Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Uianga a te Aronga Tatau

Au Uianga a te Aronga Tatau

Au Uianga a te Aronga Tatau

Te akapapu maira ainei te Maseli 22:6 e me tereni meitakiia te au tamariki Kerititiano, kare ratou e akaruke i te arataa o Iehova?

Te na ko ra teia irava e: “E apii i te tamaiti i te arataa e tikaʼi iaia kia aere ra; e kia pakari aia ra, kare e akaruke i taua arataa ra.” Mei te atava rakau rai me amingiia ka akatuke te reira i tona tu i te tupu anga mai ei tumu rakau, ka inangaro katoa rai te tamariki tereni meitakiia i te tavini atu rai ia Iehova me maata mai ratou. Mei ta te au metua ravarai i kite e, e maata te taime e te maroiroi ka anoanoia no taua tu terenianga ra. Kia rauka i te akariro i ta ratou tamariki ei au pipi, ka anoanoia te au metua kia apii meitaki, kia ako, kia akamaroiroi, e kia akatikatika ia ratou e kia tuku katoa i tetai akaraanga meitaki. Ka anoanoia ratou kia rave i teia ma te tuku kore e ma te akaperepere no te au mataiti e manganui.

Inara ko te aiteanga ainei o teia e, me akaruke te tamaiti i te tavini ia Iehova, kua tarevake te terenianga a te metua? I tetai au tu, penei kare i rava meitaki ana te tautaanga a nga metua i te apii i ta raua tamariki kia pakari i te ako a Iehova. (Ephesia 6:4) I tetai tua, kare te materi i te akapapuanga e ka riro te tereni meitaki anga i te akatupu mai i te tamariki ka akarongo i te Atua. Kare e rauka i te au metua i te maani i ta ratou tamariki kia riro mai mei tetai ua atu rai apinga ta ratou e inangaro ra. Mei te aronga mamaata rai te tamariki, e tikaanga to ratou kia iki e i te openga ka anoanoia ratou kia iki i to ratou uaorai kaveinga i roto i te oraanga. (Deuteronomi 30:15, 16, 19) Noatu e eaa te maata o ta nga metua tautaanga, e akarongo kore ana rai tetai au tamariki, mei ia Solomona rai, ko tei tata i te irava ta tatou e akamanako nei. I akarongo kore ana rai tetai au tamariki a Iehova.

No reira, kare te aiteanga o teia irava e ko te au tamariki ravarai “kare e akaruke i taua arataa ra” mari ra i tei matauia ko te reira te ka tupu mai. E akamaroiroianga tikai teia no te au metua! E mea tau e ka akamaroiroiia te au metua kia kite e ka akatupu ta ratou au tautaanga maroiroi i te tereni anga i ta ratou tamariki, i te au mea memeitaki. I te mea e e puapinga maata tikai ta ratou angaanga e ta ratou akakeuanga, te akamaroiroiia atu nei te au metua kia akamanako i ta ratou tuanga angaanga ei mea puapinga tikai.​—Deuteronomi 6:6, 7.

Noatu me ka akaruke te tamariki i te tavini ia Iehova, ka tau i te au metua tei tereni mai ana i ta ratou tamariki ma te akava ngakau tau kia rekareka i te manakonakoanga e ka rako tangata akaou mai ta ratou tamariki. E mea ririnui roa te tuatua mou o te Pipiria, e kare te terenianga a te metua e ngaropoina vave ua.​—Salamo 19:7.