Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Te Aru Pu Tikai ra Ainei Koe i te Karaiti?

Te Aru Pu Tikai ra Ainei Koe i te Karaiti?

 Te Aru Pu Tikai ra Ainei Koe i te Karaiti?

“I te tu o to kotou aerenga, . . . kia maata atu rai to kotou akapera anga.”​—1 TESA. 4:1.

1, 2. (a) Eaa ra te au angaanga manea ta te au tangata e manganui i kite mai i to Iesu tuatau? (e) Eaa ra i puapinga katoa ai to tatou tuatau?

IMANAKO ana ainei koe e mei teaa atura te mataora i te ora anga i te tuatau ia Iesu i runga nei i te enua? Penei i manako ana koe no runga i te manakonakoanga no te akaoraia anga e Iesu, e kare i kite ana i te au taitaia no tetai au maki i te pae kopapa. Me kore penei ka rauka ia koe i te akamanako atu i te tu mataora tikai i te kite atu anga e te akarongo anga kia Iesu​—kia apiiia mai e ia me kore te kite anga iaia i te rave anga i tetai temeio. (Mare. 4:1, 2; Luka 5:3-9; 9:11) E mea mataora tikai i te kite atu anga ia Iesu e rave ra i taua au angaanga ra! (Luka 19:37) Kare rava e uki mei taua tuatau maira i kite ana i taua au angaanga ra, e kare e ripiti akaouia ta Iesu i akatupu ana i runga nei i te enua “i te akariro anga iaia uaorai ei atinga.”​—Ebe. 9:26; Ioa. 14:19.

2 E puapinga katoa tikai to tatou tuatau. No teaa ra? Te noo nei tatou ki te tuatau ta te au Tuatua Tapu i totou mai e ko te “tuatau openga ra.” (Dani. 12:1-4, 9; 2 Timo. 3:1) I teia tuatau, kua uriia mai a Satani mei te rangi mai. Kare e roa atu, ka tapekaia e ka tiria mai aia “ki raro i te vaarua takere kore.” (Apo. 12:7-9, 12; 20:1-3) Ko te tuatau katoa teia e rauka ai ia tatou te atianga meitaki no te akakitekite aere i te “tuatua meitaki o te patireia” i te ao katoa, i te akakite anga ki te au tangata i te manakonakoanga no te Parataito e aere maira​—e angaanga kare rava e ripiti akaouia.​—Mata. 24:14NW.

3. I mua ua ake ka oki atu ei aia ki te rangi, eaa ta Iesu i akakite ki tana au pipi kia rave, e eaa te o maira ki roto i te reira?

 3 I mua ua ake tona oki atu anga ki te rangi, kua akakite a Iesu ki tana au pipi e: “Ei kite oki kotou noku i Ierusalema nei, e Iudea katoa oki e pini ua ake, e Samaria katoa oki, e tae ua atu ki te openga o te enua ra.” (Anga. 1:8) Ka o mai i roto i taua angaanga ra tetai angaanga apiianga i roto i te ao katoa. Eaa ra te akakoroanga? Te akariro anga i te au tangata ei pipi​—kapiti mai te au pipi a te Karaiti—​i mua ake ka tae mai ei te openga. (Mata. 28:19, 20) Eaa ra ta tatou ka rave me ka inangaro tatou kia puapingaia i te akatupu anga i ta te Karaiti akauenga?

4. (a) Eaa te anoano tei akakite pakariia mai i roto i ta Petero tuatua pakari tei kiteaia i roto ia 2 Petero 3:11, 12? (e) Eaa ra ta tatou ka matakite?

4 E akamanako ana i teia tuatua pakari a te apotetoro ko Petero e: “Mei te aa ra te tu tikai no kotou ei tangata i te au angaanga tapu e te au ravenga no te tu akono i te Atua ra, i te tatarianga e te tamou vaitata anga ki te manako i te taenga mai o taua ra o Iehova ra!” (2 Pete. 3:11, 12, NW) Te akakite pakari maira ta Petero au tuatua i te anoano kia akamanako tamou ki runga i teia tuatau openga e kia akapapu rai e ko te mea maata atu i roto i to tatou oraanga ko te rave anga i te au ravenga no te tu akono i te Atua. Ko taua au ravenga ra te kapiti maira i te tutuanga i te tuatua meitaki. No reira, ka rekareka tikai tatou i te akara atu anga i te tu maroiroi o to tatou au taeake i te ao katoa i te rave anga i ta te Karaiti akauenga no te tutu aere anga! I taua taime rai, te kite nei tatou e ka anoanoia tatou kia matakite e auraka te au taomianga i te au ra ravarai mei to Satani ao e te au anoano o to tatou kopapa e akaiti mai i to tatou maroiroi i te rave anga i te angaanga a te Atua. No reira, ka akamanako ana tatou e ka akapeea tatou i te akapapu anga e te aru ua ra tatou i te Karaiti.

Ariki i te Au Apainga Tei Orongaia Mai e te Atua

5, 6. (a) Eaa te tumu i akameitaki ei a Paulo i tona au taeake irinaki i Ierusalema, e eaa tana i akamatakite kia ratou? (e) Eaa ra tatou ka tauta pakari ei i te rave i ta tatou au apainga tei orongaia mai e te Atua?

5 I roto i tana reta ki te au Kerititiano i Ierusalema, kua akameitaki te apotetoro ko Paulo i tona au taeake irinaki no to ratou akakoromaki akarongo mou anga i te tuatau i topa, noatu te takinokino anga. Kua akakite aia e: “Ka akamanako ana ra i tei muatangana ra tuatau, ka akamāramaiaʼi kotou na, i akakoromaki ei i te au tamaki mamae maata ra.” Ae, kua maara ia Iehova to ratou oraanga akarongo mou. (Ebe. 6:10; 10:32-34) Papu e kua akamaroiroi maataia taua au Kerititiano Epera ra no ta Paulo au tuatua akameitakianga pumaana. I roto i taua reta ra, kua akamatakite katoa mai a Paulo no runga i te au anoano o te kopapa e me kare e akaaere meitakiia, ka akaiti mai te reira i to tatou maroiroi i roto i te angaanga a te Atua. Kua akakite aia e kia matakite te au Kerititiano e auraka ratou e maani kotoe mei te aru anga i te au akauenga a te Atua.​—Ebe. 12:25.

6 Te tau katoa ra ki te au Kerititiano i teia tuatau taua akamatakiteanga ra no te maani kotoe anga, mei te ariki anga i te au apainga tei orongaia mai e te Atua. E mea tau kia tauta pakari tatou i te akatupu i ta tatou au apainga Kerititiano e kia akono tamou i to tatou tu maroiroi i roto i te angaanga a te Atua. (Ebe. 10:39) No te mea, ko te tavini anga tapu e tumuanga te reira no te ora e te mate.​—1 Timo. 4:16.

7, 8. (a) Eaa te ka tauturu ia tatou kia akono tamou i te tu maroiroi i roto i te angaanga a te Atua? (e) Me kua iti mai tetai o to tatou maroiroi o mua ana, eaa ta tatou ka akamaara no runga ia Iehova raua ko Iesu?

7 Eaa te ka tauturu ia tatou kia matakite i te maani kotoe anga mei te akatupu anga i ta tatou au apainga ki te Atua? Ko tetai mataara puapinga i te kopae atu i taua anoano ra koia oki, te akamanako oonu putuputu anga i te aiteanga o ta tatou tia akatapuanga. No te mea kua taputou tatou kia Iehova e ko te rave anga i tona anoano te mea muaia i roto i to tatou oraanga, e ka inangaro tatou i te akono i taua taputou ra. (E tatau ia Mataio 16:24.) No reira, i tetai au taime ka anoanoia tatou kia tapu e kia ui kia tatou uaorai e: ‘Te tauta nei rai au i te akono i taku akatapuanga ki te Atua mei te taime mai o toku papetitoanga? Me kua iti mai ainei tetai o toku maroiroi i mua ana mei te reira au mataiti e tae ua mai ki teia tuatau?’

8 Me akaari mai tetai akara matatio anga ia tatou uaorai e kare tatou e tavini maroiroi akaou  ana ia Iehova, e mea meitaki kia akamaara tatou i te au tuatua akamaroiroi anga tei tuatuaia e te peroveta, ko Zephania. Kua akakite aia e: “Auraka e parukaua to rima. Ko to Atua ra ko Iehova, tei roto ïa ia koe, ko tei ririnui ïa; nana rai e akaora; e rekareka aia i runga ia koe ma te pereperekavana.” (Zepha. 3:16, 17) Kua taangaanga muaia teia au tuatua akapapu anga ki te ngati Iseraela i taito tei oki atu ki Ierusalema ei tuikaa mei ia Babulonia. Inara, te tika nei rai teia akapapu anga no te au tangata o te Atua i teia tuatau. I te mea e na Iehova teia angaanga e rave nei tatou, kia akamanako ua rai e te turuturu nei a Iehova raua ko tana Tamaiti ia tatou e te akamaroiroi maira e kia akatupu tatou i ta tatou au apainga tei orongaia mai e te Atua. (Mata. 28:20; Phili. 4:13) Me tauta maroiroi ua rai tatou i te rave i ta te Atua angaanga, ka akameitaki e ka tauturu mai aia ia tatou kia puapingaia i te pae vaerua.

‘Kimi Maroiroi Anga i te Basileia na Mua’

9, 10. Eaa ra te tumu o ta Iesu parapore no te kaingakai maata i te aiai, e eaa te apiianga ka rauka mai ia tatou mei te reira?

9 Iaia e kaikai ra i roto i te kainga o tetai tutara Pharisea, kua oronga atu a Iesu i tetai akatutuanga no runga i te kaingakai maata i te aiai. I roto i taua akatutuanga ra, kua akataka mai aia i te akameitakianga tei orongaia ki te au tangata tukeke tei tau no te Patireia o te au rangi ra. Kua akatutu katoa mai aia e eaa te aiteanga kia ‘kotoe ua atu.’ (E tatau ia Luka 14:16-21.) Kua oronga mai te au manuiri tei patiia i roto i te akatutuanga a Iesu i te au kotoe anga kia kore e tae atu ki te kaikaianga. Kua karanga tetai e ka aere aia e ka akara i te kainga tana i oko mai. Kua karanga tetai mai e kua oko mai aia i tetai au puakatoro e te inangaro ra i te aere i te akara i te reira. Kua tuatua mai ra tetai e: ‘Kua akaipoipo au i te vaine, kare oki au e tika kia aere.’ E au kotoe anga tau kore teia. Ko te tangata tei oko mai i te kainga me kore i te puakatoro, tano tikai kua aere takere ana aia i te akara i te reira, no reira kare e anoano maataia kia akara akaouia te reira i muri mai. Eaa ra tetai akaipoipoanga ou ka arai ei i tetai tangata i te ariki i taua patianga puapinga ra? No reira rai te tangata akono manuiri i roto i te akatutuanga i riri ei!

10 Ka rauka i te iti tangata katoatoa o te Atua i te kite mai i tetai apiianga mei ta Iesu parapore. Eaa ra te reira? Auraka rava tatou e akatika i tetai o to tatou uaorai au manamanata, tei taikuia mai i roto i ta Iesu akatutuanga, kia riro ei mea puapinga atu kia tatou e kia akaruke tatou i ta tatou tavini anga i te Atua. Me kare tetai Kerititiano e akono i tona au manamanata ra ki tona ngai tau, ka akaiti marie mai te reira i tona maroiroi i roto i te angaanga orometua. (E tatau ia Luka 8:14.) Kia kore te reira e tupu mai, e aru tatou i ta Iesu akoanga e: “E na mua ra kotou i te kimi i te basileia o te Atua, e te tuatua-tika nana ra.” (Mata. 6:33) E akamaroiroi anga tikai i te kite atu i te au tavini o te Atua​—te au mapu e te aronga pakarikari—​e taangaanga ra i taua akoanga puapinga ra! E tika rai, e manganui tei akamama mai i to ratou oraanga kia akamaata atu i to ratou taime i roto i te angaanga orometua. Kua kite mai ratou mei to ratou uaorai tupuanga e te oronga maira te ‘kimi maroiroi anga i te basileia na mua’ i te mataora tika tikai e te marekaanga maata.

11. Eaa te papaanga Pipiria te akatutu maira i te puapinga no te rave maroiroi anga i te tavini anga i te Atua ma te ngakau tae?

11 Ei akatutu mai i te puapinga no te rave maroiroi anga i te angaanga a te Atua, e akamanako ana i tetai tupuanga tei tupu i roto i te oraanga o te Ariki ko Ioasa o Iseraela. No te manako manamanata no runga i te kino te ka tupu mai kia Iseraela i roto i nga rima o Arama, kua aere atu a Ioasa ki ko ia Elisaia e kua aue. Kua akakite te peroveta kiaia e kia akainana i te kakao na roto i te maramarama ki te tua ia Arama, te akakite anga e kua autu a Iehova i runga ake i taua iti tangata ra. Tano tikai kua akamaroiroi atu teia i te ariki. I muri mai kua akakite a Elisaia kia Ioasa e kia apai aia i tana kakao e kia ta i te enua ki te reira. E toru ua rai a Ioasa ta anga i te enua. Kua riri a Elisaia no runga i teia, no te mea te ta anga i te enua e rima taime me kore e ono taime te akaari maira e ‘ka tamateia to Arama e pou atura.’ E toru ua rai autu anga i rauka mai ia Ioasa. No te mea kare aia i akaari ana i te tu maroiroi, e meangiti ua te puapinga tei rauka mai ia Ioasa. (2 Ari. 13:14-19) Eaa te apiianga ta tatou i kite  mai mei taua papaanga ra? Ka akameitaki maata mai a Iehova ia tatou me rave tatou i tana angaanga ma te ngakau tae e te maroiroi.

12. (a) Eaa te ka tauturu ia tatou kia akono tamou i te tu maroiroi i roto i te angaanga a te Atua ia tatou e akakoromaki ua ra i te au turanga ngata o te oraanga? (e) E akakite mai e akapeea koe e puapinga ai i te angaanga putuputu anga i roto i te angaanga orometua.

12 Te timata ra te au turanga ngata o te oraanga i to tatou maroiroi e te tu akono tau no te angaanga a te Atua. E maata te au taeake e te au tuaine te akakoromaki ua ra i te au turanga ngata i te pae moni. Manamanata tetai pae no te mea te kotingaia ra ratou e tetai maki kino pakari mei ta ratou ka rauka i te rave i roto i ta Iehova angaanga. Noatu rai, ka rauka ia tatou tataki tai i te rave i te au takainga i te akapapu e te akono tamou ra tatou i te tu maroiroi kia aru ua atu rai i te Karaiti. E akamanako ana i tetai au akakiteanga e te au irava tei akapapaia i roto i te pia “Eaa te ka Tauturu ia Koe kia Aru ua rai i te Karaiti?” E akamanako ana e akapeea koe i te taangaanga meitaki anga i te reira. Me rave koe i te reira, ka kokoti koe i te au akameitakianga tika tikai. Ka riro ua rai te angaanga putuputu i roto i te angaanga orometua ei akakeuanga tinamou kia tatou, te akapuapinga anga i to tatou oraanga, e te oronga mai anga i te au e te mataora tikai kia tatou. (1 Kori. 15:58) Tei maata atu, ka riro ta tatou tavini anga ngakau katoa i te Atua ei tauturu ia tatou kia ‘tamou vaitata anga ki te manako te tae anga mai taua ra o Iehova ra.’​—2 Pete. 3:12NW.

Akamanako Meitaki Tikai

13. Akapeea tatou i te akamanako tikai anga e eaa te aiteanga kia tatou uaorai i te tavini ngakau katoaanga i te Atua?

13 E mea meitaki kia akamaara e, ko te tavini ngakau katoaanga, kare te aiteanga o te reira e kia akamanako ua tatou e eia ora e akapou ana tatou i roto i te angaanga orometua. Tukeke te au turanga o te au tangata. Ko tetai tangata e akapou ra e tai ora me kore e rua i roto i te angaanga tutuanga i te marama okotai, penei te mareka tikai ra a Iehova i te reira, me ko te reira tikai ta tona oraanga kopapa ka akatika iaia kia rave. (Akaaite ia Mareko 12:41-44.) No reira, e rauka ai ia tatou i te akamanako tikai e eaa te aiteanga kia tatou uaorai te tavini ngakau katoaanga i te Atua, ka anoanoia tatou kia akamanako meitaki tikai i to tatou au tu kite karape e te au turanga. Ei au pipi na Karaiti, ka inangaro katoa tatou kia akarotai i to tatou manako ki tona. (E tatau ia Roma 15:5; 1 Kori. 2:16) Eaa ta Iesu i tuku na mua i roto i tona oraanga? Kua akakite aia ki te urupu tangata no  Kaperanauma e: “E tutu aere rai au i te evangelia o te basileia o te Atua i te au oire ke atu e tikaʼi; i tonokia mai ei oki au.” (Luka 4:43; Ioa. 18:37) Na te akamanako anga i to Iesu maroiroi no tana angaanga orometua, e akara meitaki i toou au turanga me ka rauka ia koe i te akamaata atu i taau angaanga orometua.​—1 Kori. 11:1.

14. Na roto i teea au mataara e rauka ai ia tatou i te akamaata atu i ta tatou angaanga orometua?

14 Na te akamanako meitaki anga i to tatou au turanga e akara me ka rauka ia tatou i te akamaata atu i te taime e akapou ra tatou i roto i te angaanga orometua. (Mata. 9:37, 38) Ei akatauanga, e tauatini ua atu o to tatou au mapu tei karatuati ua akenei mei te apii, kua akamaata atu i ta ratou angaanga orometua e te kite katoa nei i te tu rekareka no te tavini maroiroi anga ei au painia. Ka inangaro ainei koe i te kite katoa i taua tu rekareka ra? Kua rauka i tetai au taeake e te au tuaine i te akamanako no runga i to ratou au turanga e kua iki i te neke atu ki tetai ngai i roto i to ratou enua, me kore ki tetai enua ke i te ngai te anoano maataia ra te au papuritia o te Patireia. Kua apii tetai pae i tetai reo ke no te tauturu anga i te au tangata te tuatua ra i te reo ke ke. Mei te mea e ka riro te akamaata atu anga i ta tatou angaanga orometua ei akaaoanga, te oronga maira te reira i te au akameitakianga maata, e penei ka rauka ia tatou i te tauturu atu i tetai ke “kia rauka te kite i te tuatua-mou.”​—1 Timo. 2:3, 4; 2 Kori. 9:6.

Aru i te Au Akaraanga Pipiria

15, 16 Noai ma te au akaraanga ka aru tatou kia riro mai ei au pipi maroiroi na te Karaiti?

15 Akapeea tetai pae tei riro mai ei au apotetoro i te ariu atu anga i te kapiki mai anga te Karaiti ia ratou kia riro mai ei pipi nana? No runga ia Mataio, te karanga ra te papaanga e: “Vaoo atura i te apinga tini, e aru atura iaia.” (Luka 5:27, 28) No runga ia Petero e Anederea, e nga tangata ravakai, ka tatau tatou e: “Akaruke iora raua i ta raua puke kupenga i reira, e kua aru maira iaia.” I muri mai kua kite atu a Iesu ia Iakobo e ia Ioane, e akaou ra raua e to raua metua i ta ratou kupenga. Akapeea raua i te ariu atu anga ki ta Iesu patianga? “Akaruke iora raua i te boti i reira, e to raua metua, aru atura iaia.”​—Mata. 4:18-22.

16 Ko Saulo tetai akaraanga meitaki, tei riro mai ko te apotetoro ko Paulo. Noatu e e tangata takinga kino maata tikai aia i te au pipi a te Karaiti, kua taui ra aia i tona turanga e kua riro mai ei “āriki ikiia” i te akakite aere i te ingoa o te Karaiti. “Kua akakite atura [a Paulo] i reira i te Mesia i roto i te au sunago ra e, ko te Tamaiti aia na te Atua.” (Anga. 9:3-22) E noatu e kua akakoromaki maata aia i te turanga ngata e te takinokino anga, kare rava i ngaro ana to Paulo maroiroi.​—2 Kori. 11:23-29; 12:15.

17. (a) Eaa ra taau e inangaro ra no runga i te aru anga i te Karaiti? (e) Eaa te au akameitakianga te rekareka ra tatou no te rave anga i to Iehova anoano ma to tatou ngakau katoa e te maroiroi?

17 Papu e te inangaro ra tatou i te aru i te au akaraanga meitaki o taua au pipi ra e kia ariu rekareka atu ma te ekoko kore. (Ebe. 6:11, 12) Eaa te au akameitakianga ka rekareka tatou ia tatou e tauta ra i te aru maroiroi tikai i te Karaiti? Ka kite mai tatou i te rekareka tikai no te rave anga i te anoano o te Atua e te kite anga i te tu merengo mei te ariki anga i tetai atu au akameitakianga no te angaanga e te au apainga i roto i te putuputuanga. (Sala. 40:8; e tatau ia 1 Tesalonia 4:1.) Ae, ia tatou e uapou maroiroi tikai ra i te aru anga i te Karaiti, ka rekareka tatou i taua au akameitakianga maata ra e te ope kore mei te tu manako au rai, te tu merengo, te tu mareka, to te Atua marekaanga, e te manakonako anga no te ora mutu kore.​—1 Timo. 4:10.

Maara Ainei ia Koe?

• Eaa te angaanga puapinga tei orongaia mai kia tatou, e eaa to tatou manako no runga i te reira?

• Eaa te anoano o te tangata ka matakite tatou, e no teaa ra?

• Eaa te akamanako anga meitaki ta tatou ka rave?

• Eaa te ka tauturu ia tatou kia aru ua rai i te Karaiti?

[Au Uianga Apii]

[Pia/​Tutu i te kapi 27]

Eaa te ka Tauturu ia Koe kia Aru ua rai i te Karaiti?

▪ E tatau i te Tuatua a te Atua i te au ra ravarai, e e akamanako oonu i taau e tatau ra.​—Sala. 1:1-3; 1 Timo. 4:15.

▪ E pure putuputu no te turuturuanga e te aratakianga a te vaerua o te Atua.​—Zeka. 4:6; Luka 11:9, 13.

▪ E taokotai atu ki te aronga tei akaari mai i te maroiroi ngakau tae no te angaanga orometua.​—Mase. 13:20; Ebe. 10:24, 25.

▪ Te marama anga i te tuatau rapurapu e noo nei tatou.​—Ephe. 5:15, 16.

▪ Kia matakite i te au tupuanga kino no te maani kotoe anga.​—Luka 9:59-62.

▪ E akamanako putuputu i taau tia akatapuanga e te au akameitakianga maata tei tupu mai no te tavini anga ia Iehova e te aru ngakau katoaanga i te Karaiti.​—Sala. 116:12-14; 133:3; Mase. 10:22.