Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

“Te Tikaanga o Tetai Tamaiti no te Tupuanga Pae Vaerua”

“Te Tikaanga o Tetai Tamaiti no te Tupuanga Pae Vaerua”

 “Te Tikaanga o Tetai Tamaiti no te Tupuanga Pae Vaerua”

I ROTO ia Titema ra 9, i te mataiti 2008, kua rave te Apiianga no te Tikaanga o Tetai Tamaiti i Tuitene i tetai uipaanga takake ma te tumu manako maata, “Te Tikaanga o Tetai Tamaiti no te Tupuanga Pae Vaerua.” E maata te manako tei akakiteia mai e te au vaa tuatua o te Akonoanga Tuitene, e tetai au akonoanga Kerititome, te akonoanga Itirama e te irinakianga akaaereanga pupu tangata.

Ko tetai orometua o te pupu vaa tuatua kua karanga e: “Kare e rauka i tetai i te akataka tikai i te puapinga o te au papaanga Pipiria no te turanga pae vaerua o te tamariki.” Akapeea te au irava Tuatua Tapu i te akono anga i te au anoano pae vaerua o te tamariki?

“Te riro ra te au irava e te au papaanga ei apiianga i te au tamariki kia akamanako oonu meitaki,” i karanga ai te orometua. Kua taiku aia i te “te tua o Adamu raua ko Eva, to Kaina raua ko Abela, to Davida raua ko Golia, te anauanga o Iesu, te tangata koi tero ko Zakaio, te parapore o te tamaiti kaimoumou apinga, te tangata Samaria oaoa.” Kua taikuia mai teia ei “au papaanga akaraanga te ka tauturu i te arataki i te manako [o tetai tamaiti] no runga i te au mea puapinga i roto i te oraanga o te au tangata no te tu pikikaa, te akakoreanga ara, tapokianga ara, te makitakita, te akangateitei kore, te tataraapa, te aroa taeake noinoi kore.” Kua tuatua katoa aia e: “Te oronga mai nei teia au irava i te au tu te ka rauka i te taui atu i to tetai uaorai oraanga, te ka angaanga, e te ka riro ei tupuanga tau.”

E tika, e mea meitaki i te akamaroiroi i te tatau i te Pipiria. Inara, ka rauka ainei i te au tamariki i te “akamanako oonu meitaki” i ta ratou e tatau ra mei te au Tuatua Tapu e te marama tikai anga i te reira?

E anoano katoa ana te aronga mamaata kia akamaramaia atu te au irava Tuatua Tapu kia ratou. Ei akaraanga, te akakite maira te Pipiria i tetai tangata kare i kite i te tikaanga tikai o te au mea pae vaerua kia rauka iaia i te “akamanako oonu meitaki.” Ko te opita Etiopia taua tangata ra. Te tatau ra aia i te totou a Isaia, inara kare aia e marama ana i te aiteanga o te reira. Te inangaro ra aia kia marama i te karere a te peroveta, no reira kua ariki aia i te akamarama anga ta te pipi ko Philipa i oronga mai. (Anga. 8:26-40) Te inangaro katoa ra te tangata Etiopia kia marama aia i te irava. Te inangaro katoatoa nei tatou​—te au tamariki tikai—​kia marama i te au irava Tuatua Tapu.

Te akamatakite maira te Pipiria ia tatou e: “Kua mou rava te neneva ki roto i te ngakau o te tamariki.” (Mase. 22:15) Ka anoano te au tamariki i tetai aratakianga e te akatereanga, e e apainga na to ratou au metua i te oronga i te au apiianga akono tau pae vaerua, akatumuia ki runga i te Pipiria e tei apiiia i roto i te putuputuanga Kerititiano. E tikaanga to te au tamariki ki taua au terenianga ra. Mei to ratou rikiriki anga mai, ka anoano ratou i te tauturu kia akamouia tetai tango Pipiria kia rauka te tupuanga pae vaerua kia riro mai ei “aronga pakari . . . tei taangaanga i . . . to ratou kite ngakau kia tereniia i te kite i te tika e te tarevake.”​—Ebe. 5:14, NW.