Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Tauturu i Taau Tamariki kia Aro Atu i to Ratou Au Akaaoanga

Tauturu i Taau Tamariki kia Aro Atu i to Ratou Au Akaaoanga

 Tauturu i Taau Tamariki kia Aro Atu i to Ratou Au Akaaoanga

TEI raro ake ta tatou au mapu i te taomianga pakari tikai. Te akatuera uaia ra ratou ki te vaerua o te ao kino o Satani, e ka anoanoia ratou kia akakoromaki i te ‘au anoano o to ratou ou anga.’ (2 Timo. 2:22; 1 Ioa. 5:19) Te mea maata ra, no te mea te tauta ra ratou i te ‘akamanako i Tei Anga ia ratou,’ ka anoanoia ratou kia akakoromaki i te aviri​—e te tamanamanata anga katoa​—mei te aronga te patoi ra i ta ratou au irinakianga. (Kohe. 12:⁠1) Me oki aia i te akamanako i te tuatau e maata maira aia, kua karanga tetai taeake ko Vincent tona ingoa e: “E tamanamanata uaia mai ana au e tetai tangata, te tamatakutaku mai iaku, me kore te akatupu ta mai kiaku, no te mea e Kite au. Maata te taime e kino tikai te tamanamanata e kare au e inangaro i te aere ki te apii.” *

Kapiti mai ki te au taomianga mei teianei ao, penei ka tamaki katoa atu ta tatou au tamariki tamaroa e te au tamariki tamaine i to ratou uaorai inangaro kia riro ratou mei to ratou au oa rai. “Kare i te mea mama ua kia manakoia mai e e  tuke rai,” i karanga ai tetai tuaine mapu ko Cathleen e 16 ona mataiti. Kua akakite tetai taeake mapu ko Alan tona ingoa e, “E pati putuputuia mai ana au e toku au oa apii kia aere ki vao i te au openga epetoma, e kua inangaro tikai au i te aere.” Tetai katoa, e pakari tikai te inangaro o te au mapu i te piri atu ki roto i te au angaanga tipoti a te apii, te ka ngoie ua i te o atu ki roto i te kapitianga kino. “E mea inangaro naku te angaanga tipoti,” i karanga ai tetai tuaine mapu ko Tanya tona ingoa. “E tauta ua ana rai te aronga tereni i te apii iaku kia tomo atu ki roto i te pupu tipoti. E ngata tikai i te patoi atu i te reira.”

Akapeea koe me tauturu i taau tamariki i te aro atu anga i to ratou au akaaoanga e manganui? Kua akaue mai a Iehova i te au metua kia oronga i te arataki anga ki ta ratou tamariki. (Mase. 22:6; Ephe. 6:⁠4) Ko te akakoroanga a te au metua mataku Atua, koia oki kia akatupu i te inangaro ki roto i te ngakau o ta ratou tamariki kia akarongo kia Iehova. (Mase. 6:​20-23) Na roto i taua tu ra, ka akakeuia te au tamariki kia patoi i te au taomianga o teianei ao noatu e kare to ratou au metua e akara mai ana.

No te au metua, e akaaoanga tikai i te kimi ravenga no te oraanga, te utuutu i te ngutuare tangata, e te akono i te au angaanga a te putuputuanga​—pouroa, i te taime okotai. Te rave ra tetai pae i teia ei metua kare i akaipoipo me kore i te aro atu anga i te patoianga a te tokorua irinaki kore. Noatu rai, te umuumu maira a Iehova e kia akanoo te au metua i tetai taime kia oronga i te tauturu no ta ratou tamariki. No reira, eaa taau ka rave ei tauturu i taau tamariki kia paruru ia ratou uaorai mei te taomianga a to ratou au oa, te au timataanga, e te au tamanamanata ta ratou e aro atura i te au ra?

Tetai Pirianga Uaorai kia Iehova

Mea mua, ka anoanoia ta tatou mapu i te kite ia Iehova ei Peretana tika tikai. Ka anoanoia ratou kia tauturuia kia ‘akara atu Iaia, i tei kore e kitea kia akaraia.’ (Ebe. 11:27) Kua maara ia Vincent, tei taikuia i mua atu ana e akapeea tona nga metua i te tauturu anga iaia i te akatupu i tetai pirianga uaorai kia Iehova. Kua karanga aia e: “Kua apii mai raua iaku i te puapinga o te pure. Maara nei iaku e mei toku meangiti anga, e pure ua ana au kia Iehova i te au po ravarai, i mua ake ka moe ei au. E mea tika tikai a Iehova kiaku.” Te pure kapiti ra koe e taau tamariki? Eaa ka kore ei  e akarongo e eaa ta ratou e tuatua ra kia Iehova i roto i ta ratou uaorai pure? Te ripiti ua ra ainei i ta ratou au tuatua? Me te akakite ra ainei ratou i roto i ta ratou pure e eaa tikai to ratou manako no runga ia Iehova? Na te akarongo anga i ta ratou pure, penei ka kite mai koe i to ratou tupuanga i te pae vaerua.

Na te tatau putuputu anga i te Tuatua a te Atua, ko tetai mataara puapinga katoaia no te au mapu kia akavaitata atu kia Iehova. Kua akakite a Cathleen, tei taikuia i mua akenei e: “Na te tatau anga i te katoa anga o te Pipiria i toku meangiti anga i tauturu iaku. Kua oronga mai te reira i te irinaki papu kiaku e noatu ka patoi mai te tangata iaku, te turuturu maira a Iehova iaku.” E porokaramu tatau anga Pipiria ainei ta taau tamariki?​—Sala. 1:​1-3; 77:⁠12.

E tika rai, e tukeke te ariu anga a te tamariki ki te arataki anga a te metua. Pera katoa, to ratou tere anga ki mua i te pae vaerua, tei runga te reira i to ratou mataiti. Kareka ra, me kare e arataki anga, ka ngata i te au mapu i te kite mai ia Iehova ei Peretana tika tikai. Ka anoanoia te au metua kia apii tamou tikai i te au Tuatua a te Atua ki roto i ta ratou tamariki kia kite te tamariki i to Iehova manako no runga i tetai mea, i te au ngai tei reira ratou. (Deu. 6:​6-9) Ka anoanoia taau tamariki kia irinaki e te manako maira a Iehova ia ratou.

Komunikeiti Anga​—Peea me Akapuapinga

Ko te komunikeiti anga tetai mataara puapinga katoa no te tauturu i taau tamariki. E tika, ko te komunikeiti anga meitaki e maata atu te o maira ki te tuatua ua anga ki taau tamariki. Te kapiti maira i te uiui anga e te akakoromaki me akarongo ki ta ratou au pauanga​—noatu ka tuke rai ta ratou au pauanga ki taau e inangaro ra. “E ui ana au i te au uianga kia marama roa au i ta ratou e manako ra e ta ratou e aro atura i roto i to ratou oraanga,” i karanga ai a Anne, e mama no tetai nga tamaroa e rua. Te manako maira ainei taau tamariki e te akarongo meitaki ra koe kia ratou? Kua karanga a Tanya, tei taikuia i mua atu ana e: “E akarongo meitaki mai ana toku nga  metua iaku e kua maara ia raua ta matou i pukapuka ana. Kua kite raua i te ingoa o toku au oa apii. Ka ui mai raua no runga ia ratou e no runga i tetai au turanga ta matou i uriuri ana i te tuatau i topa.” E puapinga tikai te akarongo e te akamaara anga kia puapingaia te komunikeiti anga.

E maata te ngutuare tangata i kite mai e ko te tuatau kaikaianga, e atianga meitaki ia no te komunikeiti anga puapinga. “E puapinga tikai te kaikaianga kapiti no to matou ngutuare tangata,” i akamarama mai ei a Vincent. “Kua umuumuia matou kia noo ki te kaingakai e te ngutuare tangata i te taime ua atu ka rauka. Kare e akatikaia te akarakara tivi, te akarongo ki te ratio, me kore te tatau i te tuatau kaikai anga. No te mea i te maata anga o te taime e pukapuka maru ua ana matou, kua riro te reira ei tuatau au ua i te au ra i te tauturu iaku kia aro atu i te au manamanata e te au taomianga i te apii.” Kua tuatua katoa aia e: “No te mea kua matau ua au i te tuatua ki toku nga metua i te tuatau kaikai anga, kua tauturu katoa te reira iaku kia kore e emiemi i te tuatua kia raua me anoano au i te tauturu no runga i tetai au mea puapinga atu.”

E ui kia koe uaorai e, ‘Eaa te putuputu i roto i te epetoma e kaikai kapiti ana matou e te ngutuare tangata?’ Ka rauka ainei te akatanotano i roto i teia ngai ei atianga kia maata atu e kia meitaki atu te komunikeiti anga ki taau tamariki?

Eaa i Puapinga Tikai ei te Tuatau Apiipii

Te Akamorianga a te Ngutuare i te aiai i te au epetoma ravarai, e atianga puapinga no te pukapuka anga akamaroiroi, e ka tauturu i te au mapu me aro atu i te au manamanata tikai. Kua akakite mai a Alan, tei taikuia i mua ana e: “Kua taangaanga toku nga metua i te tuatau no te apiianga a te ngutuare kia akakite matou i to matou manako. E akamanako ana raua i te au tumu manako te tau ra ki ta matou e aro atura.” Kua tuatua te mama o Alan e: “E taangaanga ana matou i tetai tuatau o te apiianga ei tuatau apiipii. Kua tauturu teia au tuatau i ta maua tamariki kia kite e ka akapeea me paruru i to ratou akarongo e te akapapu e te tika ra ta ratou e irinaki ra. Kua oronga teia i te irinaki anga ta ratou e anoano ra kia akono i te au akaaoanga ta ratou ka aro atu.”

 E tika rai, me aro atu i te taomianga a te au oa, e maata atu ta te tamariki ka anoano kia rave i to te tuatua ua e kare, e te aere ke atu anga. Ka anoanoia ratou kia pau i te au uianga e, eaa te tumu e no teaa ra. Ka anoano katoaia ratou kia irinaki papu no runga i ta ratou ka rave me aviriia mai ratou no to ratou akarongo. Me kare e rauka ia ratou i te paruru i to ratou irinaki, ka ngata ia ratou i te patoi ngaueue kore i te akamorianga mou. Ka rauka te au tuatau apiipii i te akaketaketa atu i taua irinaki anga papu.

I roto i te pia i te  kapi 18 kua akapapaia tetai au akatutuanga ka rauka i te akatutu i te tuatau o ta kotou Akamorianga a te Ngutuare i te aiai. E rave i te au akatutu anga ei mea tika tikai na te patoi anga i te au pauanga ta taau tamariki ka oronga mai. Kapiti mai ki te au tuatau apiipii, e akamanako i tetai au apiianga tau tei apiiia e te au akaraanga Pipiria. Kare e ekoko e ka akapapa taua terenianga i te kainga i taau tamariki i te aro atu i te au akaaoanga i te apii e i tetai au ngai ke.

Kainga​—Ngai Akaruruanga Meitaki?

Te riro ra ainei toou kainga ei ngai ka inangaro taau tamariki i te oki atu me akaoti te apii i te au ra? Me e ngai akaruruanga meitaki te reira, ka tauturuia taau tamariki i te aro atu i te au akaaoanga i te au ra. Kua akakite tetai tuaine e mema i teianei no te pamiri i Betela e: “Iaku e maata maira, tetai mea puapinga rava atu kiaku ko to matou kainga kia riro ei ngai akaruruanga meitaki. Noatu eaa te kino o te turanga i te apii, kua kite au e me oki au ki te kainga, meitaki ua te au mea ravarai.” Eaa te turanga i toou kainga? E ngai matauia ainei no “te riri, te karo, [e] te pae ke,” me kore e ngai matauia no ‘te inangaro, te rekareka, [e] te au’? (Gala. 5:​19-23) Me kare e au ana i tetai taime, e tauta ana koe i te kimi e eaa te au taui anga ka anoanoia, kia riro toou kainga ei ngai akaruruanga meitaki no taau tamariki?

Tetai mataara ke mai ei tauturu i taau tamariki kia aro atu i te au akaaoanga, koia oki e rave i te takainga mua kia rauka te pirianga akamaroiroi no ratou. Ei akatauanga, ka rauka ainei ia koe i te kapiti mai i tetai au taeake e te au tuaine pae vaerua mei roto mai i te putuputuanga ki te au angaanga tamataora a toou ngutuare tangata? Me kore ka rauka ainei ia koe i te akanoo i tetai kaikai anga tau ua ki toou kainga e te akaaere tutaka, e tetai o te aronga i roto i te angaanga orometua tamou? Kua kite ainei koe i tetai au mitinari me kore tetai au taeake i Betela kia rauka i taau tamariki kia akatupu i te pirianga oa kia ratou, noatu e ka na roto i te tata reta, te i-mere, me kore na runga i te terepaoni i tetai taime? Ka tauturu taua au pirianga i taau tamariki i te akanoo i te au arataa tika no ratou e te akatupu i te au akakoroanga pae vaerua. Akamanako ana i te akakeu anga meitaki o te apotetoro ko Paulo ki runga i te mapu ko Timoteo. (2 Timo. 1:13; 3:10) No to Paulo pirianga vaitata kiaia i tauturu ia Timoteo kia akamou i tona manako ki runga i te au akakoroanga pae vaerua.​—1 Kori. 4:⁠17.

Akameitaki i Taau Tamariki

E mareka ana a Iehova i te kite i te au mapu e tu ngaueue kore ra no te mea tika noatu te au taomianga mei te ao o Satani. (Sala. 147:11; Mase. 27:11) Kare e ekoko, e rekareka katoa ana koe i te kite anga i ta tatou au mapu e iki ra i te arataa tau. (Mase. 10:⁠1) E akakite ki taau tamariki i toou manako no runga ia ratou, e kia oronga ua rai i te akameitakianga aroa. Kua akanoo a Iehova i te akaraanga meitaki no te au metua. I te tuatau o to Iesu papetitoanga, kua akakite a Iehova e: “Ko taku Tamaiti akaperepere koe, kua mareka rava au ia koe.” (Mare. 1:11) Mei teaa ra te tuatua akapapuanga a tona Metua i te akamaroiroi anga ia Iesu kia aro atu i te au akaaoanga e manganui! Mei te reira katoa, e akakite ki taau tamariki e te inangaro ra koe ia ratou, e kia akameitaki i ta ratou e rauka ra i te rave.

E tika, kare e rauka ia koe i te paruru ua atu rai i taau tamariki mei te au taomianga, te tamanamanata, e te aviri. Inara, e maata atu taau ka rauka i te rave i te tauturu ia ratou. Na roto i teea au mataara? Tauturu ia ratou kia akatupu i tetai pirianga uaorai kia Iehova. Akatupu i tetai turanga te ka akakeu i te au pukapukaanga puapinga. E akariro i te Akamorianga a te Ngutuare i te aiai ei mea puapinga, e e akariro i toou kainga ei ngai akaruruanga meitaki. Na te rave anga i teia kare ekoko ka tauturuia taau tamariki kia aro atu i to ratou au akaaoanga e manganui.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 2 Kua tauiia etai au ingoa i roto i teia atikara.

[Pia/​Tutu i te kapi 18]

 KA TAUTURU TE AU TUATAU APIIPII

Teia tetai au akaraanga o te au turanga e aro atura ta tatou au mapu. Eaa ka kore ei e apiipii i tetai o teia au akatutuanga i te tuatau o ta kotou Akamorianga a te Ngutuare i te aiai?

▸ Kua pati mai tetai tangata tereni i taau tamaine kia tomo ki roto i te pupu tipoti o te apii.

▸ Kua orongaia tetai avaava ki taau tamaiti, iaia e oki ra ki te kainga mei te apii.

▸ Kua tamataku mai tetai au tamariki tamaroa i te ta i taau tamaiti me kite akaou ratou iaia e tutu aere ra.

▸ I taau tamaine e angaanga ra mei tera ngutupa ki tera ngutupa i te ngai tutuanga, kua aravei aia i tetai oa apii.

▸ I mua i te pupu apii, kua uiia ki taau tamaine te tumu kare aia e taki ana i tona rima ki te reva.

▸ E tatiaeae putuputu ana tetai tamaiti i taau tamaiti no tei riro mai aia ei Kite.

[Tutu i te kapi 17]

E porokaramu tatau anga Pipiria uaorai ainei ta taau tamariki?

[Tutu i te kapi 19]

Te kapiti maira ainei koe i te aronga maroiroi i te pae vaerua ki roto i ta kotou au angaanga tamataora?