Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kia Vai Ketaketa i te Pae Vaerua me Akono i Tetai Kopu Tangata Maki

Kia Vai Ketaketa i te Pae Vaerua me Akono i Tetai Kopu Tangata Maki

 Kia Vai Ketaketa i te Pae Vaerua me Akono i Tetai Kopu Tangata Maki

I MURI ake i te kiteaia mai anga tetai maki tupu akakakai i te pae i tona ivi mokotua, kua akatakaia atu kia Kim, tetai Kite e e maki cancer tona. “I te akaateaia anga te maki tupu akakakai,” i akakite ei tana tane ko Steve e, “kua na roto a Kim i te matini tungitungi cancer e te kemikara tamate cancer. * Kua paruparu tikai aia no teia ravenga rapakauanga. E ngata tikai iaia i te nekeneke aere.”

Ka rauka ainei ia koe i te akamanako i te tu taitaia maata ta Steve e kite ra iaia e akara ra i tana vaine akaperepere e tauta pakari ra i te akono atu i teia maki akaparuparu? Penei ake e mema piri vaitata toou i roto i te ngutuare te tamamaeia ra e teia maki kino me kore te kino ra no te pakarikari. (Kohe. 12:​1-7) Me koia ia, kua kite koe e e rauka ai ia koe i te akono meitaki tikai i tei akaperepereia e koe, e akono meitaki koe ia koe uaorai. Me paruparu koe i te pae vaerua, ka akamata katoa toou turanga pae manako ngakau e te oraanga kopapa i te kino e kare e rauka ia koe i te akono i te turuturu atu i ta toou mema ngutuare e anoano ra. Akapeea e rauka ai ia koe i te akono tamou i te tu parani o toou turanga pae vaerua ia koe e akono ra i tetai tei maki me kore i tetai kopu tangata pakarikari? Ka rauka ainei i tetai au mema ke atu o te putuputuanga Kerititiano i te rave i tetai ua atu apinga i te akamanako atu anga i taua aronga maki ra?

Akono Tamou i te Tu Parani​—Akapeea Ra?

Kia rauka ia koe i te akono tamou i toou tu parani e toou oraanga kopapa ia koe e akono ra i toou kopu tangata maki, ka anoanoia koe kia akatanotano e kia akaaere meitaki i toou taime e toou maroiroi. “Tei te aronga akaaka ra te pakari,” i akakite mai ei a Maseli 11:2. I roto i teia aerenga tuatua, ko te tuatua “akaaka” te aiteanga e kia kite i toou turanga kotinga. Kia akapapu e kare koe e akapou maata ana i toou maroiroi i runga ake i taau ka rauka i te rave, penei ka anoanoia koe kia akara meitaki i taau papaanga e taau au apainga.

 Kua akaari mai a Steve, mei tei taikuia i mua ana, i te tu pakari e te tu manako akaaka na te akamanako meitaki anga i te maata o tana angaanga. Kapiti mai ki tana angaanga moni, e tavini ana aia ei akaaere o te pupu o te aronga pakari e te akaaere tavini no te putuputuanga o te reira ngai o te Au Kite o Iehova i Airerani. Koia tetai mema katoa o te Kumiti Aravei Anga i te Are Maki i roto i tona ngai nooanga. “Kare rava a Kim i kopekope ana e te akangaropoina ra au iaia na te akamanako maata anga ki runga i teia au apainga,” i akakite ei a Steve. “Inara kua kite au e te akapou maata ra au i toku taime i runga ake i te ka rauka iaku i te rave.” Akapeea a Steve i te akatikatika anga i taua turanga ra? “I muri ake i te akamanako meitaki anga ma te pure,” i tuatua ei aia e, “kua iki au i te akaoti mai mei te tavini anga ei akaaere. Kua tavini ua atu au ei tangata pakari, inara i te tuku atu anga i tetai o taku au apainga i roto i te putuputuanga, kua rauka iaku i te oronga atu i te taime e te akamanako atu ki runga i ta Kimi e anoano ra.”

Kare i roa ana, kua tinamou mai te turanga oraanga kopapa o Kim. Kua akatanotano meitaki a Steve raua ko Kim i to raua turanga, e ma te turuturu a tana vaine, kua rauka ia Steve i te rave akaou i tana au apainga mua i roto i te putuputuanga. “Kua kite mai maua i te angaanga i te ka rauka ia maua i roto i to maua turanga makimaki,” i akamarama mai ei a Steve. “Te akameitaki rava nei au ia Iehova no tana tauturu e no taku vaine no tana turuturu anga puareinga ua noatu tona oraanga maki.”

 E akamanako katoa ana, i te tupuanga o tetai akaaere tutaka ko Jerry, e tana vaine ko Maria. Kua akatanotano raua i ta raua au akakoroanga no te akono anga i to raua nga metua. “Ta maua akakoroanga ko taku tane ko te tavini anga ei nga mitinari i roto i tetai ngai tutuanga ke,” i tuatua ai a Maria. “Inara ko Jerry anake ua te tamaiti a tona nga metua, e te anoanoia ra kia akonoia tona nga metua. No reira, kua iki maua i te noo ua ki Airerani no te akono anga ia raua. Na te rave anga i teia, kua rauka ia maua i te atoro putuputu atu i te metua tane o Jerry i roto i te are maki i mua ake ka mate ei aia. I teianei te aravei ua nei rai maua i te metua vaine o Jerry i te au ra ravarai, e vaitata ua atu maua kiaia me inangaro ake aia i tetai tauturu. E meitaki tikai te putuputuanga e piri atura te metua vaine o Jerry no te tauturu e te turuturu mai iaia, i te akatika anga ia maua kia rave ua i ta maua angaanga tutaka.”

Akapeea Tetai Pae me Tauturu Mai

I te uriurianga e eaa te au apinga tauturu kia orongaia na te au vaine pakari takaua i roto i te putuputuanga, kua tata te apotetoro ko Paulo: “Ko te tangata oki kare i takinga-meitaki i tona uaorai, e maata ua atu rai i tona uaorai ngutuare, kua akaruke ïa aia i te akarongo, e e maata atu ïa tona kino i to te tangata akarongo kore ra.” Kua akamaara atu a Paulo ki te au taeake Kerititiano no runga i ta ratou au angaanga e kia “tau oki i te aroaro o te Atua,” kia akono meitaki ratou i te au anoano o to ratou uaorai au metua pakari e te au metua ruau i te pae turanga moni. (1 Timo. 5:4, 8) Inara, ka rauka i tetai pae i roto i te putuputuanga i te oronga atu i te tauturu.

Akara ana i te turanga o Hakan raua ko Inger, e nga tokorua pakarikari e noo ra i Tuitene. “Te kiteaia mai anga e kua tuiia taku vaine e te maki cancer,” i karanga ei a Hakan, “kua poitirere tikai maua. Meitaki ua ana te oraanga kopapa o Inger e te maroiroi tikai. I teianei te atoro putuputu nei maua i te are maki i te au ra ravarai no tetai rapakau anga, e te paruparu kino ua atura aia no te vairakau. E noo ua ana a Inger ki te kainga i roto i taua tuatau ra, e kua anoanoia au i te noo ki te pae iaia i te akono iaia.” Akapeea te putuputuanga o te reira ngai i te tauturu anga ia Hakan raua ko Inger?

Kua akanoo te aronga pakari i roto i te putuputuanga kia rauka i te nga tokorua i te akarongo ki te au uipaanga Kerititiano na runga i te terepaoni. Kapiti mai, kua aravei ua rai te au taeake e te au tuaine ia raua na te atoro atu anga e te ringi atu anga na runga i te terepaoni. Kua tuku katoa mai ratou i te au reta e te au kati. “Kua kite mai maua i te turuturuanga a te au taeake ravarai pera katoa ta Iehova tauturuanga,” i tuatua ei a Hakan. “Kua riro teia akamanako mai anga ia maua ei puapinga tikai ki to maua vai ketaketa ua anga i te pae vaerua. E akameitaki anga tikai e kua meitaki mai a Inger, e kua rauka akaou ia maua i te aere ki te au uipaanga Kerititiano i ko i te Are Uipaanga Patireia.” Me rave te au mema o te putuputuanga i ta ratou ka rauka i te tauturu atu i te aronga maki e te aronga pakari i rotopu ia ratou, te akataka ra ratou ia ratou ei au tangata ‘e aroa ra i tetai oa mou ra i te au tuatau katoa, e e taeake tei anauia maira i te tuatau tumatetenga.’​—Mase. 17:17NW.

Akaperepere a Iehova i Taau Tautaanga

E angaanga roiroi tikai te akono anga i tetai kopu tangata maki. Inara, kua tata te Ariki ko Davida e: “E ao to tei akono mai i te tangata putaua ra,” mei te tangata rai te anoano ra i te tauturu no tona maki.​—Sala. 41:1.

No teaa ra te aronga e akono ra i te aronga maki me kore i te aronga e mamae ra ka mataora ai? “Ko tei aroa i te ao [“tangata rikiriki,” NW] ra, kua oronga aia i te apinga na Iehova,” i akakite ei a Maseli 19:17, “e nana rai e tutaki mai iaia i taua mea ra.” Te inangaro tikai maira te Atua mou i tona au tavini tiratiratu e mamae ra no te maki, e te akameitaki maira aia i te aronga te akaperepere ra ia ratou. Te imene ra te tata taramo ko Davida e: “Na Iehova e akamaroiroi mai [i taua tangata ra] i tona roi maki ra; e naau e eeu i tona roi katoa i te maki angaia ra.” (Sala. 41:3) Kua papu ia tatou e me ka na roto te tangata tei akono aroa atu i tetai ke i te turanga ngata tikai me kore i te tumatetenga, ka tauturu mai a Iehova iaia.

E mea meitaki tikai i te kite anga e te kite maira te Atua a Iehova e te ariki maira i ta tatou tauta anga no te akono anga i tetai kopu tangata maki! Noatu e te umuumuia ra te tauta anga pakari no te oronga atu anga i te tauturu, te akapapu maira te au Tuatua Tapu kia tatou e “te pereperekavana ra oki te Atua i te reira atinga.”​—Ebe. 13:16.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 2 Kua tauiia te au ingoa.

[Au Tutu i te kapi 18]

Akono tamou i te tu parani pae vaerua e kia ariki i te tauturu a tetai ke