Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

“Ko Kotou Toku Oa”

“Ko Kotou Toku Oa”

“Ko Kotou Toku Oa”

“Ko kotou toku oa, kia akono kotou i te au tuatua katoa taku i akaue atu ia kotou na.”​—IOA. 15:14.

1, 2. (a) No teea au turanga tuketuke mai o te oraanga to Iesu au oa? (e) Eaa ra i puapinga ai kia riro mai tatou ei au oa no Iesu?

KO TE au tangata e noo ra ma Iesu i roto i te pia i runga, no roto mai ratou i te au turanga tuketuke o te oraanga. Nga teina tuakana ko Petero raua ko Anederea, e nga ravakai raua. Ko Mataio e tangata koi tero i mua ana​—e mema aia no tetai taoonga ririia e te ngati Iuda. Tetai pae mei ia Iakobo raua ko Ioane, kare e kore e kua kite raua ia Iesu mei te tamarikianga mai. Ko etai mei ia Natanaela, penei no nga mea mataiti ua aia i kite ei ia Iesu. (Ioa. 1:​43-50) E oti akera, pouroa te aronga i reira i taua po puapinga maata tikai o te Pasa i Ierusalema, kua irinaki papu tikai ratou e ko Iesu te Mesia taputouia, te Tamaiti a te Atua ora. (Ioa. 6:​68, 69) Kare e ekoko e kua pumaana tikai to ratou ngakau i te akarongo anga iaia e akakite maira kia ratou e: “Kua karanga ra au kia kotou e, e oa; kua akakite oki au kia kotou i te au tuatua ravarai taku i kite i taku Metua ra.”​—Ioa. 15:15.

2 Te tau ra te kaveinga o taua au tuatua a Iesu ki te au Kerititiano pouroa tei akatainuia i teia tuatau, e te tau katoa ra te reira ki to ratou au oa ko te “mamoe ke atu.” (Ioa. 10:16) Noatu eaa te turanga o to tatou oraanga, ka rauka katoa ia tatou te tikaanga manea kia riro ei au oa no Iesu. E mea puapinga maata tikai to tatou pirianga oa kiaia no te mea me riro tatou ei au oa nona ka riro katoa rai tatou ei au oa no Iehova. Ko te tika, kare e rauka i te akapiri vaitata atu kia Iehova me kare e akapiri vaitata atu kia Karaiti. (E tatau ia Ioane 14:​6, 21.) Eaa i reira ta tatou ka rave kia riro, e kia vai rai ei au oa no Iesu? I mua ake ka uriuri ei i te reira tumu manako puapinga, ka tirotiro mari ana tatou i to Iesu uaorai akaraanga ei oa meitaki e te akara e eaa ta tatou ka mou mai mei te tu e ariu atu ana tana au pipi kiaia.

To Iesu Akaraanga ei Oa Meitaki

3. I kite matauia a Iesu no teaa?

3 “E manganui ra te oa o te aronga apinga,” i tata ai te ariki pakari ko Solomona. (Mase. 14:20) Te akakite poto ua maira tera tuatua i te tu paruparu o te tangata ara nei i te akatumu i te au pirianga oa ki runga i ta ratou ka rauka mai, kare i ta ratou ka rauka i te oronga atu. Kare a Iesu i akaari mai ana i taua au tu paruparu ra. Kare rava te turanga pae moni e te pirianga tangata o tetai tangata, i riro ana ei akanauru ia Iesu. E tika rai, e kua aroa a Iesu i te tutara mapu apinganui e kua pati atu iaia kia riro ei pipi nana. Tera ra kua akakite a Iesu ki taua tangata ra kia oko i tana apinga e kia oronga i te reira ki te putaua. (Mare. 10:​17-22; Luka 18:​18, 23) Kua kite matauia a Iesu kare e no tona au pirianga ki te aronga apinganui e te papanunui, mari ra no tona pirianga oa ki te aronga akaaka e te akavaavaaia.​—Mata. 11:19.

4. No teaa ka tau ei kia karangaia e e aronga apa ua to Iesu au oa?

4 Te papu ua ra e e aronga apa ua to Iesu au oa. I tetai atianga, kare i rauka ia Petero i te akaari mai i te tu aerenga manako mei to te Atua rai. (Mata. 16:​21-23) Ko Iakobo raua ko Ioane, kua inangaro raua i te akateitei ia raua uaorai, i te pati anga raua kia Iesu kia oronga mai i tetai turanga papanunui no raua i roto i te Patireia. Kua riro ta raua i rave ei akariri i etai mai au apotetoro e kua riro te manako no te turanga papanunui ei manamanata ua rai. Inara, kua tauta a Iesu ma te akakoromaki i te akatikatika i te aerenga manako o tona au oa e kare aia i riri vave ua ana ia ratou.​—Mata. 20:​20-28.

5, 6. (a) Eaa te tumu i vai ei to Iesu pirianga oa ki te maataanga o te au apotetoro? (e) Eaa te tumu i akaope ei a Iesu i tona pirianga oa kia Iuda?

5 Kare te tumu i vai ei to Iesu pirianga oa ki teia au tangata apa ua e no te mea te tukutuku ua ra aia me kore te kopae ra aia i to ratou au tu apa ua. Mari ra, kua iki rai aia kia akamou ua ki runga i to ratou au akakoroanga meitaki e to ratou au tu memeitaki. Ei akaraanga, i te taime tikai e anoanoia ra ta ratou turuturuanga i te atianga ngata roa atu tana i kite, kua varea a Petero, a Iakobo, e Ioane e te moe. Te marama uaia ra e kua riro to ratou tu ei akataitaia ia Iesu. Noatu ra, kua kite aia e e akakoroanga meitaki ua to ratou, i te karanga anga e: “Kua tika oki i te vaerua, te parukaua nei ra te kopapa.”​—Mata. 26:41.

6 Kareka i tetai tua, kua akaope a Iesu i tona pirianga oa ki Iuda Ikariota. Noatu e kua akaari mai a Iuda i te pirianga oa pikikaa ua, kua kite ra a Iesu e kua akatika taua oa piri i mua ana kia o te kino ki roto i tona ngakau. No te mea kua akariro a Iuda iaia ei oa no teianei ao, kua riro atura aia ei enemi no te Atua. (Iako. 4:4) No reira, i te akapapu anga a Iesu i Tona pirianga oa ki te au apotetoro akarongo mou e 11 i toe mai, kua akakite ke ana aia kia Iuda kia aere.​—Ioa. 13:​21-35.

7, 8. I akapeea a Iesu i te akakite anga i tona aroa no tona au oa?

7 Kare a Iesu i akamou ana ki runga i te au tarevake o tona au oa tiratiratu, e kua rave aia i te mea tei tau tikai no ratou. Ei akatauanga, kua pure aia ki tona Metua kia paruru mai ia ratou i roto i to ratou au timataanga. (E tatau ia Ioane 17:11.) Kua akaari ua rai a Iesu i tona manako oonu no to ratou au tu paruparu i te pae kopapa. (Mare. 6:​30-32) E inangaro ana aia i te akakite kia ratou, kare anake ua i tona uaorai manako, mari katoa ra kia akarongo e kia marama atu i to ratou manako, e eaa to roto i to ratou ngakau.​—Mata. 16:​13-16; 17:​24-26.

8 Kua taangaanga a Iesu i tona oraanga e i tona mate kia puapingaia tona au oa. E tika rai e, kua kite aia e ka oronga aia i tona oraanga mei tei umuumuia i raro i te ture ei akatupu i te turanga tuatua tika o tona Metua. (Mata. 26:​27, 28; Ebe. 9:​22, 28) Inara kua oronga a Iesu i tona oraanga ei akakiteanga no tona aroa. “Kare rava e tangata aroa maata atu i te reira,” i akakite ei a Iesu, “kia oronga te tangata i tona uaorai ora no tona au taunga.”​—Ioa. 15:13.

Eaa to te Au Pipi Tu ki to Iesu Pirianga Oa?

9, 10. Mei teaa ra te tu o te tangata ki to Iesu tu maoraora ua i te oronga?

9 E ngakau maoraora tikai to Iesu i te oronga anga i tona taime, tona inangaro, e tana au apinga. Tei tupu mai, kua riro ei akapiri vaitata mai i te tangata kiaia e kua mataora ua i te akaoki atu i tona meitaki. (Luka 8:​1-3) Akatumuia ki runga i tana uaorai i kite, kua rauka ia Iesu kia karanga e: “Ka oronga, e ka rauka ta kotou; e ki te aite, e taomiia, e ruruia, e maringi ua atu, na te tangata e riringi mai ki roto i to kotou kakau. Ko te aite ta kotou e aite atu, ko ta kotou rai ïa kia akaaiteia mai.”​—Luka 6:38.

10 E tika e, kua titau ana tetai pae i te piri atu kia Iesu no ta ratou ua ka rauka mai mei iaia. Kua akaruke teia au oa pikikaa nei ia Iesu no te mea kare ratou i marama ana i tetai au apinga tana i tuatua. Kare ratou i irinaki ia Iesu mari ra, kua viviki ua ratou i te manako tarevake e kua kopae iaia. E tuke takiri me akaaiteia atu ki te au apotetoro tiratiratu. I timata putuputuia ana to ratou pirianga oa kia Karaiti, kareka ra, e tauta pakari ua ana ratou i te turuturu iaia i te au taime meitaki e i te au taime kino. (E tatau ia Ioane 6:​26, 56, 60, 66-68.) I tona po openga ei tangata i te enua nei, kua akakite a Iesu i tona inangaro maata no tona au oa i te karanga anga e: “Ko kotou ko te aronga e noo tamou i vaitata iaku i toku au timataanga nei.”​—Luka 22:28.

11, 12. Akapeea a Iesu i te akapumaana anga i te au pipi, e i akapeea ra ratou i te ariu atu anga?

11 I muri poto ua ake i to Iesu akameitaki anga i tana au pipi no to ratou tu tiratiratu, kua akaruke taua au tangata tikai ra iaia. Kua akatika poto ua ratou i te mataku i te tangata kia autu ki rungao i to ratou inangaro no Karaiti. Inara, kua akakore akaou a Iesu i to ratou tu paruparu. I muri ake i tona matenga e te tuakaouanga, kua mama atu aia kia ratou e kua akapapu atu i tona pirianga oa kia ratou. Ei runga ravao, kua oronga aia i tetai angaanga tapu kia rave ratou​—kia akariro “i to te pa enua katoa” ei pipi e kia riro ei kite nona “e tae ua atu ki te openga o te enua ra.” (Mata. 28:19; Anga. 1:8) I akapeea ra te au pipi i te ariu atu anga?

12 Kua rave te au pipi i te au mea pouroa te ka rauka ia ratou i te akatotoa aere anga i te karere o te Patireia. Ma te turuturu a te vaerua tapu o Iehova, kare i roaia ana kua ki a Ierusalema i ta ratou au apiianga. (Anga. 5:​27-29) Kare rava i rauka ana i te tamatakuanga o te mate i te tapu ia ratou mei te akono anga i te akauenga a Iesu kia akariro i te tangata ei pipi. I roto ua i nga mea rau ngauru mataiti i te orongaia mai anga ta Iesu akauenga, kua rauka i te apotetoro ko Paulo kia tata e kua tutu aereia ana te tuatua meitaki “ki te tangata ravarai i raro ake i teianei rangi.” (Kolo. 1:23) Kare rava e ekoko e, kua akaari teia au pipi e mei teaa tikai te puapinga o to ratou pirianga oa kia Iesu!

13. I akatika te au pipi a Iesu i tana au apiianga kia akatuke ia ratou na roto i teea au mataara?

13 Te aronga tei riro mai ei au pipi, kua akatika katoa ratou i te apiianga a Iesu kia akatuke i to ratou uaorai oraanga. No te manganui, tera te aiteanga e maata te au tauianga ta ratou ka akatupu i roto i ta ratou au peu e to ratou uaorai tu. Tetai papaki o te au pipi ou, e aronga moeaana ratou i mua ana, e aronga akaturi, e au kona kava, me kore e au tangata keikeia. (1 Kori. 6:​9-11) Ko etai kua anoanoia ratou kia taui i to ratou tu ki tetai iti tangata ke. (Anga. 10:​25-28) Noatu ra, kua akarongo rai ratou kia Iesu. Kua akaruke ratou i to ratou uaorai tu taito e kua akatangata ou ia ratou. (Ephe. 4:​20-24) Kua akamatau ratou ia ratou uaorai ki “te ngakau o te Mesia,” i te marama anga, e i te aru anga i tona aerenga manako e tona tu.​—1 Kori. 2:16

Pirianga Oa kia Karaiti i Teia Tuatau

14. Eaa ta Iesu i taputou e ka rave aia a te tuatau o “te akaopengaanga o te akatereanga o te au mea nei”?

14 E manganui te au Kerititiano uaorai i te anere mataiti mua tei kite ia Iesu me kore tei kite ana iaia i muri ake i tona tuakaouanga. Kare i rauka ana ia tatou taua tikaanga ra. Ka akapeea i reira e rauka ai ia tatou kia riro ei oa no Karaiti? Tetai mataara koia oki, kia akarongo i te aratakianga tei orongaia mai na roto i te pupu o te tavini akono meitaki e te pakari, tei kapiti mai to Iesu au taeake akatainuia e ora nei rai i te enua nei. Kua taputou mai a Iesu e, a te tuatau o “te akaopengaanga o te akatereanga o te au mea nei,” ka akamana aia i teia tavini “ki rungao i tana au apinga katoa.” (Mata. 24:​3, 45-47, NW) I teia tuatau, ko te maataanga o te aronga e umuumu ra kia riro ei au oa no Karaiti, kare ratou i te au mema no teia pupu tavini. Akapeea ra ta ratou ariu anga atu ki te aratakianga e rauka maira mei te pupu tavini akono meitaki, i te akatuke anga i to ratou pirianga oa kia Karaiti?

15. Eaa te ka akataka mai e me e mamoe tetai tangata e me e puakanio?

15 E tatau ia Mataio 25:​31-40. Kua kapiki a Iesu i te aronga ka o ki roto i te pupu o te tavini akono meitaki e e au taeake nona. I roto i te akatutuanga no runga i te akatakake anga i te mamoe mei te puakanio, kua akakite taka ua mai a Iesu e ko te mataara e akono ra tatou i tona au taeake, kiaia uaorai, te akono ra tatou iaia. Kua akakite aia e ko te tumu maata te ka akataka i te mamoe mei te puakanio koia oki, na te mataara e akono ra tetai tangata i “tetai taeake mea ngiti rava o [tona] au taeake.” No reira, ko te mataara maata e akaari ei te aronga e manakonakoanga to ratou no te enua nei i to ratou inangaro kia riro ei au oa no Karaiti koia oki, na te turuturu anga i te pupu o te tavini akono meitaki.

16, 17. Ka akapeea tatou me akaari i to tatou pirianga oa ki te au taeake o Karaiti?

16 Me te manakonako ra koe kia noo i te enua nei i raro ake i te Patireia o te Atua, ka akapeea koe me akaari i toou pirianga oa ki te au taeake o Karaiti? Ka akamanako ana tatou e toru mataara. Te mea mua, na te piri atu anga ki roto i te angaanga tutu aere ma te ngakau katoa. Kua akaue a Karaiti i tona au taeake kia tutu aere i te tuatua meitaki ki te ao katoa nei. (Mata. 24:14) Inara, ka ngata i te toenga o te au taeake o Karaiti i te enua nei i teia tuatau, kia rave i taua apainga ra ma te kore e tauturu mei to ratou au taeake, ko te mamoe ke atu. E tika rai, e i te au taime ravarai ka piri te au mema o te pupu o te mamoe ke atu ki roto i te angaanga tutu aere, te tauturu ra ratou i te au taeake o Karaiti kia akatupu i ta ratou angaanga tapu. Te rekareka maata nei te pupu tavini akono meitaki e te pakari i teia tu pirianga oa, e pera katoa rai a Karaiti.

17 Te rua o te mataara ka rauka i te pupu o te mamoe ke atu i te tauturu i te au taeake o Karaiti koia oki, na te turuturu anga i te angaanga tutu aere i te pae o te moni. Kua akamaroiroi a Iesu i tana au pipi kia akaoa atu ki “te apinga pikikaa nei.” (Luka 16:9) Kare mei te mea e ka rauka ia tatou i te oko i tetai pirianga oa kia Iesu me kore kia Iehova. Mari ra, na te taangaanga anga i ta tatou au apinga materia ei turuturu i te au anoano o te Patireia, te akapapu ra tatou i to tatou pirianga oa e te inangaro, kare na te aroa vaa ua, mari ra na te “aroa rave ra, ei mea mou.” (1 Ioa. 3:​16-18) Te oronga ra tatou i taua tu turuturuanga i te pae o te moni me piri tatou ki roto i te angaanga tutu aere, me oronga tatou i te moni no te patuanga e te akono anga i to tatou au ngai akamorianga, e me oronga tatou i te moni tauturu no te angaanga tutu aere i te ao katoa nei. Noatu me e meangiti ua e me e maata ta tatou ka oronga, papu roa e ka rekareka ua a Iehova e Iesu me oronga tatou ma te rekareka.​—2 Kori. 9:7.

18. Eaa ra tatou ka akarongo ei ki te aratakianga a te Pipiria tei orongaia mai e te aronga pakari o te putuputuanga?

18 Te toru o te mataara ka rauka ia tatou pouroa i te akapapu e e au oa tatou no Karaiti koia oki, na te taokotai anga atu ki te aratakianga e orongaia maira e te aronga pakari o te putuputuanga. Kua akamanaia teia au tangata nei e te vaerua tapu i raro ake i te aratakianga a Karaiti. (Ephe. 5:23) “E akarongo i to kotou au arataki, e kauraro atu kotou,” i tata ai te apotetoro ko Paulo. (Ebe. 13:17) Tetai au taime, penei ka ngata ia tatou i te akarongo ki te aratakianga a te Pipiria e orongaia maira kia tatou na roto i te aronga pakari. Kare e kore e te kite ua ra tatou i to ratou au tu apa ua, e penei ka riro teia ei akakeu ia tatou kia manako e kua tarevake ta ratou akoanga. Noatu rai, te mareka ua maira a Karaiti, te Upoko o te putuputuanga, i te taangaanga i teia au tangata apa ua. No reira, ka riro te tu e ariu atu ana tatou ki to ratou mana akaaere ei akamou i to tatou pirianga oa kia Karaiti. Me akakore atu tatou i te au tarevake o te aronga pakari e te aru rekareka ua i ta ratou aratakianga, te akapapu ra tatou i to tatou aroa no Karaiti.

Ngai ka Kitea e Tatou te Au Oa Meitaki

19, 20. Eaa ta tatou ka kite i roto i te putuputuanga e eaa te atikara ka aru mai ta tatou ka akamanako?

19 Te akono ua nei rai a Iesu ia tatou na roto i te au tiaki takinga meitaki e akaaere nei ia tatou, e na te oronga katoa mai anga i te au metua vaine, te au tungane e te au tuaine pae vaerua i roto i te putuputuanga. (E tatau ia Mareko 10:​29, 30.) I te taime mua i akamata ai koe te piri ki to Iehova akaaerenga, mei teaa ra te tu o toou kopu tangata? Te irinakiia atu nei e kua turuturu ratou i taau au tautaanga kia akapiri vaitata atu ki te Atua e kia Karaiti. Inara kua akamatakite mai a Iesu e i tetai au taime e riro ana “to te tangata nei enemi i roto i tona uaorai ngutuare.” (Mata. 10:36) E akapumaanaanga tikai kia kite e ka kitea e tatou i roto i te putuputuanga te aronga tei piri vaitata roa atu kia tatou, i to tatou uaorai taeake!​—Mase. 18:24.

20 Mei tei akaariia mai i roto i ta Paulo uaorai au akaaraveianga i te akaopenga anga o tana reta ki te putuputuanga i Roma, e maata ua atu te au pirianga oa vaitata tana i akamou. (Roma 16:​8-16) Kua akaopenga te apotetoro ko Ioane i te toru o tana reta ki te au tuatua e: “E aroa atu koe i te au oa na ma te akaiki atu i te ingoa.” (3 Ioa. 14) Te taka ua ra e, kua rauka katoa iaia te akatupu i tetai au pirianga oa mou tikai. Ka akapeea tatou i te aru anga i te akaraanga o Iesu e tana au pipi i mua ana, na te akatupu anga e te akamou marie anga i tetai au pirianga oa ngaueue kore ki to tatou au taeake e te au tuaine i roto i te putuputuanga? Ka akamanako ta tatou atikara ka aru mai i te pauanga ki teia uianga.

Akapeea Koe me Pau?

• Eaa te akaraanga ta Iesu i akanoo ei oa meitaki?

• Akapeea te au pipi i te ariu atu anga ki to Iesu pirianga oa?

• Akapeea tatou i te akapapu anga e e au oa tatou no Karaiti?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 14]

Inangaro Iesu kia kite i te manako o tona au oa e eaa to roto i to ratou ngakau

[Au Tutu i te kapi 16]

Akapeea tatou me akaari i to tatou inangaro kia riro ei oa no Karaiti?