Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Noo Ua ki Roto i ta te Atua Akaperepereanga Noatu te Au Tauianga

Noo Ua ki Roto i ta te Atua Akaperepereanga Noatu te Au Tauianga

 Noo Ua ki Roto i ta te Atua Akaperepereanga Noatu te Au Tauianga

TE ARO atura ainei koe i te au tauianga i roto i toou oraanga? Te kite ra ainei koe i te tu ngata i te ariki i taua au tauianga ra? Te maata anga ia tatou kua kite ana, me kore ka o atu ki roto i taua turanga ra. Ka rauka i tetai au akaraanga tika tikai mei te tuatau i topa i te tauturu ia tatou kia kite i te au tu te ka puapingaia.

Ei akaraanga, e akamanako ana ia Davida e te au tauianga e manganui tana i na roto mai ana. E tamaiti tiaki mamoe ua rai aia i te akatainu anga a Samuela iaia ei ariki no te tuatau ki mua. Te mapu tamariki ra rai, kua oronga aia e nana e ta i te tuputupua Philiseti ko Golia. (1 Samu. 17:​26-32, 42) Kua patiia mai te mapu ko Davida kia noo i te paepae ariki o te Ariki ko Saula, e kua ikiia ei akaaere i te vaeau. Kare rava i rauka ana ia Davida kia akamanako atu i teia au tauianga pouroa i roto i tona oraanga; kare katoa aiai tapapa atu ana e eaa te ka tupu i muri mai.

Kua pakari rava te kino i to Davida pirianga kia Saula. (1 Samu. 18:8, 9; 19:9, 10) Ei akaora i tona uaorai oraanga, kua noo a Davida mei te tuitarere rai no tetai au mataiti. Noatu tona tutaraanga ei ariki i rungao ia Iseraela, kua taui maata tona au turanga, i muri ake tikai i tona akaturi anga e, i roto i te tautaanga i te uuna i taua ara ra, e ta tangata. Te openga i tana uaorai au ara, kua rokoia aia e te au tumatetenga i roto i tona ngutuare tangata. Ei akaraanga, kua kite a Davida i te meameaau anga tana tamaiti ko Abasaloma. (2 Samu. 12:​10-12; 15:​1-14) Noatu ra, i muri ake i te tataraara anga a Davida i tana au ara no te akaturi e te ta tangata, kua akakore a Iehova i tana ara e kua rauka akaou ia Davida ta te Atua akaperepereanga.

Penei ka taui katoa toou au turanga. Ka akatupu te au manamanata o te maki, te tu ngata i te kimi puapinga, me kore te manamanata o te ngutuare tangata​—pera katoa ta tatou uaorai au angaanga​—i te au tauianga i roto i to tatou oraanga. Eaa te au tu ka tauturu ia tatou kia akapapa meitaki i te akono atu i taua au akaaoanga ra?

Tauturu te Tu Akaaka ia Tatou

Ko te tu akaaka, te o maira te tu kauraro. Na te tu akaaka tikai e tauturu ia tatou kia akara e mei teaa tikai to tatou uaorai tu e i etai ke i to ratou tu. Na te arikianga i te au tu e te au puapinga o etai ke, e ariki meitaki atu ei tatou e koai ma ratou e ta ratou e rave ra. Mei te reira rai, penei ka tauturu te tu akaaka ia tatou kia marama i te tumu i tupu ei tetai apinga kia tatou e ka akapeea i te ariu atu i te reira.

 E akaraanga meitaki a Ionatana, te tamaiti a Saula. Kua tauiia tona au turanga e te au tupuanga kare i rauka iaia te akatere. I te akakite anga a Samuela kia Saula e ka apai ke a Iehova i te patireia, kare aia i karanga ana e ka mono mai a Ionatana ei ariki. (1 Samu. 15:28; 16:​1, 12, 13) Ta te Atua ikianga ia Davida ei ariki te ka aru mai no Iseraela, kare a Ionatana i o mai ana. I tetai au tu, kua akatupu te tu akono kore o Saula i te tu kino kia Ionatana. Noatu e kare aia i apa no ta Saula i rave, kare rai a Ionatana e mono i tona metua tane. (1 Samu. 20:​30, 31) Akapeea a Ionatana i te ariu atu anga i teia turanga? Kua akamoupuku ainei aia no tei ngere aia i teia akameitakianga, i te riro anga kia vareae ia Davida? Kare. Noatu e e maata atu tona mataiti e tona kite, kua turu tiratiratu ua atu a Ionatana ia Davida. (1 Samu. 23:​16-18) Na te tu akaaka i tauturu iaia kia kite e tei iaai te akameitakianga a te Atua, e kare i “maata te manako iaia uaorai, i tei tau iaia kia manako.” (Roma 12:⁠3) Kua marama a Ionatana i ta Iehova e tapapa maira iaia e kua ariki i Tana ikianga no runga i te reira.

E tika rai, e akatupu ana te au tauianga e manganui i tetai tu manamanata. I tetai tuatau, e pirianga to Ionatana ki tetai nga tangata piri mou tikai kiaia. Ko tetai, ko Davida, te ariki no te tuatau ki mua, e oa nona tei akataoongaia e Iehova. Ko tetai mai ko Saula, e metua tane nona, tei kopaeia e Iehova te tutara ra rai aia ei ariki. Kare ekoko e, kua akatupu teia turanga i te manako taitaia kia Ionatana iaia e tauta ra i te akono i te akaperepereanga a Iehova. Penei ka akatupu katoa te au tauianga ta tatou ka aro atu i te taitaia e te manako apiapi kia tatou. Inara me tauta tatou kia marama i te manako o Iehova, ka rauka ia tatou i te tavini tiratiratu ua atu rai iaia i te akono atu i te au tauianga.

Te Puapinga o te Tu Tau

Te o maira te kite i te au kotinga o tetai tangata ki te tu tau. Kare te tu tau e te tu akaaka e aiteite ana. Penei kare tetai tangata akaaka e kite pu tikai i tona au kotinga.

E tangata tu tau a Davida. Noatu e kua iki a Iehova iaia ei ariki, kare a Davida i tutara vave ana ei ariki no tetai au mataiti. Kare te Pipiria i akakite mai ana e kua akataka a Iehova kia Davida te tumu no teia tu taroaroa. Inara, noatu te akaraanga manamanata, kare teia turanga i akaapiapi ana iaia. Kua kite aia i tona au kotinga, e kua marama aia e na Iehova, tei akatika i taua turanga ra, e akono i taua au mea ra. No reira, i te akaora katoa anga iaia uaorai, kare a Davida i tamate ana ia Saula, e kua tapu aia i tona taeake ia Abisai kia kore e rave i te reira.​—1 Samu. 26:​6-9.

Penei i tetai au taime ka tupu mai tetai turanga i roto i te putuputuanga i to tatou ngai, e kare tatou e marama me kore penei i te akaraanga, i to tatou manako, kare i akonoia na roto i te tu meitaki me kore na roto i te tu tau tikai. Ka ariki ainei tatou ma te tu tau, e ko Iesu te Upoko o te putuputuanga e te angaanga ra aia na roto i te pupu o te aronga pakari tei ikiia ei arataki? Ka akaari ainei tatou i te tu tau, te kite anga e i te akono i ta Iehova akaperepereanga, ka anoanoia tatou kia tiaki atu iaia kia arataki na roto ia Iesu Karaiti? Ka tiaki  ua atu ainei tatou ma te tu tau, noatu e kare i te mea ngoie i te rave i te reira?​—Mase. 11:⁠2.

Tauturu te Tu Maru ia Tatou kia Papu

Kare te tu maru e riririri ana. Te tauturu maira te reira ia tatou kia tapu marie i te akakino ma te tu akakoromaki, kare e riririri, kare e akamoupuku, e kare e akakoro kino. E ngata i te tatanu i te tu maru. Te mea umere, i roto i tetai irava Pipiria, te patiia ra te “aronga akaaka [aronga tu maru, NW] ravarai o te enua ” kia “kimi i te akaaka.” (Zepha. 2:⁠3) Te piri atura te tu maru ki te tu akaaka e te tu tau, inara te kapiti katoa maira te reira i etai atu au tu, mei te meitaki e te ngakau maru. Ka ariki te tangata tu maru i te terenianga e te ikuikuanga e i reira aia e tupu ei i te pae vaerua.

Akapeea te tu maru i te tauturu anga ia tatou kia akono atu i te au tauianga i roto i to tatou oraanga? Penei i kite mai ana koe e e manganui ua atu te aronga e akara ana i te au tauianga ei apinga kino. Ko te tika, e au atianga te reira no tatou kia tereni roa ia atu e Iehova. Te akatutu maira te oraanga o Mose i te reira.

Ia Mose e 40 ona mataiti, kua rauka takere iaia te au tu meitaki rava. Kua akapapu aia e te manako maata ra aia i te au anoano o te iti tangata o te Atua e kua akaari i te tu akaatinga uaorai. (Ebe. 11:​24-26) Inara, i mua ake ka ikiia ai e Iehova kia arataki i to Iseraela mei Aiphiti mai, kua aro atu a Mose i te au tauianga i te akameitaki atu i tona tu maru. Kua oro ke atu aia mei Aiphiti e kua noo e 40 mataiti ki roto i te enua o Midiana, i te angaanga anga ei tiaki mamoe, e turanga ngateitei kore. Eaa tei tupu mai? Kua riro aia ei tangata meitaki atu no teia tauianga. (Nume. 12:⁠3) Kua apii aia i te tuku i te anoano o Iehova na mua ake i tona uaorai.

Ei akatutu i te tu maru o Mose, ka akara ana tatou e eaa tei tupu i te akakite anga a Iehova e kua inangaro Aia i te akaruke i te iti tangata akono kore e kia akariro i te uanga o Mose ei iti tangata ririnui. (Nume. 14:​11-20) Kua pati akatenga a Mose no te iti tangata. Te akaari maira tana au tuatua e te manako ra aia i te rongo o te Atua e te turanga meitaki o tona au taeake, kare i tona uaorai inangaro. Ka inangaroia tetai tangata maru no te tuanga a Mose ei arataki no te iti tangata e ei rotopu. Kua koumuumu a Miriama raua ko Aarona iaia, inara te akakite ra te rekoti Pipiria e “e maru maata to taua tangata ra to Mose, i to te tangata ravarai.” (Nume. 12:​1-3, 9-15) I te akara anga, kua akakoromaki maru ua atu a Mose i ta raua au akakino anga. Mei teaa ra te tu o teia tupuanga naringa a Mose kare i te tangata maru?

I tetai atianga ke mai, kua noo te vaerua o Iehova ki runga i tetai au tangata, i te akariro anga ia ratou kia totou. Kua manako te tangata raverave o Mose, ko Iosua, e te angaanga tarevake teia au tangata Iseraela. I tetai tua ra, kua kite a Mose ma te tu maru i te au apinga mei te manako rai o Iehova, e kare aia i taitaia ana e ka ngere aia i tona mana akaaere. (Nume. 11:​26-29) Naringa kare a Mose i te tangata maru, ka ariki ainei aia i teia tauianga i roto i te akanoonooanga a Iehova?

 Kua akariro te tu maru ia Mose kia taangaanga meitaki i te mana akaaere maata tei orongaia kiaia e te angaanga ta te Atua i iki kia rave aia. Kua pati a Iehova iaia kia aere ki runga i te Maunga ko Horeba e kia tu ki mua i te aroaro o te iti tangata. Kua tuatua mai te Atua kia Mose na roto i tetai angera e kua iki iaia ei rotopu no te koreromotu. Kua akariro te tu maru o Mose iaia kia ariki i teia tauianga maata no te mana akaaere, e kia noo ua ki roto i te akaperepereanga a te Atua.

Ka akapeea ra tatou? Kare e rauka te tu maru kia akapaeia mei to tatou tupuanga tatakitai. Ka anoano pouroaia te aronga tei orongaia te au tikaanga e te mana akaaere i roto i te iti tangata o te Atua, kia riro ei aronga maru. Ka paruru te reira ia tatou mei te tu parau me aro atu i te au tauianga e ka rauka ia tatou i te akono atu i te au turanga ma te tu tau. E puapinga te tu e ariu atura tatou. Ka ariki ainei tatou i te tauianga? Ka manako ainei tatou i te reira ei atianga kia akameitaki atu i to tatou turanga? Penei ka riro mai teia ei atianga takake i te tatanu i te tu maru!

Ka kite ua rai tatou ia tatou uaorai i te aro atu anga i te au tauianga i roto i to tatou oraanga. I tetai taime kare e ngoie ana i te marama i te tumu i tupu ei te au apinga. Penei te riro nei to tatou uaorai au kotinga e te manako ngakau taitaia i te akangata ia tatou kia akamanako ua atu rai i te au apinga mei ta Iehova rai e manako ra. Noatu ra, na te au tu mei te tu akaaka, te tu tau, e te tu maru e tauturu ia tatou kia ariki i te au tauianga e kia noo ua i roto i te akaperepereanga a te Atua.

[Tataanga i te kapi 4]

Na te tu akaaka tikai e tauturu ia tatou kia akara e mei teaa tikai to tatou uaorai tu

[Tataanga i te kapi 5]

Kare e rauka te tu maru kia akapaeia mei to tatou tupuanga tataki tai

[Tutu i te kapi 5]

Kua aro atu a Mose i te au tauianga i te akameitaki atu i tona tu maru