Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

‘Kia Noo Au ua i te Tangata Katoa’

‘Kia Noo Au ua i te Tangata Katoa’

‘Kia Noo Au ua i te Tangata Katoa’

“Peneiake ko te tika, ko ta kotou ïa e aruaru e, kia noo au ua kotou i roto i te tangata katoa nei.”​—ROMA 12:18.

1, 2. (a) Eaa te akamatakiteanga ta Iesu i oronga ki tana au pipi? (e) Ka kitea e tatou kiea te akoanga no runga i te tu me ariu atu ki te patoianga?

KUA akamatakite atu a Iesu i tana au pipi e ka kite ratou i te patoianga mei te au pa enua o te ao nei, e i te aiai i mua ake i tona matenga, kua akamarama atu aia i te tumu. Kua akakite aia ki tana au apotetoro e: “Naringa kotou no teianei ao, e inangaro mai to teianei ao i tona tikai: no te mea ra, kare kotou i to teianei ao, ko au i iki ia kotou no roto i teianei ao, i riri mai ei teianei ao ia kotou.”​—Ioa. 15:19.

2 Kua kite tikai te apotetoro ko Paulo mei tei tupu ana kiaia e e tika te au tuatua a Iesu. I roto i te rua o tana reta ki tona taeake mapu ko Timoteo, kua tata a Paulo e: “Kua kite ua ra koe i taku i apii ra, taku aerenga, taku e umuumu, te akarongo tikai, te maru, te aroa, te akakoromaki, Te au takinga-kino angaia mai, e te au mate.” E oti kua kapiti mai a Paulo e: “E te aronga katoa e maara tikai e akono i te Atua, ei roto rai i te Mesia ra ia Iesu, e takinga-kino katoaia ïa.” (2 Timo. 3:​10-12) I roto i te pene 12 o tana reta ki te au Kerititiano i Roma, kua oronga atu a Paulo i te akoanga pakari e ka akapeea ratou me ariu atu ki te patoianga. Ka riro tana au tuatua ei aratakianga no tatou i teia tuatau openga.

“Ka Akonokono Ana i te Mea Tika Tikai”

3, 4. Akapeea me taangaanga i te akoanga tei orongaia mai i roto ia Roma 12:17 (a) i roto i te ngutuare kare te au mema pouroa e akamori ana ia Iehova? (e) i roto i to tatou pirianga ki te au tangata tupu?

3 E tatau ia Roma 12:17. Kua akamarama mai a Paulo e me aro atu i te tu makitakita, auraka tatou e akakino atu. E mea puapinga i te akono i tana akoanga i roto tikai i te ngutuare kare te au mema pouroa e akamori ana ia Iehova. Ka kopae te tokorua koia te Kerititiano i te tutaki atu i te tuatua akakino me kore i te ravenga akakino ki tetai kino akaou. Kare e puapinga e rauka me ‘tutaki atu i te kino ki te kino.’ No te mea, ka riro taua tu ra ei akakino roa atu i te turanga.

4 Te akakite maira a Paulo i tetai mataara meitaki atu koia oki: “Ka akonokono ana i te mea tika tikai ki mua i te aroaro o te tangata katoa nei.” I roto i te ngutuare, ko te vaine tei akaari i te tu takinga meitaki tikai ki tana tane no te au tuatua tau kore i tona irinakianga, kare e kore ka kopae te reira i te taumaroanga. (Mase. 31:12) Te akakite maira a Carlos, e mema no te pamiri Betela i teianei, e i akapeea tona mama i te autu anga i te patoianga pakari a tona papa na roto i te tu takinga meitaki e te akonokono meitaki anga i te ngutuare. “Kua akamaroiroi aia ia matou tamariki kia akangateitei ua rai ia papa. Kua akakite mai aia kiaku kia kanga boules (e tarekareka porotaka poro na te Varani) kia papa noatu e kare i te tarekareka inangaroia e au. Inara kua riro te reira ei mea mataora kia papa.” I te openga, kua apii aia i te Pipiria e kua papetitoia. No runga i te akonokono anga i te “mea tika tikai ki mua i te aroaro o te tangata katoa nei,” e putuputu te taime e autu ana te Au Kite o Iehova i te tu papakitai na te tauturu anga i to ratou au tangata tupu me tupu tetai tumatetenga.

Tamate i te Patoianga ki te “Ai Ngarau”

5, 6. (a) I roto i teea tu te “ai ngarau” i akaputuia ai ki runga i te upoko o tetai enemi? (e) Akakite mai i tetai tupuanga i toou ngai, te akaari ra e i akapeea te taangaanga anga i te ako e kitea ra i roto ia Roma 12:20 i te akatupu mai anga i te au mea meitaki.

5 E tatau ia Roma 12:20. I te iki anga i te au tuatua i rekotiia i roto i teia irava, i te akaraanga te taiku maira a Paulo ia Maseli 25:​21, 22 e na ko ra e: “Te pongi ra to enemi, e akaangai atu ki te kai; te kaki ra oki aia, akainu atu ki te vai; Kua akaputu oki koe i te ngarau ka ki runga i tona upoko i reira; e na Iehova e tutaki mai ia koe ra.” No runga i tana ako i roto ia Roma pene 12, kare e tano e ko te aiteanga o ta Paulo tuatua e ka riro te ngarau akatutu ei tamamae me kore ei taakama i tetai e patoi maira. Mari ra, ko te materi​—e pera katoa te au tuatua aiteite a Paulo ki to Roma—​i te akaraanga te taiku ra no runga i tetai mataara taito e taangaangaia ana ei akatae i te auri mei roto mai i te (ore) toka. Kua akakite a Charles Bridges, e tangata kite karape no Engarani o te 19 anere mataiti e: “E tapoki i a raro ake e a runga i te auri ngata i te akatae; eiaa e tuku ua ki runga i te ai, e akaputu ra i te ngarau ka ki runga ake i te reira. Takitai ua ake te ngakau marokiakia, kare e maru mai i raro ake i te akakeuanga ririnui o te aroa akakoromakianga roa, e te aroa akaatinga.”

6 Mei te “ai ngarau” rai, e riro ana te au angaanga takinga meitaki ei akakeu i te aronga patoi kia taui i to ratou tu e kia kore e makitakita atu i te au tavini o te Atua. Ka rauka i te au angaanga takinga meitaki i te akakeu i te tangata kia akaari i te tu mareka ki te iti tangata o Iehova e te karere a te Pipiria ta ratou e tutu aere ra. Kua tata te apotetoro ko Petero e: “Kia meitaki ta kotou tuatua i rotopu i te au etene: ta ratou oki i akakino mai ia kotou, mei te mea e aronga rave tuatua kino, kia akara ra ratou i ta kotou tuatua meitaki, kia akameitaki ratou i te Atua i te rā e rokoia mai ei ra.”​—1 Pete. 2:12.

‘Kia Noo Au ua i te Tangata Katoa’

7. Eaa te au ta Karaiti i vaio mai ki tana au pipi, e eaa ta te reira ka akakeu ia tatou kia rave?

7 E tatau ia Roma 12:18. I te aiai openga i noo ei a Iesu e tana au apotetoro, kua akakite aia kia ratou e: “E au taku e vaio ia kotou nei, ko taku nei au taku e o atu no kotou.” (Ioa. 14:27) Ko te au ta Karaiti ka vaio mai ki tana au pipi koia oki, ko te au o roto i te ngakau ta ratou ka kite, me kite ratou e te inangaroia maira ratou, e te marekaia maira e te Atua ko Iehova e tana Tamaiti akaperepere. Ko teia au o roto i te ngakau, ka akakeu te reira ia tatou kia noo au ua e etai ke atu. Ko te au Kerititiano mou tikai, e aronga inangaro i te au, e te akatupu i te au.​—Mata. 5:9.

8. Ka akapeea ra tatou e riro ei ei aronga akatupu au i roto i te ngutuare e i roto i te putuputuanga?

8 Ko tetai mataara kia riro ei tangata akatupu i te au i roto i te ngutuare tangata koia oki, kia viviki i te akaau i te au manamanata, eiaa e tuku ua atu kia kino roa. (Mase. 15:18; Ephe. 4:26) Ka tau katoa teia kia raveia i roto i te putuputuanga Kerititiano. Te akapiri ra te apotetoro ko Petero i te aruaru anga i te au, ki te tapu anga i te arero. (1 Pete. 3:​10, 11) Kua tata katoa a Iakobo, i muri ake i te oronga anga i te akoanga pakari no runga i te taangaanga meitaki anga i te arero, e te anoano kia kopae i te tu vareae e te taumaro e: “Te pakari no runga maira, e mea iro koreia ïa, e mea au ïa, e te maru, e te akarongo ngoie, kua ki ïa i te aroa, e te takinga-meitaki, kare oki e akatu ke i te tangata, kare oki e pikikaa. E ruruia oki te tuatua-tika ma te au na te aronga e akatupu i te tuatua au ra.”​—Iako. 3:​17, 18.

9. Ia tatou e tauta ra kia ‘noo au ua i roto i te tangata katoa nei,’ eaa ta tatou ka akamanako?

9 Kua taangaanga a Paulo i te tuatua te kitea ra i roto ia Roma 12:18, kare e ki roto anake ua i te ngutuare tangata e te putuputuanga. Kua karanga aia e ‘kia noo au ua tatou i roto i te tangata katoa nei.’ Te kapiti maira te reira i te au tangata tupu, te au oa angaanga, te au oa i te apii, e te aronga ta tatou ka aravei i roto i ta tatou angaanga orometua. Inara kua kapiti mai aia ki tana akoanga i te na ko anga e: “Peneiake ko te tika, ko ta kotou ïa e aruaru.” Tera te aiteanga kia rave pouroa tatou i te ka tau kia ‘noo au ua i roto i te tangata katoa nei’ eiaa ra e akaoko atu i te au kaveinga tuatua tika a te Atua.

Na Iehova te Akaoko

10, 11. Na roto i teea tu tatou i te ‘tuku ua atu anga i te riri,’ e eaa ra teia i tau ei?

10 E tatau ia Roma 12:19. Pera katoa ki “te aronga i patoi maira” i ta tatou angaanga e ta tatou karere, kapiti mai i te aronga patoi tika ua mai, ka “akakoromaki marie” tatou uaorai e kia “maru.” (2 Timo. 2:​23-25) Te ako maira a Paulo i te au Kerititiano eiaa e akaoko atu ia ratou uaorai mari ra kia “tuku ua atura i te riri.” Noai te riri ta Paulo e tuatua ra? Kare aia e tuatua ra e kia tuku ua atu tatou i to tatou uaorai riri. Te taka meitaki ua ra, e ka tuku ua atu tatou ki te riri o te Atua. Ei au Kerititiano, kua kite tatou e kare o tatou tikaanga kia akaoko atu. Kua tata te tata taramo e: “E akaruke i te riri otooto: auraka toou ra kinokino kia tae roa ki te rave i te mea kino.” (Sala. 37:8) E kua ako katoa mai a Solomona e: “Auraka e karanga e, E tutaki atu au i taua kino nei; e tapapa marie ra ia Iehova, e nana koe e akaora.”​—Mase. 20:22.

11 Me akakino mai te aronga patoi ia tatou, ko te aerenga pakari koia oki e akaruke na Iehova e akautunga ia ratou me tau iaia. I te akaari anga e te manako ra aia i to Iehova riri, kua kapiti mai a Paulo e: “Kua tataia oki e: “Ei iaku te akaoko; e naku e tutaki atu, te tuatua maira a Iehova.’” (Akaaite ia Deuteronomi 32:35.) Me ka tauta tatou i te akaoko atu ia tatou uaorai, te rave ra tatou i to tatou uaorai tikaanga, i te rave mai anga i te mana tei tau anake ua no Iehova. Tetai katoa, te akaari ra tatou e kua ngere tatou i te akarongo i roto i ta Iehova i taputou mai e: “Naku e tutaki atu.”

12. Aea ra e akaariia mai ei to Iehova riri, e ka akapeea?

12 I muao ana i roto i tana reta ki to Roma, kua akakite a Paulo e: “Kua akakiteia mai oki te riri o te Atua mei te rangi mai, i te au akono kore katoa i te Atua, e i te tuatua-tika kore a te tangata nei, ko tei tāpu i te tuatua-mou ma te tika kore.” (Roma 1:18) Ka akaariia mai to Iehova riri mei te rangi mai na roto i tana Tamaiti a te tuatau o “te mate maata.” (Apo. 7:14) Ka riro te reira “ei akakite anga i te tuatua-tau tikai a te Atua,” ta Paulo i akamarama mai i roto i tana au reta ke atu i akauruia mai e: “E mea tika ïa i te Atua kia tutaki i te aronga i mate ei kotou na i te mate: Kareka ia kotou i tei takinga-kinoia ra, ko te ora ïa tana e tuku mai no tatou katoa nei, kia mama mai te Atu ra ko Iesu mei te rangi mai, ma tana au angela mana katoa ra, Ma te ai mura ra, i te tuku anga mai i te mate i te aronga kare i kite i te Atua, e tei kore i akarongo i te evangelia o to tatou Atu o Iesu Mesia.”​—2 Tesa. 1:​5-8.

Kia Mate te Kino i te Meitaki

13, 14. (a) Eaa ra te tumu i kore ei tatou e poitirere me aro atu tatou i te patoianga? (e) Ka akapeea e rauka ai ia tatou i te akaora i te aronga tei takinga kino mai ia tatou?

13 E tatau ia Roma 12:​14, 21. Ma te irinaki pu tikai e ka akatupu a Iehova i tona au akakoroanga, ka rauka ia tatou i te akamou i ta tatou au tautaanga pouroa ki runga i te angaanga tana i oronga mai na tatou kia rave​—te tutu aere anga “e kako rava ake te ao katoa nei” i te “evangelia o te basileia nei.” (Mata. 24:14) Kua kite tatou e ka akatupu teia angaanga Kerititiano i te riri o to tatou au enemi, no te mea kua akamatakite mai a Iesu ia tatou e: “E makitakitaia mai kotou e te pa enua ravarai i toku nei ingoa.” (Mata. 24:9) No reira, kare tatou e poitirere ana me kore e taitaia ana me aro atu tatou i te patoianga. Kua tata te apotetoro ko Petero e: “E aku au akaperepere e, auraka e poitirere i te takinga-kino maata i roto ia kotou ei timata anga ia kotou, mei te mea e kua rokoia kotou i tetai mea ke: E rekareka ra, i te mea te rave katoa ra kotou i te au mate o te Mesia.”​—1 Pete. 4:​12, 13.

14 I to te riri atu i te aronga e takinga kino maira ia tatou, kia tauta tatou i te apii atu ia ratou, i te kite anga e ko tetai pae penei te rave ra i te reira no to ratou kamakura. (2 Kori. 4:4) Ka aruaru tatou kia akono i ta Paulo akoanga e: “Ka akaora atu i te tangata e takinga-kino mai ia kotou; ka akaora atu, auraka e tao.” (Roma 12:14) Tetai mataara no te akaora atu i te aronga patoi koia oki e pure no ratou. Kua akakite a Iesu i roto i tana Tuatua i runga i te Maunga e: “E aroa atu i to kotou au enemi; e takinga-meitaki atu i te aronga i makitakita mai ia kotou; E akaora i te aronga i tao mai ia kotou, e pure oki i te aronga i takinga-kino mai ia kotou.” (Luka 6:​27, 28) Kua kite te apotetoro ko Paulo mei tei tupu kiaia uaorai e, ka rauka i tetai tangata takinga kino kia riro mai ei pipi akarongo mou na Karaiti e, ei tavini maroiroi no Iehova. (Gala. 1:​13-16, 23) I roto i tetai reta ke mai, kua akakite a Paulo e: “Kia akakinoia mai, kua akaora atu matou; kia takinga-kinoia mai, kua akakoromaki matou; Kia akakinoia ra, kua ako atu matou.”​—1 Kori. 4:​12, 13.

15. Eaa te mataara meitaki rava atu e mate ei te kino i te meitaki?

15 Kia tau rai ki te reira, ka akono te Kerititiano mou i te irava openga o Roma pene 12 e karanga ra e: “Auraka e mate i te kino, kia mate ra te kino ia koe i te meitaki.” Ko te tumu o te au kino pouroa ko te Tiaporo ko Satani. (Ioa. 8:44; 1 Ioa. 5:19) I roto i te akakiteanga tei orongaia ki te apotetoro ko Ioane, kua akakite a Iesu e kua rauka i tona au taeake akatainuia i te ‘akavi ia Satani i te toto o te Punua-mamoe, e i te tuatua ta ratou i akakite ra.’ (Apo. 12:11) Te akaari maira teia e ko te mataara meitaki rava atu kia autu ki rungao ia Satani e te akakeuanga kino tana e akanauru ra i te akatereanga o te au mea nei koia oki, kia rave i te meitaki na roto i ta tatou angaanga akakitekiteanga, te tutu aere anga i te tuatua meitaki o te Patireia.

E Rekareka i te Manakonakoanga

16, 17. Eaa ta Roma pene 12 i apii mai ia tatou no runga (a) i te tu me taangaanga i to tatou oraanga? (e) i to tatou tu i roto i te putuputuanga? (nga) i to tatou tu ki te aronga tei patoi mai i to tatou akarongo?

16 Kua riro ta tatou akamanako anga poto i te pene 12 o ta Paulo reta ki te au Kerititiano i Roma ei akamaaraara mai kia tatou i te au apinga e manganui. Kua apii tatou e ei tavini akatapuia no Iehova, ka tau tatou kia oronga puareinga ua i te au atinga. No tei akakeuia e te vaerua o te Atua, te oronga puareinga ua nei tatou i te au atinga no te mea kua riro to tatou kite i te akamanako ei akapapu mai kia tatou e ko to te Atua anoano te reira. Te akakeuia ra tatou e te vaerua e te taangaanga nei i ta tatou au tareni tukeke ma te toto mapu. Te tavini nei tatou ma te tu akaaka e te tu tau, te rave anga i te ka rauka ia tatou kia akono i to tatou turanga taokotai ei au Kerititiano. Te akamatau nei tatou i te takinga meitaki e te akaari ra i te aroa taeake mou tikai.

17 Te oronga katoa maira a Roma pene 12 i te akoanga e manganui no tatou e ka akapeea tatou me ariu atu ki te patoianga. Eiaa tatou e akakino atu. E tauta tatou kia autu i te patoianga na roto i te au angaanga takinga meitaki. E tauta pakari i te ka rauka ia tatou kia noo au ua i roto i te tangata katoa, ma te kore e aati i te au kaveinga Pipiria. Kia raveia teia i roto i te ngutuare tangata, i roto i te putuputuanga, ki te au tangata tupu, i te ngai angaanga, i te apii, e i roto i ta tatou angaanga orometua. E pera katoa me aro atu i te patoianga pakari, ka rave maroiroi tatou kia mate te kino i te meitaki, i te akamaara anga e na Iehova te akaokoanga.

18. Eaa te akakiteanga e toru e orongaia maira i roto ia Roma 12:12?

18 E tatau ia Roma 12:12. Kapiti mai ki teia au akoanga pakari e te puapinga, e toru a Paulo au akakiteanga i oronga mai. I te mea kare e rauka ia tatou i te rave pouroa i teia au mea katoatoa ma te kore e tauturu mei ko mai ia Iehova, te apii maira te apotetoro ia tatou kia “tamou marie tikai i te pure.” Na teia e tauturu ia tatou kia aru atu rai i tana akoanga kia “akakoromaki i te mate.” I te openga, ka anoanoia tatou kia akamou i to tatou manako ki runga i te tuatau ki mua ta Iehova i taputou no tatou e kia “rekareka i te inanakonako anga” o te ora mutu kore, i te rangi me kore i te enua nei.

Na te Akamanako Akaou Anga

• Ka akapeea ra tatou me ariu atu ki te patoianga?

• I roto i teea au turanga ka tauta tatou kia riro ei aronga akatupu au, e ka akapeea ra?

• Eaa ra te tumu ka kore ei tatou e umuumu i te akaoko ia tatou uaorai?

[Au Uianga Apii]

[Tutu i te kapi 8]

Penei na te oronga anga i te tauturu ki te tangata tupu e autu ei te tu papakitai

[Tutu i te kapi 9]

Te tauta ra koe i te akatupu i te au i roto i te putuputuanga?