Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E te Au Mapu—Akaketaketa i to Kotou Inangaro i te Tavini ia Iehova

E te Au Mapu—Akaketaketa i to Kotou Inangaro i te Tavini ia Iehova

 E te Au Mapu​—Akaketaketa i to Kotou Inangaro i te Tavini ia Iehova

“E tenana e akamanako i Tei anga ia koe i to ou anga ra.”​—KOHE. 12:1.

1. Eaa te patianga tei orongaia ki te tamariki o Iseraela?

NO TETAI 3,500 mataiti i topa akenei, kua akaue te peroveta a Iehova ko Mose i te kau taunga e te aronga pakari o Iseraela e: “E akaputuputu mai i te au tangata, i te tane, e te vaine, e te tamariki, . . . , kia akarongo ratou, e kia apii, e kia mataku i to kotou Atua ra ia Iehova, kia akamako, e kia rave oki i te au tuatua ravarai o teianei ture.” (Deu. 31:12) Akara ra e koai ma tei ikuikuia kia akaputuputu mai no te akamorianga: ko te tane, te vaine, e te tamariki. Ae, ko te au mapu katoa tetai i rotopu i te aronga tei akakiteia kia akarongo, kia apiiia, e kia aru i ta Iehova aratakianga.

2. Akapeea a Iehova i te akakite anga i tona manako no te au mapu i roto i te putuputuanga Kerititiano mua?

2 I te anere mataiti mua, kua akakite ua rai a Iehova i tona manako no runga i te au mapu i roto i tona iti tangata. Ei akaraanga, kua akauru aia i te apotetoro ko Paulo kia kapiti mai ki roto i tetai o te au reta tana i tuku atu ki te au putuputuanga i te au ikuikuanga taka meitaki ki te au mapu tikai. (E tatau ia Ephesia 6:1; Kolosa 3:20.) Ko te au mapu Kerititiano tei aru i taua akoanga ra, kua maata atu to ratou ariki rekareka anga i to ratou Metua aroa i te rangi e kua rauka mai tana akameitakianga.

3. Akapeea te au mapu i teia tuatau i te akaari anga i to ratou inangaro i te tavini i te Atua?

3 Ko koe ainei tetai o te au mapu o teia tuatau tei patiia kia akaputuputu mai i te akamori ia Iehova? Ae! No reira, e tumuanga rekareka no te au tangata katoatoa o te Atua i te kite atu anga e e manganui te au tavini mapu o te Atua takapini i teianei ao te aru ra i ta Paulo akoanga e: “E akono marie rai tatou tetai ki tetai, ka akamaroiroi atu ei kia maata te aroa, e i te angaanga memeitaki ra: Auraka e akaruke i to tatou akaputuputu anga mei ta tetai aronga, ka akamaroiroi ra, e kia maata atu rai te maroiroi, no te mea te akara na kotou i taua rā ra i te vaitata anga mai.” (Ebe. 10:24, 25) Pera katoa, e manganui te au tamariki te piri ra ki to ratou au metua i te tutu aere anga i te tuatua meitaki o te Patireia o te Atua. (Mata. 24:14) Ei akakiteanga i to ratou inangaro ngakau tae no Iehova, e tauatini ua atu au mapu tei papetitoia i te au mataiti ravarai e kua akameitakiia no te riro anga ei pipi na Karaiti.​—Mata. 16:24; Mare. 10:29, 30.

Ariki i te Patianga​—I Teianei

4. Eaa te mataiti ka ariki ei te au mapu i te patianga a te Atua kia tavini iaia?

4 Te akakite ra a Koheleta 12:1 e: “E tenana e akamanako i Tei anga ia koe i to ou anga ra.” Eaa te mataiti ka anoanoia kotou e te au mapu kia ariki i te patianga pumaana kia akamori e kia tavini ia Iehova? Kare e mataiti i akatakaia i roto i te au Tuatua Tapu. No reira, auraka e manako emiemi e kare kotou i pakari ake i te akarongo kia Iehova e te tavini iaia. Noatu e eaa to kotou mataiti, te akamaroiroiia atu nei kotou kia ariki i teia patianga ma te kore e tavarevare.

5. Akapeea te au metua i te tauturu anga i ta ratou tamariki kia tere ki mua i roto i te tuatua mou?

5 E manganui ia kotou kua tauturuia e tetai metua me kore e nga metua e rua kia tere ki mua i roto i te tuatua mou. Na roto i teia tu, ka aite kotou mei ia Timoteo rai i te tuatau o te Pipiria. I tona pepe varevare anga, kua apiiia aia e tona metua vaine, ko Eunike, e tona mama ruau ko Loi, kia kite i te au tataanga tapu. (2 Timo. 3:14, 15, NW) Penei, te tereniia ra kotou e to kotou nga metua na roto i taua tu rai  na te apiianga i te Pipiria kia kotou, te pure kapiti anga, te apai anga ia kotou ki te au uipaanga a te putuputuanga e te au akaputuputuanga mamaata a te iti tangata o te Atua, e te piri mai anga kia kotou i roto i te angaanga orometua. E tika rai, te apiianga ia kotou i to te Atua arataa ra, e apainga puapinga tikai tei rauka mai i to kotou nga metua mei ko mai ia Iehova. Te ariki rekareka ra ainei kotou i to ratou inangaro e to ratou manako mai anga ia kotou?​—Mase. 23:22.

6. (a) Kia tau kia Salamo 110:3, eaa te tu akamorianga ta Iehova e mareka ra? (e) Eaa ta tatou ka akamanako i teianei?

6 Ia kotou e pakari maira e te au mapu, te inangaro ra a Iehova “kia taka tikai ia kotou i to te Atua ra anoano, tei meitaki, e te tau, e te apa kore oki,” mei ta Timoteo rai i rave. (Roma 12:2) Me rave kotou i tera, ka o atu kotou ki roto i te au angaanga a te putuputuanga, kare e no te mea te inangaro ra to kotou nga metua kia rave kotou i te reira, inara no to kotou inangaro i te rave i te anoano o te Atua. Me tavini kotou ia Iehova ma te ngakau puareinga ua, ka mareka mai aia i te reira. (Sala. 110:3) Akapeea i reira e rauka ai ia kotou i te akaari e te inangaro ra kotou i te akaketaketa i to kotou inangaro i te akarongo kia Iehova e te aru i tana aratakianga? Ka akamanako ana tatou e toru mataara puapinga ka rauka ia kotou i te rave i te reira. Koia oki te apiianga, te pure anga, e te tu. Ka akara takitai ana tatou i teia.

Kia Kite ia Iehova ei Peretana

7. Akapeea a Iesu i te akanoo anga i tetai akaraanga ei tangata apii i te au Tuatua Tapu, e eaa tei tauturu iaia kia rave i te reira?

7 Te mataara mua ka rauka ia kotou i te akaari e te inangaro ra kotou i te akamaata atu i to kotou inangaro i te tavini ia Iehova koia oki, na te tatau anga i te Pipiria i te au ra ravarai. Ka rauka ia kotou i te akamerengo i to kotou anoano pae vaerua kia rauka mai te kite puapinga maata o te Pipiria na te tatau putuputu anga i te Tuatua a te Atua. (Mata. 5:3) Kua akanoo mai a Iesu i te akaraanga. I tetai atianga te tae anga tona mataiti ki te 12, kua kiteaia mai aia e tona nga metua i roto i te iero, “te noo ra i rotopu i te au orometua, te akarongo atura e te ui atura kia ratou.” (Luka 2:44-46) Tona tamarikianga, kua tupu ke ana to Iesu inangaro e te marama anga i te au Tuatua Tapu. Eaa tei tauturu iaia i te rave i te reira? Kare ekoko anga e e tuanga puapinga maata ta tona metua vaine, ko Maria, e ta tona metua tane angai, ko Iosepha i rave. E nga tavini raua no te Atua tei oronga i te ikuikuanga a te Atua kia Iesu mei tona pepe varevare anga mai.​—Mata. 1:18-20; Luka 2:41, 51.

8. (a) I teea taime tikai ka akamata ai te au metua i te apii i te inangaro i te Tuatua a te Atua ki ta ratou tamariki? (e) Akakite mai i tetai tupuanga te akapapu maira i te puapinga no te tereni anga i te tamariki mei to ratou pepe varevare anga.

Pera katoa, te kite ra te au metua mataku i te Atua i teia tuatau i te puapinga no te apiianga i te inangaro i te tuatua mou Pipiria ki roto i te ngakau o ta ratou tamariki mei te pepe varevare anga mai. (Deu. 6:6-9) Ko ta Rubi ia i rave, e tuaine Kerititiano, i muri ua ake te anau mai anga i tana tamaiti mua, ko Joseph. I te au ra ravarai, e tatau ana aia i te puka My Book of Bible Stories kiaia. Iaia e mamaata maira, kua tauturu aia iaia kia tamou ngakau i te au irava tukeke. Kua puapingaia ainei a Joseph mei taua tereni anga ra? I muri poto ua ake i te kite anga i te tuatua, e maata tana au tua Pipiria i rauka iaia i te akakite mai. E te tae anga tona mataiti ki te rima, kua oronga aia i tana akoanga mua i roto i te Apii Orometua Teokaratiki.

9. Eaa ra i puapinga ai te tatau anga i te Pipiria e te akamanako oonuanga i ta tatou e tatau ra?

9 Ei akamaata atu i to kotou tere anga ki mua i roto i te tuatua mou, e rave kotou e te au mapu i te tatau i te Pipiria i te au ra ravarai ei peu matau na kotou i roto i to kotou oraanga e mamaata ua atu kotou. (Sala. 71:17) Akapeea te tatau anga Pipiria i te tauturu anga ia kotou kia tere ki mua? E akara ana i ta Iesu i tuatua i roto i tetai pure ki tona Metua: “Teia oki te ora mutu kore, kia kite ratou ia koe i te Atua mou ra.” (Ioa. 17:3) E tika rai, e maata ua maira to kotou kite ia Iehova, ka kite meitaki atu kotou iaia ei Peretana tika tikai e ka oonu atu to kotou aroa iaia. (Ebe. 11:27) No reira, i te au taime ravarai ia kotou e tatau ra i tetai tuanga o te Pipiria, e taangaanga i taua atianga ra i te apii maata atu no runga ia Iehova. E ui kia koe uaorai e: ‘Eaa ta  teia papaanga e apii mai nei iaku no runga ia Iehova ei Peretana? Akapeea teia irava o te Pipiria i te akaari mai anga i te aroa o te Atua e tona manako no runga iaku?’ Na te akamanako oonu anga no runga i taua au uianga ra e tauturu ei ia kotou i te kite i to Iehova manako e eaa tana e umuumu maira mei ia kotou. (E tatau ia Maseli 2:1-5.) Mei te mapu rai ko Timoteo, ka “akakeuia [kotou] kia irinaki” i ta kotou e apii ra mei te au Tuatua Tapu, e ka akakeuia kotou kia akamori ia Iehova ma te ngakau puareinga ua.​—2 Timo. 3:14

Ka Akamaata te Pure i to Kotou Inangaro ia Iehova

10, 11. Akapeea te pure i te tauturu anga ia kotou kia akaketaketa i to kotou inangaro i te tavini i te Atua?

10 Te rua o te mataara ka rauka ia kotou i te akaketaketa i to kotou inangaro i te tavini ngakau katoaanga ia Iehova, koia oki na roto i ta kotou pure. I roto ia Salamo 65:2, ka tatau tatou e: “E tei akarongo i te pure ra e, ka tae te tangata ravarai kia koe na.” I te tuatau te riro ra a Iseraela ei iti tangata koreromotu no te Atua, kua rauka i te au tangata ke tei aere mai ki te iero o Iehova i te akavaitata atu kiaia na roto i te pure. (1 Ari. 8:41, 42) Kare te Atua e akono i te tu o te tangata. Ko te aronga te aru ra i tana au akauenga, tei ia ratou te akapapu anga e ka akarongo mai aia kia ratou. (Mase. 15:8) Papu tikai e, ko kotou e te au mapu tetai i roto i “te tangata ravarai.”

11 Kua kite kotou e ko tetai tumu no te pirianga oa tika tikai ko te komunikeiti meitaki anga. Penei, te reka ra kotou i te akakite i to kotou manako, te au manamanata, e te au manako ngakau ki tetai oa piri vaitata. Pera katoa, na te oronga anga i te au pure ngakau tae, te komunikeiti ra kotou ki Tei Anga Mekameka mai ia kotou. (Phili. 4:6, 7) E tuatua kia Iehova no runga i to kotou manako ngakau mei ta kotou rai ka tuatua ki tetai metua aroa me kore ki tetai oa piri vaitata. E tika, e pirianga ketaketa tetai i rotopu i te tu e pure ra kotou e to kotou manako no runga ia Iehova. Ka kite mai kotou e ko te ketaketa roa atu o to kotou pirianga oa kia Iehova, ko te puapinga roa atuia o ta kotou pure.

12. (a) Eaa te o maira ki roto i te au pure puapinga tikai? (e) Eaa te ka tauturu ia kotou kia kite mai e te vaitata maira a Iehova kia kotou?

12 E akamanako ua rai e, e maata atu te o maira ki roto i te pure puapinga i to te tuatua ua anga i te au tuatua. Te kapiti maira te reira i to kotou au manako ngakau. I roto i ta kotou pure, e akakite i to kotou aroa pumaana, te akangateitei anga, e te irinaki pu tikai anga ki runga ia Iehova. Ia kotou e kite ra i to Iehova ariu mai anga ki ta kotou pure, ka kite tikai mai kotou tei kore rava i tupu ana i mua ana e ‘te vaitata mairā Iehova ki te aronga i kapiki atu iaia.’ (Sala. 145:18) Ae, ka akavaitata mai a Iehova kia kotou, i te akaketaketa anga ia kotou kia patoi atu i te Tiaporo e kia rave i te au ikianga tika i roto i te oraanga.​—E tatau ia Iakobo 4:7, 8.

13. (a) Akapeea te pirianga oa ki te Atua i te tauturu anga i tetai tuaine? (e) Akapeea te pirianga oa ki te Atua i te tauturu anga ia kotou kia autu meitaki atu i te au taomianga a te au oa?

13 E akamanako ana e akapeea i rauka ai ia Cherie te maroiroi no tetai pirianga vaitata kia Iehova. I roto i te apii teitei, kua rauka iaia tetai au pepa apii no tona kite meitaki i te apii e te meitaki i te angaanga tipoti. Te akaoti mai anga  aia i te apii, kua orongaia kiaia tetai apii tutaki te ka tauturu iaia kia rauka mai tetai apii teitei atu. “E aka timataanga tikai teia patianga,” i karanga ai a Cherie, “e kua maro pakari mai te aronga tereni e te au oa apii kia ariki au i te reira.” Inara, kua kite mai aia e ko te aruaru anga i tetai atu apii ka anoanoia kia akapou maata aia i tona taime i te apiianga e te akapapaanga no te au angaanga tipoti​—kare e taime e toe mai no te tavini anga ia Iehova. Eaa ta Cherie i rave? Kua karanga aia e, “I muri ake i te pure anga kia Iehova, kua patoi au i te apii tutakiia e kua akamata i te tavini ei painia tamou.” I teia taime, e rima ona mataiti i te painia anga. “Kare au e tataraara ana,” i karanga ai aia. “Kua mataora au i te kite anga e kua rave au i tetai ikianga te akamareka ra ia Iehova. E tika rai, me tuku koe i te Patireia o te Atua na mua, ka kapiti katoaia mai taua au mea katoa ra kia koe.”​—Mata. 6:33.

Akaari Maira te Tu Meitaki e “Ngakau Viivii Kore” to Kotou

14. Eaa ra i puapinga ai to kotou tu meitaki i roto i te nga mata o Iehova?

14 Te toru o te mataara ka rauka ia kotou i te akaari e te tavini ra kotou ia Iehova ma te ngakau puareinga ua, koia oki na roto i to kotou tu. Te akameitaki ra a Iehova i te au mapu te vai ngakau viivii kore ua ra. (E tatau ia Salamo 24:3-5.) Kua patoi te mapu ko Samuela i te aru i te tu tau kore o te au tamariki tamaroa a te Taunga Maata ko Eli. Kua kiteaia mai te tu memeitaki o Samuela. Te akakite maira te rekoti a te Pipiria e: “Tupu atura taua tamaiti ra ko Samuela, e i akaperepereia mai e Iehova e te tangata katoa.”​—1 Samu. 2:26.

15. Eaa tetai au tumu ka akono ei kotou i te tu meitaki?

15 Te noo nei tatou i roto i tetai ao kua ki i te aronga akaperepere ia ratou uaorai, akatietie, akarongo kore ki te metua, mareka kore, viivii, rotoriri, ngakau akateitei, anoano i te au mea e navenave ra, kare i anoano i te Atua​—ko teia tetai o te au tu ta Paulo i akakite mai. (2 Timo. 3:1-5) No reira e mea ngata tikai no kotou i te akono i te tu akaraanga meitaki, noatu e te takapiniia nei kotou e teia au turanga kino. Inara, i te au taime ravarai e rave ra kotou i te mea tika e te kopae anga i te au tu tarevake, te akapapu ra kotou e te turuturu ra kotou ia Iehova no runga i te maroanga no te turanga ngateitei i te ao katoa e pini ua ake. (Iobu 2:3, 4) Ka mareka katoa kotou i te kite anga e te ariu atura kotou ki ta Iehova patianga pumaana e: “E taku tamaiti, kia pakari koe, kia rekareka toku ngakau, kia tika iaku kia patoi atu i tei akakino mai iaku nei.” (Mase. 27:11) Tei maata atu, te kite anga e te mareka maira a Iehova ia kotou ka akaketaketaia atu kotou no to kotou inangaro i te tavini iaia.

16. Akapeea tetai tuaine i te akarekareka anga i to Iehova ngakau?

16 Ei tamaine mapu, kua aru meitaki tetai tuaine Kerititiano, ko Carol tona ingoa, i te au kaveinga Pipiria iaia e aere ra ki te apii, e kua kiteaia mai tona tu meitaki. Eaa tei tupu? Kua aviriia a Carol e tona au oa apii no te mea kare aia e piri atu ana ki roto i te au akamaaraanga orote e te au peu akaepaepa enua, no tona akava ngakau tei tereniia e te Pipiria. I roto i taua au atianga ra, kua rauka iaia tetai au taime i te akamarama atu i tona irinakianga ki tetai ke. I te au mataiti i muri mai, kua tae mai tetai kati kia Carol no ko mai i tetai oa apii o mua ana, tei tata mai e: “E inangaro ua ana au i te aravei e te akameitaki ia koe. Kare i ngaropoina ana iaku toou tu e te akaraanga meitaki ei mapu Kerititiano, pera katoa toou tu ngakau toa i te patoi anga i te au orote. Ko koe te tangata mua o te Au  Kite o Iehova taku i aravei ana.” No to Carol akaraanga, kua akakeu pakariia tona oa e i muri mai kua akamata i te apii i te Pipiria. Kua tata aia i roto i tana kati kia Carol e kua papetitoia aia ei Kite no tetai 40 mataiti! Mei ia Carol rai, penei ka rauka ia kotou e te au mapu o teia tuatau tei aru maroiroi i te au kaveinga Pipiria, i te akakeu atu i te aronga ngakau tika tataki tai kia kite mai ia Iehova.

Akapaapaa Anga te Au Mapu ia Iehova

17, 18 (a) Eaa toou manako no runga i te au mapu i roto i toou putuputuanga? (e) Eaa te tuatau ki mua ta te au mapu mataku i te Atua e tapapa atura?

17 Te rekareka pouroa nei tatou i roto i to Iehova akaaerenga i te ao katoa nei, i te kite atu anga e e tauatini ua atu au mapu maroiroi te piri ra ki roto i te akamorianga mou! Te akaketaketa nei teia au mapu i to ratou inangaro i te akamori ia Iehova na te tatau anga i te Pipiria i te au ra ravarai, te pure anga, e te aru rotai anga kia tau ki te anoano o te Atua. Te riro ra taua au mapu meitaki ra ei tumu akamaroiroi anga ki to ratou metua e ki te au tangata katoatoa o Iehova.​—Mase. 23:24, 25.

18 I te tuatau ki mua, ka o atu te au mapu akarongo mou ki roto i te aronga te ka ora atu i roto i te ao ou tei taputouia mai e te Atua. (Apo. 7:9, 14) I reira, ka kite mai ratou i te au akameitakianga e manganui, ia ratou e ariki rekareka maata atura ia Iehova, e ka rauka ia ratou i te akapaapaa iaia e tuatau ua atu.​—Sala. 148:12, 13.

Ka Rauka Ainei ia Koe te Akataka?

• Akapeea te au mapu i te piri atu anga ki roto i te akamorianga mou i teia tuatau?

• E puapingaia ai kotou mei te tatau anga Pipiria, eaa ra i puapinga ai te akamanako oonu anga?

• Akapeea te pure i te tauturu anga ia kotou kia akavaitata atu kia Iehova?

• Eaa tei akatupuia no te tu meitaki o tetai Kerititiano?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 5]

E peu matau ainei naau i te tatau i te Pipiria i te au ra ravarai?