Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Okotai Anana, Okotai Tiaki

Okotai Anana, Okotai Tiaki

 Okotai Anana, Okotai Tiaki

“E noo katoa kotou, ko tei aru mai iaku, ki runga i te terono raungauru e rua ara, i te akava anga i te au kopu o Iseraela raungauru e rua ara.”​—MATA. 19:⁠28.

1. Eaa to Iehova pirianga ki te uanga o Aberahama, e eaa ra te aiteanga e kare aia i kopae takiri i te tangata ke pouroa?

KUA akaperepere a Iehova ia Aberahama, no reira kua akaari Aia i te aroa tiratiratu ki te uanga o Aberahama. Tere atu i te 15 anere mataiti, kua akara aia i te iti tangata o Iseraela, tei na roto mai ia Aberahama, ei au tangata ikiia nona, “ei iti-tangata tikai” nona. (E tatau ia Deuteronomi 7:6.) Te aiteanga ainei tera e kua kopae takiri a Iehova i te tangata o tetai iti tangata ke? Kare. I taua tuatau ra, kua akatikaia te aronga kare i te ngati Iseraela te inangaro ra i te akamori ia Iehova kia kapiti mai ia ratou uaorai ki tona iti tangata tikai. Kua akamanakoia teia aronga tei taui, me kore au poroteraita ei tuanga no te iti tangata. Kia akonoia ratou ei au taeake. (Levi. 19:​33, 34) E kua umuumuia ratou kia akono i te au ture pouroa a Iehova.​—Levi. 24:⁠22.

2. Eaa te akakiteanga poitirere ta Iesu i tuatua, taki atu anga ki teea au uianga?

2 Inara, kua tuatua a Iesu i teia akakiteanga poitirere ki te ngati Iuda i tona tuatau e: “E apai keia te basileia o te Atua nei ia kotou, e tukuia atu ki te aronga e akaua mai i te ua ra.” (Mata. 21:43) Koai ma tei roto i teia iti tangata ou, e akapeea tatou e puapingaia ai i teia tuatau no teia tauianga?

Te Iti Tangata Ou

3, 4. (a) Akapeea te apotetoro ko Petero i te akataka anga i te iti tangata ou? (e) Koai ma teia iti tangata ou?

3 Kua akataka meitaki mai te apotetoro ko Petero i teia iti tangata ou. Kua tata aia i teia tuatua ki tona au taeake Kerititiano e: “E uki ikiia ra kotou, e kau taunga ariki, e iti-tangata tapu, e aronga okoia; kia akakite ua kotou i tona meitaki, to tei kapiki ia kotou i to roto i te poiri, kia tae ki tona mārama umereia ra.” (1 Pete. 2:⁠9) Mei tei totouia, ko te ngati Iuda tumu tei ariki ia Iesu e ko te Mesia, ko ratou te au mema mua o taua iti tangata ou ra. (Dani. 9:27a; Mata. 10:⁠6) I muri mai, manganui te aronga kare i te ngati Iseraela tei kapiti katoaia mai ki roto i teia iti tangata, i tuatua ai oki a Petero e: “Ko kotou, kare te tangata no te Atua i muatangana, i teianei ra e tangata ïa no te Atua.”​—1 Pete. 2:⁠10.

4 Koai ta Petero e tuatua atura i konei? I te akamataanga o tana reta, kua karanga aia e: ‘Ko [te Atua] ko tei akaanau akaou ia tatou no te maata o tona aroa, kia rauka te manako ora i te tuakaouanga o Iesu Mesia mei te mate maira, Kia rauka te tuanga kino kore, e te viivii kore, e te mae kore, ko tei vaioia ki runga i te rangi na kotou.’ (1 Pete. 1:3, 4) No reira ko teia iti tangata ou ko te au Kerititiano akatainuia, e manakonakoanga i te rangi to ratou. Ko ratou “te Iseraela o te Atua.” (Gala. 6:16) I roto i tetai orama, kua kite atu te apotetoro ko Ioane i te numero o teia Iseraela vaerua e e 144,000. I “okoia ïa aronga no roto i te tangata nei, ei popo mua na te Atua e na te Punua-mamoe ra” kia tavini ei “kau taunga” e “e au to ratou [ia Iesu] e kia okotai tausani i te mataiti.”​—Apo. 5:10; 7:4; 14:1, 4; 20:6; Iako. 1:⁠18.

Te Kapitiia Maira Ainei Etai Ke Katoa?

5. (a) Koai ta te takiato “Iseraela o te Atua” e taiku ra? (e) Eaa i kore ei e kotinga uaia te aiteanga o te tuatua “Iseraela”?

5 Taka meitaki i reira e ko te takiato “Iseraela o te Atua” i roto ia Galatia 6:16 te taiku anake ua ra i te au Kerititiano akatainuia. Inara, e au atianga ainei tetai i taangaanga ai a Iehova i te iti tangata o Iseraela ei akatutuanga, te kapitiia maira i te au Kerititiano i to te aronga akatainuia? Te kitea ra te pauanga i roto i teia au tuatua a Iesu ki tana au apotetoro akarongo mou e: “Mei toku metua i akono i tetai basileia noku ra, kua akono katoa au ia kotou; Kia kai katoa kotou e kia inu oki i taku kaingakai i toku basileia ra, e kia noo  ki rungao i te au terono i te akava anga i nga kopu tino ngauru ma rua o Iseraela ra.” (Luka 22:​28-30) Ka tupu teia i te tuatau o “te anga akaou anga,” me kore i te taime akaouia anga, i ta Karaiti Tutaraanga o te Tauatini Mataiti.​—E tatau ia Mataio 19:⁠28.

6, 7. Koai ta te tuatua “te au kopu o Iseraela raungauru e rua ara” e taiku ra i roto i te tataanga ia Mataio 19:28 e Luka 22:⁠30?

6 Ka tavini te 144,000 ei au ariki, ei kau taunga, e ei au akava i te rangi i te Tutaraanga Tauatini Mataiti. (Apo. 20:⁠4) Koai ta ratou ka akava, e ka tutara ratou ki rungao iaai ma? I roto ia Mataio 19:28 e Luka 22:30, kua akakiteia mai kia tatou e ka akava ratou i “te au kopu o Iseraela raungauru e rua ara.” Koai ma ta “te au kopu o Iseraela raungauru e rua ara ” e akatutu maira i roto i teia tataanga? Te akatutu maira ratou i te aronga pouroa e manakonakoanga to ratou i te enua nei​—te aronga tei tuku i te akarongo ki roto i te atinga o Iesu inara kare i kapitiia ki te pupu ariki e te kau taunga. (Kare te kopu o Levi i kapitiia ana ki roto i te papaanga o te kopu raungauru ma rua o te Iseraela tumu.) Te aronga e akatutuia maira i roto i teia tataanga e te kopu raungauru ma rua o Iseraela, ko ratou te aronga ka rauka te au puapinga i te pae vaerua i te 144,000 e akatupu ra i ta ratou angaanga. E iti tangata katoa teia aronga no te Atua, kare i te kau taunga, ka puapingaia ra, e te inangaro ra e te ariki ra te Atua ia ratou. Ka tau kia akaaiteia ratou ki tona iti tangata o te tuatau taito.

7 Kua tau rai e, i muri ake i to te apotetoro ko Ioane akara atu anga i te 144,000 Iseraela vaerua i te akairo mouia anga i mua ake i te mate maata, kua akara katoa atu aia i te “aronga maata rava,” kare rauka kia tareia i te aere mai anga “no te pa enua ravarai.” (Apo. 7:⁠9) Ka ora atu ratou i te mate maata ki roto i ta Karaiti Tutaraanga o te Tauatini Mataiti. Ka kapitiia atu kia ratou i reira, e pirioni ua atu aronga te ka akatuakaouia mai. (Ioa. 5:​28, 29; Apo. 20:13) Ka riro pouroa mai teia e ko te “au kopu o Iseraela raungauru e rua ara” akatutu, te ka akavaia e Iesu e tona au tutara e 144,000.​—Anga. 17:31; 24:15; Apo. 20:⁠12.

8. Akapeea te au tupuanga o te Ra Tapokiangaara o te mataiti i te akatutu anga mai i te pirianga i rotopu i te 144,000 e te toenga o te tangata?

8 Ko teia pirianga i rotopu i te 144,000 e te toenga o te tangata kua akatutuia mai i roto i te au tupuanga i te Ra Tapokiangaara o te mataiti. (Levi. 16:​6-10) Te mea mua, kua umuumuia te taunga maata kia akaatinga i tetai toa puakatoro ei atinga tarangaara “nana, e na tona katoa ra ngutuare.” No reira, te mea mua, kua taangaangaia te atinga o Iesu ki tona ngutuare o te au taunga tauturu, te aronga ka tutara e ia i te rangi. Pera katoa i te Ra Tapokiangaara i taito, kua orongaia e rua puakanio no te au ara a te au ngati Iseraela ke atu. I roto i teia akanoonooanga, i te kopu kau taunga e akatutu maira i te 144,000, ko te toenga o to Iseraela te akatutu maira i te aronga pouroa e manakonakoanga to ratou i te enua nei. Te akaari maira teia akatutuanga e ko te tuatua “te au kopu o Iseraela raungauru e rua ara” i roto ia Mataio 19:28, kare te reira no runga i te au taunga tauturu o Iesu tei akatainuia ki te vaerua, mari ra no runga pouroa i te aronga ke mai tei tuku i te akarongo ki roto i te atinga o Iesu. *

9. Koai ta te kau taunga i roto i te orama a Ezekiela no te iero e akatutu maira, e koai te akatutuia maira e te au Iseraela kare i te kau taunga?

 9 Akamanako ana i tetai atu akaraanga. Kua orongaia ki te peroveta ko Ezekiela tetai orama maata rava o te iero o Iehova. (Eze., pene 40-48) I roto i taua orama ra, te angaanga ra te kau taunga i roto i te iero, te oronga anga i te ikuikuanga e te ariki anga i te ako e te akatikatikaanga a Iehova. (Eze. 44:​23-31) I roto i taua akanoonooanga ra, kua aere mai te au mema o te au kopu tukeke i te akamori e te oronga i te au atinga. (Eze. 45:​16, 17) I roto i teia tataanga i reira, te akatutu maira te kau taunga i te aronga akatainuia, e te au Iseraela no te au kopu kare i te kau taunga, te akatutu maira i te aronga e manakonakoanga to ratou i te enua nei. Te akaketaketa maira te orama e te angaanga kapiti nei ma te rotai teia nga pupu, ma te pupu kau taunga e arataki ra i te akamorianga ma.

10, 11. (a) Eaa te akatupuanga o te au tuatua a Iesu ta tatou i kite mai tei akamaroiroi i to tatou akarongo? (e) Eaa te uianga tei tupu mai no runga i te mamoe ke atu?

10 Kua tuatua a Iesu no te “mamoe ke atu,” kare ra e no te “koro” o tana au pipi akatainuia o te “anana iti.” (Ioa. 10:16; Luka 12:32) Kua akakite aia e: “E arataki katoa mai au ia ratou e tikaʼi, e akarongo mai oki ratou i toku nei reo: kia okotai oki anana, okotai oki tiaki.” E akamaroiroi anga tikai i te akarongo, te kite atu i taua au tuatua i te akatupuia anga! Kua taokotaiia teia nga pupu tangata e rua​—te pupu iti o te aronga akatainuia e te aronga maata rava o te mamoe ke atu. (E tatau ia Zekaria 8:23.) Noatu e kare te mamoe ke atu e tavini akatutu ra i roto i te paepae o roto roa i te iero vaerua, te tavini ra ratou i roto i te paepae i vao ake i taua iero ra.

11 Inara me taangaanga a Iehova i taua au mema ra kare i te kau taunga o Iseraela i taito, i tetai au taime i te akatutu mai i te au mamoe ke atu, ka tau ainei te aronga e manakonakoanga no te enua to ratou kia kai i te oroa o te Akamaaraanga? Ka akamanako atu tatou i te pauanga no teia uianga i teianei.

Te Koreromotu Ou

12. Eaa te akanoonooanga ou ta Iehova i totou mai?

12 Kua totou mai a Iehova i tetai akanoonooanga ou no tona iti tangata i te karanga anga aia e: “Teia ra te koreromotu taku e papau i te ngutuare o Iseraela, i muri ake i te reira au rā. . . . E tuku au i taku ture ki roto ia ratou, e tataia e au ki runga i to ratou ngakau; e e riro au ei Atua no ratou, e riro oki ratou ei tangata noku.” (Iere. 31:​31-33) Na roto i teia koreromotu ou, ka akatupuia te taputou a Iehova kia Aberahama ma te kaka e te mutu kore.​—E tatau ia Genese 22:⁠18.

13, 14. (a) Koai ma te aronga tuanga i roto i te koreromotu ou? (e) Koai ma te aronga ka puapingaia, e ka akapeea ratou i te “tāpu piri” anga i teia koreromotu ou?

13 Kua taiku a Iesu i teia koreromotu ou i te po i mua ake i tona matenga i te tuatua anga aia e: “Teianei kapu, ko te koreromotu ïa i toku nei toto, e akamaringiia no kotou nei.” (Luka 22:20; 1 Kori. 11:25) Te o maira ainei te au Kerititiano pouroa ki roto i teia koreromotu ou? Kare. Tetai pae, mei te au apotetoro tei inu  i taua kapu ra i taua aiai ra, e aronga tuanga i roto i taua koreromotu ou ra. * Kua papau a Iesu i tetai koreromotu ke atu kia ratou kia tutara kapiti e ia i roto i tona Patireia. (Luka 22:​28-30) Ka piri atu ratou kia Iesu i roto i tona Patireia.​—Luka 22:​15, 16.

14 Akapeea i reira te aronga ka noo i te enua nei i raro ake i tona Patireia? Ko ratou te aronga ka puapingaia i te koreromotu ou. (Gala. 3:8, 9) Noatu kare ratou i te aronga tuanga, kua “tāpu piri” ra ratou i teia koreromotu na te kauraro anga ki te au umuumuanga a te reira, mei ta te peroveta ko Isaia rai i totou e: “E te au tamariki o te tangata ke, ko tei piri kia Iehova ra, ei akamori iaia, e kia inangaro oki i te ingoa o Iehova, kia riro ei au tavini nona; te aronga katoa e akono i te sabati, kare te reira i viivii ia ratou, e ko tei tāpu piri i taku koreromotu; Ko ratou rai oki taku e arataki ki toku maunga tapu ra, e akarekareka au ia ratou i roto i toku are pure anga.” Kua karanga a Iehova i reira e: “E tapaia oki toku are, I te are pure anga no te tangata ravarai.”​—Isa. 56:6, 7.

Koai te ka Kai i te Oroa?

15, 16. (a) Eaa ta te apotetoro ko Paulo e kapiti atura ki te koreromotu ou? (e) Eaa te aronga e manakonakoanga to ratou i te enua nei ka kore ei e kai i te oroa Akamaaraanga?

15 Te aronga i roto i te koreromotu ou “kua rauka te tomo anga mataku kore ki roto i te ngai-tapu rava.” (E tatau ia Ebera 10:​15-20.) Ko te aronga teia ka ‘rauka ia ratou te basileia ngaueue kore.’ (Ebe. 12:28) No reira, ko te aronga ua te ka riro ei au ariki e ei kau taunga i te rangi ma Iesu Karaiti te ka tau kia inu mei te “kapu” e akatutu maira i te koreromotu ou. Ko teia aronga tuanga i roto i te koreromotu ou te aronga i taputouia i roto i te akaipoipo ki te Punua Mamoe. (2 Kori. 11:2; Apo. 21:2, 9) Te aronga pouroa ka tae ki te Akamaaraanga e aronga akarakara akangateitei ua, kare e kai i te oroa.

16 Te tauturu katoa maira a Paulo ia tatou kia marama e ko te aronga e manakonakoanga to ratou i te enua nei kare e kai i te oroa o te Akamaaraanga. Kua akakite aia ki te au Kerititiano akatainuia e: “Kua kai anake kotou i teianei manga, e kua inu i teianei kapu, kua akakite ïa kotou i te matenga o te Atu, e tae ua mai aia ra.” (1 Kori. 11:26) Aea te Atu e ‘tae mai’ ei? Me aere mai aia i te apai i te aronga openga o tona pupu vaine akaipoipo akatainuia ki to ratou kainga i te rangi. (Ioa. 14:2, 3) Taka meitaki ua e, te akamaaraanga i te Kaikai Aiai a te Atu o te mataiti, kare e rave uaia e mutu kore ua atu. “Te toenga” o te uanga a te vaine o runga nei rai i te enua, ka kai ua atu rai i teia kaikai anga e tae ua atu ki te taime e rauka pouroa ai ta ratou tutaki i te rangi. (Apo. 12:17) Inara, me kua tau te aronga ka noo ki runga nei i te enua e tuatau ua atu i te kai i te oroa, i reira ka anoanoia teia kaikai Akamaaraanga kia rave uaia atu rai e tuatau ua atu.

‘E Riro oki Ratou ei Tangata Noku’

17, 18. Akapeea te totou tei rekotiia i roto ia Ezekiela 37:​26, 27 i te akatupuia anga?

17 Kua totou a Iehova i te tu taokotai o tona iti tangata na roto i teia au tuatua e: “E papau oki au i tetai koreromotu au ia ratou, ka riro ïa ei koreromotu mutu kore ia ratou: e naku ratou e akanoo, e naku ratou e akamaata, e naku e tuku i taku ngai-tapu i rotopu ia ratou e tuatau ua atu. Ei i o ratou taku puakapa vai ei: e ei Atua au no ratou, e ei tangata ratou noku.”​—Eze. 37:​26, 27.

 18 E tikaanga pouroa to te iti tangata o te Atua kia puapingaia mei te akatupuanga o teia taputou meitaki maata, teia koreromotu au no te Kerititiano. Ae, te akapapu maira a Iehova i te au no tona au tavini akono pouroa. Te kitea ra te ua o tona vaerua i rotopu ia ratou. Tei rotopu ia ratou tona ngai tapu, tei akatutu mai i konei i te akamorianga ma a te au Kerititiano. Kua riro tikai ratou ei iti tangata nona, no te mea kua akaruke ratou i te au tu akamori itoro pouroa e kua akariro ia Iehova e ko te Atua anake ua ta ratou ka akamori.

19, 20. Koai ma te ka o mai ki te aronga e kapiki ra a Iehova e “ei tangata noku,” e eaa ta te koreromotu ou e akatupu ra?

19 E mataora tikai i te kite atu i te taokotaiia anga teia nga pupu e rua i to tatou nei tuatau! Noatu e kare i te manakonakoanga i te rangi to te aronga maata rava e maata aere ua maira, te manako ngateitei ra ratou i te piri atu ki te aronga e manakonakoanga i te rangi to ratou. Kua kapiti ratou ia ratou uaorai ki te Iseraela o te Atua. Na te rave anga i teia, te o maira ratou ki te aronga e kapiki ra a Iehova e “ei tangata noku.” I roto ia ratou ka kite tatou i te akatupuanga o teia totou e: “E manganui te enua te ka topiriia kia Iehova i taua rā ra, e riro oki ei tangata noku: e e noo au i rotopu ia koe.”​—Zeka. 2:11; 8:21; tatau ia Isaia 65:22; Apokalupo 21:3, 4.

20 Na roto i te koreromotu ou, kua rauka pouroa ia Iehova i te rave i teia. Mirioni ua atu te aronga ke i te pae vaerua tei riro ei tuanga no te iti tangata tei marekaia e Iehova. (Mika 4:​1-5) Te aruaru ra ratou kia rave ua atu i te tapu piri i taua koreromotu ra na te ariki anga i ta te reira au orongaanga e te akono anga i ta te reira au umuumuanga. (Isa. 56:6, 7) I te rave anga i teia, ma te Iseraela o te Atua, te mataora ra ratou i te au akameitakianga puapinga o te au mutu kore. Kia riro katoa te reira akameitakianga ia koe​—i teianei e te au tuatau pouroa ka aere mai!

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 8 Mei te reira katoa, e tuatuaia ana te aronga akatainuia e ko “te Ekalesia.” (Ebe. 12:23) Inara, ko te kupu “Ekalesia” e aiteanga ke katoa atu tetai, te tuatua ra no runga i te au Kerititiano pouroa, noatu e eaa to ratou manakonakoanga.​—Akara i Te Punanga Tiaki, Aperira 15, 2007, kapi 21-23.

^ para. 13 Ko Iesu te Rotopu o taua koreromotu ra, kare e koia tetai o te aronga tuanga. Ei Rotopu, te kitea ra e kare aia i kai ana i te oroa.

Maara Ainei ia Koe?

• Koai ma “te au kopu o Iseraela raungauru e rua ara” te ka akavaia e te 144,000?

• Eaa te pirianga o te aronga akatainuia e te mamoe ke atu ki te koreromotu ou?

• Ka tau ainei te au Kerititiano pouroa kia kai i te oroa Akamaaraanga?

• Eaa te taokotaianga tei totouia no to tatou tuatau?

[Au Uianga Apii]

[Au Tutu i te kapi 25]

(No runga i teia, akara i te puka)

Manganui te tavini nei, kapiti atu ki te Iseraela o te Atua

1950 | 373,430

1970 | 1,483,430

1990 | 4,017,213

2009 | 7,313,173