Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Mou Marie i te Pirianga Oa i Teia Ao Aroa Kore

Mou Marie i te Pirianga Oa i Teia Ao Aroa Kore

Mou Marie i te Pirianga Oa i Teia Ao Aroa Kore

“Teia taku akaue kia kotou, kia aroa kotou ia kotou uaorai.”​—IOA. 15:17.

1. Eaa te tumu i anoanoia ai te au Kerititiano i te anere mataiti mua kia vai rai ei au oa piri mou?

I TONA po openga i te enua nei, kua akamaroiroi a Iesu i tana au pipi tiratiratu kia vai rai to ratou pirianga oa ki tetai e tetai. I muao i taua aiai ra, kua akakite aia e ka riro te aroa e akaari ra ratou no tetai e tetai ei akataka ia ratou ei au pipi nana. (Ioa. 13:35) Ka anoanoia te au apotetoro kia vai rai ei au oa piri mou kia rauka ia ratou te akakoromaki i te au timataanga a te tuatau ka aereia, e i te akatupu i te angaanga ta Iesu ka tuku mai na ratou. Ae, kua kite matauia te au Kerititiano i te anere mataiti mua no to ratou inangaro ngaueue kore i te Atua e i tetai e tetai.

2. (a) Eaa ta tatou e akakoro nei i te rave, e eaa te tumu? (e) Eaa te au uianga ta tatou ka akamanako?

2 Teia tuatau, e rekarekaanga maata tikai kia piri atu ki tetai akaaerenga i te ao katoa nei, e aru ra to ratou au mema i te akaraanga tei akanooia e te au Kerititiano i te anere mataiti mua! Te akakoro nei rai tatou i te akono i te akauenga a Iesu kia akaari i te aroa mou tikai no tetai e tetai. Kareka i teia au tuatau openga, kare te maataanga o te tangata e tiratiratu ana e kare e akaari ana i te tu aroa natura. (2 Timo. 3:​1-3, NW) Ko te pirianga oa e akatupu ana ratou, kare tikai i te mea mou e te umuumu ua ra i ta ratou uaorai ka rauka. Kia vai rai te tu e akataka ra ia tatou ei au Kerititiano mou, auraka tatou e aru i taua tu ra. Ka akamanako ana i reira tatou i te au mea ka aru mai: Akatumuia te pirianga oa meitaki ki runga i teaa? Akapeea e rauka ai ia tatou te au oa meitaki? Eaa ra te taime tau ka anoanoia tatou kia akaope i tetai pirianga oa? E ka akapeea e rauka ai ia tatou kia mou marie i te au pirianga oa matutu?

Akatumuia te Pirianga Oa Meitaki ki Runga i Teaa?

3, 4. I akatumuia te au pirianga oa ngaueue kore roa atu ki runga i teaa, e eaa te tumu?

3 I akatumuia te au pirianga oa ngaueue kore ki runga i te inangaro ia Iehova. Kua tata te Ariki ko Solomona e: “Maroiroi maata to te tangata kia rave mai i tetai ra, e tika ia raua katoa kia rave atu iaia ra; e te taura e toru enui ra, kare ïa e motu vave.” (Kohe. 4:12) Me riro e ko Iehova te toru o te enui i roto i tetai pirianga oa, ka mou rai taua pirianga oa ra.

4 E tika roa e, ka rauka katoa rai i te aronga kare e inangaro ana ia Iehova i te akatupu i tetai au pirianga oa meitaki. Inara me riro e na te aroa rotai i te Atua e akapiri vaitata i te tangata, ka ngaueue kore to ratou pirianga oa. Me tupu ake te manamanata, ka akono te au oa mou tikai i tetai e tetai na roto i te tu e mareka maira a Iehova. Me titau te aronga patoi i te Atua i te akatupu i te ke, i reira teia au enemi nei e kite ei e, kare e rauka ia ratou i te takore i te pirianga oa i rotopu i te au Kerititiano mou tikai. I te au tuatau o te tuatua enua tei aereia mai ana, kua rauka i te au tavini o Iehova i te akapapu i to ratou tu puareinga ua kia mate, kia kore ratou e pikikaa i tetai e tetai.​—E tatau ia 1 Ioane 3:16.

5. Eaa te tumu i mou ei te pirianga oa i rotopu ia Ruta raua ko Naomi?

5 Kare e ekoko e, ko te au pirianga oa e akatupu ana i te merengoanga maata roa atu e rauka ana ia tatou koia oki, ki te aronga e inangaro ra ia Iehova. Ka akamanako ana i te akaraanga o Ruta raua ko Naomi. Kua akatupu teia nga vaine i tetai pirianga oa te ka kiteaia i rotopu i te au pirianga oa manea roa atu tei rekotiia i roto i te Pipiria. Eaa te tumu i mou ei to raua pirianga oa? Kua akakite mai a Ruta i te tumu, i tona tuatua anga kia Naomi e: “Ko toou iti-tangata, ko toku katoa ïa iti-tangata, . . . kia rave mai a Iehova kiaku, e kia maata atu rai, kia tataka taua i tetai mea ke mari ra i te mate.” (Ruta 1:​16, 17) Te taka ua ra e e inangaro oonu tikai to Ruta raua ko Naomi i te Atua, e kua akatika raua i teia inangaro kia akakeu i te tu e akono ra raua i tetai e tetai. Tei tupu mai, kua akameitakiia taua nga vaine ra e Iehova.

Peea me Akatupu i te Au Oa Meitaki

6-8. (a) Na teaa i akatupu mai i te au pirianga oa mou tikai? (e) Ka akapeea koe me akamata i te takainga mua no te akatupu anga i tetai au pirianga oa?

6 Te akaari maira te akaraanga o Ruta raua ko Naomi e, kare te au pirianga oa meitaki e tupu poitirere ua mai ana. Ko te tango i akatumuia ai te reira ki runga koia oki, ko te aroa rotai no Iehova. No reira ko te au pirianga oa mou tikai, no te angaanga pakari e te tu akaatingaanga uaorai i rauka mai ei te reira. Ka anoano katoaia rai te au tamariki i roto i te au ngutuare Kerititiano e akamori ra ia Iehova, kia angaanga pakari i te akatupu i tetai pirianga oa mou. Ka akapeea i reira e rauka ai ia koe te akatupu i tetai pirianga oa meitaki?

7 Akamata i te rave i te takainga mua. Kua akamaroiroi te apotetoro ko Paulo i tona au oa i roto i te putuputuanga i Roma kia ‘akamātau i te takinga-meitaki i te tangata ke.’ (Roma 12:13) I te aru anga i te tu tikai e raveia ana te reira, e maata rai te au takainga ka anoanoia i te apai. Mei te reira katoa rai me akamatau i te rave i te takinga meitaki, te o maira te rave putuputu tatakitai anga i tetai au mea rikiriki, mei te aru anga rai i te takainga vaevae i te taime okotai. Kare e rauka i tetai ke kia aru i te arataa o te takinga meitaki noou. (E tatau ia Maseli 3:27.) Tetai mataara ka rauka ia koe kia akaari i te tu takinga meitaki koia oki, e pati atu i te au taeake tukeke i roto i te putuputuanga kia kaikai kapiti kotou. Ka rauka ainei ia koe i te akariro ei peu matau naau i te akaari i te tu takinga meitaki ki te au mema o toou putuputuanga?

8 Tetai mataara ke mai ka rauka ia koe kia akamata i te takainga mua i te akatupu i tetai au pirianga oa koia oki, kia pati i te au taeake tukeke kia piri mai kia koe i roto i te angaanga tutu aere. Me tu koe i ko i te ngutupa o tetai tangata ke ua, e te akarongo ra i toou tokorua e tuatua ra no runga i tona inangaro ia Iehova ma te ngakau tae, e mea papu roa e ka riro tera ei akapiri vaitata atu ia koe ki taua taeake ra.

9, 10. Eaa te akaraanga ta Paulo i akanoo, e ka akapeea ra tatou me aru i tona tu?

9 E akamaora atu i to kotou uaorai ngakau. (E tatau ia 2 Korinetia 6:​12, 13.) I tupu ana rai te manako kia koe e kare ua rai e tangata i roto i te putuputuanga ka rauka ia koe kia akaoa atu? Me koia ia, ka tano ainei e, penei te akaiti maira koe i te aronga taau e manako ra e ka inangaro koe kia riro ei oa noou? Kua akanoo te apotetoro ko Paulo i tetai akaraanga meitaki i te akamaora atu anga i tona ngakau. I tetai taime akenei, kare rava aia i manako ana e kia akatupu i tetai au pirianga oa mou ki te au tangata kare i te ngati Iuda. Inara, kua riro mai aia ei “apotetoro [ki] te etene.”​—Roma 11:13.

10 Kapiti mai, kare a Paulo i akaiti ua mai ana i tona pirianga oa ki te aronga o tona uki. Ei akatauanga, kua riro mai raua ko Timoteo ei nga oa piri tikai noatu te tuke i to raua uki e te turanga o te oraanga. I teia tuatau, e manganui te au mapu e akaperepere ana i to ratou pirianga oa ki te au mema pakari atu o te putuputuanga. “E oa piri tikai toku e 50 tuma ona mataiti,” i karanga ai a Vanessa, e 20 tuma ona mataiti. “E akakite ana au kiaia i tetai ua atu apinga taku e akakite ana ki te au oa o toku uki. E e manako ua mai ana aia iaku.” Akapeea ra taua au tu pirianga oa ra i tupu mai ei? Te karanga ra a Vanessa e: “Kua tauta pakari tikai au i te akatupu i teia pirianga oa e kare au i noo ua i te tiaki kia tupu te reira.” Te inangaro ra ainei koe i te akatupu i tetai au pirianga oa ki te aronga kare i toou uki? Papu roa e ka akameitaki mai a Iehova i taau au tautaanga.

11. Eaa ta tatou ka mou mai mei te akaraanga o Ionatana raua ko Davida?

11 Kia tiratiratu. “E aroa mairai te taunga i te au tuatau katoa ra, i anau maira te taeake no te tuatau e tumatetengaʼi ra,” i tata ai a Solomona. (Mase. 17:17) I te tata anga i taua au tuatua ra, kare e kore e te manako ra a Solomona i te pirianga oa ta tona metua ko Davida raua ko Ionatana i kite ana. (1 Samu. 18:1) Kua inangaro te Ariki ko Saula i tana tamaiti ko Ionatana kia noo ki runga i te terono o Iseraela. Inara kua ariki ua a Ionatana i te tika e ko Davida ta Iehova i iki kia riro ei ariki. Inara kare a Ionatana i vareae ana ia Davida mei ia Saula rai. Kare aia i akamoupuku ana no tei akapaapaaia a Davida, e kare aia i irinaki i te pikikaa ta Saula i akatotoa aere no runga ia Davida. (1 Samu. 20:​24-34) Kua aite ainei tatou mei ia Ionatana rai? Me orongaia mai tetai au tukuanga angaanga i roto i te putuputuanga na to tatou au oa, e mataora ana ainei tatou no ratou? Me rokoia ratou e te au turanga ngata, e akapumaana atu ana rai tatou ma te turuturu atu ia ratou? Me akarongo tatou i tetai tangata e tuatua ra i tetai apinga kino no runga i tetai oa, e viviki ua ana rai tatou i te irinaki atu? Me, e turuturu tiratiratu ua ana tatou i to tatou oa mei ia Ionatana rai?

Me Anoanoia kia Akaope i te Pirianga Oa

12-14. Eaa te akaaoanga ta tetai aronga apii Pipiria e kite ana, e ka akapeea tatou i te tauturu anga ia ratou?

12 Me akamata tetai tangata apii Pipiria i te taui i te tu o tona oraanga, penei ka kite aia i tetai akaaoanga tikai no runga i te pirianga oa. Penei e au taeake tona e reka ana aia i te piri atu, kare ra oki ratou e aru ana i te au turanga tau o te Pipiria. I te tuatau i aereia mai ana, penei i akapou putuputu ana aia i tona taime i te piri atu kia ratou. I teianei ra, te kite ra aia e ka riro ta ratou au angaanga ei akakeuanga kino ki runga iaia, no reira ka anoanoia aia kia akaiti mai i te taime e piri atura aia ki taua au oa ra. (1 Kori. 15:33) Noatu ra, penei ka manako aia e me kare aia e piri atu kia ratou, kare aia i reira e tiratiratu ana kia ratou.

13 Me e tangata apii Pipiria koe e kite ra ia koe uaorai i roto i teia turanga, e akamaara e ko te oa mou tikai ka rekareka rava aia me tauta koe i te akameitaki atu i toou oraanga. Penei e ka inangaro rai aia kia piri atu kia koe i te apii anga no runga ia Iehova. I tetai tua, ko te au oa pikikaa, ka ‘akakino ratou ia koe’ no te mea kare koe e piri akaou atu ana kia ratou “i taua peu kanga maata ra.” (1 Pete. 4:​3, 4) Ko te tikaanga, ko teia au oa tikai te kare e tiratiratu ana kia koe e kare ko koe.

14 Me akarukeia te aronga apii Pipiria e to ratou au oa mua kare e inangaro ana i te Atua, ka riro te au mema o te putuputuanga ei au oa no ratou. (Gala. 6:10) Kua kite tika ainei koe i te aronga e aere mai ana ki taau au uipaanga e te apii ra i te Pipiria? Te rauka ra ainei ia koe i tetai au atianga, i te oronga atu i te akamaroiroianga na roto i te kapiti atu anga kia ratou?

15, 16. (a) Ka akapeea tikai tatou me ariu atu ki tetai oa tei akamutu i te tavini ia Iehova? (e) Ka akapeea tatou i te akapapu anga i to tatou inangaro no te Atua?

15 Peea i reira me iki tetai oa i roto i te putuputuanga kia patoi ia Iehova, penei te anoanoia ra kia akaateaia? Ka riro taua turanga ra ei mea taitaia tikai. I te akamarama mai anga e mei teaa tona tu i te akamutu anga tetai oa piri tikai i te tavini ia Iehova, kua akakite tetai tuaine e: “Tumatetenga tikai au. Te manako nei au e e matutu tikai toku oa i roto i te tuatua mou, inara kare aia e matutu ana. Kua manako au e me i tavini ua aia ia Iehova ei akarekareka i tona ngutuare tangata. I reira kua oki au i te akamanako e eaa tikai toku akakoroanga i akamori ei ia Iehova. E tumu tau ainei tetai i akamori ei au ia Iehova?” I akapeea ra teia tuaine? “Kua uri au i taku apainga ki runga ia Iehova,” i karanga ai aia. “Kua akakoro tikai au i te akaari kia Iehova e te inangaro nei au iaia nona uaorai, e kare no te mea e te oronga ua mai nei aia i tetai au oa noku i roto i tona akaaerenga.

16 Kare e rauka ia tatou kia tapapa atu e ka vai rai tatou ei oa no te Atua mei te mea e te piri ra tatou ki te aronga tei iki kia riro ei au oa no teianei ao. Kua tata te pipi ko Iakobo e: “Kare kotou i kite e ko te anoano i teianei ao, e enemi ïa i te Atua ra? E teianei ko te anoano e ei oa aia no teianei ao, e enemi ïa tangata no te Atua.” (Iako. 4:4) Ka rauka ia tatou te akapapu e te inangaro ra tatou i te Atua na te irinaki anga e ka tauturu mai Aia ia tatou kia akakoromaki no tei ngere i te oa, me vai tiratiratu tatou Kiaia. (E tatau ia Salamo 18:25. *) Kua akakite poto ua mai te tuaine tei taikuia i mua akenei e: “Kua mou mai iaku e kare e rauka ia tatou kia maro i tetai tangata kia inangaro ia Iehova me kore kia inangaro mai ia tatou. No te mea i te openga, naau uaorai e iki.” Eaa ra i reira ta tatou ka rave kia rauka i te mou marie i te au pirianga oa matutu ki te aronga e vai nei i roto i te putuputuanga?

Mou Marie i te Pirianga Oa Meitaki

17. E akapeea ana te au oa meitaki me tuatua ki tetai e tetai?

17 Na te komunikeiti meitaki anga e akamou i te pirianga i roto i tetai pirianga oa. Ia koe e tatau ra i te au papaanga Pipiria no runga ia Ruta raua ko Naomi, ia Davida raua ko Ionatana, e Paulo raua ko Timoteo, ka kite koe e ko te au oa meitaki, e akakite tika ua ana ratou i to ratou manako ki tetai e tetai, na roto ra i te tu akangateitei. No runga i te tu ka tau tatou kia komunikeiti ki etai ke, kua tata a Paulo e: “Ei tuatua aroa ua anake ta kotou, kia rapakauia i te tai.” Te tou tika maira a Paulo ki te tu ka tau tatou kia tuatua atu ki te aronga ‘i vao,’ koia oki te aronga kare ratou i te au taeake Kerititiano. (Kolo. 4:​5, 6) Mei te mea e kua tau kia akangateiteiia te aronga irinaki kore me tuatua tatou kia ratou, papu tikai i reira e kua tau rai kia akaperaia to tatou au oa i roto i te putuputuanga!

18, 19. Mei teaa ra to tatou manako me akoia mai tatou e tetai oa Kerititiano, e eaa te akaraanga a te aronga pakari i Ephesia i akanoo no tatou?

18 E mea puapinga te manako o etai ke ki te au oa meitaki, no reira ko te komunikeitianga i rotopu ia ratou ka anoanoia kia riro ei mea mareka e te tika ua. Kua tata te ariki pakari ko Solomona e: “E rekareka te ngakau i te manongi e te takakara; e pera rai te tuatua maru a te tangata nei ki tona ra oa.” (Mase. 27:9) Ko te reira ainei toou manako me ako mai tetai oa? (E tatau ia Salamo 141:5.) Me akakite mai tetai oa i tona manamanata no runga i tetai mea e rave ra koe, e akapeea ana koe? E manako ana rai koe i te reira ei au tuatua takinga meitaki, me e riri ana koe?

19 Kua rauka ana i te apotetoro ko Paulo tetai pirianga mou ki te aronga pakari o te putuputuanga i Ephesia. Kare e kore kua kite aia i tetai pae o taua au tangata ra i to ratou riro anga ei aronga irinaki. I tona uipa openga anga kia ratou, kua ako tika atu aia ia ratou. I akapeea ra ratou? Kare te au oa o Paulo i riri ana. Mari ra kua rekareka ratou no tei manako mai aia ia ratou, e kua aue katoa ratou no te mea kare ratou e kite akaou iaia.​—Anga. 20:​17, 29, 30, 36-38.

20. Eaa ra ta tetai oa takinga meitaki ka rave?

20 Kare te au oa meitaki e ariki anake ua ana i te ako pakari mari ra e oronga katoa ana ratou i te reira. E tika, ka inangaro tatou kia kite eaa te taime tau “kia akono i ta [tatou] uaorai.” (1 Tesa. 4:11) E kia kite katoa tatou e ka ope takiri rava tatou i te “aaki i te tuatua iaia uaorai i te Atua.” (Roma 14:12) Inara, i te tuatau tau, ka akamaara ua rai te oa takinga meitaki i to Iehova au turanga, ki tona taeake. (1 Kori. 7:39) Ei akaraanga, ka akapeea me kite koe e te akamata ra tetai oa kare i akaipoipo i te piri atu ki tetai tangata irinaki kore? No te mea kare koe e inangaro kia takino i toou pirianga oa, kare ainei koe e akakite atu i toou manako? Me ka kopae mai toou oa i taau ako, eaa ra taau ka rave? Ko te oa meitaki ka pati aia i te tauturu a te au tiaki takinga meitaki kia tauturu i tetai taeake tei rave i te tarevake. Ka anoanoia te ngakau toa i te rave i te reira. Inara, ko te pirianga oa tei akatumuia ki runga i te inangaro ia Iehova, kare e kino e tupu ki te reira.

21. Eaa ra ta tatou pouroa e rave ana i tetai au taime, e eaa te tumu i puapinga ai kia akamou tatou i te au pirianga oa ngaueue kore i roto i te putuputuanga?

21 E tatau ia Kolosa 3:​13, 14. I tetai au taime, ka akatupu tatou i tetai mea te ka riro ei “tapepeanga” na to tatou au oa ia tatou, e ka rave katoa ratou me kore ka tuatua i tetai au mea te ka akariri ia tatou. “Te apa anake nei tatou i te au mea katoa e manganui,” i tata ai a Iakobo. (Iako. 3:2) Inara, ko te mea e akataka papu ei i tetai pirianga oa, kare e mei teaa te maata i te taime e ara ana tatou ki tetai e tetai, mari ra mei teaa tikai te katoaanga o ta tatou akakore anga i taua au apa ra. E mea puapinga tikai i reira kia akatupu tatou i te au pirianga oa ngaueue kore na te komunikeiti maoraora ua anga e te akakore ua atu anga i te apa a tetai e tetai! Me akaari tatou i taua tu aroa ra, ka riro te reira ei “tatua apa kore.”

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 16 Salamo 18:25 (NW): “Ki te tangata tiratiratu ra ka rave ia koe ma te tiratiratu; Ki te tangata apa kore, e te maroiroi ka rave ia koe ma te apa kore.”

Akapeea Koe me Pau?

• Akapeea tatou me akatupu i te au pirianga oa meitaki?

• Eaa te taime tau kia akaope i tetai pirianga oa?

• Eaa ta tatou ka rave i te akamou i tetai pirianga oa ngaueue kore?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 18]

Akatumuia te pirianga oa mou o Ruta raua ko Naomi ki runga i teaa?

[Tutu i te kapi 19]

E akaari ua ana rai koe i te takinga meitaki?