Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

‘Tuatua i te Tuatua a te Atua ma te Mataku Kore’

‘Tuatua i te Tuatua a te Atua ma te Mataku Kore’

 ‘Tuatua i te Tuatua a te Atua ma te Mataku Kore’

‘Akakiia maira ratou i te vaerua tapu, kua tuatua ua iora i te tuatua a te Atua ma te mataku kore.’—ANGA. 4:31.

1, 2. Eaa ra tatou ka tauta ei kia tukatau i roto i ta tatou angaanga orometua?

E TORU ra i mua ake i tona mate, kua akakite a Iesu ki tana au pipi e: “E tutu aereia te evangelia o te basileia nei, e kako rava ake te ao katoa nei; ei kite no te pa enua ravarai; ko te openga iora ïa i reira ra.” I mua ake ka aere atu ei aia ki te rangi, kua akaue a Iesu tei akatuia mai i tana au pipi kia ‘akariro i to te pa enua katoa ei pipi; Ma te apii atu ia ratou, kia akono i te au mea katoa tana i akaue atu kia ratou.’ Kua taputou mai aia kia ratou e te vaitata ua ra aia ia ratou “e tae ua atu ki te openga o teianei ao.”​—Mata. 24:14; 26:1, 2; 28:19, 20.

2 Ei Au Kite no Iehova, te piri maroiroi nei tatou i roto i tetai angaanga tei akamataia i te anere mataiti mua. E angaanga puapinga te angaanga akaora anga no te tutu aere anga i te Patireia e te akariro anga i te tangata ei pipi. E mea puapinga i reira e, kia tukatau tatou i roto i ta tatou angaanga orometua! I roto i teia atikara, ka kite mai tatou akapeea te arataki anga a te vaerua tapu i te tauturu anga ia tatou kia tuatua ma te mataku kore, me piri tatou ki roto i te angaanga orometua. Ka akaari mai te nga atikara e aru maira e akapeea te vaerua o Iehova i te arataki anga ia tatou kia apii ma te kite karape e kia tutu putuputu aere.

Ka Inangaro Tatou i te Tu Mataku Kore

3. Eaa ra i umuumuia ai te mataku kore me piri atu ki roto i te tutuanga i te Patireia?

3 E akangateitei anga maata te angaanga tutu aere i te Patireia ta te Atua i oronga mai kia tatou. Inara, te o maira te au akaaoanga. Kua ariki viviki mai tetai au tangata i te tuatua meitaki o te Patireia o te Atua, inara e manganui tei aite ki te aronga i ora ana i te tuatau o Noa. “Kare rava [ratou] i kite, e rokoia iora ratou e te diluvi, e ope  takiri akera ratou i te mate,” i karanga ai a Iesu. (Mata. 24:38, 39) E aronga katoa tetai te aviri maira me kore te patoi maira ia tatou. (2 Pete. 3:3) Penei ka patoi mai te aronga mana taoonga, te au oa apii, te au oa angaanga, me kore te au mema katoa o te ngutuare. Kapiti mai ki teia patoianga koia oki, to tatou uaorai tu paruparu, mei te tu akama e te mataku e kare tatou e inangaroia mai. E maata te tumu te akangata ra ia tatou i te taangaanga i te “tuatua ma te tapupu kore” e te tuatua anga i te tuatua a te Atua “ma te mataku kore.” (Ephe. 6:19, 20, NW) Te akakoromakianga i te tuatua anga i te tuatua a te Atua te umuumuia ra te tu mataku kore. Eaa te ka tauturu ia tatou kia rauka mai te reira?

4. (a) Eaa ra te tu mataku kore? (e) Akapeea te apotetoro ko Paulo i te akatoatoa anga i te tu mataku kore kia tuatua atu ki to Tesalonia?

4 Te tuatua Ereni tei uriia e e “mataku kore” ko te aiteanga e “akakite pu tikai, tuatua anga tika, akakite ua atu.” Te akakite maira taua tuatua i te manako no te “ngakau toa, irinaki papu, . . . kare e mataku ana.” Kare te aiteanga o te tu mataku kore e kia tuatua akakino me kore kia tuatua akateitei atu. (Kolo. 4:6) No runga i te mataku kore, te inangaro katoa ra tatou kia noo au ua ma te katoatoa. (Roma 12:18) Pera katoa, ia tatou e tutu aere ra i te tuatua meitaki o te Patireia o te Atua, te anoanoia ra tatou kia tuatua ma te mataku kore e i taua taime rai kia akamanako ma te tau e auraka tatou e akariri akakoro kore atu i tetai ke. E tika rai, te anoano ra te tu mataku kore i te au tu te umuumu maataia ra te tautaanga. Kare teia tu mataku kore e no roto mai i to tatou uaorai maroiroi. I muri ake i te ‘takinga kinoia anga te apotetoro ko Paulo ratou ko tona au oa i Philipi ra,’ akapeea ratou i te ‘akatoatoa anga i te tu mataku kore’ i te tuatua atu anga ki te aronga i Tesalonia? Na roto i “to matou Atua,” i tata ei a Paulo. (E tatau ia 1 Tesalonia 2:2. *) Ka rauka i te Atua ko Iehova i te akakore atu i to tatou mataku e te oronga mai i taua tu mataku kore ra kia tatou.

5. Akapeea a Iehova i te oronga anga i te tu mataku kore kia Petero, Ioane, e tetai atu au pipi?

5 Te akaapaia anga mai e te “au tutara [o te au tangata], e te aronga pakari, e te au tata tuatua,” kua tuatua te nga apotetoro ko Petero raua ko Ioane e: “E mea tika i te Atua kia akarongo atu ia kotou auraka te Atua, ka akamaara io ïa kotou. Kare oki matou e tika kia kore e tuatua i ta matou i akara akenei, e ta matou i akarongo akenei.” Kare ratou i pure ana ki te Atua kia akamutuia te takinokino anga, kua rave ra ratou e te au taeake irinaki i te patianga, i te tuatua anga e: “E akara mai koe, e te Atu [Iehova], i ta ratou nei akamataku anga mai, e akamaroiroi mai i to au tavini kia tuatua ua i taau tuatua ma te mataku kore.” (Anga. 4:5, 19, 20, 29) Akapeea a Iehova i te ariu mai anga ki ta ratou patianga? (E tatau ia Angaanga 4:31.) Kua tauturu a Iehova ia ratou kia akatoatoa i te mataku kore na roto i tona vaerua. Ka rauka katoa i te vaerua o te Atua i te rave i te reira no tatou. Akapeea e rauka mai ei ia tatou te vaerua o te Atua e kia aratakiia e te reira i roto i ta tatou angaanga orometua?

Akatupu Anga i te Tu Mataku Kore

6, 7. Eaa te mataara tika rava atu e rauka mai ei te vaerua tapu o te Atua? Oronga mai i te nga akaraanga.

6 Te mataara tika rava atu kia rauka mai te vaerua tapu o te Atua koia oki, e pati i te reira. Kua akakite a Iesu ki te aronga e akarongo maira kiaia e: ‘E te tika na ia kotou, kino ua rai, kia oronga i te mea meitaki no ta kotou tamariki, ka tangaʼi oki i to kotou Metua i te ao ra, i te oronga i te vaerua tapu i te aronga e pati atu aia ra.’ (Luka 11:13) E tika rai, e pure putuputu tatou no te vaerua tapu. Me te tamataku maira tetai au tu o te angaanga orometua ia tatou​—te rave anga i te akakitekiteanga i runga i te mataara, te tutu aere anga, me kore te angaanga anga i te ngai pitiniti—​ka rauka ia tatou i te pure kia Iehova no tona vaerua e kia pati kiaia kia tauturu mai ia tatou kia akatoatoa i te tu mataku kore te anoanoia ra.​—1 Tesa. 5:17.

7 Ko tera ta tetai vaine Kerititiano ko Rosa tona ingoa i rave. * I tetai ra ia Rosa e angaanga ra i ko i tana ngai angaanga, te tatau ra tetai puapii e angaanga ana raua i tetai ripoti no ko mai i tetai apii ke no runga i te takinokino anga i te tamariki. Kua manamanata tikai te puapii i tana e tatau ra e kua tuatua maata mai e, “Eaa te au apinga e tupu ra i teianei ao?” Kare a Rosa i inangaro ana i te tuku i taua atianga ra ma te kore e oronga atu i tetai akakiteanga.  Eaa ra tana i rave kia rauka iaia i te tuatua atu ma te mataku kore? “Kua pure au kia Iehova e kua pati i tona vaerua kia tauturu mai iaku,” i karanga ai a Rosa. Kua rauka iaia i te oronga atu i tetai akakiteanga meitaki e te akanoo i tetai atoro akaou anga. E akamanako katoa ana i te turanga o tetai tamaine e rima ona mataiti ko Milane tona ingoa, e noo ra i New York City. Kua tuatua a Milane e: “I mua ake ka aere ei au ki te apii, e pure ua ana maua ko toku mami kia Iehova.” Eaa ta raua e pure ana? Kia oronga mai i te maroiroi kia Milane kia vai ngaueue kore ua aia e kia tuatua atu no runga i tona Atua! “Kua tauturu teia ia Milane kia akamarama atu i tona turanga no runga i te ra anauanga e te au orote e kare aia e piri ana me akamaaraia te reira,” i karanga ai tona metua vaine. Kare ainei teia nga akaraanga e akaari maira e ka rauka te pure i te tauturu i te akatoatoa i te tu mataku kore?

8. Eaa ta tatou i kite mai mei te peroveta ko Ieremia no runga i te akatupu anga i te tu mataku kore?

8 E akamanako katoa ana eaa tei tauturu i te peroveta ko Ieremia kia akatupu i te tu mataku kore. Te iki anga a Iehova iaia ei peroveta no te pa enua, kua pau atu a Ieremia e: “Kare au i kite i te tuatua: e tamaiti ua oki au nei.” (Iere. 1:4-6) I te tuatau i aereia, no ta Ieremia tauta pakari anga e te maroiroi i roto i tana angaanga tutuanga i manako ei te manganui iaia e e tangata tuatua puapinga kore ua no runga i te kino. (Iere. 38:4) No tetai 65 tuma mataiti, kua akakite mataku kore aia i ta Iehova au akavaanga. Kua kite meitaki tikaiia aia i Iseraela no tona tu mataku kore e te maroiroi i te tutu aere anga, e i tetai 600 mataiti i muri mai te tuatua anga a Iesu ma te tu mataku kore, kua irinaki tetai pae e koia a Ieremia tei akaoraia mai. (Mata. 16:13, 14) Akapeea te peroveta ko Ieremia tei emiemi i te akamataanga i te autu anga i tona tu akama? Kua tuatua aia e: “Riro atura ra [te tuatua a te Atua] mei te ai ka i roto i toku ngakau ra, kua popaniia ki roto i toku ra au ivi; roiroi akera au i te akakoromaki ua anga.” (Iere. 20:9) Ae, kua riro te tuatua a Iehova ei mana ririnui ki rungao ia Ieremia e kua akakeu iaia kia tuatua.

9. Eaa ra i rauka ai i te tuatua a te Atua i te akakeu ia tatou mei te tu rai i akakeuia ai a Ieremia?

9 I roto i tana reta ki to Ebera, kua tata te apotetoro ko Paulo e: “E mea ora oki te tuatua a te Atua, e te ririnui, e kokoi maata oki to te reira i to te koke matarua ra, e te koputa mama takiri anga oki e taka ke ua atu te vaerua e te ngakau, e te paunga e te uo ivi ra; e te akara matariki oki i te manako e te vananga o te ngakau ra.” (Ebe. 4:12) Ka rauka i te karere, me kore te tuatua a te Atua i te akakeu ia tatou mei te tu rai i akakeu ei te reira ia Ieremia. Kia akamaara ra e noatu e kua taangaangaia te au tangata kia tata i te Pipiria, kare te reira ei akaputunga ua i te puka no runga i te pakari o te tangata, e mea akauruia mai ra te reira e te Atua. I roto ia 2 Petero 1:21, ka tatau tatou e: ‘Kare oki to te inangaro o te tangata i tae mai ei te totou i taito ra; ko te au tangata tapu ra o te Atua tei tuatua i ta te vaerua tapu i tuku mai ia ratou ra.’ Me tuku tatou i te taime kia rave i tetai apiianga puapinga na tatou uaorai no runga i te Pipiria, ka akakiia to tatou au manako ki te karere tei akauruia mai e te vaerua tapu. (E tatau ia 1 Korinetia 2:10.) Ka riro taua karere ra “mei te ai ka” i roto ia tatou, e kare e rauka ia tatou i te tapu ua i te reira ki roto ia tatou uaorai.

10, 11. (a) Akapeea tatou me apii i te Pipiria me te inangaro ra tatou i te akatupu i te tu mataku kore na roto i te tuatua? (e) E akakite mai e tai takainga taau e parani ra kia akameitaki mai i te tu o taau uaorai apii.

 10 Kia rauka i ta tatou uaorai apii Pipiria i te akakeu pakari ia tatou, e mea tau i te rave i te reira na roto i te tu e itae oonu ra te karere o te Pipiria i to tatou ngakau, i te akakeu anga ia roto ia tatou. Ei akaraanga, kua orongaia ki te peroveta ko Ezekiela tetai orama, tei pati iaia kia kai i te pokaikai o tetai puka e karere ririnui to roto e kia oronga i te reira ki te au tangata kare e ariu mai ana. E mea tau kia akamou tikai a Ezekiela i tona manako ki runga i te karere e kia akariro i te reira ei tuanga nona. Na te rave anga i te reira te akariro ra i te angaanga oronga anga i taua karere ra ei mea reka—mei te tongi anga i te meri.​—E tatau ia Ezekiela 2:8–3:4, 7-9.

11 Aiteite ua to tatou turanga ki to Ezekiela. I teia tuatau, kare te maataanga e inangaro ana i te akarongo eaa ta te Pipiria e tuatua ra. Me ka tamou marie ua rai tatou i te tuatua anga i te tuatua a te Atua, e mea puapinga kia apii tatou i te au Tuatua Tapu na roto i tetai tu e akatika ra ia tatou kia akamou tikai i te manako ki runga i ta te reira karere. E rave putuputu tatou i ta tatou au peu no te apiianga, kare e no tetai ua taime. E mea tau kia aite to tatou anoano ki to te tata taramo tei imene e: “Kia tikaia mai te tuatua a toku vaa, e te manako o toku ngakau, i mua i to aroaro, e Iehova, e toku mato, e toku akaora.” (Sala. 19:14) E puapinga tikai kia akapou tatou i te taime i te akamanako oonu i ta tatou e tatau ra, kia tomo oonu te tuatua mou o te Pipiria ki roto i te ngakau! Papu e, ka tauta tatou i te akameitaki mai i te tu o ta tatou uaorai apii. *

12. Eaa ra te au uipaanga Kerititiano i riro ei ei tauturu ia tatou kia aratakiia e te vaerua tapu?

12 Ko tetai mataara e puapinga ai tatou mei te vaerua tapu o Iehova koia oki “e akono marie rai tatou tetai ki tetai, ka akamaroiroi atu ei kia maata te aroa, e i te angaanga memeitaki ra: Auraka e akaruke i to tatou akaputuputu anga.” (Ebe. 10:24, 25) Na te tauta pakari anga kia tae putuputu tatou ki te au uipaanga Kerititiano, te akarongo meitaki anga, e te taangaanga anga i ta tatou i kite mai ko tetai au mataara meitakiia no tatou kia aratakiia e te vaerua. Kare ainei e na te vaerua o Iehova e oronga mai ana i te aratakianga na roto i te putuputuanga?​—E tatau ia Apokalupo 3:6.

Au Akameitakianga no te Akatupu Anga i te Tu Mataku Kore

13. Eaa ta tatou ka kite mai mei tei akatupuia e te au Kerititiano o te anere mataiti mua i roto i te angaanga tutuanga?

13 E mana ririnui tikai te vaerua tapu i te ao katoa e pini ua ake, e ka rauka i te reira i te akamaroiroi i te au tangata kia rave i to Iehova anoano. I raro ake i ta te reira akakeuanga, kua rauka i te au Kerititiano o te anere mataiti mua i te akatupu i tetai angaanga maata no te tutu aere anga. Kua tutu aere ratou i te tuatua meitaki “tei akakiteia akenei ki te tangata ravarai i raro ake i teianei rangi.” (Kolo. 1:23) Me akamanako ra tatou e ko te maataanga ia ratou e aronga ‘apii koreia e te kite kore,’ papu tikai e kua akakeuia ratou e te mana ririnui rava atu.​—Anga. 4:13.

14. Eaa te ka tauturu ia tatou kia ‘akakeuia e te vaerua’?

 14 Te aru rotai anga i te aratakianga a te vaerua tapu te akakeuia ra tatou kia rave maroiroi ua atu rai i ta tatou angaanga orometua. Te au akameitakianga tei kapitiia mai no te pure putuputu anga no te vaerua, te rave maroiroi anga i taau uaorai apiianga puapinga, te akamanako oonu anga na roto i te pure i taau e tatau ra, e te aere putuputu anga ki te au uipaanga Kerititiano, ka rauka i te tauturu ia tatou kia ‘akakeuia e te vaerua.’ (Roma 12:11, NW) No runga i “tetai ngati Iuda, ko Apolo te ingoa, tei anauia i Alekanederea, e tangata tukatau, kua tae mai ki Ephesia,” te karanga ra te Pipiria e: “I te mea e kua akakeuia aia e te vaerua, kua tuatua e kua apii aia ma te tu tika i te au mea no runga ia Iesu.” (Anga. 18:24, 25, NW) Na te “akakeu maroiroiia anga e te Vaerua,” ka rauka ia tatou i te akaari maata atu i te tu mataku kore i roto i ta tatou angaanga orometua mei tera are ki tera are e me akakitekite aere ua.​—Roma 12:11, The Bible​—An American Translation.

15. Akapeea tatou e meitaki ei i te tuatua anga ma te tu mataku kore e maata maira?

15 Ko te tu mataku kore e maata maira i roto i te akakitekite anga, e akakeuanga papu te reira ki rungao ia tatou. Ka meitaki mai to tatou tu no te mea te marama meitaki ra tatou i te puapinga e te akameitakianga no ta tatou angaanga. Ka meitaki atu to tatou tu maoraora no te mea ka kite mai tatou i te rekareka maata me tukatau tatou i roto i te angaanga orometua. E ka akamatutuia to tatou maroiroi no te mea kua maata atu to tatou marama no runga i te tu rapurapu o te angaanga tutuanga.

16. Eaa ta tatou ka rave me kua iti mai to tatou maroiroi no te angaanga orometua?

16 Akapeea me kare tatou e maroiroi akaou ana i roto i te angaanga orometua me kore kare tatou e inangaro ana i te rave i te reira mei to mua ana? No reira te anoanoia ra kia tirotiro matatio tikai tatou ia tatou uaorai. Kua tata a Paulo e: “E kimi matatio ia kotou uaorai i to kotou akarongo; e akara matariki ia kotou uaorai.” (2 Kori. 13:5) E ui kia koe uaorai e: ‘Te akakeuia nei rai au e te vaerua? E pure ana au kia Iehova no tona vaerua? Te akaari maira ainei taku au pure e te irinaki ra au ki runga iaia no te rave i tona anoano? E au tuatua akameitakianga ainei to roto i reira no te angaanga orometua tei orongaia mai kia tatou? Akapeea ra taku uaorai au peu apiianga? Eia taime e akapou ana au i te akamanako oonu i taku e tatau ra e e akarongo ra? Te piri atura ainei au ki roto i te au uipaanga a te putuputuanga?’ Na te akamanako anga i teia au uianga e tauturu ei ia koe kia akara i te au ngai paruparu e kia rave i te au takainga tau.

Tuku i te Vaerua o te Atua kia Rauka ia Koe te Ngakau Toa

17, 18. (a) Mei teaa ra te maata e raveia nei te angaanga tutuanga i teia tuatau? (e) Akapeea tatou i te akaari anga i te ‘tuatua maata tikai ma te tapupu kore’ no te akakite anga i te tuatua meitaki o te Patireia o te Atua?

17 Kua akakite a Iesu tei akatuia mai ki tana au pipi e: ‘Ka rauka ra to kotou mana i te vaerua tapu, kia aere mai aia i rungao ia kotou; e ei kite oki kotou noku i Ierusalema nei, e Iudea katoa oki e pini ua ake, e Samaria katoa oki, e tae ua atu ki te openga o te enua ra.’ (Anga. 1:8) Te rave maataia nei te angaanga tei akamataia i taua tuatau ra, i teia tuatau. Vaitata atu ki te itu mirioni Au Kite o Iehova te akakite aere ra i te karere o te Patireia i roto i te au enua tei tere atu ki te 230, na te akapou anga vaitata rai e e 1.5 pirioni ora i te mataiti i roto i te angaanga orometua. Mei teaa ra te rekareka i te piri maroiroi atu anga ki roto i teia angaanga kare e ripiti akaouia!

18 Mei te anere mataiti mua rai, te raveia nei te angaanga tutuanga i te ao katoa i teia tuatau i raro ake i te aratakianga a te vaerua o te Atua. Me akarongo tatou ki te aratakianga a te vaerua, ka akaari tatou i te ‘tuatua maata tikai ma te tapupu kore’ i roto i ta tatou angaanga orometua. (Anga. 28:31, NW) No reira, e mea tau kia aratakiia tatou e te vaerua ia tatou e akakite aere ra i te tuatua meitaki o te Patireia o te Atua!

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 4 1 Tesalonia 2:2, (NW): “Inara, i muri ake i to matou rokoia anga e te kino e te takinga kinoia anga (mei ta kotou i kite) i Philipi, kua akatoatoa matou kia rauka te tu mataku kore mei to matou Atua i te akakite atu kia kotou i te tuatua meitaki o te Atua ma te ngata tikai.”

^ para. 7 Kua tauiia te au ingoa.

^ para. 11 Kia puapinga maataia i roto i taau tatauanga Pipiria e taau uaorai apii, e akara i te puka Benefit From Theocratic Ministry School Education, te ingoa o te nga pene “Apply Yourself to Reading” e te “Study Is Rewarding,” kapi 21-32.

Eaa Taau i Kite?

• Eaa ra tatou ka anoano ei kia tuatua i te tuatua a te Atua ma te mataku kore?

• Eaa ra tei tauturu i te au pipi mua kia tuatua ma te mataku kore?

• Akapeea tatou i te akatupu anga i te tu mataku kore?

• Akapeea tatou e puapingaia ai i te akatupu anga i te tu mataku kore?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 7]

Akapeea te au metua i te tauturu anga i ta ratou tamariki kia akatupu i te tu mataku kore?

[Tutu i te kapi 8]

Ka tauturu tetai pure poto ua ia koe kia akatoatoa ma te tu mataku kore i roto i te angaanga orometua