Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Maara Ainei ia Koe?

Maara Ainei ia Koe?

 Maara Ainei ia Koe?

Kua rekareka ainei koe i te tatau anga i te au itiu ou o Te Punanga Tiaki? Akara ana me ka rauka ia koe i te pau i te au uianga ka aru mai:

• Eaa ra te Mesia ka mate ei?

Kua akapapu mai te mate o Iesu e ka rauka i tetai tangata apa kore i te akono tamou i te akarongo noatu te timataanga pakari. Kua tutaki katoa aia i te utunga o te ara tei akatuangaia mai ki ta Adamu uanga, te akatuera anga i te mataara ki te ora mutu kore.​—12/15, kapi 22-23.

• Ka aere ainei te aronga meitaki pouroa ki te rangi?

Noatu e kua taputou a Iesu ki tana au apotetoro e te aere nei aia i te “akamanea i tetai ngai” no ratou i te rangi, kua akaari aia e kare te aronga tuatua tika pouroa e aere ki reira. (Ioane 3:13; 14:2, 3) Kare ainei e kua pure aia kia akatupuia te anoano o te Atua “mei to te rangi ra, ki runga katoa i te enua nei”? (Mataio 6:9, 10, NW) Te tikaanga tikai, okotai rai o te nga kaveinga e rua, e tapapa maira i te aronga tuatua tika. Tokoiti ua rai te ka tutara i te rangi e Karaiti, ko te maataanga ra ka ora e tuatau ua atu i runga i te enua nei.​—Apokalupo 5:10.​—10/1, kapi 6.

• Eaa te kapiti maira ki roto i te komunikeitianga puapinga ki te tamariki?

E maata atu te o maira ki te tuatua ua anga kia ratou, te kapiti maira i te uiui anga e te akakoromaki me akarongo ki ta ratou au pauanga. E maata tei kite mai e ko te tuatau kaikaianga, e atianga meitaki ia no te komunikeitianga.​—1/15, kapi 18-19.

• I raro ake i teea au turanga e akamanakoia ai te papetito akaou anga?

I raro ake i te turanga me i te tuatau o te papetitoanga, e kua noo muna ana tetai i roto i tetai turanga oraanga me kore kua rave ana i tetai angaanga tei tau kia akaateaia ki vao me kua papetito takereia aia.​—2/15, kapi 22.

• Ko Iesu Ainei te Angera Maata ko Mikaela?

Mama ua te pauanga e, ae. Te kapiki ra a Iuda irava 9 ia Mikaela e ko “te angera maata.” Ko te kupu “maata,” tona aiteanga e “tumu” me kore e “pu,” e te tuatua “angera maata,” okotai rai ia tu tuatua e taangaangaia ana i roto i te Pipiria. Ko te irava ke ua rai tei taikuia mai tetai angera maata koia oki tei roto ia 1 Tesalonia 4:16, i akamarama mai ei a Paulo no runga ia Iesu tei akatuia mai, i te na ko anga e: “Ko te Atu [ko Iesu] uaorai oki te ka eke mai mei te rangi mai ma te maeva, ma te reo o te angela maata, e ma te pu a te Atua.” No reira ko Iesu uaorai tei akatakaia mai i konei e ko te angera maata, me kore ko te pu o te angera.​—4/1, kapi 19.

• I roto i te parapore a Iesu no runga i te titona e te titania, eaa te akatutu maira i te ruru anga, me kore te tanutanu anga i te ua meitaki?

Kua akapapa te Tamaiti a te tangata, ko Iesu, i te kainga i te tuatau o tana angaanga orometua i te enua nei. Mei te Penetekote 33 T.N. e tere ua atu, kua ruruia te ua meitaki i te akatainuia anga te au Kerititiano ei au tamariki na te Atua, e ei au tamariki o te Patireia.​—3/15, kapi 20.

• Akapeea te titona akatutu i roto i ta Iesu parapore i te apaiia mai anga ki roto i te are vairanga a Iehova? (Mata. 13:30)

Kua tupu ua atu te reira no tetai tuatau i te openga o teianei ao. Kua apaiia mai te au tamariki akatainuia o te Patireia, ko te titona akatutuia, ki roto i te are vairanga a Iehova i to ratou apaiia mai anga ki roto i te putuputuanga Kerititiano tei akaoki akaouia mai me kore me rauka mai ia ratou ta ratou tutaki no te rangi.​—3/15, kapi 22.

• Naai i akanoo i te papaanga o te au puka te tau ra ki te au Tuatua Tapu Ereni Kerititiano?

Kare na tetai o te konitara o te akonoanga me kore na te arataki o te au akonoanga. Mari ra, na te au Kerititiano mou, i raro ake i te aratakianga a te vaerua tapu o te Atua, kua kite mai ratou i te au tataanga tei akauru tikaiia mai. Te rotai nei teia ki te tikaanga e ko tetai o te au apinga aroa temeio o te vaerua tei orongaia mai i te au rau ngauru mataiti o te putuputuanga Kerititiano i mua ana koia oki “ko te kite vaerua” o te au tuatua akauruia. (1 Kori. 12:4, 10)​—4/1, kapi 28.