Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Puka ei Tauturu i te Mapu kia Akamaara i Tei Anga Mai ia Ratou

Puka ei Tauturu i te Mapu kia Akamaara i Tei Anga Mai ia Ratou

 Puka ei Tauturu i te Mapu kia Akamaara i Tei Anga Mai ia Ratou

“E AKAMAARA i Tei Anga mai ia koe ia koe e mapu ra rai,” i tata ei te tangata pakari ko Solomona no tetai 3,000 mataiti i topa. (Kohe. 12:1, Today’s English Version) Kua rauka mai i teianei tetai puka akaou na te au mapu Kerititiano ei tauturu ia ratou kia rave i te reira. Kua tukuia mai te puka, Questions Young People Ask​—Answers That Work, Voriumu 2, i ko i te Uruoaanga Tapere a te Au Kite o Iehova, koia oki kia “Aratakiia e te Vaerua o te Atua” tei raveia i teianei ao mei ia Me 2008 kia Tianuare 2009.

I runga i te kapi mua i roto ake i te puka e reta tetai mei ko mai i te Pupu Akaaere ki te au mapu. Te akakite ra tetai tuanga e: “Te pure akatenga nei matou e ka tauturu mai te au manako i roto i teia puka ia kotou kia autu i te au taomianga e te au timataanga e aro atura te au mapu i teia tuatau e ka akaari mai e akapeea kotou me rave i te au ikianga te rotai ra ki to te Atua anoano.”

Ka inangaro tikaiia te au metua kia utuutu i ta ratou tamariki na roto i te “ako anga e te akatikatikaanga manako a Iehova.” (Ephe. 6:4, NW) Inara, me mapu mai ratou, e maata te au mapu e manako papu kore ana no runga ia ratou uaorai e te inangaro ra i tetai aratakianga. Me e metua koe no tetai mapu, akapeea koe i te tauturu anga i taau tamaiti kia puapinga maataia mei teia puka? Teia tetai au manako e aru mai nei.

E tiki i tetai kopi o teia puka naau e kia kite meitaki eaa to roto i reira. E maata atu te anoanoia ra i te tatau ua anga i te reira. E tauta katoa kia marama i te tu e akatakaia maira te manako. Kare te puka e akakite ua ra ki te au mapu eaa te mea tika e te mea tarevake, te tauta ra te puka i te tereni i to ratou ‘kite ngakau.’ (Ebe. 5:14) Te oronga katoa maira te puka i te au manako e akapeea te turuturu anga i te mea tika. Ei akaraanga, e au mea ke atu ta te Pene 15 (“Akapeea Au i te Kopaeanga i te Au Taomianga a Toku Au Oa?”) e apii ra i te au mapu i to te tuatua ua anga e kare. Te akamarama maira te reira i te au tupuanga e te au pauanga tika tikai akatumuia i roto i te Pipiria, te ka tauturu ia ratou kia kite mai e akapeea i te “oronga anga i tetai pauanga ki tetai e tetai.”—Kolo. 4:6NW.

Taangaanga meitaki i te au tu komunikeitianga i roto i te puka. Noatu e kua tataia teia tuanga  no te au mapu, me ka rauka eaa ka kore ei e tata ki roto i taau uaorai kopi? * Ei akaraanga, me akamanako i te nga uianga uriurianga i te kapi 16 no runga i te tuatau akameameaanga, e oki e akamaara e eaa toou manako i te tuatau i tamariki ana koe. I te ngai e va ra, penei ka inangaro koe i te tata i te au pauanga taau ka pau atu no te au uianga no taua tuatau ra. Penei ka ui koe kia koe uaorai e: ‘Kua taui ainei toku au manako no runga i teia tumu manako i te au mataiti i topa? Eaa taku i kite mai mei toku mapuanga, e akapeea au i te akakite anga i te reira ki taku tamaiti?’

E akangateitei i te turanga muna o taau mapu. Kua akatakaia te au tuanga uriurianga o te puka ei akamaroiroianga i taau tamaiti kia tata me kore kia akamanako i te pauanga. Toou akakoroanga kia kite e eaa to roto i tona ngakau, kare i roto i tana puka. I roto i te kapi 3 o te tuanga tumu tuatua “Akakiteanga ki te Au Metua,” te akakite maira te puka e: “Kia akamaroiroi i taau au mapu kia tata tika tikai i te pauanga ki roto i ta ratou puka, e e akatika i tetai manga tuatau muna no ratou. Muri mai penei ka akakite mai ratou kia koe i te au manamanata ta ratou i tata no runga i te reira.”

Tetai Tauturu i Roto i te Apii a te Ngutuare

Ko te puka Young People Ask, Voriumu 2, e tauturu anga meitaki tikai no te Akamorianga a te Ngutuare. I te mea e kare e au uianga no te au parakarapa i roto i te puka, akapeea koe me taangaanga i te reira? Eaa ka kore ei e akatanotano i te apii na te taangaanga anga i tetai ravenga e puapinga tikai ei taau tamariki?

Ei akatauanga, ka mataora tetai au ngutuare i te rave i tetai au tuatau apiipiianga me akamanako no runga i te tuanga “Papaanga Taomianga a te Au Oa” i roto i te kapi 132 e te kapi 133. Penei ka riro te uianga mua ei tauturu i taau tamaiti me kore tamaine kia kite mai i te manamanata tana e kite ra ei akaaoanga maata tikai. E ka akakite mai te rua o te uianga i te turanga e tupu mai ei taua taomianga ra. Muri ake te akamanakoanga i te ka tupu mai no te akatika ua anga me kore te patoianga i te taomianga a te au oa, te patiia ra taau tamaiti kia akapapa i tetai au pauanga ka akamanako aia, ka kopae atu, me kore ka patoi atu i te taomianga. E tauturu i taau tamaiti me kore tamaine kia karape e kia akapapa i te au pauanga te mareka ra aia, te ka rauka iaia i te taangaanga ma te irinaki papu tikai.—Sala. 119:46.

Puka no te Komunikeitianga

Te akamaroiroi maira te puka Young People Ask, Voriumu 2, i te au mapu kia komunikeiti ki to ratou metua. Ei akaraanga, i roto i te nga pia “Akapeea Au me Tuatua ki Toku Tati me Kore ki Toku Mami no Runga i te Pirianga Ainga?” (kapi 63-64) e te “Tuatua ki Toou Nga Metua!” (kapi 189) te oronga maira i te au manako tau e akapeea me akamata i te tuatua no runga i taua au tumu  manako mareka koreia. Kua tata tetai tamaine e 13 mataiti e, “Kua oronga mai teia puka i te tu mataku kore kiaku kia tuatua ki toku nga metua no runga i te au mea e manako ra au—pera katoa te au mea taku i rave ana.”

Te akamaroiroi katoa nei teia puka i tetai atu au tu komunikeitianga. I te openga o te pene tataki tai e pia tetai ma te tumu manako “Eaa Toou Manako?” Kare te reira no te uriuri ua anga, e taangaanga i te reira ei tumu manako no te uriuri anga a te ngutuare. I te openga o te pene tataki tai e pia katoa tetai ma te tumu manako “Te ka Raveia!” Te oronga mai nei teia pia i tetai atianga ki te au mapu kia tata taka meitaki mai i te au mataara ka rauka ia ratou i te taangaanga i ta ratou i kite mai i roto i taua pene ra. Te tuanga openga tataki tai o “Te ka Raveia!” te akakite ra te pia e: “Taku ka inangaro i te ui ki toku (nga) metua no runga i teia tumu manako koia oki . . . ” Ka rauka te reira i te tauturu i te au mapu kia ui ki to ratou metua i te au aratakianga puapinga.

Itae i te Ngakau!

Ei metua, taau akakoroanga ko te itae anga i te ngakau o taau tamaiti. Ka rauka te puka Young People Ask, Voriumu 2, i te tauturu ia koe kia rave i te reira. Akamanako ana e akapeea i rauka ai i tetai metua tane i te taangaanga i teia puka i te komunikeiti ngakau tae anga ki tana tamaine.

“E au ngai manea ta maua ko Rebekah e atoro ana me aaere maua, me takatakai patikara, e me na runga i te motoka. Kua riro teia au ngai ei akakeu anga iaia kia inangaro i te akakite mai i tona manako.

“Te tuanga mua ta maua i akamanako ana i roto i teia puka, ko te reta no ko mai i te Pupu Akaaere koia oki, ‘Akakiteanga ki te Au Metua.’ Kua inangaro au i taku tamaine kia kite, mei tei akakiteia i roto i te kapi 3, kia tata aia ma te emiemi kore ki roto i tana puka. Kare au e akara e eaa tana i tata i roto i reira.

“Kua akatika au ia Rebekah kia iki i te au pene ka inangaro aia i te uriuri i roto i te tu tana e inangaro ra i te uriuri i te reira. Ko tetai au pene mua tana i iki koia oki ‘Ka Kanga Ainei Au i te Au Apinga Kangakanga Erikitoroniki?’ Kare rava au i manako ana e ka iki aia i teia! Inara, e tumu tetai i iki ei aia i teia. I kanga ana tetai au oa ona i tetai apinga kangakanga rikarika tikai. Kare rava au i manako ana i te tu kino tikai o te au tutu e te au tuatua kino i roto i reira! Inara kua o mai te reira i to maua uriurianga i te kapi 251 no runga i “Te ka Raveia!” Kua tauturu katoa taua pia ra ia Rebekah kia akapapa i tetai pauanga e ua ake ka timata mai tetai tangata iaia kia kanga i te apinga kangakanga.

“I teia taime, kare a Rebekah e emiemi ana i te akakite mai kiaku i tana i tata ki roto i tana puka. E pukapuka ua ana maua i te tuatau o ta maua apii. E tuku taime ana maua i te tatau, e oti ka inangaro aia i te tuatua mai no runga i te au mea ravarai, kapitianga mai i te au tutu e te au pia. Kua oronga mai te reira i tetai atianga kiaku i te akakite atu kiaia mei teaa rai te au turanga i toku mapuanga mei iaia rai, e oti ka akakite mai aia mei teaa rai te tu o te au mea i teia tuatau. Inangaro aia i te akakite mai i te au mea ravarai!”

Me e metua koe, kare ekoko e kua mataora koe i te tukuia mai anga teia puka. I teianei kua rauka ia koe tetai atianga i te taangaanga meitaki i te reira. Te manakonako nei te Pupu Akaaere e ka riro mai te puka Questions Young People Ask—Answers That Work, Voriumu 2, ei akameitakianga no to kotou ngutuare tangata. Ka riro ei tauturu anga i te katoatoa​—to tatou au mapu akaperepere tikaiia—​kia ‘akono i ta te vaerua tapu.’​—Gala. 5:16.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 6 Te tau ra tetai au pepa uianga no te uriurianga i roto i teia puka ki te au tangata tukeke te mataiti. Ei akaraanga, penei ka riro te manako i roto i te pia, “Akatere i Toou Riri” (kapi 221) ei tauturu ia koe e taau tamaiti me kore tamaine. Tika katoa te reira no runga i te “Papaanga Taomianga a te Au Oa” (kapi 132-133), “Akaereanga i te Moni no te Au Marama” (kapi 163), e “Taku Au Akakoroanga” (kapi 314).

[Pia i te kapi 30]

Ta Tetai Au Mapu e Tuatua Ra

“Ko teia tu puka ka anoanoia koe kia noo ki raro e tetai penitara e kia tatau ma te akamanako oonu anga. I te mea e kua akanooia ei puka tataanga naau uaorai, te akatika ra i te reira ei akamanakoanga naau ma te akakoroanga i te akatupu i tetai tu oraanga meitaki rava atu noou.”​—Nicola.

“Maata te taomianga ki runga iaku no te akameamea atu, no ko mai tikai i te aronga manako meitaki. Kua akapapu mai te tuanga mua o teia puka e noatu eaa ta tetai tangata ka tuatua mai, kare au i papa no te akameamea atu.”​—Katrina.

“Te pia ‘Te Manako ra Ainei Koe i te Papetito?’ kua tauturu mai te reira iaku kia akamanako puapinga atu i toku papetitoanga. Kua akakeu te reira iaku kia akamanako akaou i taku au peu no te apii e te pure.”​—Ashley.

“Noatu e kua apii toku metua Kerititiano iaku mei toku meangiti anga, kua tauturu ra teia puka iaku kia akamanako i te au takainga kia aru au i roto i toku oraanga. Kua tauturu katoa mai te reira iaku kia tuatua ua rai ki toku nga metua.”​—Zamira.

[Tutu i te kapi 31]

E te au metua, kia kite meitaki a roto i teia puka

[Tutu i te kapi 32]

E rave ei akakoroanga naau kia itae i te ngakau o taau tamaiti