Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Uianga a te Aronga Tatau

Au Uianga a te Aronga Tatau

Au Uianga a te Aronga Tatau

Eaa te apiianga i orongaia mai i roto ia Maseli 24:27?

I te oronga anga i tetai manako tauturu ki tetai mapu tane, kua akakite te tangata nana i tata ia Maseli e: “E akateateamamao i taau ra angaanga ki vao, ka akatau marie ei kia tau taau ki te kainga; ka akatu ei i toou are i muri ake.” Eaa ra te manako puapinga e akakiteia ra i roto i teia materi akauruia? Kia akateateamamao meitaki te tangata e manako ra i te akaipoipo i mua ake ka akaipoipo ei aia e ka akamata ai i tetai ngutuare tangata nona uaorai, kia kite aia e eaa te au apainga e o maira no taua akakoroanga ra.

I mua ana, kua apiiia ana i tetai au taime e ko te aiteanga o teia irava koia oki kia akono te tane, te metua, kare anake ua i tana ngai angaanga, mari katoa ra kia akateateamamao aia me kore kia akamaroiroi, i tona ngutuare tangata, ei akaraanga, na te apii anga ia ratou no runga i te Atua e te Pipiria. Noatu te tika ua ra taua manako ra e te rotai ra ki te Tuatua Tapu, kareka i te akaraanga, kare ko te reira tikai te manako maata o teia irava. No teaa ra? Ka akamanako ana e rua nga tumu.

Te mea mua, kare te irava e tuatua ra no runga i te akamatutu anga i roto i te tu o te akamaroiroi anga me kore o te akaketaketa anga i tetai ngutuare tangata e vai ra. Mari ra, ko tera manako no runga te reira i te akatu tika tikai anga i tetai are. Ko te tuatua tei uriia e “akatu,” kare e kore e e akatutuanga katoa te reira, i roto i te tu o te akamata anga me kore o te akatupu mai anga i tetai ngutuare tangata​—koia oki, te akaipoipo anga e te anau anga i te tamariki.

Te rua, te akateiaa maira teia irava ki runga i te rave meitaki anga i te au mea ravarai kia tau ki te tu i akanooia ai ratou, mei te karanga anga rai e, “Te mea mua e rave koe i teia; e oti ka rave ei koe i tera.” Te karanga maira ainei te materi e kia akatupu tatou i ta tatou au angaanga noa ua nei na mua i ta tatou au apainga i orongaia mai e te Atua? E mea papu e kare!

I te au tuatau o te Pipiria, me ka inangaro tetai tangata i te “akatu i [tona uaorai] are,” me kore i te akamata i tetai ngutuare tangata nona na te akaipoipo anga, ka anoanoia aia kia ui kiaia uaorai e, ‘Kua papa ainei au no te akono e te turuturu i taku vaine e te au tamariki ka anau mai maua a muri ake?’ I mua ake ka akamata ai aia i tetai ngutuare tangata, e angaanga tana ka anoanoia kia rave, i te akono i tona au kainga me kore au one kai. No reira te Today’s English Version i uri taka meitaki ei e te tika ua i teia irava e: “Eiaa e akatu i toou are e te akanoo i tetai kainga noou, kia papa rava toou au kainga, e kua papu ia koe e ka rauka ia koe i te kimi i tetai puapinga ei utuutu i te ngutuare tangata.” Te tau ra ainei taua kaveinga ra no teia tuatau?

Ae. Ko tetai tangata e inangaro ra i te akaipoipo ka anoanoia aia kia akateateamamao meitaki no taua apainga ra. Me te maroiroi ua ra aia, ka anoanoia aia i reira kia angaanga. E tika oki e, eiaa te angaanga pakari a tetai tangata i te akono anga i tona ngutuare tangata kia takotinga uaia ki te oronga anga i te au apinga pae kopapa. Te akakite maira te Tuatua a te Atua e ko tetai tangata kare e akono i te au anoano pae kopapa, pae manako ngakau, e te pae vaerua no tona ngutuare tangata, e kino roa atu aia i te tangata kare ona akarongo! (1 Timo. 5:8) No reira, i te akateateamamao anga no te akaipoipo e te oraanga ngutuare tangata, e mea tau kia ui tetai tangata mapu kiaia uaorai i te au uianga mei teia te tu e: ‘Kua papa meitaki ainei au i te oronga i te au mea materia no toku ngutuare tangata? Kua papa ainei au kia riro ei upoko no tetai ngutuare tangata i te pae vaerua? Ka rauka ainei iaku i te akatupu i te apainga o te rave putuputu anga i tetai apii Pipiria ki taku vaine e ta maua tamariki?’ Te akaketaketa tika maira te Tuatua a te Atua i taua au apainga puapinga ra.​—Deu. 6:​6-8; Ephe. 6:4.

No reira ko tetai mapu tane e kimi ra i tetai vaine nana, e mea tau kia akamanako meitaki aia no runga i te kaveinga ka kitea i roto ia Maseli 24:27. Kia ui katoa rai tetai vaine mapu kiaia uaorai e, me kua papa rai aia no te au apainga a te vaine akaipoipo e te metua vaine. Kia ui katoa tetai tokorua mapu kia raua uaorai i taua au uianga me te manako ra raua i te utuutu i tetai tamariki na raua. (Luka 14:28) Ka riro te aru anga i taua aratakianga akauruia ei tauturu i te iti tangata o te Atua kia kopae i te mamae ngakau e kia rekareka i tetai oraanga ngutuare tangata meitaki.

[Tataanga i te kapi 12]

Eaa te au uianga no runga i te akaipoipo te ka tau tetai mapu tane kia ui kiaia uaorai?