Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akamorianga a te Ngutuare—Puapinga no te Ora!

Akamorianga a te Ngutuare—Puapinga no te Ora!

Akamorianga a te Ngutuare​—Puapinga no te Ora!

E AKAMANAKO ana e mei teaa ra te mataku maata i te “tamaki i taua rā maata o te Atua mana katoatoa ra”! (Apo. 16:14) I roto i te au tuatua akatutu taka meitaki tikai, kua tata te peroveta a Mika e: “E taʼe te au maunga . . . , e ngaangaa oki te au o e taka ke atura, mei te tapou ki te pae ai, mei te vai i riringiia mai i runga i te ngai teitei.” (Mika 1:4) Eaa ra i reira te tumatetenga te ka tupu no te aronga kare e tavini ana ia Iehova? Te akakite maira te Tuatua a te Atua e: “Ko tei mate ia Iehova ra, kia tae ki te reira rā, e riro ïa mei tetai openga mai o te enua, e tae ua atu ki tetai openga o te enua.”​—Iere. 25:33.

I te akamanakoanga atu i taua au akamatakiteanga ra, ka tau meitaki te au upoko o te ngutuare tangata​—te maataanga kare o ratou tokorua​—kia ui kia ratou uaorai no runga i ta ratou tamariki kua pakari e ka kite i te manako, ‘Ka ora ainei ratou i roto i teia tumatetenga?’ Te oronga maira te Pipiria i te akapapuanga e ka ora ratou me e pirianga matutu to ratou kia Iehova ko tei tau ki to ratou uki.​—Mata. 24:21.

Te Puapinga o te Taime no te Akamorianga a te Ngutuare

Ei metua, e akapapu e te rave pouroa ra koe i te ka rauka ia koe, kia utuutu i taau tamariki “kia pakari ma te ako a te Atu ra.” (Ephe. 6:4) E puapinga maata tikai i te apii i te Pipiria ki taau tamariki. Ka inangaro tatou i ta tatou tamariki kia aite ki te au Kerititiano i roto ia Philipi, ta Paulo i akameitaki atu no to ratou tu puareinga ua i te akarongo kia Iehova. Kua tata aia e: “E aku au akaperepere e, kare akenei kotou i tivata i te akono, kare ra iaku anake i noo ki o kotou na, kua maata ra iaku i takake io nei, e rave akaoti ua i to kotou uaorai ora ma te mataku e te rutetetete.”​—Phili. 2:12.

Te akono ra ainei taau tamariki i te au ture a Iehova me kare koe i te pae ia ratou? Peea me tei te apii ratou? Akapeea koe i te tauturu anga i taau tamariki kia papu meitaki ia ratou te pakari o te au ture a Iehova, kia rauka i te reira i te arataki ia ratou noatu e kare koe i te pae ia ratou?

E tuanga maata ta te akamorianga a te ngutuare i te akamaroiroi i te akarongo o taau tamaiti i roto i teia turanga. No reira, ka uriuri tatou e toru apinga puapinga i te akariro anga i te apii Pipiria a te ngutuare kia puapingaia.

Rave Putuputuia

Te akakite maira te Pipiria e e pati ana te Atua i tana au tamariki angera ki mua i tona aroaro i te au tuatau akatakaia. (Iobu 1:6) E rave akapera rai i taau tamariki. E akanoo i te ra e te taime taka meitaki no te Akamorianga a te Ngutuare i te aiai, e oti e akamou ki te reira. Pera katoa, e akanoo i tetai taime ke atu no te au tupuanga manako koreia.

I te au marama ka aereia, eiaa e akariro ei tu matau i te rave i te apii i tetai taime ua. E akamaara e, ko taau tamariki taau aronga apiipii Pipiria puapinga rava atu. Ina e, te inangaro ua ra a Satani i te akapou ia ratou. (1 Pete. 5:8) Me kare koe e taangaanga i te aiai no te Akamorianga a te Ngutuare, e ka akapou i te taime i te akarakara tivi me kore kia rave i tetai angaanga puapinga kore ke atu, ka autu i reira a Satani.​—Ephe. 5:​15, 16; 6:12; Phili. 1:10.

Rave kia Tau

E maata atu te o maira ki te Akamorianga a te Ngutuare i te aiai i to te apii ua i te au manako tumu. E tauta i te rave i te au apii te tau ra ki te anoano o te ngutuare. Akapeea ra? I tetai au taime, e iki i te au tumu tuatua te tau ra ki ta te tamaiti ka aro atu i roto i te au ra me kore i te au epetoma te ka aereia mai. Ei akatauanga, kore ei e kapiti mai i te au tuanga apiipii no te angaanga orometua? E mataora ana te tamariki i te rave i te au angaanga e tukatau ana ratou. Na te apiipii anga i te au orongaanga, e te akamanako anga i te au ravenga i te akono atu i te au patoianga, e tauturu ia ratou kia riro mai ei aronga tukatau atu, ia ratou e rave ra i te au tuanga tukeke o te angaanga tutu aere i te Patireia.​—2 Timo. 2:15.

Ka rauka katoa ia koe i te apiipii i te au tuanga te ka tauturu i taau tamariki kia akono atu i te taomianga a to ratou au oa. Ka rauka ia koe i te taangaanga i te Pene 15 o te puka Questions Young People Ask​—Answers That Work, Volume 2, ei tumu no te uriurianga a te ngutuare. Te “Peer-Pressure Planner” i te nga kapi 132 e te 133 te oronga maira i te au tamanakoanga e te akatuera katoa maira i tetai au atianga no taau tamaiti kia anga i tetai au pauanga tana e mareka ra. Te akamaroiroi maira tetai tuatua anga i raro rava i te kapi 133 i te au mapu e: “Apiipii i taau au pauanga ki tetai metua me kore ki tetai oa pakari i te pae vaerua.” Mei tetai taime ki tetai, eaa kore ei koe e rave i taua apiipii anga ra ei tuanga no ta kotou Akamorianga a te Ngutuare i te aiai?

Te oronga maira te akamorianga a te ngutuare i te atianga no te au metua kia akaketaketa i te puapinga no te au akakoroanga pae vaerua. I roto i teia tu, e au akakiteanga meitaki tikai ta te puka, Young People Ask, Volume 2, i roto i te pene 38, te tumu tuatua “What Will I Do With My Life?” Ia koe e uriuri ra i taua pene ra, e tauturu i taau tamaiti kia kite e ko te akatinamou i tona oraanga ki runga i te akamorianga ia Iehova te arataa meitaki roa atu. E tauturu i taau tamaiti kia inangaro i te painia, kia tavini i Betela, kia tae atu ki te Apii Terenianga Orometua, me kore kia aruaru i tetai au tu o te tavinianga tamou.

E tuatua akamatakite: Tetai au metua manako meitaki ua, te akamou maata ra i te manako ki runga i ta ratou e inangaro ra i ta ratou tamaiti kia rave, e kare e akameitaki ana i te tamaiti no te angaanga meitaki tana e rave ra i taua taime ra. E tika rai, e mea meitaki i te akamaroiroi i taau tamariki kia akanoo i taua au akakoroanga meitaki ra mei te tavini anga i Betela e te angaanga mitinari. Inara, i te rave anga i te reira, kia matakite auraka e akariri atu i taau tamaiti ki taau e inangaro ra kia rave aia e te akataitaia iaia. (Kolo. 3:21) E akamaara ua rai e ka anoanoia taau tamaiti me kore taau tamaine kia inangaro ia Iehova ma tona uaorai ngakau​—kare i toou. (Mata. 22:37) No reira, e kimi i te au mataara kia akameitaki i taau tamaiti no tana e rave meitaki ra, e e kopae i te anoano kia akamou ki runga i te apinga kare aia e rave ana. E akatupu i te tu akameitaki no te au mea pouroa ta Iehova i rave. I reira, e tuku na te ngakau uaorai o taau tamaiti e ariu atu ki te tu meitaki o Iehova.

Raveia ma te Mataora

Ko te toru o te tuanga maata kia puapingaia te Akamorianga a te Ngutuare i te aiai koia oki kia raveia ma te mataora. Akapeea koe i te akatupu anga i teia? Penei i tetai atianga ka akarongo atu koe ki tetai o te au teata me kore ka akarakara e ka uriuri i tetai o te au vitio tei neneiia e te Au Kite o Iehova. Me kore ka tatau kapiti kotou i tetai tuanga o te Pipiria, e oti ka oake atu i tetai tuanga na te mema tatakitai o te ngutuare e tatau mai.

Te vaira tetai au atikara i roto i Te Punanga Tiaki e te makatini E Ara! e oronga maira i te au tumu meitaki rava atu no te uriurianga a te ngutuare. Ei akaraanga, penei ka taangaanga koe i te atikara i te kapi 31 o te au makatini E Ara! te tumu tuatua “Akapeea Koe me Pau?” I roto i te au itiu ke atu, ko te tuanga a te papuriki no Te Punanga Tiaki tei reira te tumu manako no te apii “No ta Tatou Au Mapu.” E tauiia ana teia au tumu manako ki tetai au tumu manako ke mai no te tamariki tamaroa e te tamariki tamaine rikiriki, koia oki ko te tumu tuatua “Apii i Taau Tamariki.”

Ka tau te au atikara i roto i te au tataanga “Ui te Au Mapu e” i roto i te makatini E Ara! pera katoa te puka Young People Ask, Volume 2 ei mea puapinga ki te au metua o te au mapu. Me taangaanga i taua puka ra, auraka e akangaropoina i te akara i te pia “What Do You Think?” i te openga o te au pene tataki tai. E maata atu te o maira ki te uriuri anga i roto i taua pia ra. Ka rauka i te taangaanga i te au uianga i roto i taua pia ra ei papaanga no te uriurianga a te ngutuare.

Inara, kia matakite auraka e akariro i te apii a te ngutuare ei tuatau no te uiui taee. Ei akaraanga, auraka e maro i taau tamaiti kia tatau maata mai i tana i tata ki roto i te au kapi, te tumu tuatua “My Journal” me kore i roto i tetai atu tuanga o te puka e pati ra i te tamaiti kia tata i tona uaorai au manako. I roto i te tumu tuatua “A Note to Parents,” te akakite ra te puka i te kapi 3 e: “Kia akamaroiroi i te au mapu kia akakite i te tika me tata ki roto i ta ratou puka, eiaa e tamanamanata atu kia akangateitei ra i to ratou turanga. Penei, i muri mai ka puareinga ua ratou i te tuatua atu kia koe no ta ratou i tata.”

Me rave putuputu ua rai koe i ta kotou akamorianga a te ngutuare ma te tau, e te mataora, ka akameitaki maata mai a Iehova i taau au tautaanga. Ka riro teia taime takake roa no te ngutuare ei tauturu i te aronga akaperepereia e koe kia vai maroiroi ua e te matutu i te pae vaerua.

[Pia i te kapi 31]

Rave ma te Tu Karape

“I te apii anga ki ta maua nga tamaine rikiriki, kua uriuri maua ko taku tane i te apii te ka akapapa no te uipaanga putuputuanga, e oti kua akakite ki ta maua nga tamaine kia toro mai i tetai tutu no runga i tei apiiia. I tetai au taime, e akatutu ana matou i tetai au tuanga o roto i te Pipiria me kore e apiipii ana i te au orongaanga no te angaanga orometua. E rave ana maua i te apii kia tau ki to raua mataiti, kia oraora, kia papu meitaki, e kia mataora.”​—J.M., Marike.

“Kia tauturu i te tamaiti a te vaine e apii ra i te Pipiria kia marama e mei teaa rai te taangaanga anga i te pokaikai i te tuatau Pipiria, kua nenei maua i te puka a Isaia i muri ake ka akaatea ai te pene e te au numero no te irava. Kua kapitipiti maua i te au kapi e kua tapiri atu i te nga ope ki runga i tetai pokaikai. I reira kua tauta te tamaiti i te rave mei ta Iesu rai i rave i ko i te tunako i Nazareta. Te akakite ra te tataanga ia Luka 4:​16-21 e kua ‘eeu akera [a Iesu] i taua buka ra [a Isaia], kite iora’ aia i te ngai i tataia, tana e kimi ra. (Isa. 61:​1, 2) Inara, i te tauta anga te tamaiti kia rave mei te reira rai, kua ngata iaia kia kite ia Isaia 61 i te taangaanga anga i taua pokaikai roangarere ra kare e pene e kare e numero no te au irava. No tona umere i to Iesu tu karape i te taangaanga i te au pokaikai, kua na ko akera taua tamaiti e: ‘E kite tikai a Iesu!’”​—Y.T., Tiapani.

[Tutu i te kapi 30]

Ka tauturu te au taime apiipii i taau tamariki kia akono i te taomianga a to ratou oa

[Tutu i te kapi 31]

Tauta kia mataora te Akamorianga a te Ngutuare i te aiai