Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Uianga a te Aronga Tatau

Au Uianga a te Aronga Tatau

Au Uianga a te Aronga Tatau

Eaa te akairoanga te taikuia ra ia Apokalupo 7:3?

Te akakite maira a Apokalupo 7:1-3 e: “Kite atura au i e toko a puke angela i te tu anga i nga tuanga e a o te enua nei, i te tāpu anga i nga matangi e a o te ao nei, kia kore te matangi e arara ki runga i te enua nei, e te tai, e te au rakau katoa nei. E kite atura au i tetai angela ke i te kake anga i te itinga o te rā ra, e tei iaia te akairo a te Atua ora ra: kua kapiki ua maira ma te reo maata i nga angela toko a ra, tei orongaia mai te mana no ratou kia rave kino i te enua e te tai, Na ko maira, Auraka na e rave kino atu i te enua, e te tai, e te au rakau, kia ope ra te au tavini o to tatou Atua i te akairoia e matou to ratou rae.”

Me tukunaia mai te “nga matangi e a,” ka tupu mai “te mate maata,” te akapouanga o te akonoanga pikikaa e te toenga o teia ao kino nei. (Apokalupo 7:14) “Te au tavini o to tatou Atua” ko te au taeake akatainuia o Karaiti i runga nei i te enua. (1 Petero 2:9, 16) No reira, te akakite maira teia totou e kua oti te akairoanga o te au taeake o Karaiti me akamata ana te mate maata. Inara, te akakite maira tetai atu au irava Pipiria e e akairoanga tetai i mua atu o te aronga akatainuia. E no reira, i tetai au taime, e tuatua ana tatou no tetai akairoanga mua e tetai akairoanga openga. Eaa te tuke i rotopu i teia nga akairoanga e rua?

E akamanako ana i te aiteanga o te tuatua ‘akairoia.’ I roto i te au tuatau taito, te akairo, e apinga te reira tei taangaangaia kia akairo i tetai pepa. Ka rauka katoa te reira tuatua i te taikuia ki te akairoanga tikai. I taua au tuatau ra, e mea matauia kia tapiri i tetai akairo ki runga i tetai pepa me kore i tetai atu au apinga, ei akakiteanga i te ona o te reira apinga me kore e apinga tika tikai te reira.​—1 Ariki 21:8; Iobu 14:17.

Kua akaaite a Paulo i te vaerua tapu ki tetai akairo i tona karanga anga e: ‘Ko te Atua oki tei akatinamou ia matou e ia kotou katoa i roto i te Mesia ra, e ko tei akamainu oki ia tatou nei: Koia oki tei akairo mai ia tatou, e kua oronga mai i te ou ra i te vaerua i roto i to tatou ngakau.’ (2 Korinetia 1:21, 22) No reira, kua akatainu a Iehova i teia au Kerititiano ma tona vaerua tapu ei akakiteanga e e pupu tangata ratou nona.

Inara, e rua tuanga i roto i te akairoanga i te aronga akatainuia. E tuke te akairoanga mua ki te akairoanga openga (1) i tona akakoroanga e (2) i te tuatau. To ratou akairoanga mua, e akakiteanga te reira no te ikianga i tetai mema ou tei kapitiia atu ki te numero o te au Kerititiano akatainuia. Te akairoanga i te tuanga openga, e akakiteanga te reira i te akapapu e kua akaari pu tikai teia tangata ikiia e tei akairoia i tona tu tiratiratu. I reira anake ua, i te akairoanga openga, e akairo tinamouia te tangata akatainuia ‘ki runga i te rae,’ i te akataka papu mai anga iaia ei tavini timataia e te tiratiratu no te Atua. Te akairoanga tei tuatuaia i roto ia Apokalupo pene 7 te taiku ra ki teia tuanga openga o te akairoanga.​—Apokalupo 7:3.

No runga i te tuatau o te akairoanga openga, kua tata te apotetoro ko Paulo ki te au Kerititiano akatainuia: ‘Ko ta kotou katoa oki i irinaki, i to kotou akarongo anga i te tuatua-mou ra, i te evangelia o to kotou ora; e kotou katoa i akarongo, i akairoiaʼi kotou e ia, i te vaerua tapu i tuatuaia maira.’ (Ephesia 1:13, 14) I roto i te au turanga e manganui, te akakite maira te rekoti a te Pipiria e kua akairo tikaiia te au Kerititiano i te anere mataiti mua i muri poto ua mai i to ratou akarongo anga i te tuatua meitaki e kua riro mai ei aronga irinaki i roto ia Karaiti. (Angaanga 8:15-17; 10:44) Te akaari maira te reira akairoanga i to te Atua mareka anga ia ratou. Inara, kare te reira i akaari mai i to te Atua marekaanga openga. No teaa ra?

Te akakite maira a Paulo i te au Kerititiano akatainuia e kua “akairoiaʼi e tae ua atu ki te rā e raukaʼi te ora ra.” (Ephesia 4:30) Te akakite maira teia e ka pou te tuatau, tei matauia e manganui te au mataiti, i muri ake i te reira akairoanga mua. Ka inangaroia te aronga akatainuia kia vai tiratiratu ua rai mei te ra i akairoia ratou e te vaerua tapu e tae ua atu ki te ‘rā e raukaʼi ia ratou te ora’ mei to ratou au kopapa tangata​—koia oki, e tae rava ki to ratou mateanga. (Roma 8:23; Philipi 1:23; 2 Petero 1:10) No reira, i te openga tikai i te oraanga o Paulo i rauka ai iaia i te karanga e: “Kua oti toku oro anga, i mou marie na au i te akarongo: E teianei te vaioia nei te korona o te tuatua-tika noku.” (2 Timoteo 4:6-8) Tei runga ravao, kua karanga a Iesu ki tetai putuputuanga o te au Kerititiano akatainuia: “Kia mou marie ra koe e tae ua atu ki te matenga, e naku e oronga atu i te korona ora noou.”​—Apokalupo 2:10; 17:14.

Te tuatua “korona” te oronga maata maira i tetai akapapuanga e e tuatau tetai i rotopu i te akairoanga mua e te akairoanga openga. Eaa te tumu? I roto i te au tuatau taito, e peu matauia kia oronga i te korona ki te tangata oro tei re i tetai taemoemoanga. Kia peke iaia te korona, e maata atu tana ka rave i te tomo ua ki roto i tetai taemoemoanga. Ka oro aia e tae ua atu ki te openga. Mei te reira katoa, me tamou marie anake ua te au Kerititiano akatainuia ki te openga o to ratou oroanga​—mei te akairoanga mua ki te akairoanga openga​—ka akakoronaia ratou ma te oraanga mutu kore i te rangi ra.​—Mataio 10:22; Iakobo 1:12.

Aea e rauka ai te toenga o te au Kerititiano akatainuia tei akairo muaia, i to ratou akairoanga openga? Tetai ua atu e ora nei rai i runga i te enua, ka akairoia i “to ratou rae” i mua ake ka akamata ei te mate maata. Me tukunaia mai te nga matangi e a, i reira e rauka ai te Iseraela vaerua katoatoa i to ratou akairoanga openga, noatu e te ora ra rai tetai ia ratou i te tu kopapa tangata e kia akaoti rava ratou i to ratou oraanga i te enua nei.