Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Uianga a te Aronga Tatau

Au Uianga a te Aronga Tatau

 Au Uianga a te Aronga Tatau

Me kua tureia e Iehova te akamorianga itoro, eaa ra aia kare i akautunga ia Aarona no te maani anga i te punua puakatoro auro?

Te maani anga a Aarona i te punua puakatoro auro, tei rekotiia i roto ia Exodo pene 32, kua aati aia i te ture a te Atua no te akamorianga itoro. (Exo. 20:3-5) Tei tupu mai, “mei mate oki a Aarona ia Iehova i te maata oki o tona riri iaia; kua pure katoa ra [a Mose no] Aarona i reira.” (Deu. 9:19, 20) Kua “manuia maata” ainei te patianga a te tangata tuatua tika ko Mose no to Aarona turanga? (Iako. 5:16) Ae. No taua patianga ra e no tetai nga tumu e rua, i te akara anga kua pau mai a Iehova i te pure a Mose, e kare aia i akautunga ana ia Aarona.

Ko tetai tumu, no te au rekoti meitaki akarongo mou o Aarona. Te akaueia anga a Mose kia aere ki mua ia Pharao e kia apai i te iti tangata Iseraela ki vao ia Aiphiti, kua iki a Iehova ia Aarona kia aru ia Mose e kia tuatua ei komono nona. (Exo. 4:10-16) Maata te taime e aere ana teia nga tangata ma te akarongo ki mua i te ariki o Aiphiti, ma te akakoromaki anga i te tu kino o te ariki ngakau ketaketa ko Pharao. Iaia i Aiphiti ra kua akatupu a Aarona i tetai rekoti meitaki no te tiratiratu e te tavini ngaueue kore ia Iehova.​—Exo. 4:21.

E akamanako katoa ana eaa tei arataki atu ia Aarona kia maani i te punua puakatoro auro. Tei runga a Mose i te Maunga Sinai no tetai 40 ra. “E kite akera te au tangata e, kua tavare a Mose, kare rai i aere mai ki raro mei runga mai i taua maunga ra,” kua akakeu ratou ia Aarona kia maani i tetai itoro na ratou. Kua akarongo a Aarona kia ratou e kua maani i tetai punua puakatoro auro. (Exo. 32:1-6) Inara, kua akaari mai te au angaanga a Aarona tei aru mai e kare tona ngakau i ariki ana i teia akamorianga itoro. I te akaraanga kua rave aia i te reira no te taomianga maata. Ei akaraanga, te tuatua mai anga a Mose i te manamanata no runga i te akamorianga itoro, kua tu ngaueue kore te au tamariki a Levi​—kapiti mai ia Aarona—​i to Iehova tua. Kua tamateia e toru tauatini aronga akamori itoro tei turuturu maata i te angaanga akamorianga itoro.​—Exo. 32:25-29.

I muri mai kua akakite a Mose ki te au tangata e: “E ara maata ta kotou i rave io nei.” (Exo. 32:30) No reira, kare e ko Aarona anake ua tei apa i te rave i te tarevake. Kua puapingaia aia e te au tangata no to Iehova ngakau tangi aroa.

I muri ake te takoreia anga te punua puakatoro auro, kua akaue a Iehova e kia ikiia a Aarona ei taunga maata. “Ka akakakau ei ia Aarona ki te au kakau tapu, ka akatainu ei, e akapera koe i te akatapu iaia,” i akakite ei te Atua kia Mose, “kia rave aia i te taoonga taunga iaku nei.” (Exo. 40:12, 13) Papu e, kua akakore a Iehova i ta Aarona ara no tona tu paruparu. Te tikaanga tikai, e tangata turuturu tiratiratu a Aarona i te akamorianga mou, kare aia i te tangata akamori itoro meameaau.