Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Eaa ka Akatapu ei ia Koe Uaorai kia Iehova?

Eaa ka Akatapu ei ia Koe Uaorai kia Iehova?

 Eaa ka Akatapu ei ia Koe Uaorai kia Iehova?

“Inapo oki i tu mai ei i vaitata kiaku tetai angela a te Atua, nona au nei.”​—ANGA. 27:⁠23.

1. Eaa te au takainga ta te aronga ka papetito i rave ke ana, e eaa te au uianga ta teia i akatupu mai?

“KIA tau ki te atinga o Iesu Karaiti, kua tataraara ainei koe no taau au ara e kua akatapu ia koe uaorai kia Iehova no te rave i tona anoano?” Ko teia tetai o nga uianga e rua ta te aronga ka papetitoia ka pau me oti te akoanga no te papetito. Eaa ra ka anoanoia ai te au Kerititiano kia akatapu ia ratou uaorai kia Iehova? Eaa te puapinga o te akatapuanga ia tatou ki te Atua? Eaa te tumu ka kore ei e arikiia ta tetai akamorianga i te Atua, me kare i akatapuia kiaia? E marama ai i te au pauanga, ka anoanoia tatou kia akamanako na mua e, eaa tikai te akatapuanga.

2. Eaa te aiteanga o te akatapu anga ia koe uaorai kia Iehova?

2 Eaa te aiteanga o te akatapuanga ia koe uaorai ki te Atua? Akara ana e i akapeea te apotetoro ko Paulo i te akataka mai anga i tona pirianga ki te Atua. I mua i te au tangata i runga i te pai tei rokoia e te kino, kua kapiki aia ia Iehova e ko “te Atua, nona au nei.” (E tatau ia Angaanga 27:​22-24.) No Iehova te au Kerititiano mou. Kareka to teianei ao, ‘te vai ua nei rai i raro ake i taua vaerua kino ra.’ (1 Ioa. 5:19) Ka riro te au Kerititiano no Iehova, me rave ratou i tetai akatapuanga tau ia ratou uaorai kiaia, na roto i te pure. Ko te akatapuanga, e tia te reira naau uaorai. Aru mai te reira, ko te papetitoanga.

3. Eaa ta te papetitoanga o Iesu i akatutu mai, e ka akapeea tana au pipi i te aru anga i tona akaraanga?

3 Kua oronga mai a Iesu i te akaraanga no tatou i tona uaorai ikianga kia rave i to te Atua anoano. I te mea e kua anauia mai aia ki roto i te iti tangata akatapuia o Iseraela, kua akatapu keia ana aia ki te Atua. Tera ra, i tona papetitoia anga e maata atu tana i rave i tei umuumuia i raro ake i te Ture. Te akaari maira te Tuatua a te Atua e kua akakite aia e: “I na, e taku Atua, te aere nei au e koreromotu i toou anoano.” (Ebe. 10:7; Luka 3:21) No reira, kua akatutu mai te papetitoanga o Iesu iaia e oronga ra iaia uaorai ki te Atua, kia rave i te anoano o tona Metua. Te aru ra tana au pipi i tona akaraanga me oronga ratou ia ratou uaorai kia papetitoia. Inara no ratou, ko te papetitoanga ki te vai, e akakiteanga ki te katoatoa e kua akatapu ratou ia ratou uaorai ki te Atua na roto i te pure.

 Peea te Akatapuanga i Puapinga ai kia Tatou

4. Eaa ta te pirianga oa i rotopu ia Davida raua ko Ionatana e akakite maira kia tatou no runga i te koreromotu tei papauia?

4 Ko te akatapuanga Kerititiano e mea puapinga tikai te reira. E maata atu te reira i tetai koreromotu. Ka akapeea ra te rave anga i te akatapuanga e riro ei ei puapinga no tatou? Ei akaaiteanga, ka akamanako ana tatou e ka akapeea te papau anga i tetai koreromotu i roto i te pirianga tangata, i te akatupu anga i te au puapinga. Tetai akaraanga ko te pirianga oa. E mataora ai koe i tetai pirianga oa, ka anoanoia koe kia ariki i te apainga e o maira no te riro anga ei oa. Te o maira te koreromotu taau i papau​—te akakeuia ra koe kia akaperepere i toou oa. Tetai pirianga oa mou tikai tei akakiteia i roto i te Pipiria koia oki no runga ia Davida raua ko Ionatana. Kua papau katoa ana raua i tetai koreromotu tei akatumuia ki runga i to raua pirianga oa. (E tatau ia 1 Samuela 17:57; 18:1, 3.) Noatu e takitai ua ake te au pirianga oa mei te reira te tu, ko te maataanga o te au pirianga oa, e puapingaia ana me akatupu te au oa i ta ratou koreromotu i papau ki tetai e tetai.​—Mase 17:17; 18:⁠24.

5. Akapeea e rauka ai te puapinga tinamou i tetai tavini no tei riro i tetai pu meitaki?

5 Ko te Ture ta te Atua i oronga ki to Iseraela te akataka maira i tetai pirianga ke mai tei puapingaia te tangata no te mea kua akatupu ratou i ta ratou i koreromotu. Me inangaro tetai tavini i te turanga ponuiaau ua i raro i te paruruanga tinamou a tetai pu meitaki, ka rauka iaia i te papau i tetai koreromotu tinamou kiaia. Te akakite ra te Ture e: “Kia tuatua pu ua maira taua tavini ra, E anoano au i taku pu, taku vaine, e taku au tamariki; kare au e aere ua: Ei reira tona pu e arataki ei iaia ki te au akava ra; e nana oki aia e arataki ki te ngutupa are, e kare ra, ki te kopa ta; e na tona pu e ko i tona taringa e puta atu ki tetai ko; ka tavini tamou atu ei aia kiaia ra.”​—Exo. 21:5, 6.

6, 7. (a) Akapeea te koreromotu tei papauia i te akapuapinga anga i te tangata? (e) Eaa ta te reira e akaari maira no runga i to tatou pirianga kia Iehova?

6 Ko te akaipoipo e pirianga te reira, tei umuumuia te turanga teitei rava atu o taau i koreromotu. E koreromotu te reira, kare ki tetai apainga, mari ra ki tetai tangata. Ko tetai tokorua e noo kapiti ua ra kare i akaipoipo, kare rava e rauka ia raua te turanga ponuiaau tikai; e kare katoa e rauka i ta raua tamariki. Ko te au tokorua ra tei vai tiratiratu ki tetai e tetai i roto i te akaipoipoanga, e tumuanga Tuatua Tapu to ratou kia tauta pakari i te akatikatika i to ratou au manamanata na roto i te tu aroa me tupu mai te reira.​—Mata. 19:5, 6; 1 Kori. 13:7, 8; Ebe. 13:⁠4.

7 I te au tuatau Pipiria, kua puapingaia te tangata mei te au koreromotu tei akonoia, i roto i te pitiniti e te ngai angaanga. (Mata. 20:​1, 2, 8) Te raveia nei rai te reira i teia tuatau. Ei akaraanga, ka puapingaia tatou mei tetai tukuanga tika tei tataia, me kore mei tetai koreromotu tei tataia, i mua ake ka akamata ai tatou i tetai pitiniti me kore i te angaanga na tetai kamupani. No reira, me ka riro te koreromotu tei papauia ei akamatutu i te pirianga oa, i te akaipoipo, e i te ngai angaanga, me akatapu koe ia koe uaorai ma te ngakau tae, ka puapinga roa atu koe i roto i toou pirianga kia Iehova! Ka akamanako ana tatou i teianei e i akapeea te tangata i te tuatau i topa i puapingaia ai no tei akatapuia ki te Atua ko Iehova, e peea teia i maata roa atu ei i tetai koreromotu tei papauia.

Peea te Akatapuanga ki te Atua i Puapinga ai ki to Iseraela

8. Eaa ra te aiteanga no Iseraela, kia akatapuia ki te Atua?

8 Kua akatapuia te iti tangata katoa o Iseraela kia Iehova i to ratou papau anga i tetai tia ki te Atua. Kua akaue a Iehova kia akaputuputu mai ratou ki te pae Maunga i Sinai, e kua akakite aia kia ratou e: “Kia akarongo tikai kotou i toku reo, e kia akono i taku ra koreromotu, ka riro ïa kotou ei apinga akaperepere maata naku, i te au tangata ravarai ra.” Kua pau kapiti maira te tangata e: “Te au tuatua ravarai ta Iehova i tuatua, ka rave ïa matou.” (Exo. 19:​4-8) Kia akatapuia, e maata atu te o maira no Iseraela i to te akatika ua kia rave i tetai apinga. Te aiteanga o te reira, koia oki no Iehova ratou, e kua akono a Iehova ia ratou ei “apinga akaperepere maata” nana.

9. Akapeea a Iseraela i te puapinga anga no tei akatapuia ki te Atua?

 9 Kua puapingaia te ngati Iseraela i te riro anga ratou no Iehova. Kua vai tiratiratu rai aia e kua akono ia ratou mei tetai metua aroa rai e akono ana i tana tamaiti. Ki to Iseraela, kua akakite te Atua e: “E tika ainei i te vaine kia akangaropoina i tana tamaiti kai u, e kare atura e tangi ki te tamaiti a tona uaorai kopu? a, e tika ia ratou kia akangaropoina, kare ra au e akangaropoina ia koe.” (Isa. 49:15) Kua oronga a Iehova i te aratakianga a te Ture, te akamaroiroianga a te au peroveta, e te paruruanga a te au angera. Kua tata tetai tata taramo e: “Kua akakite aia i tana tuatua kia Iakoba; i tana au akonoanga e tana au tuatua-tau kia Iseraela. Kare aia i pera ki te pa enua ravarai.” (Sala. 147:​19, 20; tatau ia Salamo 34:7, 19; 48:14.) Mei to Iehova akono anga i te pa enua nona i te tuatau i topa, ka pera rai aia i te akono anga i te aronga tei akatapu ia ratou uaorai kiaia i teia tuatau.

Eaa ka Akatapu ei ia Tatou Uaorai ki te Atua

10, 11. I anauia ainei tatou ki roto i to te Atua pamiri i te ao katoa nei? Akamarama mai.

10 I te akamanako anga no runga i te akatapuanga Kerititiano e te papetito, penei ka manako tetai pae e, ‘Eaa ka kore ei e rauka iaku kia akamori i te Atua me kare au i akatapuia kiaia?’ Ka taka meitaki mai te tumu me akamanako tatou i te tikaanga tikai o to tatou turanga i teianei i mua i te aroaro o te Atua. E akamaara, e no te ara a Adamu, kua anauia tatou pouroa i vao ake i te pamiri o te Atua. (Roma 3:23; 5:12) E umuumuanga puapinga tikai te akatapuanga ia tatou uaorai ki te Atua, e arikiia ai tatou ki roto i tona pamiri i te ao katoa nei. Ka akara ana tatou e eaa te tumu.

11 Kare okotai ia tatou e metua anau tona te ka rauka i te oronga mai i te ora mutu kore, mei ta te Atua i akakoro​—e oraanga apa kore. (1 Timo. 6:19) Kare tatou i anauia ei au tamariki na te Atua no te mea i te ara anga nga tangata mua, kua akatakakeia te tangata nei mei to ratou Metua aroa e Tei Anga mai. (Akaaite ia Deuteronomi 32:5.) Mei te reira taime mai, te ao o te tangata nei i te noo ua anga i vao ake i to Iehova pamiri i te ao katoa nei, akatakakeia mei te Atua.

12. (a) Akapeea e rauka ai i te tangata apa ua nei kia riro ei mema no to te Atua pamiri? (e) Eaa te au takainga ta tatou ka rave i mua ake i te papetitoanga?

12 Noatu ra, ei au tangata tataki tai, ka rauka ia tatou i te pati kia ariki mai te Atua ia tatou ki roto i tona pamiri ei au tavini marekaia e ia. * Akapeea te reira e rauka ai i te aronga ara mei ia tatou rai? Kua tata te apotetoro ko Paulo e: “I akaongiia oki tatou i te Atua, i to tatou vai enemi anga, i te mate o tana Tamaiti.” (Roma 5:10) I to tatou papetitoanga te pati ra tatou ki te Atua i te akava ngakau meitaki kia arikiia mai tatou e ia. (1 Pete. 3:21) I mua ake ra i te papetitoanga, e au takainga ta tatou ka rave. Ka anoanoia tatou kia kite no runga i te Atua, kia apii i te irinaki iaia, kia tataraara, e kia taui i to tatou au tu. (Ioa. 17:3; Anga. 3:19; Ebe. 11:⁠6) E te vai ra rai tetai apinga ke te ka raveia i mua ake ka arikiia mai ei tatou ki roto i to te Atua pamiri. Eaa ra te reira?

13. Eaa i tau ei no tetai tangata kia papau i tetai tia akatapuanga ki te Atua, kia riro mai ei tuanga no Tona pamiri o te aronga akamori tei marekaia e ia?

13 I mua ake ka riro ei tetai tangata tei akatakake mai iaia mei te Atua, ei mema no to te Atua pamiri o te au tavini marekaia, ka anoanoia aia kia na mua i te papau i tetai koremotu mou kia Iehova. Kia marama i te tumu, ka akamanako ana i tetai metua ngateitei e akaari ana i te takinga meitaki ki tetai mapu matiroeroe e te inangaro ra i te angai iaia ei mema no tona uaorai ngutuare tangata. Kua kitea uaia te metua ei tangata meitaki. Noatu ra, i mua ake ka ariki ei aia i te mapu ei tamaiti nana, kua inangaro te tangata i te tamaiti kia papau mai i tetai koreromotu. No reira kua karanga taua tangata ra e, “I mua ake ka ariki ei au ia koe ei tamaiti naku, ka inangaro au kia kite e ka inangaro koe iaku e ka akangateitei mai iaku ei metua noou.” Kia inangaro roa te tamaiti i te papau i tetai koreromotu mou e akatika ai taua tangata ra iaia ki roto i tona ngutuare tangata. Kare ainei te reira i te mea tau? Mei te reira katoa rai, ka ariki a Iehova ki roto i tona pamiri i te aronga anake ua e inangaro ra i te papau  i tetai tia no te akatapuanga kiaia. Te karanga ra te Pipiria e: “Oronga ia koe uaorai kiaia; ei atinga ora, akatapuia e kua tau kia arikiia mai e ia.”​—Roma 12:1, The New English Bible.

E Akaarianga no te Aroa e te Akarongo

14. Na roto i teea tu i riro ei te akatapuanga ei akakiteanga no te aroa?

14 Te papau anga i tetai tia akatapuanga ki te Atua, e akakiteanga te reira i to tatou aroa ngakau tae no Iehova. I roto i tetai au tu kua aiteite te reira ki tetai tia akaipoipoanga. Ka akaari te tane akaipoipo Kerititiano i tona inangaro na te tia anga e ka vai tiratiratu aia ki tana vaine akaipoipo, noatu eaa te tu. E koreromotu te reira ki tetai tangata e kare i te taputou ua kia rave i tetai apinga. Te marama ua ra te tane akaipoipo Kerititiano e kare e rauka iaia te tikaanga manea kia noo ki tana vaine akaipoipo me kare aia e papau i tetai tia akaipoipo. Na roto rai i taua tu ra, kare tatou e kite i te rekarekaanga tikai o te au puapinga no te riro anga ei mema no te pamiri o Iehova me kare i papauia tetai tia akatapuanga. No reira kua akatapu tatou ia tatou uaorai ki te Atua no te mea, noatu to tatou tu apa ua, kua inangaro rai tatou kia riro tatou nona, e te akakoro ra kia vai tiratiratu kiaia noatu eaa te tu.​—Mata. 22:⁠37.

15. Akapeea te akatapuanga i riro ei ei akaarianga no to tatou akarongo?

15 Me akatapu tatou ia tatou uaorai ki te Atua, te akaari ra tatou i te akarongo. Eaa ra te tumu? To tatou akarongo ia Iehova e akapapu te reira i to tatou irinakianga e e mea meitaki no tatou kia akavaitata atu ki te Atua. (Sala. 73:28) Kua kite tatou e kare e mama ua rai i te aaere e te Atua, ia tatou e noo nei i rotopu i “te uki piko e te māro,” inara te irinaki nei tatou i ta te Atua taputou kia turuturu i ta tatou au tautaanga. (Phili. 2:15; 4:13) Kua kite tatou e e aronga apa ua tatou, inara irinaki tatou e ka akono aroa mai a Iehova ia tatou noatu te au tarevake ka raveia. (E tatau ia Salamo 103:​13, 14; Roma 7:​21-25.) E akarongo to tatou e ka tutaki a Iehova i ta tatou ikianga kia akono tamou i to tatou tu tiratiratu.​—Iobu 27:5NW.

Akatapuanga ki te Atua ka Taki Atu ki te Mataora

16, 17. Eaa ra te akatapuanga kia Iehova ka taki atu ei ki te mataora?

16 Ka akatupu te akatapuanga kia Iehova i te mataora no te mea te o maira te oronga anga ia tatou uaorai. Kua akakite a Iesu i tetai tuatua mou i tona karanga anga e: “E mea meitaki i te oronga atu i te rave mai.” (Anga. 20:35) Kua kite tikai a Iesu i te mataora o te oronga anga i te tuatau o tana angaanga orometua i te enua nei. Tetai taime, e akangere ana aia iaia i te akangaroi, te kaikai, e te au mea o te oraanga, kia rauka iaia i te tauturu i etai ke i te kimi i te mataara ki te ora. (Ioa. 4:34) Kua mataora tikai a Iesu i te akarekareka i te ngakau o tona Metua. Kua akakite a Iesu e: “Kare oki au i tukumoe i te rave i te mea e mareka mai ei aia.”​—Ioa. 8:29; Mase. 27:⁠11.

17 No reira, kua akakite atu a Iesu ki tana au pipi i tetai oraanga mareka tikai i te na ko anga aia e: “Ko tei inangaro i te aru mai iaku, e akaruke aia iaia uaorai.” (Mata. 16:24) Na te rave anga i te reira e akapiri vaitata atu ia tatou kia Iehova. Ka  tuku ainei tatou ia tatou uaorai ki roto i te rima o tetai ke te ka takinga meitaki mai ia tatou?

18. Eaa ra te noo rotai anga ki to tatou akatapuanga kia Iehova ka apai mai ei i te mataora maata atu i to te akatapuanga ki tetai apinga me kore ki tetai ua atu tangata?

18 Te akatapuanga ia tatou uaorai kia Iehova e te noo rotai anga ki taua akatapuanga i muri ake na te rave anga i tona anoano, e maata atu te mataora ka tupu i to te akatapuanga ki tetai apinga me kore ki tetai ua atu tangata. Ei akaraanga, te maataanga o te tangata te akapou ra i to ratou oraanga i te aruaru i te au apinga materia kare ra e rauka te mataora mou e te marekaanga tikai. Te aronga ra tei akatapu ia ratou uaorai kia Iehova te kite ra i te mataora mou. (Mata. 6:24) Te mataora ra ratou i te tikaanga kia riro ei ‘oa rave angaanga no te Atua,’ kareka to ratou akatapuanga kare te reira e ki tetai angaanga, mari ra ki to tatou Atua tei ariki ua mai. (1 Kori. 3:⁠9) Kare atu e tangata tei maata atu tona rekareka i te ariki mai i ta ratou uaorai atinga, mari ua koia. Ka akaoki katoa aia i tona aronga tiratiratu ki to ratou ou anga kia puapingaia ratou mei tana akaperepereanga e tuatau ua atu.​—Iobu 33:25; tatau ia Ebera 6:⁠10.

19. Eaa te akameitakianga manea ta te aronga tei akatapuia kia Iehova e rekareka ra?

19 Te akatapuanga i toou oraanga kia Iehova ka apai mai ia koe ki roto i tetai pirianga vaitata kiaia. Te akakite ra te Pipiria e: “E akavaitata atu ki te Atua, e nana e akavaitata mai kia kotou na.” (Iako. 4:8; Sala. 25:14) I roto i te atikara ka aru mai, ka akamanako tatou i te tumu ka irinaki ei tatou no runga i te ikianga kia riro tatou no Iehova.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 12 Kare te “mamoe ke atu” a Iesu e riro mai ei tamariki na te Atua, kia tae roa ki te openga o te tauatini mataiti. Tera ra, i te mea e kua akatapu ratou ia ratou uaorai ki te Atua, ka rauka ia ratou i te kapiki i te Atua ei “Metua” e ka tau kia karangaia e e au mema akamori no te pamiri o Iehova.​—Ioa. 10:16; Isa. 64:8; Mata. 6:9; Apo. 20:⁠5.

Akapeea Koe me Pau?

• Eaa te aiteanga o te akatapu anga i tetai uaorai ki te Atua?

• Akapeea te akatapuanga ki te Atua i puapinga ai kia tatou?

• Eaa ra te tumu i anoanoia ai te au Kerititiano kia akatapuia kia Iehova?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 6]

Te noo rotai anga ki to tatou akatapuanga ka taki atu ki to tatou mataora mou