Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Te Au Taeake—Ruru i ta te Vaerua e kia Itae Atu!

Te Au Taeake—Ruru i ta te Vaerua e kia Itae Atu!

 Te Au Taeake—Ruru i ta te Vaerua e kia Itae Atu!

‘Kareka te ruru i ta te vaerua, ko te ora mutu kore tana.’​—GALA. 6:8.

1, 2. Akapeea a Mataio 9:37, 38 i te akatupuia anga, te akatupu maira i teea anoano i roto i te au putuputuanga?

TE KITE nei tatou i te au tupuanga tuatua enua! E angaanga te tupu maata nei ta Iesu Karaiti i akakite mai. “Te maata ua nei te mou, te iti nei ra te aronga e kokoti,” i tuatua ai a Iesu. “E teianei, e pure kotou i te Atu o te mou, kia unga mai aia i tetai aronga ei rave i taua mou nana ra.” (Mata. 9:37, 38) Te pau maira te Atua ko Iehova i taua au pure ra na roto i tetai tu umere tikai. I te mataiti tavini anga 2009, te maata ua atura te numero o te au putuputuanga o te Au Kite o Iehova i teianei ao ki te 2,031, taeria anga ki te 105,298. Te avereti o te au tangata tataki tai tei papetitoia i te au ra e 757!

2 Te akatupu maira taua tupuanga ra kia rave te au taeake tau tikai i te arataki anga no te apiianga e te angaanga tiaki i roto i te au putuputuanga. (Ephe. 4:11) I te raungauru mataiti, kua tuku a Iehova i tetai au tane tau tikai no te akono anga i tana mamoe, e te irinaki nei tatou e ka rave ua atu aia i te reira. Kua akapapu mai te totou kia tatou tei rekotiia i roto ia Mika 5:5 e i roto i te tuatau openga, ka rauka mai tetai “tiaki mamoe toko itu” no te iti tangata o Iehova e tetai “tangata ariki toko varu,” te ka riro mai ei pupu tane tukatau tikai te ka rave i te arataki anga i rotopu ia ratou.

3. E akamarama mai i te aiteanga no te ‘ruruanga i ta te vaerua.’

3 Me e tane papetitoia koe ei Kite no Iehova, eaa te ka akakeu ia koe kia itae atu i te au angaanga tavini anga? Ko te tumu maata, ka ‘ruru koe i ta te vaerua.’ (Gala. 6:8) Te rave anga i te reira ka aru koe i te mataara te ka akatika i te vaerua tapu o te Atua kia angaanga ua rai i roto i toou oraanga. E tauta kia kore e ‘ruru i ta te kopapa.’ Auraka e akatika i te au tu oraanga mareka ua, te tuatau akangaroi anga, e te tamataoraanga i te akaparuparu i toou inangaro i te akamaata atu i taau tavini anga i te Atua. Pouroa te au Kerititiano kia ‘ruru i ta te vaerua,’ e ko te au tane te rave ra i te reira, kare e roa atu ana ka tau tikai aia no te au angaanga i roto i te putuputuanga. No te mea e te anoano maataia nei te au tavini orometua e te aronga pakari i teia tuatau, kua tata tikaiia teia atikara no te au tane Kerititiano. I roto i te au irava Pipiria i te ngai e taikuia ra te tuatua episekopo e te diakono, ka taiku matou i te tuatua akaaere e te tavini orometua akatumuia ki runga i te New World Translation. No reira, e te au taeake, te raurau atu nei matou ia kotou kia akamanako meitaki i teia na roto i te pure.

Itae Atu i te Angaanga Meitaki

4, 5. (a) Eaa te au angaanga te raurauia nei te au tane papetitoia kia itae atu i roto i te putuputuanga? (e) Akapeea tetai i te itae atu anga i te reira?

4 Kare tetai tangata Kerititiano e riro ua mai ei akaaere. E mea tau kia itae atu aia i teia “angaanga meitaki.” (1 Timo. 3:1) Te kapiti maira i te tavini anga i te au taeake irinaki na te akono tika tikai anga i to ratou au anoano. (E tatau ia Isaia 32:1, 2.) Ko tetai tangata te ka itae atu ma te akakoroanga tau, kare aia e manako noinoi. Mari ra, e maata tona inangaro i te akapuapinga atu i tetai ke.

5 Ko tetai te kimi ra kia tau tikai aia ei tavini orometua, e te inangaro ra i te itae atu ei akaaere, na te tauta anga kia tau tikai ki tei akanooia i roto i te au Tuatua Tapu. (1 Timo. 3:1-10,  12, 13; Tito 1:5-9) Me e tane papetitoia koe, e ui kia koe uaorai e: ‘Te piri pu tikai nei au ki roto i te angaanga tutuanga, e te tauturu ra ainei au i tetai ke kia rave i te reira? Te akamaroiroi ra ainei au i toku au taeake akamori na te akamanako tikai anga i to ratou oraanga? Kua kite meitakiia ainei au ei tangata apii meitaki i te Tuatua a te Atua? Te akameitaki maira ainei au i te tu o taku au paupau anga? Te akono maroiroi ra ainei au i te au angaanga tei tukuia mai kiaku e te aronga pakari?’ (2 Timo. 4:5) E mea tau kia akamanako meitakiia taua au uianga ra.

6. Eaa te tumu maata ka tau tikai tetai no te au apainga i roto i te putuputuanga?

6 Tetai mataara kia tau tikai tetai no te au apainga i roto i te putuputuanga koia oki ‘kia akaetaetaia te tangata i roto e te vaerua o te Atua.’ (Ephe. 3:16) Te riro mai anga ei tavini orometua me kore ei tangata pakari i roto i te putuputuanga Kerititiano, kare no te iki uaia anga ki runga i tetai taoonga. Ka rauka teia angaanga na roto anake ua i te akameitaki mai anga i te turanga pae vaerua. Akapeea e rauka mai ei teia turanga pae vaerua? E tai mataara koia oki kia ‘akono koe i ta te vaerua’ e te akatupu anga i ta te reira ua. (Gala. 5:16, 22, 23) Ia koe e akaari ra i te au tu pae vaerua te ka anoanoia no te rave anga i tetai atu au angaanga e ia koe e taangaanga ra i te akoanga kia meitaki mai koe, ‘ka kite mai te tangata katoa i te tupu anga o toou kite.’​—1 Timo. 4:15.

Anoanoia​—Te Tu Akaatinga Anga Uaorai

7. Eaa te o maira ki roto i te tavini anga i tetai ke?

7 Te tavini anga i tetai ke, te o maira te au angaanga pakari e te umuumuia ra te tu akaatinga anga uaorai. No te mea e e au tiaki pae vaerua te au akaaere Kerititiano, te manako maata ra ratou i te au manamanata o te anana. Akara ana e akapeea te au apainga o tana angaanga tiaki i te akakeuanga i te apotetoro ko Paulo. Kua akakite aia ki au taeake irinaki i roto ia Korinetia e: “I tata ana oki au i te tuatua kia kotou ma te tumatetenga maata ra, e te mamae ngakau, ma te roimata maata oki; kare ra ei akaaue anga atu ia kotou, kia kite ra kotou i te maata o toku nei aroa ia kotou na.” (2 Kori. 2:4)  Te akapapu maira te reira e kua rave ngakau tae tikai a Paulo i tana angaanga.

8, 9. Oronga mai i tetai au akaraanga Pipiria e akapeea te au tane i te akono anga i te au anoano o tetai ke.

8 E riro ua ana te tu akaatinga anga uaorai ei akairo no te au tane tei angaanga ana no te au tavini o Iehova. Ei akaraanga, kare roa e rauka ia tatou i te akamanako atu e ka akakite atu a Noa ki tetai i roto i tona ngutuare e: ‘E akakite mai kiaku me oti te araka i te akatuia e ka piri atu au kia kotou.’ Kare a Mose i akakite ana ki te iti tangata Iseraela i roto ia Aiphiti e: ‘Ka aravei au ia kotou i ko i te Tai Muramura. E kimi atu kotou i te mataara meitaki no te aere anga ki reira.’ Kare rava a Iosua i tuatua ana e: ‘E akakite mai kiaku me pururu te au patu o Ieriko ki raro.’ E kare a Isaia i tou ana ki tetai tangata ke e te tuatua anga e: ‘Tera aia! E tono iaia.’​—Isa. 6:8.

9 To tatou akaraanga maata roa atu no tetai tangata tei akatika i te vaerua o te Atua kia akakeu iaia, ko Iesu Karaiti. Kua ariki ua aia i tana angaanga kia tavini ei Akaora i te au tangata. (Ioa. 3:16) Kare ainei te aroa akaatinga uaorai o Iesu e akakeu ana ia tatou kia oronga akaatinga katoa ia tatou uaorai? I te akamarama mai anga i tona manako no te au anana, kua tuatua mai tetai tangata pakari kua roa te tavini anga e: “Ko ta Iesu au tuatua kia Petero​—e tiaki i taku au mamoe​—kua akakeu maata iaku. I te au mataiti i topa, kua ariki tikai mai au e akapeea te au tuatua aroa me kore te au angaanga takinga meitaki mama ua i te akamaroiroi anga i tetai ke. E angaanga mataora tikai naku te angaanga tiaki.”​—Ioa. 21:16.

10. Eaa te ka akakeu i te au tane Kerititiano kia aru i te akaraanga o Iesu i te tavini anga i tetai ke?

10 Me akono i te anana a te Atua, ka inangaro tikai te au tane akatapuia i roto i te putuputuanga i te akaata i to Iesu tu, tei tuatua e: “Naku e akaanga i to kotou roi.” (Mata. 11:28) No te akarongo i te Atua e te aroa i te putuputuanga i akakeu ei i te au tane Kerititiano kia itae atu i teia angaanga meitaki, e kare i manako atu ana e e maata rava te akaatinga anga me kore e maata rava te apainga. Akapeea me kare tetai e inangaro rava ana i te itae atu? Ka rauka ainei i tetai taeake i te akatupu i te inangaro i te tavini atu i te putuputuanga?

Akatupu i te Inangaro i te Tavini Atu

11. Akapeea tetai i te akatupu anga i te inangaro i te tavini i tetai ke?

11 Me te arairai ra te manako tukatau kore ia koe i te inangaro i te itae atu, e mea tau kia pure koe no te vaerua tapu. (Luka 11:13) Ka tauturu mai te vaerua o Iehova ia koe kia autu atu i tetai ua atu manamanata no runga i teia. Na te Atua i oronga mai i te inangaro tikai kia tavini iaia, no te mea na te vaerua o Iehova e akakeu ra i tetai taeake kia itae atu e te oronga mai anga i te maroiroi no te rave anga i te angaanga tapu. (Phili. 2:13; 4:13) No reira, e mea tau kia pati kia Iehova kia tauturu mai ia koe kia akatupu i te inangaro kia ariki i te au angaanga tapu.​—E tatau ia Salamo 25:4, 5.

12. Akapeea e rauka ai i tetai tangata te pakari tau tikai no te akono anga i te au apainga tei orongaia kiaia?

12 Penei te kite atura aia e e roiroi e e ngata tikai i te akono anga i te au anoano o te anana, e kare aia e inangaro i te itae atu. Me kore ka manako aia e kare e maata ana tona pakari no te akono anga i taua au apainga ra. Me ko teia te tu, penei ka rauka mai tona kite pakari na te apii maroiroi anga i te Tuatua a te Atua e te au puka tei akatumuia ki runga i te Pipiria. E meitaki kia ui aia kiaia uaorai e, ‘Te tuku ra ainei au i tetai taime no te apiianga i te Tuatua a te Atua, e te pure ra ainei au no te pakari?’ Kua tata te pipi ko Iakobo e: “Kia ngere ra tetai tangata i te pakari, ka pati aia ki te Atua ra, ko tei oronga ua mai i ta te tangata ravarai ma te patoi kore; e e orongaia mai tana.” (Iako. 1:5) Te irinaki ra ainei koe i teia tuatua akauruia? Na te pauanga i te pure a Solomona, kua oronga te Atua kiaia “te ngakau karape e te kite” kia rauka iaia i te kite atu i te meitaki e te kino me oronga aia i te akavaanga. (1 Ari. 3:7-14) E tika, e mea umere tikai te turanga o Solomona. Inara, ka rauka ia tatou i te irinaki papu e ka oronga mai te Atua i te pakari ki te au tane tei orongaia atu te au apainga i roto i te putuputuanga, kia rauka ia ratou i te akono meitaki i tana au mamoe.​—Mase. 2:6.

13, 14. (a) Akamarama mai akapeea a Paulo i te akakeuia anga e “te aroa o te Mesia.” (e) Akapeea ra “te aroa o te Mesia” i te akakeu anga ia tatou?

13 Tetai tauturu ke no te akatupu anga i te inangaro  no te tavini atu i tetai ke, ko te akamanako oonu anga i te au mea ravarai ta Iehova e ta tana Tamaiti i rave no tatou. Ei akaraanga, e akamanako ana ia 2 Korinetia 5:14, 15. (E tatau.) Eaa i tau ei e na ‘te aroa o te Mesia i akakeu ia tatou’? Te aroa ta te Karaiti i akaari mai na te oronga anga mai i tona oraanga no tatou kia tau ki te anoano o te Atua, e tu umere tikai e te akamaata maira i to tatou arikianga rekareka, i akakeuia ai to tatou ngakau. Na te aroa o te Karaiti i akakeu ia Paulo. Kua tapu te reira iaia kia kore e rave i te angaanga noinoi e kua tauturu iaia kia akamou kia vai ua tona akakoroanga i te tavini anga i te Atua e tona au taeake i roto e i vao ake i te putuputuanga.

14 Te akamanako oonu anga i te aroa o te Karaiti no te au tangata te akakeu ra i te ngakau ariki rekareka i roto ia tatou. Tei tupu mai, te kite nei tatou e kare e tau tikai kia ‘ruru ua tatou i ta te kopapa’ na te aruaru anga i te au akakoroanga noinoi e te akamareka anga i to tatou uaorai inangaro. Inara, e akatanotano i to tatou oraanga na te tuku anga na mua i te angaanga ta te Atua i oronga mai kia rave tatou. Kua akakeuia tatou e kia “kauraro” i to tatou au taeake na roto i te aroa. (E tatau ia Galatia 5:13.) Me akamanako tatou ia tatou uaorai ei au tavini te angaanga akaaka ra no te au tavini akatapuia o Iehova, ka akangateitei tatou ia ratou. Papu e, kare tatou e aru i te tu manako akava e te akakinoanga ta Satani e akamaroiroi maira.​—Apo. 12:10.

Tautaanga a te Ngutuare Tangata

15, 16. Eaa ta te au mema o te ngutuare ka rave me kua tau tikai tetai tangata kia ikiia ei tavini orometua me kore ei tangata pakari?

15 Me e tangata akaipoipo tetai taeake e e tamariki tana, ka akamanako aia i te turanga e tupu ra i roto i tona ngutuare me ka iki aia e kua tau tikai aia kia riro mai ei tavini orometua me kore e tangata pakari. E tika rai, ka riro te turanga pae vaerua e te tu akaraanga o tona ngutuare tangata i te akakeu anga i tona ikiia anga. Te akataka nei teia i te puapinga maata o te tuanga a te ngutuare no te turuturu anga i te tane e te metua, iaia e kimi ra i te akono i te anoano o te putuputuanga ei tavini orometua me kore ei tangata pakari.​—E tatau ia 1 Timoteo 3:12.

16 E mareka ana a Iehova me taokotai te au mema o te ngutuare Kerititiano ki tetai e tetai. (Ephe. 3:14, 15) Ka anoanoia te tu parani me akono te upoko o te ngutuare i tana au apainga i roto i te putuputuanga e te ‘arataki meitaki anga’ i tona ngutuare tangata.” No reira, e puapinga tikai kia apii tetai tangata pakari me kore tetai tavini orometua i te Pipiria ki tana vaine e te au tamariki kia puapingaia te katoatoa mei te Akamorianga a te Ngutuare i te au epetoma ravarai. Kia piri putuputu atu aia kia ratou i roto i te angaanga orometua. No taua tumu rai, e puapinga tikai no te au mema o te ngutuare kia taokotai i te aru i te au tautaanga a te upoko o te ngutuare.

Ka Tavini Akaou Ainei Koe?

17, 18. (a) Me kare tetai taeake e tau akaou ana no te angaanga tavini, eaa te ka anoanoia? (e) Eaa ta te taeake ka akamanako me i tavini ana aia ei tangata pakari me kare ei tavini orometua i te tuatau i topa?

17 Penei i riro ana koe e tangata pakari me kore e tavini orometua i tetai taime inara kare koe e rave akaou ana i teia. Te inangaro ra koe ia Iehova, e papu e te inangaro maira aia ia koe. (1 Pete. 5:6, 7) Kua akakiteia atu ainei kia koe e te anoanoia ra kia rave koe i tetai akatanotano anga? E ariki puareinga ua i te tarevake e kia akatikatika i te reira ma te tauturu a te Atua. Kia matakite kia kore e riri atu. Kia pakari e kia akaari i te tu papu tikai. Te akakite ra tetai tangata pakari tei tavini ana no tetai au mataiti kua ngere i  te tikaanga no te tavinianga: “Kua tauta au i te akono tamou i taua turanga ra no te aere anga ki te uipaanga, ki te angaanga tutuanga, e te tatau anga i te Pipiria i taku i rave ana iaku e tavini ra ei tangata pakari​—e akakoroanga tei rauka iaku i te rave. Kua kite mai au i te tu akakoromaki no te mea kua manako au e ka rauka akaou mai taku au apainga i roto i te mataiti okotai me kore i te rua mataiti, inara pou rai e e itu mataiti i tavini akaou ei au ei tangata pakari. I roto i taua au tuatau ra kua riro te akamaroiroi anga ma te kore e akaroiroi, kia itae ua atu ei tauturu anga iaku.”

18 Me ko koe tetai taeake i roto i teia turanga tei akatakaia mai, auraka e maromaroa. E akamanako ana i ta Iehova akameitaki anga i taau angaanga orometua e toou ngutuare. E akamaroiroi i toou ngutuare i te pae vaerua, e atoro i te aronga maki, e e akamaroiroi i te aronga tei paruparu. Tei maata atu, e akaperepere i taau angaanga no te akapaapaa anga i te Atua e te akakitekite anga i te tuatua meitaki o te Patireia ei Kite no Iehova. *​—Sala. 145:1, 2; Isa. 43:10-12.

Akara Meitaki Akaou

19, 20. (a) Eaa te raurauia maira kia rave te au tane katoatoa tei papetitoia? (e) Eaa te ka uriuriia i roto i te atikara ka aru mai?

19 Te anoano maataia nei te aronga akaaere e te au tavini orometua i teia tuatau, tei maata atu i to te tuatau i topa. Te raurau atu nei matou i te au tane katoatoa tei papetitoia kia akara meitaki akaou i to ratou turanga e kia ui kia ratou uaorai e, ‘Me kare au i te tavini orometua me kore i te tangata pakari, ka tau ainei kia akara meitaki au e eaa te au tumu kare au e angaanga ana ei tavini?’ Ka tauturu mai te vaerua o te Atua ia koe kia akamanako meitaki no runga i teia manako puapinga.

20 Ka puapingaia te mema pouroa o te putuputuanga no te au tautaanga akaatinga tu Atua o to ratou au taeake irinaki. Me rave tatou i te au angaanga takinga meitaki e te karapii kore, ka kokoti tatou i te mataora tei rauka mai no te tavini anga i tetai ke e te ruru anga i ta te vaerua. Inara, ka akaari mai te atikara e aru maira e auraka tatou e akariri atu i te vaerua tapu o te Atua. Akapeea i te kopae anga i te reira?

[Tataanga Rikiriki i Raro]

Akapeea Koe me Pau?

• Eaa ta te totou e akapapu maira kia tatou i roto ia Mika 5:5?

• Akamarama mai eaa te o maira ki roto i te tu akaatinga anga aorai.

• Akapeea tetai i te akatupu anga i te inangaro i te tavini atu i tetai ke?

• Mei teaa te puapinga te taokotaianga te ngutuare tangata me kua tau tikai tetai tangata i te tavini ei tavini orometua me kore ei tangata pakari?

[Au Uianga Apii]

[Au Tutu i te kapi 25]

Eaa taau ka rave i te itae atu?