Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Eaa ka Akangateitei ei i te Aronga Pakarikari?

Eaa ka Akangateitei ei i te Aronga Pakarikari?

 Eaa ka Akangateitei ei i te Aronga Pakarikari?

I TE pae taatai o California, U.S.A., te tupu ra tetai pu rakau e nenei maataia ana i teianei ao. Kua kiteaia mai te reira e ko te Pu Paina. Kua ripotiia mai e e 250 tuma mataiti o teia pu rakau. Kua kite meitakiia te reira no tona tu ngaueue kore, e e maata te aronga e reka ana i te akara i teia pu rakau manea tikai. Ei akatauanga, kua akaketaketaia te reira ki te niuniu e te au toka takapini i raro ake i tona tumu.

Te akamaara maira te Pu Paina kia tatou no runga i te au Kerititiano pakarikari i rotopu ia tatou, tei akaari mai i te tu ngaueue kore meitaki tikai. Ko tetai tu umere tikai e rave ana ratou i te reira ko te akakitekite aere anga i te tuatua meitaki. Kua totou te peroveta ko Ioela e ka akakite aere te “au tangata pakari” i te karere o te Pipiria. (Ioela 2:​28-32; Anga. 2:​16-21) E akamanako ana i te au ora e manganui ta taua aronga ra e akapou ngakau tae ana i te tauturu i tetai ke i te apii no runga i “te tuatua meitaki o te patireia”! (Mata. 24:14, NW) Ko tetai o teia aronga pakarikari tei akakitekite i te Patireia kua akakoromaki maata atu i te au mataiti takinokinoanga me kore i tetai atu au tu ngata. Me kua kiteaia mai te tu ngaueue kore o te pu rakau paina e kua akaketaketaia ki te au toka e te au niuniu, mei teaa atura te puapinga e kia akangateitei maataia te aronga pakarikari i rotopu ia tatou!

Kua akaue te Atua ko Iehova i tona iti tangata taito e: “E tu koe ki runga ki mua i te aroaro o te upoko inaina, e akangateitei koe i te tangata metua.” (Levi. 19:32) I rotopu i te au tavini o Iehova i teia tuatau, te kite nei tatou i te au akaraanga meitaki tikai o te aronga akarongo mou tei ‘aaere ana ma te Atua’ no te au ngauru mataiti. (Mika. 6:8) Ia ratou e taangaanga ra i te au kaveinga Tuatua Tapu, te riro  tikai ra to ratou upoko inaina ei “korona kakā.”​—Mase. 16:31.

Kua ikuiku te apotetoro ko Paulo i te mapu ko Timoteo e: “Eiaa e kauvae atu i te tangata pakari.” Inara, ‘kia ako atu a Timoteo iaia ra, mei te metua rai’ e ‘te au vaine pakari ra, mei te metua vaine rai.’ (1 Timo. 5:1, 2) E tau rai kia ‘tu a Timoteo ki runga ki mua’ i te aronga upoko inaina. Te taka ua ra i reira e te umuumu maira a Iehova e kia akaari mai te tu o ta tatou tuatua i taua tu akangateitei anga ra.

“I te akaari anga i te akangateitei i tetai e tetai e oronga i te akaraanga,” i akakite ei a Roma 12:10. (NW) Te akaari tikai ra te au akaaere i roto i te putuputuanga i te akangateitei anga ki te au Kerititiano pakarikari. E akaari katoa tatou katoatoa i te akaraanga na te akangateitei anga i tetai e tetai.

E tika rai, e au apainga puapinga ta te au mema o te ngutuare ki to ratou au metua e ki te au papa ruau e te mama ruau. No runga i te tu o te Pu Paina, e kimi ana te au tangata i tetai au ravenga i te akono anga i te reira, e te rave nei rai ratou i te reira. Papu i reira e ka kimi tatou i tetai au ravenga i te akono anga i te tu ngateitei o to tatou au metua pakarikari e te au papa ruau e te mama ruau. Ei akaraanga, ei aronga akarongo meitaki, kare tatou e maro atu i te rave i te au mea ta tatou uaorai e inangaro ra ma te kore e akamanako atu i to ratou au manako.​—Mase. 23:22; 1 Timo. 5:4.

E aronga akaperepere tikai na Iehova te aronga pakarikari i rotopu ia tatou. Kare aia e akaruke ia ratou. (Sala. 71:18) Na te Atua mou tikai e akaketaketa ra ia ratou kia tavini akarongo mou ua rai iaia. Kia turuturu e kia akangateitei ua atu rai tatou i te aronga pakarikari.

[Au Tutu i te kapi 7]

Mei te Pu Paina rai e akaketaketaia ra, te anoano katoa ra rai te aronga pakarikari kia akangateiteiia ratou

[Akameitakianga]

American Spirit Images/age fotostock