Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ta te Vaerua Tapu Tuanga no te Akatupuanga i to Iehova Akakoroanga

Ta te Vaerua Tapu Tuanga no te Akatupuanga i to Iehova Akakoroanga

 Ta te Vaerua Tapu Tuanga no te Akatupuanga i to Iehova Akakoroanga

“Koia katoa taku tuatua no roto i toku nei vaa . . . e manuia oki te mea i akaue atu ei au ra.”​—ISA. 55:11.

1. Akatutu mai i te tuke i rotopu i tetai parani e tetai akakoroanga.

E AKAMANAKO ana e rua nga tangata te akapapa ra no tetai tere na runga i te motoka. E tai te akairo meitaki ra i tana ngai ka aere i runga i te mapu. Ko tetai, kua kite meitaki aia i tana ngai ka aere, e kua kite katoa rai aia i tetai atu ngai ke. Kua papa ua aia i te akatanotano i tona mataara te tau ra no te aro atu anga i tetai ua atu mea ka tupu mai. I roto i tetai au tu, ko te au ravenga tukeke tei taangaangaia e teia nga tangata, te akatutu maira i te tuke i rotopu i te parani e te akakoroanga. Penei ka rauka tetai parani i te akaaiteia ki te akairo meitaki anga i te mataara, ko tetai akakoroanga ra penei te o maira tetai manakonakoanga, kare e anoanoia e tai tu taka meitaki no te itae anga i te reira.

2, 3. (a) Eaa te o maira ki roto i ta Iehova akakoroanga, e eaa tana i rave te ara anga a Adamu raua ko Eva? (e) Eaa i tau ei kia marama tikai tatou i te mataara e rave ra te Atua i tona akakoroanga?

2 Me tae mai ki te tuatau no te raveanga i tona anoano, kare a Iehova i akanoo i tetai parani, inara e akakoroanga tana te ka rauka ua i te akatupuia i te au tuatau ka aereia. (Ephe. 3:11) Te o maira i roto i teia akakoroanga tana i akakoro tikai ana no te au tangata e te enua​—kia tauiia teia enua katoa ei kainga parataito, e noo ei te au tangata apa kore ma te au e te mataora e tuatau ua atu. (Gene. 1:28) I te ara anga a  Adamu raua ko Eva, kua rave a Iehova i tetai ravenga e tetai au akanoonoo anga i te akapapu e ka akatupuia tona akakoroanga. (E tatau ia Genese 3:15.) Kua akapapu mai a Iehova e ka anau mai tana vaine akatutu i tetai “uanga,” me kore tetai Tamaiti, te ka takore atu ia Satani tei akatupu i te kino, e te takore pouroa anga i te kino tana i rave.​—Ebe. 2:14; 1 Ioa. 3:8.

3 Kare e mana i runga i te rangi me kore i runga i te enua e rauka i te tapu i ta te Atua akakoroanga i te tupuanga mai. (Isa. 46:9-11) Eaa tatou ka tuatua akapera ai? No te mea te o maira te vaerua tapu o Iehova. Te akapapu maira taua mana ririnui arai koreia ra e ka “manuia oki” to te Atua akakoroanga. (Isa. 55:10, 11) E mea meitaki kia marama tikai tatou i te mataara e rave ra te Atua i tona akakoroanga. E puapinga ai to tatou oraanga no te tuatau ki mua, tei runga ia i te akatupuanga i te reira. Kapiti mai, ka akaketaketaia te akarongo i te kite anga e akapeea a Iehova i te taangaanga anga i te vaerua tapu. No reira, ka akamanako tatou i te tuanga angaanga a te vaerua​—i te tuatau i topa, i teia tuatau, e te tuatau ki mua—​i te akatupuanga i to Iehova akakoroanga.

Tuanga a te Vaerua Tapu i te Tuatau i Topa

4. Akapeea a Iehova i te akaari marie mai anga i tona akakoroanga?

4 I te tuatau o te Pipiria, kua akaari marie mai a Iehova i tona akakoroanga. I te akamataanga, kua akatakaia te “tuatua ngaro” e ko te Uanga taputouia. (1 Kori. 2:7) E 2,000 mataiti i muri roa mai, kua taiku akaou mai a Iehova i te uanga. (E tatau ia Genese 12:7; 22:15-18.) Kua oronga a Iehova i tetai taputou kia Aberahama te ka riro ei akatupuanga maata rava atu. E akataka anga meitaki tikai te au tuatua ‘e na roto i toou ra uanga’ ka mama mai te Uanga ei tangata, e uanga na Aberahama. Papu ia tatou e te akara maira a Satani ma te inangaro tikai i te kite atu me akaariia mai teia akakiteanga. Kare e ekoko e te inangaro maira taua Enemi ra i te takore me kore i te takino i te uanga a Aberahama e te araianga kia kore to te Atua akakoroanga e tupu. Inara, kua puapinga kore ua taua tauta anga ra, no te mea te angaanga ra te vaerua kitea koreia o te Atua. Na roto ra i teaa au mataara?

5, 6. Akapeea a Iehova i te taangaanga anga i tona vaerua ei paruru i te au tangata tataki tai i roto i te papaanga o te uanga, e tae ua atu ki te Uanga?

5 Kua taangaanga a Iehova i tona vaerua ei paruru i te au tangata tataki tai i roto i te papaanga o te uanga, e tae ua atu ki te Uanga. Kia Aberama (Aberahama), kua tuatua a Iehova e: “Ko au toou paruru.” (Gene. 15:1) Kare taua au tuatua ra i te mea puapinga kore ua. Ei akaraanga, e akamanako ana i tei tupu i te mataiti 1919 M.T.N., te rauka anga tetai ngai nooanga tuatau poto ua no Aberahama raua ko Sara i Gerara. Ma te kore i kite e e vaine a Sara na Aberahama, kua rave a Abimeleka, te ariki o Gerara ia Sara no te akakoroanga i te akariro iaia ei vaine nana. Ko Satani ainei te akakeu ra i te au turanga, te tauta anga i te arai ia Sara kia kore e anau mai i te uanga a Aberahama? Kare te Pipiria i akakite mai ana i te reira. Kua akakite mai ra te reira kia tatou e kua akao mai a Iehova iaia. I roto i tetai moemoea, kua akamatakite aia ia Abimeleka e auraka e rave ia Sara.​—Gene. 20:1-18.

6 Kare e ko te taime ua te reira i paruru ei a Iehova ia raua. E maata te taime kua akaora ana a Iehova ia Aberahama e tona ngutuare tangata. (Gene. 12:14-20; 14:13-20; 26:26-29) No runga ia Aberahama e tona uanga, kua rauka i te tata taramo i te tuatua mai e: “Kare ratou i tukua e [Iehova] kia takinga-kinoia e te tangata ra; e ui ariki oki tei akoia e ia ia ratou, ka na ko ei ra e, Auraka e akatukia ua mai i tei akatainuia e au, e taku ra au peroveta, auraka e takinga-kinoia.”​—Sala. 105:14, 15.

7. I roto i teea au mataara i paruru ei a Iehova i te iti tangata o Iseraela?

7 Na roto i tona vaerua, kua paruru a Iehova i te iti tangata taito o Iseraela, i anauia mai ei te Uanga taputou. Kua oronga a Iehova i tana ture ki to Iseraela na roto i tona vaerua, tei akono i te akamorianga mou e te paruruanga i te ngati Iuda mei te kino i te pae vaerua, pae akono tau, e te pae kopapa. (Exo. 31:18; 2 Kori. 3:3) I te tuatau o te au Akava, kua akamaroiroi te vaerua o Iehova i tetai au tangata kia akaora i to Iseraela  mei to ratou au enemi. (Aka. 3:9, 10) No te au anere mataiti e tae ua atu ki te anau anga o Iesu, te tuanga maata o te uanga o Aberahama, penei kua o mai te vaerua tapu ki roto i te paruru anga ia Ierusalema, Betelehema, e te iero​—e tuanga ta ratou katoatoa no te akatupuanga i te au totou no runga ia Iesu.

8. Eaa te akaari maira e kua o tikai mai te vaerua tapu ki roto i te oraanga e te angaanga orometua a te tamaiti a te Atua?

8 Kua o tikai mai te vaerua tapu ki roto i te oraanga o Iesu e te angaanga orometua. Kua angaanga te vaerua tapu i te akatupu anga i tetai apinga i roto i te kopu o te paretenia ko Maria, tei kare rava i raveia ana i mua ana me kore mei te reira taime mai. Kua tauturu te reira i tetai vaine apa ua kia nui e kia anau mai i tetai Tamaiti apa kore, kare i raro ake i te utunga o te mate. (Luka 1:26-31, 34, 35) I muri mai kua paruru te vaerua i te pepe ko Iesu mei te mate vave anga. (Mata. 2:7, 8, 12, 13) Te tae anga te mataiti o Iesu ki te 30, kua akatainu te Atua iaia ki te vaerua tapu, te ikianga iaia kia riro mai ei ariki i rungao i te terono o Davida e te akaueanga iaia kia tutu aere. (Luka 1:32, 33; 4:16-21) Kua akamana te vaerua tapu ia Iesu kia rave i te au angaanga temeio, kapiti mai i te akaora anga i te maki, te angai anga i te aronga maata rava, e te akatu akaou anga i tei mate. E akatutuanga taua au angaanga ra no te au akameitakianga ta tatou e tapapa atura i raro ake i te tutaraanga a te ariki ko Iesu.

9, 10. (a) Akapeea e papu ei e tei runga te vaerua tapu i te au pipi a Iesu o te anere mataiti mua? (e) Eaa te tupuanga tei akaariia mai no te akatupuanga i to Iehova akakoroanga i te anere mataiti mua T.N.?

9 Te akamataanga o te Penetekote 33 T.N., kua taangaanga a Iehova i tona vaerua i te akatainu i te tuanga rua o te uanga o Aberahama, maataanga ia ratou kare no roto mai i te uanga o Aberahama. (Roma 8:15-17; Gala. 3:29) Papu ra e, tei runga te vaerua tapu i te au pipi a Iesu o te anere mataiti mua, i te tauturu anga ia ratou kia tutu aere ma te maroiroi tikai e te akamana anga ia ratou kia rave i te au angaanga temeio. (Anga. 1:8; 2:1-4; 1 Kori. 12:7-11) Na roto i taua au angaanga temeio ra, kua akaari mai te vaerua tapu i tetai tupuanga umere no te akatupuanga i to Iehova akakoroanga. Kare a Iehova e taangaanga akaou ana i te akanoonooanga taito o te anere mataiti no te akamorianga tei akanooia i ko i te iero i Ierusalema. Kua taui aia i Tana turuturu anga ki te putuputuanga Kerititiano ou tei akatupuia. Mei te reira tuatau mai, kua taangaanga a Iehova i taua putuputuanga ra tei akatainuia kia rave i tona akakoroanga.

10 Ko te paruruanga, te akamanaanga, te akatainuanga​—ko teia tetai au mataara ta Iehova i taangaanga i te vaerua tapu i te tuatau o te Pipiria kia akapapu e ka akatupuia tona akakoroanga. Akapeea ra to tatou tuatau? Akapeea ra a Iehova i te taangaanga anga i tona vaerua i teianei i te turuturu anga i tona akakoroanga? Ka anoanoia tatou kia kite, no te mea te inangaro nei tatou i te angaanga rotai ki te vaerua. No reira, ka akamanako tatou e a mataara te taangaanga ra a Iehova i tona vaerua i teia tuatau.

Tuanga a te Vaerua Tapu i Teia Tuatau

11. Eaa te akaari maira e e mana ririnui te vaerua tapu no te tamaanga i te iti tangata o te Atua, e akapeea koe i te akaari anga e te angaanga kapiti ra koe ki te vaerua?

11 Te mea mua, e mana ririnui te vaerua tapu no te tamaanga i te iti tangata o te Atua. Kia vai viivii kore katoa rai te aronga e tuanga ta ratou i roto i ta Iehova akakoroanga. (E tatau ia 1 Korinetia 6:9-11.) Ko tetai aronga tei riro mai ei au Kerititiano mou, kua rave ana i taua au peu tau kore ra mei te moeaana, te akaturi, e te peu totoma. Kua aka oonuia te au anoano tika kore tei anau mai i te ara. (Iako. 1:14, 15) Inara, kua “oreiia” taua aronga tataki tai ra, te akaari anga e kua taui ratou i to ratou oraanga kia akamareka i te Atua. Eaa tei tauturu i tetai tei inangaro i te Atua kia patoi atu i te inangaro no te rave i te au anoano tarevake? Ko ‘te vaerua o to tatou Atua,’ i karanga ai a 1 Korinetia 6:11. Na te akono anga i te tu viivii kore, e akaari koe e te akatika ra koe i taua vaerua ra ei akakeu anga ririnui i roto i toou oraanga.

12. (a) Kia tau ki ta Ezekiela orama, akapeea a Iehova i te arataki anga i tana akaaerenga? (e) Akapeea koe i te akaari anga e te aru rotai ra koe i te vaerua?

12 Te rua, te taangaanga ra a Iehova i tona vaerua kia arataki i tana akaaerenga ki te ngai tana e inangaro ra i te reira kia aere. I roto i ta  Ezekiela orama, kua akatutuia mai te tuanga o ta Iehova akaaerenga i te rangi mei tetai kariota rai i te rangi, te taka aere ua ra kare e rauka i te tapu no te akatupu anga i to Iehova akakoroanga. Na teaa i akakeu i te kariota kia taka ki tetai ngai? Na te vaerua tapu. (Eze. 1:​20, 21) Kia akamaara tatou e e rua tuanga o ta Iehova akaaerenga, e tai i runga i te rangi e ko tetai tei runga nei i te enua. Me te aratakiia ra te tuanga i runga i te rangi e te vaerua tapu, te aite katoa ra te reira ki te tuanga i runga nei i te enua. Na te akarongo anga e te tiratiratu anga ki te arataki anga no ko mai i te tuanga o ta te Atua akaaerenga i te enua nei, te akaari ra koe e te aru vaitata ra koe i te kariota a Iehova i te rangi e te aru rotai ra koe i tona vaerua tapu.​—Ebe. 13:17.

13, 14. (a) Koai te aronga o “teianei uki” ta Iesu i taiku mai? (e) Oronga mai i tetai akaraanga e te angaanga ra te vaerua tapu i te akamaramaanga mai i te tuatua mou o te Pipiria. (Akara i te pia “Te Aru ra Ainei Koe i te Akamaramaanga Tuatua Mou?”)

13 Te toru, kua taangaanga a Iehova i te vaerua tapu kia tauturuia tatou kia marama i te tuatua mou o te Pipiria. (Mase. 4:18) Kua roa teia makatini i te taangaangaia anga e “te tavini akono meitaki e te pakari” ei mataara puapinga no te akamarama marie mai anga i te tuatua mou. (Mata. 24:45) Ei akaraanga, e akamanako ana te marama anga tatou no runga i te aronga o “teianei uki” tei taikuia mai e Iesu. (E tatau ia Mataio 24:32-34.) Ko teaa uki ta Iesu e taiku maira? Kua akamarama mai te atikara, “To Karaiti Parutia​—Eaa Tona Aiteanga kia Koe?” e te taiku ra a Iesu, kare ki te aronga kino, mari ra ki tana au pipi, te ka akatainuia ki te vaerua tapu kare e roa atu ana. * Ko ta Iesu au pipi akatainuia, o te anere mataiti mua e i to tatou tuatau, te aronga anake ua te ka kite i te akairo pera katoa te aiteanga o te reira​—e ‘kua vaitata a Iesu i te pae ngutupa.’

14 Eaa te aiteanga o teia akamaramaanga kia tatou? Noatu e kare e rauka ia tatou i te kite i te roa anga tikai o “teianei uki,” e mea meitaki kia akamanako tatou i tetai au mea no runga i te tuatua “uki”: Te maataanga o te taime te taiku ra ki te au tangata tuke tuke te mataiti e ora ra i taua taime rai i roto i tetai tuatau me kore tupuanga okotai; kare e roa rava atu; e openga rai to te reira. (Exo. 1:6) Akapeea tatou i reira i te marama anga i ta Iesu tuatua no runga i “teianei uki”? Ko te aite anga tikai o tana e tuatua ra, ko te aronga akatainuia tei ora ana i te akamataanga o te akairo i te mataiti 1914, ka ora mai ki te tuatau o tetai o te aronga akatainuia te ka kite atu i te akamataanga o te mate maata. E akamataanga to taua uki ra, e papu e e openga rai to te reira. Te akakite meitaki maira te akatupuanga  o te au akairo tukeke e te vaitata maira te tumatetenga. Na te akono tamou anga i te manako rapurapu e te vai matakite anga, te akaari ra koe e te aru ra koe i te au akamaramaanga no runga i te tuatua mou o te Pipiria e te aru anga i te aratakianga a te vaerua tapu.​—Mare. 13:37.

15. Eaa te akaari maira e na te vaerua tapu e akamaroiroi ra ia tatou kia tutu aere i te tuatua meitaki?

15 Te a, te akamaroiroi ra te vaerua tapu ia tatou kia akakitekite aere i te tuatua meitaki. (Anga. 1:⁠8) Eaa ua ai tetai akamarama anga e te tutu aereia ra te tuatua meitaki i te ao katoa nei? Akamanako ana i te reira. Penei ko koe tetai o taua aronga ra, no te akama tikai me kore no te tu emiemi, tei manako ana i tetai taime e, ‘Kare rava au e tutu aere mei tera are ki tera are!’ Inara, i teia taime te piri maroiroi nei koe ki roto i taua angaanga ra. * E manganui te Au Kite akarongo mou o Iehova te tutu aere nei rai, noatu te patoianga me kore te takinokino anga. Na te vaerua tapu o te Atua anake ua e akamaroiroi ra ia tatou kia autu i te au arairai anga pakari tikai e kia rave i te au mea kare e rauka i to tatou uaorai maroiroi i te rave. (Mika 3:8; Mata. 17:20) Na te piri pu tikai anga ki roto i te angaanga tutuanga, te akaari ra koe e te angaanga kapiti ra koe ki taua vaerua ra.

Tuanga a te Vaerua Tapu i te Tuatau ki Mua

16. Eaa tatou ka irinaki ei e ka paruru mai a Iehova i tona iti tangata i te tuatau o te mate maata?

16 I te tuatau ki mua, ka taangaanga a Iehova i tona vaerua tapu na roto i te au tu umere tikai i te akatupuanga i tona akakoroanga. E akamanako ana na mua no runga i te paruruanga. Mei ta tatou rai i kite ana, kua taangaanga a Iehova i tona vaerua tapu i te tuatau i topa i te paruru i te aronga tataki tai e te iti tangata katoa o Iseraela. No reira, e tumuanga tau tikai kia irinaki tatou e ka taangaanga aia i taua vaerua ririnui ra i te paruru i tona iti tangata i te tuatau e vaitata maira te mate maata. Kare tatou e tamanako ua e akapeea tikai a Iehova i te akono anga ia tatou i te reira tuatau. Kareka ra, ka akara atu tatou ki te tuatau ki mua ma te irinaki anga tikai, i te kite anga e ka kite ua mai a Iehova i te aronga te inangaro ra iaia me kore te vaitata ua ra tona vaerua tapu kia ratou.​—2 Para. 16:9; Sala. 139:7-12.

17. Akapeea a Iehova i te taangaanga anga i tona vaerua tapu i roto i te ao ou?

17 Akapeea a Iehova i te taangaanga anga i tona vaerua tapu i roto i te ao ou e aere maira? Ko taua vaerua ra te mana akakeu o te au pokaikai ou te ka eeuia i taua tuatau ra. (Apo. 20:12) Eaa to roto i teianei au pokaikai? Ko ta Iehova au umuumuanga taka meitaki no tatou no te tuatau o te tauatini mataiti. Te inangaro ra ainei koe i te akara matatio i te au manako i roto i taua au pokaikai ra? Te tapapa tikai atu nei tatou i taua ao ou ra. Kare e rauka ia tatou i te akamanako atu mei teaa rai te tu o te ora anga i taua tuatau mataora ra, me taangaanga a Iehova i tona vaerua tapu kia akatupu i tona akakoroanga no te enua e no te au tangata.

18. Eaa ra taau ka tauta pakari?

18 Auraka rava e ngaropoina ia tatou e ka puapingaia to Iehova akakoroanga me akatupuia, no te mea te taangaanga ra aia i tona vaerua tapu​—te mana ririnui roa atu i te ao katoa e pini ua ake—​kia rave i te reira. Te o maira koe ki roto i taua akakoroanga ra. No reira, e tauta pakari koe i te pure kia Iehova no tona vaerua e te aru rotai anga ki ta te reira aratakianga. (Luka 11:13) Na te rave anga i te reira ka rauka ia koe te manakonako anga no te ora anga mei ta Iehova i akakoro no te au tangata​—kia ora e tuatau ua atu i runga i te enua Parataito.

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 15 Ei akaraanga no runga i tetai tei autu i te akama tikai e tei maroiroi i roto i te angaanga orometua, e akara i Te Punanga Tiaki, o Tepetema 15, 1993, kapi 19.

Maara Ainei ia Koe?

• I roto i teea au mataara te taangaanga ra a Iehova i tona vaerua tapu i te tuatau o te Pipiria kia akatupu ua atu rai i tona akakoroanga?

• Akapeea a Iehova i te taangaanga anga i tona vaerua i teia tuatau?

• Akapeea a Iehova i te taangaanga anga i tona vaerua i te tuatau ki mua i te akatupuanga i tona akakoroanga?

[Au Uianga Apii]

[Pia i te kapi 10]

Te Aru ra Ainei Koe i te Akamaramaanga Tuatua Mou?

Te akamarama ua nei rai a Iehova i te tuatua mou o te Pipiria ki tona iti tangata. Eaa tetai au tauianga tei neneiia i roto i Te Punanga Tiaki?

▪ Eaa te apiianga papu tikai no ta Iesu akatutuanga no te akaopue tei uriuriia no runga i te tupuanga pae vaerua? (Mata. 13:33)​—Tiurai 15, 2008, kapi 9-20.

▪ Aea e akamutu ei te ikianga i te au Kerititiano no te manakonakoanga i te rangi?​—Me 1, 2007, kapi 30-31.

▪ Eaa te aiteanga kia akamori ia Iehova “ma te vaerua”? (Ioa. 4:24)​—Tiurai 15, 2002, kapi 15.

▪ I roto i teea paepae te tavini ra te aronga maata rava? (Apo. 7:15)​—Me 1, 2002, kapi 30-31.

▪ I naea i akatakaia ai te mamoe e te puakanio? (Mata. 25:31-33)​—Okotopa 15, 1995, kapi 18-28.