Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Te Au Tane, te Kauraro ra Ainei Kotou ki to Karaiti Taoonga Upoko?

Te Au Tane, te Kauraro ra Ainei Kotou ki to Karaiti Taoonga Upoko?

 Te Au Tane, te Kauraro ra Ainei Kotou ki to Karaiti Taoonga Upoko?

“Ko te Mesia te upoko o te tangata ravarai nei.”​—1 KORI. 11:3.

1. Eaa te akaari maira e kare a Iehova i te Atua kononinoni pu ua?

“E TAU te kakā ia koe, e [“Iehova, to matou Atua,” NW] e te akangateitei, e te mana: naau oki i anga i te au mea ravarai nei, e no toou inangaro i mou ei e i angaiaʼi ratou,” i akakite mai ei a Apokalupo 4:11. No te mea e nana i anga mai i te au mea ravarai, ko te Atua ko Iehova te Turanga Ngateitei Rava Atu i te ao katoa nei e tei runga ake i tana au mea ravarai i anga mai. “Kare oki te Atua [ko Iehova] i te tumu o te kononinoni pu ua, no te au ra,” mei tei kiteaia i roto i te tu i akanoonooia ai tona pamiri angera.​—1 Kori. 14:33; Isa. 6:1-3; Ebe. 12:22, 23.

2, 3. (a) Koai ta Iehova i anga mua mai? (e) Eaa te taoonga o te Tama mua no runga i te akangateitei anga i te Metua?

2 I mua ake ka angaia ai tetai apinga, kua vai ana te Atua no tetai au tuatau kitea koreia. Ko tana au mea mua i anga mai ko te mea ora vaerua tei kiteaia e ko “te Logo” no te mea koia te Vaa Tuatua o Iehova. Na roto mai i te Logo i angaia mai ei te apinga tini ravarai. I muri mai, kua aere mai aia ki te enua nei ei tangata apa kore tei kiteaia mai e ko Iesu Karaiti.​—E tatau ia Ioane 1:1-3, 14.

3 Eaa ta te au Tuatua Tapu e tuatua ra no runga i te au taoonga te tau ra ki te Atua e tana Tama mua? Te tataanga i raro ake i te akauruanga, te akakite maira te apotetoro ko Paulo kia tatou e: “Teia ra toku inangaro, kia kite kotou e, ko te Mesia te upoko o te tangata ravarai nei; e to te vaine ra upoko, ko te tane ïa; e to te Mesia upoko, ko te Atua ïa.” (1 Kori. 11:3) Tei raro ake a Karaiti i te taoonga upoko o tona Metua. E puapinga tikai te taoonga upoko e te kauraro anga no te akatupu anga i te au e te tu mako, kia totoa meitaki i rotopu i te au mea ora kite pakari. Pera katoa te umuumuia ra ‘tei anga i te apinga tini ravarai’ kia kauraro i raro ake i te taoonga upoko o te Atua.​—Kolo. 1:16.

4, 5. Eaa to Iesu manako no tona taoonga no runga i te akangateitei anga ia Iehova?

4 Eaa to Iesu manako no te kauraro anga ki to Iehova taoonga upoko e te aere mai anga ki te enua nei? Te akakite ra te au Tuatua Tapu e: “Kia okotai rai o kotou tu ngakau e to te Mesia ra to Iesu: Ko te tu ïa aia no te Atua, e kare aia i manako e, e apinga āru kia aite katoa aia i te Atua ra: Kua tuku ke atura ra aia i tona uaorai tu, e kua rave i to te tavini, i te riro anga mai mei te tangata nei te tu: E koia i kitea mei te tangata nei te tu, kua taakaaka iaia uaorai i te akonoanga e tae ua atu ki te mate, ki te mate [“i runga i tetai rakau tamamae anga,” NW].”​—Phili. 2:5-8.

5 I te au taime ravarai, kua taakaaka a Iesu ki te anoano o tona Metua. Kua tuatua aia e: “Kare ua e mea e tika iaku anake ra kia rave: . . . e tuatua-tika oki taku ra akatau anga, kare au i kimi i toku uaorai anoano, ko te anoano ra o te Metua ko tei tono mai iaku nei.” (Ioa. 5:30) “Kare oki au i tukumoe i te rave i te mea e mareka mai ei [toku Metua],” i akakite ei aia. (Ioa. 8:29) I te openga o tona oraanga i te enua nei, kua pure a Iesu ki tona Metua e: “Kua akakakā au ia koe i te ao nei: kua oti iaku te angaanga taau i o mai naku e rave ra.” (Ioa. 17:4) Papu tikai e, kare rava a Iesu i manamanata ana i te kiteanga e te arikianga i to te Atua taoonga upoko i runga ake iaia.

Kauraroanga ki te Metua Puapinga Maataia te Tamaiti

6. Eaa te au tu umere tikai ta Iesu i akaari mai?

6 Iaia i te enua nei, kua akaari mai a Iesu i te au  tu umere e manganui. I roto i te reira, ko te aroa me kore te anoano maata tana i akaari mai no tona Metua. “Te anoano nei au i te Metua,” i tuatua ai aia. (Ioa. 14:31) Kua akaari katoa aia i te aroa maata no te au tangata. (E tatau ia Mataio 22:35-40.) E tu takinga meitaki to Iesu e te manako i tetai ke, kare e pakari ana me kore kare e maro atu ana. “E aere mai kotou kiaku nei, ko te aronga katoa i roiroi, e te aronga teiaa i te apainga,” i karanga ai aia, “naku e akaanga i to kotou roi. Ka rave mai i taku amo ki rungao ia kotou, e kia apiiia kotou e au; te maru nei au, e ngakau akaaka toku, e rauka oki ia kotou te akaangaroianga i to kotou vaerua. Te maru nei taku amo, e te māmā nei taku apainga.” (Mata. 11:28-30) Kua kite mai te au tangata mei te mamoe rai te tu tukeke te au mataiti, te aronga tei takinokino tikaiia, i te akapumaana anga maata i roto i te tu meitaki tikai o Iesu e te karere akamaroiroi anga.

7, 8. I raro ake i te Ture, eea ra te vaine e maki riu tona i arairaiia ai, eaa ra ta Iesu i rave kiaia?

7 E akamanako ana i te akono anga a Iesu i te au vaine. I roto i te au tuatua enua, e maata te au tane tei takinokino tikai ana i te au vaine. Tika rai te reira ki te au arataki akonoanga i Iseraela taito. Inara kua akangateitei a Iesu i te au vaine. Kua akapapuia mai teia i tona akono anga i tetai vaine e maki riu tona no tetai 12 mataiti. “I rapakauia na oki aia” e te au taote e kua akapou i tana au apinga na te tauta anga kia meitaki mai aia. Noatu te au tautaanga, te ‘maata ua atura tona maki.’ I raro ake i te Ture, kua manakoia aia e kua viivii. Ko tetai ua atu tangata te ka amiri iaia ka viivii katoa aia.​—Levi. 15:19, 25.

8 Te akarongo anga te vaine e te akaora ra a Iesu i te aronga maki, kua piri atu aia ki te urupu tangata e koropini ra iaia, na te tuatua anga e: “Kia akatukia ua atu au i tona kakau, ka ora ïa au.” Kua amiri atu aia ia Iesu e kare i roa ana kua ora mai tona maki. Kua kite a Iesu e kare tera vaine e akatikaia kia amiri mai i tona kakau. Inara, kare a Iesu i karo atu ana iaia. Kua akaari ra aia i te tu takinga meitaki kiaia. Kua marama a aia i tona manako e maki ra aia i taua au tuatau ra e te kite atu anga e te inangaro tikai ra aia i tetai tauturu. Ma te tangi aroa, kua akakite a Iesu kiaia e: “E taku tamaine, kua ora koe i toou akarongo, ka aere koe ma te au, e ma te ora.”​—Mare. 5:25-34.

9. Te arai anga te au pipi a Iesu i te au tamariki i te aere anga ki ko iaia, akapeea aia i te ariu atu anga?

9 Mataora te au tamariki i te noo ki te pae ia Iesu. I tetai tuatau te apai mai anga te au tangata i ta ratou tamariki ki ko iaia, kua ako atu tana au pipi ia ratou, i te manako anga e kare aia e inangaro ana kia tamanamanataia atu e te au tamariki. Kare ra a Iesu e manako akapera ana. Te akakite maira te papaanga Tuatua Tapu kia tatou e: “Kite aturā Iesu, mainaina atura, na ko atura [ki te au pipi]: Ka tuku mai ana i te tamariki mea riki, kia aere ua mai kiaku nei, auraka e akakoreia atu; mei ia ratou nei oki to te basileia o te Atua.” Pera katoa, “kua rave atura aia ia ratou, kua ikiiki iora, kua tuku atura i tona rima ki rungao ia ratou, akaora atura ia ratou.” E tu akakoromaki to Iesu i te au tamariki; e kua ariki pumaana katoa aia ia ratou.​—Mare. 10:13-16.

10. Akapeea i rauka ai ia Iesu te au tu tana i akaari mai?

10 Akapeea i rauka ai ia Iesu te au tu tana i akaari mai, iaia i te enua nei? I mua ake ka riro mai ei aia ei tangata, kua akara meitaki aia i tona Metua i te rangi no tetai tuatau roa e te apii anga i tona au tu. (E tatau ia Maseli 8:22, 23, 30.) I runga i te rangi, kua kite ana aia i to Iehova tu aroa i te taangaanga anga i tona taoonga upoko i runga ake i Tana au mea katoatoa i anga mai e kua aru katoa aia i te reira tu. Naringa kare a Iesu e kauraro ana kare e rauka iaia i te rave i te reira. Kua rekareka tikai aia i te kauraro ki raro ake i tona Metua, e mea mareka tikai kia Iehova e e Tamaiti akarongo tana. Iaia i te enua nei, kua akaata apa kore a Iesu i te au tu umere tikai o tona Metua i te rangi. E tu akangateitei tikai no tatou kia kauraro ki raro ake i te Karaiti, te Tutara tei ikiia e te Atua no te Patireia i te rangi!

Aru i te Au Tu o te Karaiti

11. (a) Koai ta tatou ka tauta pakari i te aru? (e) Eaa ra te au tane i roto i te putuputuanga ka tauta tikai ei i te aru ia Iesu?

11 Kia tauta pakari ua rai te katoatoa i roto i te putuputuanga Kerititiano, te au tane tikai, i te aru i te au tu o te Karaiti. Mei tei akakite takereia mai, te akakite maira te Pipiria e: “Ko te  Mesia te upoko o te tangata ravarai nei.” Ia Karaiti e aru ra i tona Upoko, te Atua mou, kia tauta rai te au tane Kerititiano i te aru i to ratou upoko​—ko te Karaiti. Tona riro mai anga ei Kerititiano, kua rave rai te apotetoro ko Paulo i te reira. “E aru mai kotou iaku,” i ako ei aia i te au taeake Kerititiano, “mei iaku katoa i aru i te Mesia nei.” (1 Kori. 11:1) E kua tuatua rai te apotetoro ko Petero e: “I kapikiiaʼi oki kotou; i mate katoa oki te Mesia uaorai no kotou; e kua vaoo oki i te akaraanga na kotou, kia aru kotou i tona takainga vaevae.” (1 Pete. 2:21) No runga i te akoanga e kia aru i te Karaiti, e tumu ke atu tetai kia akamanako maata te au tane. Ko ratou oki te ka riro mai ei aronga pakari e ei au tavini orometua. Mei ia Iesu rai tei kite mai i te mataora tikai i te aru anga ia Iehova, ka kite katoa mai te au tane Kerititiano i te mataora tikai no te aru anga i te Karaiti e tona au tu.

12, 13. Akapeea te aronga pakari i te akono anga i te mamoe ta ratou e akono ra?

12 Kua akaueia te aronga pakari i roto i te putuputuanga Kerititiano kia apii kia riro mai mei ia Karaiti rai. Kua oronga a Petero i teia akoanga ki te aronga pakari e: “Ka angai i te anana a te Atua i roto ia kotou na, ka rave i te taoonga tiaki auraka ra no te akaueue, no te anoano ra; auraka no te apinga tika kore ra kia rauka, no te tae tikai ra o te ngakau; Auraka ma te akaueue ua ki runga i te tuanga a te Atua ra, ei kaveinga ra kotou no te anana.” (1 Pete. 5:1-3) Kare te aronga pakari Kerititiano e maro maata, e akaueue maata, e manako piripiri, me kore e kino. Na te aru anga i te akaraanga o te Karaiti, ka tauta pakari ratou i te aru i te au tu aroa, te akamanako atu, te tu akaaka, e te tu takinga meitaki  i te akono anga i te mamoe tei orongaia mai kia akono ratou.

13 E aronga apa ua taua aronga ra e arataki ra i roto i te putuputuanga, e kia akamanako ua rai ratou i to ratou turanga kotingaia. (Roma 3:23) E kia inangaro ratou i te apii no runga ia Iesu e te aru anga i tona tu aroa. Ka akamanako oonu ratou no runga i te tu e akono ra te Atua raua ko te Karaiti i te au tangata e ka tauta ratou i te aru ia raua. Te ako maira a Petero ia tatou e: “E kotou ravarai oki ka kauraro ia kotou uaorai, e kia kakauia kotou i te akaaka; ‘e patoi te Atua i tei nengonengo, e oronga mai i te meitaki no tei akaaka.’ ”​—1 Pete. 5:5.

14. Mei teaa te maata kia akangateitei te aronga pakari i tetai ke?

14 I roto i ta ratou akono anga i te anana a te Atua, e akaari te au tane tei ikiia i roto i te putuputuanga i te au tu meitaki. Te akakite maira a Roma 12:10 e: “Ei kapiti anga aroa mou to kotou ia kotou uaorai, i te aroa taeake ra; i te akangateitei anga tetai ki tetai.” Ka akangateitei te aronga pakari e te au tavini orometua i tetai e tetai. Mei te au Kerititiano katoatoa rai, ‘eiaa teia au tane e taumaro me kore e akatietie, ei manako akaaka ra ma te akamanako anga e e maata atu etai ke ia ratou.’ (Phili. 2:3, NW) Kia akamanako tikai taua aronga e arataki ra e e maata atu tetai ke ia ratou. Na te rave anga i te reira, te aru ra taua aronga tei ikiia i ta Paulo akoanga e: “E teianei, ko tatou ko tei maroiroi nei, ka akakoromaki i te apikepike o te maroiroi kore e tikaʼi, eiaa e akatika i ta tatou uaorai. E akarekareka tatou katoa nei i tetai ke, kia meitaki aia, kia maroiroi. Kare katoa oki te Mesia i akarekareka iaia uaorai.”​—Roma 15:1-3.

‘Akangateitei Anga i te Au Vaine’

15. Akapeea ra te au tane i te akono anga i ta ratou au vaine?

15 E akamanako ana i teianei i ta Petero akoanga ki te au tane akaipoipo. Kua tata aia e: “Koia katoa oki kotou, e te au tane, e noo ia [ma ta kotou au vaine] ma te kite, i te akangateitei anga i te vaine, i te āriki paruparu ra.” (1 Pete. 3:7) Te aiteanga o te akangateitei anga i tetai, ko te manako maata atu anga i tetai ke. No reira, kia akamanako atu koe i te au manako, te au anoano, e te au inangaro o taua tangata ra e kia ariki ua atu i te reira me e tumu puapinga tetai. Mei te reira rai te tane i te akono anga i tana vaine.

16. Eaa ta te Tuatua a te Atua e akamatakite maira ki te au tane no te akangateitei anga i ta ratou au vaine?

16 Te akakite anga ki te au tane kia akangateitei i ta ratou au vaine, kua akamatakite katoa mai a Petero e: “Kia kore ta kotou pure e topa.” (1 Pete. 3:7) Te akaari meitaki maira te reira i te puapinga tikai i to Iehova manako i te tu e akono ana te tane i tana vaine. Me kare aia e akangateitei i tana vaine, kare tana au pure e akarongoia mai. Kare katoa ainei e ka ariu meitaki mai te au vaine me akangateitei ta ratou au tane ia ratou?

17. Mei teaa te maata kia aroa atu tetai tane i tana vaine?

17 No runga i te aroa anga i ta tetai vaine, te ako maira te Tuatua a te Atua e: “E aroa katoa te au tane i ta ratou uaorai au vaine e tikaʼi, mei to ratou uaorai kopapa. . . . Kare ua e tangata e makitakita i tona uaorai kopapa e teia noaʼi oki; kareka e angai e te akaperepere marie; mei ta te Atu i te ekalesia nei. E aroa ra te tangata katoa i tana uaorai vaine mei te aroa iaia uaorai.” (Ephe. 5:28, 29, 33) Mei teaa te maata kia aroa atu te au tane i ta ratou au vaine? “E te au tane ra,” i tata ei a Paulo, “e aroa atu kotou i ta kotou au vaine, mei te Mesia katoa i aroa i te ekalesia, e kua oronga iaia uaorai ei oko.” (Ephe. 5:25) Ae, kia oronga puareinga ua tetai tane i tona  oraanga no tana vaine, mei ta Karaiti rai i rave no tetai ke. Me akono tetai tane Kerititiano i tana vaine ma te maru, te akamanako atu anga, te tauturu atu anga, te tu karapii kore, ka mama ua i tana vaine i te kauraro atu ki tona taoonga upoko.

18. Eaa te tauturu tei rauka mai i te au tane i te akono anga i ta ratou au apainga i roto i te akaipoipo?

18 Te akangateitei anga i te au vaine na roto i teia tu, e maata rava ainei te reira i te tapapa atu mei te au tane? Kare, kare rava a Iehova e pati ia ratou kia rave i tetai mea kare e rauka ia ratou i te rave. Tetai tua ra, ka rauka i te aronga akamori o Iehova te mana ririnui rava atu i te ao katoa e pini ua ake​—ko te vaerua tapu o te Atua. Kua tuatua a Iesu e: ‘E te tika na ia kotou, kino ua rai, kia oronga i te mea meitaki no ta kotou tamariki, ka tangaʼi oki i to kotou Metua i te ao ra, i te oronga i te vaerua tapu i te aronga e pati atu aia ra.’ (Luka 11:13) I roto i ta ratou au pure, ka pati te au tane na roto i tona vaerua, kia tauturu mai a Iehova ia ratou i te akono anga i tetai ke, kapiti mai ta ratou vaine.​—E tatau ia Angaanga 5:32.

19. Eaa ta tatou atikara apii e aru mai nei ka akamanako atu?

19 E tika rai, e apainga teiaa ta te au tane i te apiianga e akapeea i te kauraro anga ki te Karaiti e te aru anga i tona taoonga upoko. Akapeea ra te au vaine, te au vaine akaipoipo tikai? Ka uriuri te atikara ka aru mai e eaa to ratou manako no runga i ta ratou tuanga i roto i ta Iehova akanoonooanga.

Maara Ainei ia Koe?

• Eaa te au tu o Iesu ta tatou ka aru?

• Akapeea te aronga pakari i te akono anga i te mamoe?

• Akapeea tetai tane i te akono anga i tana vaine?

[Au Uianga Apii]

[Au Tutu i te kapi 10]

Aru ia Iesu na te akangateitei anga i tetai ke