei nga tokorua akaipoipo e peu matau na maua i te tatau kapiti i te Pipiria i te au ra ravarai, e kua taangaanga maua i te au puka mei te poroutia rai ko te ‘Good Land.’ ” Kua taiku mai tetai Kerititiano ko Ronald tona ingoa e e tatau ua ana aia i te tatauanga Pipiria a te putuputuanga. E rave katoa ana aia e tai me kore e rua apii tinamou nana uaorai. “Kua tauturu mai teia au apii iaku kia tapapa atu i taku apii ka aru mai,” i tuatua mai ei a Ronald.

Akapeea ra tatou? Te akapou maata ra ainei tatou i te tuatau i te apii anga i te Pipiria e te akamanako oonu anga i te Tuatua a te Atua? Te taangaanga ra ainei tatou i to tatou manako kia rauka mai te kite i te rave anga i te au ikianga te tau ra ki te au kaveinga Tuatua Tapu? (Mase. 2:1-7) Kia riro ei akakoroanga na tatou kia tupu mai ei au Kerititiano pakari i te pae vaerua, tei akameitakiia ma te kite e te pakari, tei rauka i te aronga tei taangaanga i to ratou kite ngakau tei tereniia i te kite i te meitaki e te kino!

[Tutu i te kapi 23]

E tereni tatou i to tatou manako ‘na te akamatau anga’