Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kua Akanoo Ainei Koe i te Taime no te Apii i te Pipiria?

Kua Akanoo Ainei Koe i te Taime no te Apii i te Pipiria?

Kua Akanoo Ainei Koe i te Taime no te Apii i te Pipiria?

I TE mataiti i topa, kua akakite mai te Pupu Akaaere i tetai tauianga ki te papaanga o te uipaanga a te putuputuanga te ka akamaata atu i te taime no te apii e te uriuri anga i te Pipiria ei ngutuare tangata. Me e upoko koe no tetai ngutuare tangata, e akapapu e te rave putuputuia ra te apii Pipiria a te ngutuare te ka puapingaia ki taau vaine e taau tamariki. Te anoano katoaia ra te aronga akaipoipo kare e tamariki kia taangaanga i teia taime no te apii kapiti i te Pipiria. Ka rauka katoa i te au taeake e te au tuaine kare i akaipoipo, e kare katoa e apainga no te ngutuare tangata, kia taangaanga meitaki i teia taime no ta ratou uaorai apii Pipiria.

E manganui tei akakite mai i ta ratou akameitakianga no te akanoonooanga kia raveia tetai Akamorianga a te Ngutuare i te aiai. Ei akaraanga, kua tata a Kevin, tetai tangata pakari e: “Kare te nga kupu ‘meitaki maata’ e rava ana i te akakite atu e mei teaa to matou manako i roto i te putuputuanga. Ei aronga pakari, kua uriuri ana matou e e akapeea ana matou i te taangaanga anga i te po va, kia rave tikai i ta te Pupu Akaaere e pati maira​—kia apii e to matou ngutuare.”

Kua tata a Jodi, e vaine na tetai tangata pakari e: “E toru a maua tamariki tamaine, to ratou mataiti e 15, e 11, e te 2. Koi neke ua atu nei matou ki tetai putuputuanga reo akairo. E akapouia ana tetai aka taime e te tautaanga i te akapapa no te au uipaanga pouroa. No teia tauianga, i teianei kua rauka akaou mai e tai aiai no matou kia akamou ki runga i ta matou akamorianga a te ngutuare!”

Kua tata a John raua ko JoAnn, e nga tangata akaipoipo e tavini nei ei nga painia tamou e: “Kare e rave putuputuia ana ta maua apii Pipiria a te ngutuare no te mea e akao ana maua i te reira ki roto i te au angaanga tukeke a te putuputuanga. E apinga aroa tikai teia akanoonooanga ou mei ko mai ia Iehova i te akaoraora ia maua​—me taangaanga maua i te taime i roto i te mataara tei akakoroia.”

E akanoo ana a Tony, tetai taeake kare i akaipoipo e 20 tuma ona mataiti i te au aiai Ruirua no tana uaorai po apii. E taangaanga ana aia i tetai taime ke atu o te epetoma i te akapapa no te au uipaanga a te putuputuanga. Inara, te karanga ra a Tony e, “E tapapa ua atu ana rai au i te Ruirua.” Eaa te tumu? “Ko te aiai takake roa atu tera noku e Iehova.” Te akataka maira a Tony e: “No tetai rua ora, e apii ana au i te au tumu tuatua te ka akamatutu atu i toku pirianga kia Iehova. Kua riro te rauka maata anga mai te taime no te apii i te akatika iaku kia manako oonu atu i te au irava Pipiria taku e tatau ra.” Tei tupu mai? “Kua oonu roa atu te akoanga a Iehova ki roto i toku ngakau i to mua ana.” Ka rauka ainei iaia te oronga mai i tetai akaraanga? “I roto i te puka Insight, kua tatau au i te pirianga oa i rotopu ia Davida raua ko Ionatana. E maata tikai tei mou mai iaku mei to Ionatana tu akaatinga uaorai. Kua riro tona akaraanga ei tauturu iaku kia kite taka meitaki atu i te aiteanga kia riro ei oa piri mou tikai. E tapapa ua ana au kia maata atu taku apiianga puapinga ka kite i te au po Ruirua!”

Kare e ekoko, e ka puapinga maataia te au tavini pouroa o Iehova i te taangaanga meitaki anga i te au taime va e rauka maira i teianei, no te apii Pipiria e te akamorianga a te ngutuare te ka puapingaia ratou.