Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Auraka e Akariri Atu i te Vaerua Tapu o Iehova

Auraka e Akariri Atu i te Vaerua Tapu o Iehova

 Auraka e Akariri Atu i te Vaerua Tapu o Iehova

‘Auraka e akariri atu i te vaerua tapu o te Atua, i akairoiaʼi kotou.’​—EPHE. 4:30.

1. Eaa ta Iehova i rave no te au tangata e mirioni ua atu, e eaa te apainga tei rauka mai ia ratou?

KUA rave a Iehova i tetai mea puapinga no te au tangata e mirioni ua atu te noo nei i roto i teia ao manamanata. Kua akatika aia e kia akavaitata atu ratou kiaia na roto i tana Tamaiti anau tai, ko Iesu Karaiti. (Ioa. 6:44) Ko koe tetai o teia au tangata me kua akatapu koe ia koe ki te Atua e te aru rotai ra i te reira. Ei tangata papetitoia i roto i te ingoa o te vaerua tapu, e apainga taau kia aru rotai koe ki taua vaerua ra.​—Mata. 28:19.

2. Eaa te au uianga ka akamanako tatou?

2 Kia akatangata ou tatou ia tatou ma te ‘ruru i ta te vaerua.’ (Gala. 6:8; Ephe. 4:17-24) Inara kua oronga mai te apotetoro ko Paulo i te akoanga e te akamatakite anga kia tatou e auraka e akariri atu i te vaerua o te Atua. (E tatau ia Ephesia 4:25-32.) I teianei ka akara meitaki tatou i te akoanga a te apotetoro. Eaa te aiteanga  o ta Paulo tuatua no runga i te akariri anga i te vaerua o te Atua? Akapeea tetai tangata tei akatapuia kia Iehova i te rave anga i te reira? E akapeea tatou i te kopae anga i te akariri atu i te vaerua o Iehova?

Te Aiteanga o ta Paulo Tuatua

3. Akapeea koe me akamarama i te aiteanga o te au tuatua tei rekotiia i roto ia Ephesia 4:30?

3 Te mea mua, e akara ana i ta Paulo au tuatua tei rekotiia i roto ia Ephesia 4:30. Kua tata aia e: ‘Auraka e akariri atu i te vaerua tapu o te Atua, i akairoiaʼi kotou e tae ua atu ki te rā e raukaʼi te ora ra.’ Kare a Paulo e inangaro ra kia akakino tona au taeake irinaki i to ratou turanga pae vaerua. Kua ‘akairoia ratou e tae ua atu ki te rā e raukaʼi te ora ra’ na roto i te vaerua o Iehova. Kua riro ana e te riro nei rai te vaerua tapu o te Atua ei akairo, “e kua oronga mai i te ou ra” me kore te tutaki vave anga i te aronga akatainuia tei vai tiratiratu. (2 Kori. 1:22) Te akatutu maira te akairo e no te Atua ratou e ka rauka ia ratou te oraanga i runga i te rangi. Te numero o te aronga tei akairoia e 144,000.​—Apo. 7:2-4.

4. Eaa ra i puapinga ai i te kopae i te akariri atu i te vaerua o te Atua?

4 Te akariri anga i te vaerua, ko te takainga muaia te ka arataki atu ki te ngere takiri anga i te mana ririnui o te Atua i roto i te oraanga o tetai Kerititiano. Ka tupu teia mei tei kiteaia i roto i ta Davida i tuatua i muri ake i tona ara anga kia Bate-seba. Kua pati tataraara a Davida kia Iehova e: ‘Auraka koe e tuaru iaku i mua i to aroaro nei, auraka oki e rave ke atu i to vaerua tapu iaku nei.’ (Sala. 51:11) Ko taua aronga akatainu anake ua ra tei ‘mou marie e tae ua atu ki te matenga’ te ka tu i te “korona” no te oraanga mate kore i runga i te rangi. (Apo. 2:10; 1 Kori. 15:53) Ka anoano katoa te au Kerititiano e manakonakoanga to ratou i te enua nei i te vaerua tapu kia vai tiratiratu ratou ki te Atua, e kia rauka mai tana apinga aroa no te oraanga tei akatumuia ki runga i te akarongo ki roto i te atinga oko o te Karaiti. (Ioa. 3:36; Roma 5:8; 6:23) No reira, kia matakite tatou katoatoa e auraka e akariri atu i te vaerua tapu o Iehova.

Akapeea Tetai Kerititiano i te Akariri Anga i te Vaerua?

5, 6. Akapeea tetai Kerititiano i te akariri anga i te vaerua o Iehova?

5 Ei au Kerititiano akatapuia, ka rauka ia tatou i te kopae i te akariri atu i te vaerua. Ka rauka teia me ‘akono tatou i ta te vaerua,’ kare i reira te au inangaro o te kopapa e autu ake ki rungao ia tatou e kare e akaari mai i te au tu kino. (Gala. 5:16, 25, 26) Inara ka rauka te reira i te taui. Ka akariri tatou i te vaerua o te Atua na te akatika anga ia tatou uaorai kia panu marie, penei kare tatou i kite atu ana i te raveanga i tetai tu te akaapaia ra e te Tuatua a te Atua tei akauruia e te vaerua.

6 Me rave atu rai tatou i tetai mea tei tuke ki te aratakianga a te vaerua tapu, ka akariri tatou i te reira e ia Iehova, te Tumu o taua vaerua ra. Ka akaari mai te akaraanga i roto ia Ephesia 4:25-32 e akapeea tatou i te akono tau anga i to tatou uaorai tu, e ka tauturu mai te reira ia tatou kia kopae i te akariri atu i te vaerua o te Atua.

Kopae Anga i te Akariri Anga i te Vaerua

7, 8. Akamarama mai i te tumu ka tuatua ai tatou i te tuatua mou.

7 E tuatua tatou i te tuatua mou. Kia tau ki ta Ephesia 4:25, kua tata a Paulo e: “E teianei kia kopae ua atu i te pikikaa, ‘ei tuatua-mou ta te tangata ravarai kia tuatua atu ki tetai:’ E melo anake oki tatou no tatou uaorai.” I te mea e kua taokotaiia mai tatou ei ‘melo anake no tetai e tetai,’ kare tatou e maro pikikaa atu me kore e akavare i to tatou au taeake akamori, no te mea aiteite ua te reira ki te pikikaaanga ia ratou. Ko tetai ua atu ka aru i taua mataara ra kare e rauka tetai pirianga ki te Atua.​—E tatau ia Maseli 3:32.

8 Ka takino te au tuatua pikikaa e te au angaanga i te tu taokotaianga o te putuputuanga. No reira, kia aru tatou i te tu pikikaa kore o te peroveta ko Daniela, kare roa tetai ke i kite ana i te tu kino i roto iaia. (Dani. 6:4) E kia akamanako ua rai tatou i te akoanga a Paulo ki te  au Kerititiano e manakonakoanga to ratou i te rangi e no roto mai te mema tataki tai o “te kopapa o te Mesia” i etai atu katoa e te anoanoia ra kia vai taokotai ki te au pipi mou akatainuia a Iesu. (Ephe. 4:11, 12) Me te manakonako ra tatou i te noo e mutu kore ua atu ki runga i te enua Parataito, e tuatua katoa tatou i te tuatua mou, na te turuanga i te tu taokotai o te taokotaianga taeake i te ao katoa nei.

9. Eaa ra i puapinga ai kia aru tatou ia Ephesia 4:26, 27?

9 E patoi atu tatou i te Tiaporo, kia kore e rauka iaia i te takino mai i to tatou turanga pae vaerua. (Iako. 4:7) Ka tauturu te vaerua tapu ia tatou kia patoi atu ia Satani. Ei akatauanga, ka rauka ia tatou i te rave i te reira me tapu tatou i to tatou riri. Kua tata a Paulo e: “Kia riri kotou ra, auraka kia araia: auraka e topa te rā i to kotou riri anga: Auraka e tuku i ta te diabolo ngai kia o mai.” (Ephe. 4:26, 27) Me e tumuanga tau to tatou i te riri, ka tauturu mai te pure viviki muteki ua ia tatou kia akatupu i te “ngakau maru,” te akaari anga i te akatere-uaorai ma te kore e rave i tetai mea te ka akariri atu i te vaerua o te Atua. (Mase. 17:27) No reira auraka tatou e noo riri ua e te akatika anga ia Satani kia akakeu ia tatou kia rave i tetai kino. (Sala. 37:8, 9) E tai mataara i te patoi atu iaia koia oki na te akatikatika viviki anga i te manamanata te rotai ra ki ta Iesu akoanga.​—Mata. 5:23, 24; 18:15-17.

10, 11. Eaa ra tatou kare e keia me kore e rave i te mea pikikaa?

10 Auraka rava tatou e tuku ua atu ki tetai timataanga kia keia me kore kia pikikaa. No runga i te keikeia, kua tata a Paulo e: “Te tangata i keia na, auraka aia e keia akaou: e rave ra i te angaanga, kia rauka iaia te mea meitaki i tona uaorai rima, kia puapingaia tana kia oronga atu na te tangata i ngere.” (Ephe. 4:28) Me keia tetai Kerititiano akatapuia, ka ‘akaiki puapinga kore ua aia i te ingoa o te Atua’ na te akakino anga i te reira. (Mase. 30:7-9) Kare katoa te turanga putaua e riro ei kotoeanga no tetai kia keia. Te aronga te inangaro ra i te Atua e tona tangata tupu te kite ra e kare rava e tikaanga kia keia.​—Mare. 12:28-31.

11 Kare a Paulo e taiku ua ra i ta tatou kare e rave; te akakite maira ra aia i ta tatou ka rave. Me te akono ra e te aaere ra tatou ma te vaerua tapu, ka angaanga pakari tatou kia rauka i te akono i to tatou ngutuare tangata e kia rauka katoa te ‘puapinga kia oronga atu na te tangata i ngere.’ (1 Timo. 5:8) Kua akapae a Iesu ratou ko tana au apotetoro i tetai moni no te tauturu atu i te aronga putaua, inara kua apainaia e te tangata pikikaa ko Iuda Ikariota tetai moni. (Ioa. 12:4-6) Papu e kare aia i aratakiia e te vaerua tapu. Ko tatou ra tei aratakiia e te vaerua o te Atua, kia ‘akono tika tikai tatou uaorai i te au apinga katoa ra,’ mei ta Paulo rai i rave. (Ebe. 13:18) Ka kopae i reira tatou i te akariri atu i te vaerua tapu o Iehova.

 Tetai Au Mataara kia Kopae i te Akariri Anga i te Vaerua

12, 13. (a) Mei tei akaariia mai e Ephesia 4:29, eaa te tu tuatua ta tatou ka kopae atu? (e) Mei teaa rai te tu o ta tatou tuatua?

12 Kia matakite tatou i ta tatou tuatua. Kua akakite a Paulo e: “Auraka ei tuatua viivii e mama mai no roto i to kotou vaa, ei tuatua meitaki ra e tupu ei te meitaki tika ra, e meitaki ei te aronga e akarongo ra.” (Ephe. 4:29) Kare te apotetoro e tuatua akaou maira i ta tatou kare e rave; te akakite maira ra aia kia tatou i ta tatou ka rave. I raro ake i te aratakianga a te vaerua o te Atua, ka akakeuia tatou kia ‘tuatua meitaki e tupu ei te meitaki ra, e meitaki ei te aronga e akarongo maira.’ Pera katoa, auraka e “tuatua viivii” e topa mai mei roto mai i to tatou vaa. Ko te kupu Ereni tei uriia e “viivii” kua taangaangaia i te akataka mai i te aunga kino o tetai ua rakau pe, te ika pe, me kore tetai kiko manu pe. Mei ia tatou rai e akaviivii ana i taua au kai ra, e rikarika ana tatou i te tuatua ta Iehova e manako ra e e mea kino.

13 Kia mako e kia maru ta tatou tuatua, e “kia akarekaia ki te miti.” (Kolo. 3:8-10; 4:6, NW) Ka kite ua mai te au tangata i reira e e tuke rai tatou, me akarongo mai ratou i ta tatou tuatua. No reira e tauturu tatou i tetai ke na te tuatua anga i te mea ‘e tupu ei te meitaki ra.’ E kia aite rai to tatou manako ki te tata taramo tei imene e: “Kia tikaia mai te tuatua a toku vaa, e te manako o toku ngakau, i mua i to aroaro, e Iehova, e toku mato, e toku akaora.”​—Sala. 19:14.

14. Kia tau ki ta Ephesia 4:30, 31, eaa ta tatou ka akakore atu?

14 E akakore atu i te tu maru kore, te makitakita, te taumaro e te tuatua akakino. I muri ake te akamatakite anga no te akariri anga i te vaerua o te Atua, kua tata a Paulo e: “Kia kopae ravaia oki te maru kore, e te rotoriri, e te makitakita, e te taumāro ra, e te tuatua akakino, e te vareae, auraka takiri ïa.” (Ephe. 4:30, 31) Ei au tangata apa ua, ka anoanoia tatou pouroa kia angaanga pakari i te akaaere i to tatou manako e ta tatou ka rave. Me ka rave ua tatou i te tu “maru kore, e te rotoriri, e te makitakita,” ka akariri atu tatou i te vaerua o te Atua. Aiteite katoa te reira me tare ua rai tatou i te au tarevake tei raveia mai kia tatou, te akaari anga i te akamoupuku, e kare e inangaro i te akaau ki te tangata tei akariri mai ia tatou. Me kopae tatou i te akoanga a te Pipiria, ka akatupu tatou i te au tu te ka arataki atu i te ara anga i te vaerua e ka kite mai tatou i te au tupuanga kino.

15. Me raveia tetai tarevake kia tatou, eaa ta tatou ka rave?

15 Ka anoanoia tatou kia akaari i te takinga meitaki, te ngakau maru aroa ua, e te akakore anga i te ara. Kua tata a Paulo e: “Kia takinga-meitaki kotou ia kotou uaorai, ma te ngakau maru aroa ua ra, ma te akakore oki i te ara tetai e tetai, mei ta te Atua i akakore mai i ta kotou i te Mesia ra.” (Ephe. 4:32) Noatu e kua mamae tikai tatou no tetai tarevake tei raveia mai kia tatou, e akakore atu tatou i te reira mei ta te Atua rai i rave. (Luka 11:4) Penei kua tuatua tetai taeake irinaki i tetai apinga tau kore no runga ia tatou. No te inangaro anga i te akatikatika i te manamanata, ka aravei atu tatou iaia. Kua akakite mai aia i tona tu mii e kua pati mai e kia akakoreia atu tana i rave. E akakore atu tatou i te reira, e e maata atu ra ta tatou ka rave. “Auraka koe e akaoko, auraka e akamoupuku i te tamariki a toou  iti-tangata na,” i tuatua ai a Levitiku 19:18, “e aroa ra koe i to tangata tupu mei toou aroa ia koe uaorai na; ko au ko Iehova.”

Ka Anoanoia te Tu Matakite

16. Akakite mai i tetai akaraanga ka rave tatou i tetai au akatikatikaanga kia kore e akariri atu i te vaerua o Iehova.

16 I roto katoa i te ngai muna, ka timataia tatou kia rave i tetai apinga te ka akamareka kore i te Atua. Ei akatauanga, penei kua akarongorongo ana tetai taeake ki tetai au imene kare e tau ana ki te au Kerititiano. A tetai ra, ka kinokino tona akava ngakau no te mea kare aia i aru ana i te akoanga a te Pipiria i roto i te au puka a “te tavini akono meitaki e te pakari.” (Mata. 24:45) Penei ka pure aia no runga i teia manamanata e ka akamaara i te au tuatua a Paulo tei rekotiia i roto ia Ephesia 4:30. E tauta pakari kia kore e rave i tetai apinga i te akariri atu i te vaerua o te Atua, ka tauta aia i te kopae i te au imene kare e tau ana mei teia taime e aere ua atu ki mua. Ka akameitaki mai a Iehova i taua tu ta te taeake e akaari ra. No reira, kia matakite ua rai tatou i te akariri anga i te vaerua o te Atua.

17. Eaa te ka tupu mai me kare tatou e matakite ana e e pure ana?

17 Me kare tatou e matakite ana e e pure ana, ka mama ua ia tatou i te rave i tetai mea viivii me kore i tetai mea tarevake te ka akariri atu i te vaerua. No te mea te akatupu maira te vaerua tapu i te au tu o to tatou Metua i te rangi, me akariri tatou i te reira, te akariri ra me kore te akamaromaroa ra tatou iaia​—ko tetai mea kare rava tatou e inangaro i te rave. (Ephe. 4:30.) Kua akaapa tarevake te au tata tuatua ngati Iuda i te anere mataiti mua i te au temeio a Iesu e na Satani. (E tatau ia Mareko 3:22-30.) Ko taua au enemi ra o te Karaiti kua ‘akakino i te vaerua tapu’ e no reira kua rave i te ara kare rava e akakoreia. Auraka rava te reira e tupu kia tatou!

18. Akapeea e rauka ai ia tatou i te akapapu e kare tatou i rave i tetai ara kare e akakoreia mai?

18 I te mea e kare tatou e inangaro kia vaitata atu i te rave i tetai ara kare e akakoreia mai, kia akamaara ua rai tatou i ta Paulo i tuatua e auraka e akariri atu i te vaerua. Inara akapeea me kua rave pakari tikai tatou i te ara? Me kua tataraara tatou e kua tauturuia mai e te aronga pakari, ka manako mai tatou e kua akakore te Atua i ta tatou ara e kare tatou i ara i te vaerua tapu. Ma te tauturu a te Atua, ka rauka katoa ia tatou i te kopae i te akariri akaou atu i te vaerua na roto i tetai ua atu au mataara.

19, 20. (a) Eaa ua ai tetai au apinga ka anoanoia kia kopae tatou? (e) Eaa ta tatou ka tauta pakari i te rave?

19 Na roto i tona vaerua tapu, te taangaanga nei te Atua i te akamaroiroi i te aroa, te rekareka, e te tu taokotaianga o tona iti tangata. (Sala. 133:1-3) No reira, auraka tatou e akariri atu i te vaerua na te urutoeanga me kore na te tuatua anga i tetai mea te ka akameangiti mai i te akangateitei i te au tiaki tei ikiia e te vaerua. (Anga. 20:28; Iuda 8) Inara, kia akamaroiroi tatou i te tu taokotaianga e te akangateiteianga i tetai e tetai i roto i te putuputuanga. Auraka tatou e akamaroiroi i te akapupu i tetai au oa na te akatupu anga i tetai pupu takake i roto i te iti tangata o te Atua. Kua tata a Paulo e: “E te au taeake, te ako atu nei au ia kotou i te ingoa o to tatou Atu ra o Iesu Mesia, e ei tuatua okotai ta kotou ravarai, e auraka ei pae ke i roto ia kotou na; kia kapiti marie ra kotou ma te ngakau okotai e te manako okotai.”​—1 Kori. 1:10.

20 Te inangaro ua ra e ka rauka katoa ia Iehova i te tauturu mai ia tatou kia kopae i te akariri atu i tona vaerua. E pure ua rai tatou no te vaerua tapu e e tauta ua rai kia kore e akariri atu i te reira. E rave ua rai tatou i te ‘ruru i ta te vaerua,’ na te kimi ngakau tae anga i ta te reira aratakianga i teianei e mutu kore ua atu.

Akapeea Koe me Pau?

• Eaa te aiteanga no te akariri anga i te vaerua o te Atua?

• Akapeea tetai tangata akatapuia kia Iehova i te akariri anga i tona vaerua?

• Na roto i teea au mataara e rauka ai ia tatou i te kopae i te akariri atu i te vaerua tapu?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 30]

Akatikatika viviki i te manamanata

[Tutu i te kapi 31]

Ko teea ua te akatutu meitaki maira i taau tuatua?