Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Papetito i te Ingoa o Ai e Eaa?

Papetito i te Ingoa o Ai e Eaa?

 Papetito i te Ingoa o Ai e Eaa?

‘E teianei, ka aere kotou, e akariro i to te pa enua katoa ei pipi; ka bapetizo atu ei ia ratou i te ingoa o te Metua, e no te Tamaiti, e no te vaerua tapu.’​—MATA. 28:⁠19.

1, 2. (a) Eaa tei tupu i Ierusalema i te Penetekote mataiti 33 T.N.? (e) Eaa te manganui anga i roto i te urupu tangata i akakeuia ai kia papetitoia?

KUA ki a Ierusalema i te urupu tangata mei te au enua e manganui. I te ra o te Penetekote mataiti 33 T.N., te raveia ra tetai oroa puapinga e te piri atura te au manuiri e manganui ki roto i te reira. Inara kua tupu tetai apinga tuke ake rai, e i muri ake i te reira, kua oronga te apotetoro ko Petero i tetai akoanga oraora tei riro ei akakeuanga umere. Kua akakeu tana tuatua mei tetai 3,000 ngati Iuda e te poroteraita, kua tataraara ratou, e kua papetitoia ki roto i te vai. I roto i teia tu, kua kapitiia atu ratou ki te putuputuanga Kerititiano tei akamata ou uaia. (Anga. 2:41) Kua akatupu te papetitoanga o taua aronga e manganui i roto i te au punavai me kore i roto i te au vairanga vai, takapini ia Ierusalema i te mataora maata!

2 Eaa ra tei taki atu ki te aronga e manganui tei papetitoia? I mua atu ana i taua ra ra kua tupu, ‘te aruru no runga mai i te rangi, mei te matangi viviki maata ra.’ I roto i te pia i runga o tetai are, mei te 120 pipi a Iesu tei ki i te vaerua tapu. I muri ua mai, kua uipa mai te au tane e te au vaine tu ngateitei e kua va ua i te akarongo anga atu i teia au pipi e ‘tuatua ra i te tuatua ke.’ I te akarongo atu anga e eaa ta Petero i tuatua, te kapiti maira i tana au tuatua taka meitaki no te matenga o Iesu, manganui tei “puta atura to ratou ngakau.” Eaa ta ratou ka rave? Kua pau mai a Petero e: ‘E tataraara, e kia bapetizoia, kotou ravarai, i roto i te ingoa o Iesu Mesia, e ka orongaia mai ïa te vaerua tapu kia kotou.’​—Anga. 2:​1-4, 36-38.

3. I te ra o te Penetekote, eaa ta te ngati Iuda e te au poroteraita tei tataraara i anoanoia kia rave?

3 Akamanako ana i te turanga akonoanga o taua au ngati Iuda e te au poroteraita tei akarongo ia Petero. Kua ariki takere ratou ia Iehova ei Atua no ratou. E mei te au Tuatua Tapu Epera, kua kite ratou no runga i te vaerua tapu, te mana  ririnui o te Atua tei taangaangaia i te tuatau o te au mea angaia e i muri ake. (Gene. 1:2; Aka. 14:5, 6; 1 Samu. 10:6; Sala. 33:⁠6) Inara e maata atu tei anoanoia no ratou. E mea puapinga no ratou kia marama e kia ariki i te ravenga a te Atua no te akaoraanga​—te Mesia, ko Iesu. No reira, kua akataka meitaki mai a Petero i to ratou anoano ‘kia bapetizoia, i roto i te ingoa o Iesu Mesia.’ I tetai au ra i mua ake, kua akaueia a Petero e etai ke atu e Iesu tei akatuakaouia, kia papetito i te au tangata ‘i te ingoa o te Metua, e no te Tamaiti, e no te vaerua tapu.’ (Mata. 28:​19, 20) E aiteanga puapinga tikai te reira i te anere mataiti mua, e te puapinga nei rai. Eaa te reira?

I te Ingoa o te Metua

4. No te au tangata e pirianga to ratou kia Iehova, eaa te tauianga tei tupu?

4 Mei tei kiteia, ko te aronga tei ariu atu ki te ako a Petero kua akamori ia Iehova e kua akatupu takere i tetai pirianga kiaia i mua atu ana. I tauta ua ana ratou i te aru i tana Ture, ko te tumu oki ia i te aronga no te au enua ke i aere mai ei ki Ierusalema. (Anga. 2:​5-11) Inara, koi rave ua akera te Atua i tetai tauianga puapinga i roto i te mataara tana ka komunikeiti atu ki te au tangata. Kua kopae aia i te ngati Iuda ei iti tangata takake nona; kare ta ratou akono anga i te Ture i te ravenga e rauka ai tana akamareka anga. (Mata. 21:43; Kolo. 2:14) Me ka inangaro taua aronga e akarongo maira i tetai pirianga kia Iehova te ka vai ua atu rai, ka anoano ratou i tetai apinga ke atu.

5, 6. Eaa ta te au ngati Iuda e te au poroteraita o te anere mataiti mua i rave kia rauka tetai pirianga ki te Atua?

Papu roa e kare e kia uri ke mei ia Iehova, tei Oronga mai i te Ora no ratou. (Anga. 4:24) Kare, ko te aronga e ariu atura ki ta Petero akamaramaanga, e maata ta ratou e kite ra i teianei i to mua ana e e Metua tu meitaki tikai a Iehova. Kua tuku mai aia i te Mesia kia akaora ia ratou e te akakore puareinga ua ra i te ara a te aronga tikai ta Petero i tuatua e: “Kia kite tikai te kopu-tangata ravarai o Iseraela e, kua akariro mouia aia e te Atua ei Atu e ei Mesia.” Ko te tika, te aronga tei taangaanga i te au tuatua a Petero e maata atu te tumu no ratou i teianei i te ariki rekareka i ta te Metua i rave no te katoatoa rava e inangaro ra i tetai pirianga ki te Atua!​—Anga. 2:​30-36.

Tika rai, ka kite taua au ngati Iuda e te au poroteraita i teianei e ko tetai pirianga kia Iehova te o maira te ariki anga iaia e ko Tei Oronga mai i te akaoraanga na roto ia Iesu. Ka marama koe i reira i te tumu i tataraara ai ratou i ta ratou au ara, kapiti mai i te tika e, noatu kua kite ratou me kare, ko ratou rai tetai tei o atu ki roto i te tamate anga ia Iesu. E ka tau rai kia marama katoaia e i te au ra i muri mai “kua mou piri tikai atura ratou i ta te au aposetolo i apii.” (Anga. 2:42) Ka rauka e te inangaro ra ratou i te ‘akavaitata ua atu ki te terono o te aroa ua.’​—Ebe. 4:⁠16.

7. Akapeea te manganui anga i teia tuatau i te taui anga i to ratou manako no te Atua e kua papetitoia i te ingoa o te Metua?

7 I teia tuatau, mirioni ua atu te tangata mei te au turanga tukeke tei apii i te tuatua mou mei te Pipiria no runga ia Iehova. (Isa. 2:2, 3) Tetai pae kare o ratou Atua me kore e aronga deist * inara kua papu tikai ia ratou e te vai nei Tei Anga mai, e ka rauka ia ratou tetai pirianga puapinga kiaia. Tetai pae e akamori ana i te atua toru tai me kore i te au itoro tukeke. Kua apii ratou e ko Iehova anake te Atua mana katoatoa, e i teianei te kapiki ra ratou iaia i tona uaorai ingoa. Ka tau te reira ki te tika e kua tuatua a Iesu e, ka anoanoia tana au pipi kia papetitoia i te ingoa o te Metua.

8. Eaa ta te aronga kare e manako no te ara a Adamu, e anoanoia ra kia kite no runga i te Metua?

8 Kua apii katoa ratou e kua iri mai te ara a Adamu ki runga ia ratou. (Roma 5:12) E apinga ou teia tei ariki ratou e e tika. Ka tau ratou kia akaaiteia atu ki tetai tangata maki kare ra i kite e e maki tona. Penei kua kite aia i tetai au tu, mei te tu mamae i tetai taime. Tera ra, no te kore e kite e eaa tikai te maki, penei kua manako aia e te meitaki ua ra aia. Inara, te akapapu maira te au tika i tetai mea ke. (Akaaite ia 1 Korinetia 4:4.) Akapeea me kua kite aia e eaa tikai tona maki? Kare ainei i te tu pakari nona kia kimi e kia ariki  i te rapakau anga tei kiteaia, tei akapapuia, e te ka puapinga? Mei te reira rai, i te apii anga i te tuatua mou no runga i te anau araia mai anga, manganui ua atu tei ariki i te “kite” a te Pipiria e kua marama e te oronga maira te Atua i te “rapakau.” Ae, ko te katoatoa rava tei akatakakeia mei te Metua ka anoanoia kia uri mai ki Tei rauka i te “rapakau” ia ratou.​—Ephe. 4:​17-19.

9. Eaa ta Iehova i rave kia rauka tetai pirianga kiaia?

9 Me kua akatapu takere koe i toou oraanga ki te Atua ko Iehova e kua riro mai ei Kerititiano papetitoia, kua kite koe e e apinga puapinga tikai toou pirianga kiaia. I teianei te ariki rekareka ra koe e e Metua aroa tikai toou, ko Iehova. (E tatau ia Roma 5:8.) Noatu e kua ara a Adamu raua ko Eva iaia, kua rave te Atua i te takainga mua no ta raua uanga​—kapitiia mai tatou​—kia rauka tetai pirianga meitaki kiaia. I te rave anga i tera, kua aro atu te Atua i te mamae i te kite atu anga i te tamamae anga e te tamate angaia tana Tamaiti akaperepere. Kare ainei te kiteanga i teia e tauturu ia tatou kia ariki i te mana akaaere o te Atua e kia akono i tana akauenga ma te aroa? Me kare koe i rave ake i te reira, e au tumuanga taau kia akatapu e kia papetito ia koe uaorai ki te Atua.

I te Ingoa o te Tamaiti

10, 11. (a) Mei teaa te tu i taau akameitakianga ia Iesu? (e) Eaa toou manako no runga i te mate anga o Iesu ei oko?

10 E akamanako akaou ana ra, no runga i ta Petero i tuatua ki te urupu. Kua akaketaketa aia kia arikiia a Iesu, te kapiti tika ia atura ki te papetitoia anga “i te ingoa . . . no te Tamaiti.” Eaa ra te reira i puapinga ai i te reira taime, e eaa i puapinga ai i teianei? I na, te aiteanga i te ariki ia Iesu e te papetito anga i tona ingoa koia oki ko te ariki anga i tana tuanga i roto i to tatou pirianga ki Tei Anga mai. Kia tamate roaia a Iesu ki runga i te rakau tamamae e rauka ai i te akaatea i te taumaa a te Ture mei te ngati Iuda; inara e maata atu te puapinga i tona mate. (Gala. 3:13) Kua oronga aia i te atinga oko tei inangaroia no te tangata ravarai. (Ephe. 2:​15, 16; Kolo. 1:20; 1 Ioa. 2:1, 2) E rauka ai teia, kua akakoromaki a Iesu i te tu tau kore, te akakino, te tamamaeanga, e i te openga te mate. Mei teaa te tu i taau akameitakianga i tona atinga? Akamanako ana e e tamaiti koe e 12 mataiti e teretere ra na runga i te Titanic, te pai tei u ki runga i tetai aiti toka e tei tomo i te mataiti 1912. Kua tauta koe i te rere atu ki roto i tetai poti, inara kua ki te reira. I reira kua ongi tetai tangata i tana vaine, rere mai ki runga i te pai, e kua tuku atu ia koe ki roto i te poti. Eaa toou manako? Papu meitaki e ka akameitaki koe iaia! Ka marama koe e mei teaa tikai te manako o tetai tamaiti tei na roto mai ana i tera tupuanga. * Inara, e maata rava atu ta Iesu i rave noou. Kua mate aia kia rauka ia koe te ora mutu kore.

11 Eaa toou manako i toou kiteanga e eaa ta te Tamaiti a te Atua i rave noou? (E tatau ia 2 Korinetia 5:​14, 15.) Kare ekoko e kua oonu toou tu mareka. Na te reira i tauturu ia koe kia akatapu i toou oraanga ki te Atua e ‘kia kore koe e ora i te akono akaou i toou uaorai i te ora anga nei, kia akono ra iaia i tei mate noou.’ Te aiteanga o te papetitoia anga i te ingoa o te Tamaiti koia oki ko te kite mai anga e eaa ta Iesu i rave noou e te ariki anga i tona mana e ko “te Tumu o te ora” (Anga. 3:15; 5:31) I mua ana, kare oou pirianga ki Tei Anga mai, e ko te tika kare oou manakonakoanga tika tikai. Inara na te taangaanga anga i te akarongo i roto i te toto akamaringiia o Iesu Karaiti e te papetitoia anga, e pirianga toou ki te Metua i teianei. (Ephe. 2:​12, 13) “Ko kotou oki, ko tei taka ke i muatangana, e te ngakau enemi, i te tuatua kikino ra,” i tata ei te apotetoro ko Paulo, “kua akaongi katoaia e te [Atua] i teianei, i tona matenga i te kopapa tangata o [Iesu] ra, kia tuku aia ia kotou ma te tapu, e te apa kore.”​—Kolo. 1:​21, 22.

12, 13. (a) Akapeea toou papetitoia anga i te ingoa o te Tamaiti i te akakeu anga ia koe me akaririia mai koe e tetai tangata? (e) Ei Kerititiano papetitoia i te ingoa o Iesu, eaa taau ka inangaroia kia rave?

12 Noatu e kua papetitoia koe i te ingoa o te Tamaiti, te kite meitaki maira koe i toou uaorai au tu ara. E tauturu meitaki taua tu kite ra i te  au ra ravarai. Ei akaraanga, me akariri mai tetai tangata ia koe, te maara ra ainei ia koe e e nga tangata ara korua roa ai? Te inangaro ra korua roa ai kia akakoreia ta korua ara e te Atua, e ka inangaro katoaia korua roa ai kia akakore atu i te ara. (Mare. 11:25) I te akaketaketa i teia turanga, kua oronga mai a Iesu i tetai akatutuanga: Kua akakore te pu o tetai tavini i tana kaiou e raungauru tausani tareni (60 mirioni tenari). I muri mai, kare taua tavini ra i akakore i te kaiou a tona taeake tavini tei kaiou kiaia e 100 tenari. I reira kua tuatua mai a Iesu i teia manako e: Kare a Iehova e akakore i te ara a te tangata kare i akakore i te ara a tona taeake. (Mata. 18:​23-35) Ae, te papetitoia anga i te ingoa o te Tamaiti, te aiteanga, koia oki ko te ariki anga i te mana akaaere o Iesu e te tauta anga i te aru i tana akaraanga e te au apiianga, te kapitiia maira te tu puareinga ua i te akakore i te ara a etai ke.​—1 Pete. 2:21; 1 Ioa. 2:⁠6.

13 No te tu apa, kare e rauka ia koe te aru pu tikai ia Iesu. Noatu ra, kia tau ki taau akatapuanga ngakau tae ki te Atua, ka inangaro koe i te aru ia Iesu ma toou maroiroi katoa. Te o maira teia i te tauta ua atu rai i te kopae i te tangata taito e kia akatangata ouia. (E tatau ia Ephesia 4:​20-24.) Me kite mai koe i te akangateitei i tetai oa, penei ka tauta koe i te apii i tana akaraanga e tona au tu meitaki. Mei te reira rai, ka inangaro koe i te apii mei ia Karaiti e te aru iaia.

14. Akapeea koe i te akaari anga e te ariki ra koe i to Iesu mana akaaere ei Ariki no te rangi?

14 E mataara ke atu tetai ka rauka ia koe te akaari e kua marama koe e eaa te o maira ki te papetitoia anga i te ingoa o te Tamaiti. Na te Atua i ‘tuku i te au mea ravarai ki raro ake i [to Iesu] vaevae, e kua akono oki iaia ei upoko i rungao i te au mea katoa i te ekalesia.’ (Ephe. 1:22) No reira, ka inangaroia koe kia akangateitei i te mataara e arataki ra a Iesu i te aronga tei akatapuia kia Iehova. Te taangaanga ra a Karaiti i te aronga apa i roto i te putuputuanga i toou ngai, te aronga pakari tikai i te pae vaerua, te aronga pakari ikiia. Kua ikiia taua au tangata ra “ma te manako atu i te akatikatikaanga i te aronga tapu, . . . no te akamatutu anga atu i te kopapa o Karaiti.” (Ephe. 4:​11, 12 NW) Noatu e ka rave te tangata apa i te tarevake, ka rauka ia Iesu te Ariki o te Patireia o te rangi i te akono atu i te reira mea, i roto i tona taime e i tana ravenga. Te irinaki ra koe i tera?

15. Me kare koe i papetitoia ake, eaa te au akameitakianga taau ka tapapa atu i muri ake i toou papetitoanga?

15 Tetai akaou, kare rai tetai pae i akatapu ake ia ratou uaorai kia Iehova e i papetitoia. Me kare koe i rave ake i tera, te kite ra ainei koe mei tei akakiteia i runga akenei e, ko te ariki anga i te Tamaiti ko te mea tau ia e ka akaari mai i toou tu mareka? Ko te papetitoia anga i te ingoa o te Tamaiti ka akariro ia koe kia rauka te au akameitakianga maata.​—E tatau ia Ioane 10:​9-11.

I te Ingoa o te Vaerua Tapu

16, 17. Eaa ra te aiteanga i te papetito anga i te ingoa o te vaerua tapu kia koe?

16 Eaa te aiteanga o te papetito anga i te ingoa o te vaerua tapu? Mei tei kiteia i mua ana, ko te aronga tei akarongo ia Petero i te ra o te Penetekote kua kite mai ratou i te vaerua tapu. Ko te tika, te kite ra ratou i te akapapuanga i mua tikai i to ratou mata e te taangaanga ra rai te Atua i te vaerua tapu. Ko Petero tetai o taua aronga tei ‘ki akera i te vaerua tapu, e tei tuatua i te tuatua ke.’ (Anga. 2:4, 8) Kare te takiato “i te ingoa o” e anoanoia kia taiku i te ingoa o tetai tangata. I teia tuatau, e maata te apinga e raveia ana “i te ingoa o te kavamani,”  kare oki te reira i te tangata. Kua raveia te reira e te mana akaaere o te kavamani. Kia aite ki te reira, ko te tangata tei papetitoia i te ingoa o te vaerua tapu, te ariki ra e kare te vaerua tapu i te tangata, inara ko te mana ririnui o Iehova. E ko taua papetitoanga ra, te aiteanga, te ariki ra te tangata papetito i te tuanga angaanga a te vaerua tapu e rave ra i roto i te akakoroanga o te Atua.

17 Kare ainei koe i kite mai ana no runga i te vaerua tapu na roto i te apii Pipiria? Ei akaraanga, kua marama koe e kua tataia te au Tuatua Tapu i raro ake i te akauruanga a te vaerua tapu. (2 Timo. 3:16) Ia koe e tere ra ki mua i te pae vaerua, penei kua oonu atu toou marama i te tika e ko te ‘Metua i te ao ra, te oronga ra i te vaerua tapu i te aronga e pati atu iaia ra,’ te kapitiia atura koe. (Luka 11:13) Kare e kore e i kite ana koe i te vaerua tapu i te angaanga anga i roto i toou oraanga. I tetai tua, me kare koe i papetitoia ake i te ingoa o te vaerua tapu, ko te aiteanga o te akapapuanga a Iesu e ka oronga mai te Metua i te vaerua tapu, koia oki e au akameitakianga tika tikai to mua ia koe, ia koe e ariki atura i taua vaerua ra.

18. Eaa te au akameitakianga ka rauka i te aronga tei papetitoia i te ingoa o te vaerua tapu?

18 E mea papu tikai e, i teia tuatau katoa, te arataki e te akaaere nei a Iehova i te putuputuanga Kerititiano na roto i tona vaerua. Te tauturu katoa ra taua vaerua ra ia tatou tatakitai i roto i ta tatou au angaanga i te au ra ravarai. To tatou papetitoia anga i te ingoa no te vaerua tapu, te o maira to tatou marama anga i tana tuanga angaanga i roto i to tatou oraanga e te taokotai rekareka anga ki taua vaerua ra. Penei ra oki e ka manako tetai pae, akapeea ra tatou i te akono anga i tetai akatapuanga kia Iehova e akapeea te vaerua tapu i te o mai anga. Ka akara atu tatou i tera i muri mai.

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 7 Ko te aronga manako deist te irinaki ra e te vai ua ra te Atua inara kare ratou e manako ana e te manako maira aia i tana au mea i anga.

^ para. 10 Akara i te Awake! Okotopa 22, 1981, kapi 3-8.

Maara Ainei ia Koe?

• Eaa te o maira ki te papetitoia anga i te ingoa o te Metua noou?

• Eaa te aiteanga e kia papetitoia i te ingoa o te Tamaiti?

• Akapeea koe i te akaari anga e te mareka ra koe i te puapinga o te papetitoia anga i te ingoa o te Metua e te Tamaiti?

• Eaa te aiteanga o te papetitoia anga i te ingoa o te vaerua tapu?

[Au Uianga Apii]

[Au Tutu i te kapi 10]

I muri ake i te Penetekote mataiti 33 T.N., eaa te pirianga i rauka i te au pipi ou ki te Metua?

[Akameitakianga]

By permission of the Israel Museum, Jerusalem