Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kua “Akaia” Ainei Koe e kua “Akatumuia ki Runga i te Tango”?

Kua “Akaia” Ainei Koe e kua “Akatumuia ki Runga i te Tango”?

Kua “Akaia” Ainei Koe e kua “Akatumuia ki Runga i te Tango”?

I KITE ana rai koe i tetai pu rakau e papaia ra e te matangi ririnui? E pakari tikai te ririnui o te matangi ki runga i te pu rakau, e oti akera kua mou rai te reira. No teaa ra? No te mea e matutu tikai te aka i te akamou i te pu rakau ki roto i te one. Ka aite rai tatou mei taua pu rakau ra. Me te kite ra tatou i te au taomianga ririnui i roto i to tatou oraanga, ka rauka katoa ia tatou kia akakoromaki me vai ‘akaia e me akatumuia tatou ki runga i te tango.’ (Ephe. 3:​14-17, NW) Eaa ra taua tango ra?

Te akakite maira te Tuatua a te Atua e “ko Iesu Mesia uaorai te toka tiavā ” o te putuputuanga Kerititiano. (Ephe. 2:20; 1 Kori. 3:11) Te akamaroiroiia maira tatou ei au Kerititiano ‘kia akono i tana: kia akaia ki roto iaia, e kia patuia ki rungao iaia, e kia akatinamouia i te akarongo.’ Me rave tatou i te reira, ka rauka ia tatou i te akakoromaki i te au tu kino pouroa ka akatupuia ki to tatou akarongo​—kapiti mai i te au mea te ka na roto mai i te tu o te “tuatua tarekareka” tei akatumuia ki runga i te tuatua “pikikaa puapinga kore” a te tangata.​—Kolo. 2:​4-8.

“Te Tipoto, e te Tiroa, e te Oonu, e te Teitei”

Akapeea ra i reira tatou e rauka ai kia ‘akaia e kia akatinamouia i te akarongo’? Ko tetai mataara puapinga i te akaoonu i to tatou aka ki roto i te one, na roto i te tuatua akatutu ua, koia oki ko te rave maroiroi i te apii i te Tuatua akauruia a te Atua. Te inangaro maira a Iehova “kia kite [tatou] e te aronga tapu katoa ra, i te tipoto, e te tiroa, e te oonu, e te teitei” o te tuatua mou. (Ephe. 3:18) No reira, eiaa tetai ua atu Kerititiano kia mareka ua i te marama tei rungarunga ua, i te manako anga e kua rava rai te kite ua i “te apiianga mua” e kitea ra i roto i te Tuatua a te Atua. (Ebe. 5:12; 6:1) Kare, mari ra kia aruaru tatou tataki tai i te akaoonu atu i to tatou marama no te au tuatua mou o te Pipiria.​—Mase. 2:​1-5.

Kare te aiteanga o teia e me maata to tatou kite ko ta tatou ua ia ka anoano kia ‘akaia, e kia akatumuia’ ki roto i te tuatua mou. Ina oki e, kua kite a Satani uaorai e eaa to roto i te Pipiria. E apinga maata atu te ka anoanoia. Ka anoanoia tatou ‘kia kite i te aroa o te Mesia, ko tei kore e taea e te kite tangata nei.’ (Ephe. 3:19) Noatu ra, me apii tatou no te mea te inangaro ra tatou ia Iehova e te inangaro ra i te tuatua mou, ka riro te akamaata anga atu i to tatou kite tika tikai i te Tuatua a te Atua, ei akamatutu i to tatou akarongo.​—Kolo. 2:2.

Timataia Toou Marama

I teianei tikai, kore ei koe e timata i toou uaorai marama e etai o te au tuatua mou puapinga ka kitea i roto i te Pipiria? Na te rave anga i te reira, penei ka akamaroiroiia koe kia rave meitaki maata atu i taau apii Pipiria naau uaorai. Ei akaraanga, e tatau i te au irava akamataanga o te reta a Paulo ki to Ephesia. (Akara i te pia  “I to Ephesia.”) I muri ake i te tatau anga i teia au irava, e ui kia koe uaorai e, ‘Te marama ra ainei au i te aiteanga o te au takiato tuatua i roto i taua tataanga Pipiria tei akaararaia i roto i te pia?’ Ka akamanako ana tatou i teia, takitai i te taime okotai.

Kua Akono Takereia “Ou te Tumu o Teianei Ao”

Kua tata a Paulo ki tona au taeake irinaki e: “Kua akono takere [te Atua] ia tatou, kia riro ei tamariki rave nana uaorai ia Iesu Mesia ra.” E tika rai, kua akakoro a Iehova e kia akatamariki aia i tetai au tangata i roto i tona uaorai pamiri ara kore i te rangi. Ka tutara teia au tamariki akatamarikiia e te Atua ei au ariki e ei au taunga ma te Karaiti. (Roma 8:​19-23; Apo. 5:​9, 10) I roto i tana akaaoanga mua no te tu ngateitei o Iehova, kua tapepe a Satani e kua tarevake to te Atua anga mai anga i te tangata. Mei teaa atura i reira te tu tau meitaki, e kua iki a Iehova i te au mema o taua pamiri tangata ra kia o atu ratou i te openga ki te takore anga i te au kino pouroa i te ao e pini ua ake, kapiti mai i te Tiaporo ko Satani, te tumu o te kino! Inara, kare a Iehova i iki ana na mua ake e, ko teea te au tangata tataki tai tana ka akatamariki. Kare, kua akakoro ra te Atua e e pupu me kore e aronga tangata tetai te ka tutara ma te Karaiti i runga i te rangi.​—Apo. 14:​3, 4.

Eaa te “ao” ta Paulo e tuatua ra i tona tataanga ki tona au taeake Kerititiano e ko ratou, tei ikiia ei pupu, “ou te tumu o teianei ao”? Kare aia e tuatua ra no runga i tetai taime i mua ake ka anga ai te Atua i te enua me kore i te tangata. Ka aati te reira i te kaveinga tumu tikai no te tu tika. Akapeea ra e rauka ai i te akaapa ia Adamu raua ko Eva no ta raua i rave, me kua akakoro ke ana te Atua na mua ake kia ara raua, i mua ake ka angaia mai ei raua? No reira, inaea te Atua i akakoro ei e ka akapeea aia i te akatikatika anga i te turanga tei tupu mai, i te piri anga atu a Adamu raua ko Eva kia Satani i roto i tana meameaau no te tu ngateitei o te Atua? Kua rave a Iehova i te reira, i muri anake ua ake i te meameaau anga to tatou nga metua mua, i mua ake ra i te kapua angaia mai tetai ao tangata apa ua, te ka rauka i te akaora akaou mai.

“No te Maata o Tona Aroa Ua”

Eaa ra a Paulo i tuatua ai e ko te akanoonooanga tei akamanakoia i roto i te au irava akamataanga o Ephesia, i tupu mai te reira “no te maata o [to te Atua] aroa ua”? Kua rave aia i te reira ei akaketaketa mai e, kare tikai e tumuanga tau no Iehova kia akaora mai i te tangata ara.

No to tatou tu ara, kare e tikaanga o tetai ua atu ia tatou kia tapapa atu i tetai akaoraanga. Inara, no tona inangaro oonu i te pamiri o te tangata, kua oronga mai a Iehova i tana Tamaiti anau tai ei oko kia ora tatou. Me akamanako atu tatou i to tatou tu apa e te ara, ko to tatou ora, e aroa ua tikai te reira mei ta Paulo rai i tuatua.

Tuatua Ngaro o te Akakoroanga o te Atua

I te akamataanga, kare te Atua i akakite mai ana e ka akapeea aia i te akatikatika anga i te kino ta Satani i rave. E “tuatua ngaro” te reira. (Ephe. 3:​4, 5) I muri mai, i te akatumu angaia te putuputuanga Kerititiano, kua akakite mai a Iehova i te mea ravarai tana ka rave ei akatupu i tona akakoroanga mua no te tangata e te enua. “I te openga tikai o te au tuatau ra,” i akataka mai ei a Paulo, kua taangaanga te Atua i tetai “akaaerenga,” ei ravenga no te akaaere anga i te au mea ravarai te ka taki atu ki te taokotai anga i tana au mea ora kite pouroa i anga.

Kua akamata te tuanga mua o taua taokotaianga ra i te Penetekote i te mataiti 33 T.N. i te akamata anga a Iehova i te akaputuputu mai i te aronga te ka tutara ma te Karaiti i runga i te rangi. (Anga. 1:​13-15; 2:​1-4) Ko te rua o te tuanga, koia oki ko te tavaitai mai anga i te aronga ka noo ki runga i te enua parataito i raro ake i te Patireia Mesia o te Karaiti. (Apo. 7:​14-17; 21:​1-5) Kare te kupu “akaaerenga” e taiku ra i te Patireia Mesia, no te mea kare taua Patireia ra i akatumuia ake kia tae rava ki te mataiti 1914. Ko te tika, te taiku ra taua kupu ra i ta te Atua akono anga, me kore akaaere anga, i te au mea kia akatupu i tona akakoroanga no te akaoki akaou anga mai i te turanga taokotai i roto i te ao e pini ua ake.

Kia Riro ‘ei Tangata Pakari i te Kite’

E tika e, ko te au tu matau i te apii meitaki naau uaorai ka tauturu te reira ia koe kia marama pu tikai i “te tipoto, e te tiroa, e te oonu, e te teitei” o te tuatua mou. Inara, kare katoa e ekoko e, ko te tu oraanga rapurapu o te tangata i teia tuatau, e mea ngoie ua ia Satani kia akaparuparu​—me kore kia takore​—i taua au tu matauia ra. Auraka e akatika iaia kia rave i tera kia koe. Taangaangaia te “kite” ta te Atua i oronga kia koe kia riro mai ‘ei tangata pakari i te kite.’ (1 Ioa. 5:20; 1 Kori. 14:20) E akapapu e kua marama koe i te tumu i irinaki ei koe i taau e irinaki ra, e ka rauka ua rai ia koe i te oronga atu ‘i te tumu no te manakonakoanga i roto ia koe.’​—1 Pete. 3:15NW.

E akamanako ua ana e ko koe tetai i Ephesia i te tatau muaia anga te reta a Paulo. Kare ainei tana au tuatua e akakeu ia koe kia inangaro i te tupu ua atu rai i roto “i te kite i te Tamaiti a te Atua”? (Ephe. 4:​13, 14) E mea papu roa ia! No reira, e akatika i te au tuatua akauruia a Paulo kia akakeu ia koe i roto i taua mataara rai i teia tuatau. Na te aroa oonu ia Iehova e te kite tika tikai i tana Tuatua e tauturu ia koe kia vai ngaueue kore, “kia akaia, e kia akatumuia ki runga i te tango” o te Karaiti. I roto i taua mataara ra, ka rauka ia koe i te akakoromaki i tetai ua atu timataanga ta Satani penei, ka akatupu rai kia koe, i mua ake ka takore takiriia ai teia ao kino.​—Sala. 1:​1-3; Iere. 17:​7, 8.

[Pia/​Tutu i te kapi 27]

 “I to Ephesia”

“Kia akameitakiia te Atua te Metua o to tatou Atu ra o Iesu Mesia, ko tei akameitaki mai ia tatou nei i te au meitaki ravarai o te vaerua i te ao ra i te Mesia nei: Koia i iki mai ia tatou i roto iaia nei, ou te tumu o teianei ao, kia riro tatou ei aronga tapu, e te apa kore, i mua iaia, ma te anoano: E kua akono takere ia tatou, kia riro ei tamariki rave nana uaorai ia Iesu Mesia ra, mei tei tau i te anoano takinga-meitaki o tona uaorai ngakau, Kia akameitakiia te kakā o tona aroa ua, i riro ei tatou iaia ei aronga kiteia mai i roto i tei Akaperepereia: Nona i raukaʼi te ora ia tatou i tona toto, i te akakore anga i te ara nei, no te maata o tona aroa ua; Ko tei akamaata ravaia e ia ia tatou nei, ma te pakari katoatoa oki e te akono meitaki; E kua akakite mai ia tatou i te tuatua ngaro o tona anoano, i tona uaorai inangaro takinga-meitaki i akakoroia e ia i roto iaia uaorai: E kia tae ki te akaaerenga i te openga tikai o te au tuatau ra, kia tavaitai aia i te au mea katoatoa i te Mesia ra, to te rangi, e to te ao katoa nei: ei iaia rai.”​—Ephe. 1:​3-10.