Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Manako Maata mei te Puka Toru e te A o Salamo

Au Manako Maata mei te Puka Toru e te A o Salamo

 E Mea Ora te Tuatua a Iehova

Au Manako Maata mei te Puka Toru e te A o Salamo

I ROTO i tetai pure ki te Atua, kua ui te tata taramo e: “Ka akakiteia ainei toou takinga-meitaki i roto i te vaarua ra? taau ra tuatua-mou i roto i te ngai e pou ei?” (Salamo 88:11) Ko te pauanga, kare. Me kare e ora, kare e rauka ia tatou i te akapaapaa ia Iehova. E maata te au tumu anga kia akapaapaa tatou ia Iehova kia ora ua atu tatou, e te rauka anga te ora, na te reira e akakeu ia tatou kia akapaapaa iaia.

E maata tikai te au tumuanga ta te Puka Toru e te Puka A o Salamo e oronga maira kia tatou i roto ia Salamo 73 ki te 106, kia akapaapaa tatou i Tei Anga e te akameitaki i tona ingoa. Na te akamanako anga i teia au taramo nei, te anoanoia ra tatou kia akaoonu i to tatou arikianga rekareka no “te tuatua a te Atua” e te akakeu anga ia tatou kia akamaata e kia akameitaki i ta tatou au tuatua no te akapaapaa anga iaia. (Ebera 4:12) Na roto i te inangaro pakari tikai, ka na mua tatou i te akara i te Puka Toru o Salamo.

“E MEA MEITAKI RA IAKU KIA AKAVAITATA ATU KI TE ATUA”

(Salamo 73:1–​89:52)

E 11 taramo mua no te akaputuanga e toru, e au imene te reira na Asapha me kare na te au mema o tona ngutuare. Te akamarama maira te imene mua e, na teaa ra i akaora mai ei ia Asapha te arataki keia anga aia no te manako tarevake. Kua rauka iaia te manako tika. “E mea meitaki ra iaku,” i imene ei aia, “kia akavaitata atu ki te Atua.” (Salamo 73:28) I roto ia Salamo 74 e aue anga teia i te akapouia anga a Ierusalema. Te akatutu maira a Salamo 75, 76, e te 77 ia Iehova ei Akava tuatua tika, tei Akaora i te aronga maru, e Tei Akarongo ki te pure. Te akara akaou ra a Salamo 78 i to Iseraela tuatau i topa mei to Mose tuatau ki to Davida tuatau. I roto ia Salamo 79 e aue anga teia i te akapouia anga te iero. Ko Salamo 80 e pure teia no te akaoki akaou anga mai i te au tangata o te Atua. I roto ia Salamo 81 e akoanga teia kia kauraro kia Iehova. Ko Salamo 82 e te 83 e au pure teia ki te Atua kia tuku mai i te akautunga ki rungao i te au akava kino e te au enemi katoa o te Atua.

“Te anoano nei toku ngakau, e te noinoi nei i te au paepae o Iehova,” i akakite ei tetai imene na te au tamariki a Kora. (Salamo 84:2) Ko Salamo 85 e patianga teia i ta te Atua akameitakianga ki runga i te aronga tei oki mai mei te tuikaa. Te akakite maira teia taramo e e puapinga maata atu te au akameitakianga i te pae vaerua i te au akameitakianga i te pae kopapa. I roto ia Salamo 86, kua pati a Davida ki te Atua kia paruru iaia e kia apii iaia. I roto ia Salamo 87, e imene no runga ia Ziona e no te aronga tei anauia i reira, e i roto ia Salamo 88 e pure anga teia kia Iehova. Kua akakiteia mai to Iehova aroa takinga meitaki i roto i te koreromotu a Davida i roto ia Salamo 89, tei atuia e Etana, penei koia tetai o te aronga pakari toko a i te tuatau o Solomona.​—1 Ariki 4:31.

 Pauia te Au Uianga Tuatua Tapu:

73:9—Na roto i teea tu “te patoi ra [te aronga kino ma] to ratou vaa i te au rangi ra, te aaere ra to ratou arero i te enua katoa nei”? No te mea e kare te aronga kino e manako atu ana i tetai ke i to te rangi e to te enua ra, viviki ua ratou i te akakino atu i te Atua ma to ratou vaa. Kua urutoe katoa ratou i te au tangata ma to ratou arero.

74:13, 14—I naea a Iehova i ‘akangaangaa ei i te au mimiti o te au taae i te moana e te akangaangaa i te au mimiti o Leviatana’? Ko ‘Pharao te ariki o Aiphiti,’ tei kapikiia e ko “te taae maata e moe i raro i tona au kauvai.” (Ezekiela 29:3) Penei te akatutu ra a Leviatana i te aronga ririnui o Pharao. Penei te karangaia ra te akangaangaa anga i to ratou au mimiti ki te akangaangaa anga tei tupu kia Pharao e tona vaeau te akaora anga a Iehova ia Iseraela mei te tuikaa i Aiphiti.

75:4, 5, 10—Eaa te akakiteia maira e te tuatua e “tara”? E ririnui tikai te au tara o tetai manu. No reira, te akakite akatutu maira te tuatua “tara” i te ririnui. Na Iehova i akatu i te au tara o tona au tangata, i te akateitei anga ia ratou, kareka ‘te au tara o te aronga kino ra nana i tipu ki raro.’ Te akamatakiteia maira tatou e ko te ‘akateitei i ta tatou tara ki runga roa’ koia oki auraka tatou e akaparau. No te mea e na Iehova e rave i te akateitei anga, e mea tau te akamanako e no ko mai iaia te tukuanga apainga i roto i te putuputuanga.​—Salamo 75:7.

76:10—Akapeea te “riri o te tangata nei” i te akapaapaa anga ia Iehova? I te akatika anga te Atua i te au tangata kia akaari mai i to ratou riri kia tatou no te mea e au tavini tatou nona, e turanga papu te ka tupu mai. Te tereniia nei tatou me aro atu tatou i tetai ua atu au turanga ngata. Kua akatika ua a Iehova i te mamae ei tereni anga ia tatou. (1 Petero 5:10) ‘Te toenga i te riri o te tangata nei, na te Atua ïa e tāpu.’ Akapeea me mamae ua atu tatou e oti mate atu? Te akapaapaa katoa ra teia ia Iehova no te mea ko te aronga te kite maira e te tamou marie ua ra tatou ma te akarongo mou, penei ka akamata katoa ratou i te akakaka i te Atua.

78:24, 25—Eaa ra te mana i karangaia ai e “te kai no te au rangi ra” e “te kai a te aronga mana”? “Te aronga mana” i konei ko te au angera i te rangi. Inara, kare te aite anga o nga tuatua e e kai na te angera te mana. E “kai no te rangi ra” no te mea tona tumuanga no te rangi mai te reira. (Salamo 105:40) No te mea te noo ra te au angera, me kore “te aronga mana” i te rangi, te aite anga o te tuatua “te kai a te aronga mana” na te Atua i oronga mai i te reira, tei noo i te rangi. (Salamo 11:4) Penei kua taangaanga katoa a Iehova i te au angera na te oronga anga mai i te mana na te au Iseraela.

82:1, 6—Koai te kapikiia ra ko te “au atua” e te “tamariki na Tei Teitei”? Te taiku ra nga tuatua ki te au akava tangata i Iseraela. Kua tano teia no te mea, te tavini ra ratou ei vaa tuatua na te Atua e ei au akaaere.​—Ioane 10:33-36.

83:2—Eaa ta te ‘akateitei i te upoko’ e akakite maira? Te akatutu maira teia tu kia papa ua i te akakite i te mana, tei matauia kia patoi atu e kia taomi atu.

Au Apiianga no Tatou:

73:2-5, 18-20, 25, 28. Auraka tatou e vareae i to te aronga kino puapinga anga e te aru anga i to ratou tu tau kore. Tei runga te aronga kino i te ngai pateka. Ka ‘titiri takiriia ratou kia mate rava atu.’ Pera katoa, mei te mea e kare te angaanga kino e rauka i te takoreia i raro ake i te tutara anga apa a te tangata nei, puapinga kore ua ta tatou tauta anga te takore atu anga i te  reira. Mei ia Asapha rai, e meitaki ake me ka akakoromaki ua tatou i te angaanga kino na te ‘akavaitata atu anga ki te Atua’ e te rekareka anga i tetai pirianga vaitata Kiaia.

73:3, 6, 8, 27. Kia matakite tatou i te tu akaparau, te nengonengo, te aviri, e te angaanga pikikaa. E tika teia noatu e te ariki anga i taua au tu penei te akaraanga puapinga ra.

73:15-17. Me e manako papu kore to tatou, auraka e tuatua i to tatou manako papu kore ki te au tangata. I te akakite anga i te “tuatua mei te reira ra” te akaparuparu ra i tetai ke. E mea tau kia akamanako tatou na roto i te au no runga i to tatou au manako e te akatikatika anga i te reira na te taokotaianga ki te au taeake irinaki.​—Maseli 18:1.

73:21-24. Te ‘taitaia anga te ngakau’ no te akara anga meitaki te turanga o te aronga kino ra, te akaaiteia ra mei tetai manu manako kore. E manako rapurapu ua teia, tei akatumuia ki runga i te manako ngakau. Kareka ra, kia aratakiia tatou e te akoanga a Iehova, na te irinaki pu tikai anga e nana e ‘mou mai ia tatou na te rima katau’ e te tauturu anga ia tatou. Pera katoa, ‘ka apai [a Iehova] ia tatou ki te ao,’ koia oki, ki roto i tetai pirianga vaitata kiaia.

77:6. Na te akamanako ngakau tae i te au tuatua mou no ko mai i te Atua e te kimi meitaki anga i te reira te umuumuia ra te tuatau no te apiianga e te akamanakoanga. E mea puapinga tikai kia akanoonoo tatou i tetai tuatau i roto i to tatou oraanga no tatou uaorai!

79:9. Te akarongo maira a Iehova ki ta tatou pure, me no runga tikai te reira i te akatapuanga i tona ingoa.

81:13, 16. Te akarongo anga ki to Iehova reo e te aaereanga ma tona arataa te arataki ra ki te au akameitakianga maata.​—Maseli 10:22.

82:2, 5. Na te au tika kore i akaturori ke i “te au tumu katoa o te enua nei.” Te tamanamanata nei te au angaanga tika kore i te turanga ngaueue kore o te au tangata.

84:1-4, 10-12. I te akangateitei anga te aronga tata taramo i te ngai no te akamori anga ia Iehova e te rekareka anga ratou i ta ratou angaanga takake te oronga maira ratou i te au akaraanga kia tatou.

86:5. Mei teaa ra to tatou rekareka e ‘kua tika ia Iehova i te akakore mai i te ara’! Te kimi ra aia i tetai akapapu anga kia orongaia te tumuanga kiaia na te akaari anga i te aroa ki te tangata kino tei tataraara.

87:5, 6. Ka kite ainei te aronga tei ora mai i roto i te enua Parataito i te au ingoa o te aronga te ka akatuakaouia ki te rangi? Te akakite maira teia au irava e papu e ka rauka teia.

88:13, 14. No te kare i pau vaveia mai ta tatou pure no runga i tetai manamanata penei te inangaro ra a Iehova kia akaari tatou i te inangaro tika tikai no ta tatou akamori anga kiaia.

“E AKAPAAPAA KOTOU IAIA, E AKAMEITAKI I TONA INGOA”

(Salamo 90:1–​106:48)

E akamanako ana i te au tumu ke ke no te akangateitei anga ia Iehova tei taikuia i roto i te akaputuanga e a o te au taramo. I roto ia Salamo 90, te akatuke nei a Mose i te oraanga o “te Ariki au mutu kore” ki te oraanga poto ua o te tangata. (1 Timoteo 1:17) Kia tau kia Salamo 91:2, kua taiku a Mose ia Iehova e ko ‘tona akapuanga e tona pinanga’​—ko tona Tumu no te tinamou. Te tuatua ra nga taramo e aru maira i te au tu manea o te Atua, te au manako teitei roa atu, e te au angaanga umere. E toru imene te akamata ra ki te tuatua e “ko Iehova te ariki.” (Salamo 93:1; 97:1; 99:1) I te tuatua anga ia Iehova ko Tei Anga ia tatou, te pati ra te tata taramo kia ‘akapaapaa tatou iaia, e akameitaki i tona ingoa.’​—Salamo 100:4.

Akapeea tetai tutara te mataku ra ia Iehova i te akaaere anga i tana au angaanga? Te oronga maira a Salamo 101 i te pau anga, ta te Ariki ta Davida i atu. Te akakite maira te taramo te aru maira kia tatou e ka “akonoia e [Iehova] te pure a tei putaua, e kare e akavaavaa i ta ratou pure.” (Salamo 102:17) Te akamaara maira a Salamo 103 i to Iehova aroa takinga meitaki e te akaaroa. Te taiku anga ki ta te Atua au angaanga e manganui i runga i te enua, kua kapiki te tata taramo e: “Tumatatini taau ra angaanga, e Iehova e! e au ravenga pakari anake rai taau.” (Salamo 104:24) Te akapaapaa ra teia nga imene openga e rua o te Puka A ia  Iehova no tana au angaanga umere.​—Salamo 105:2, 5; 106:7, 22.

Pauia te Au Uianga Tuatua Tapu:

91:1, 2—Eaa “te tapoki o Tei Teitei ra,” e akapeea tatou i te ‘noo anga’ ki reira? E ngai akatutu anga teia no te akaruru anga e te tinamou i te pae vaerua​—e turanga no te paruruanga kia kore e akakinoia i te pae vaerua. Ko te aronga kare e irinaki ana i te Atua kare i kite i teia ngai muna. Ka akariro tatou ia Iehova ei noo anga no tatou na te akaraanga kiaia ei akapuanga ketaketa no tatou, na te akapaapaa anga iaia ei Tutara Ngateitei i te ao katoa e pini ua ake, e na te tutu aere anga i te tuatua meitaki o te Patireia. Te manako tinamou nei tatou i te pae vaerua no te mea kua kite tatou e te papa ua ra a Iehova i te tauturu ia tatou.​—Salamo 90:1.

92:12—Na roto i teea tu i “ruperupe [ei te tangata tuatua tika] mei te nu tamara”? Kitea meitakiia te nu tamara no tona uua anga mai. Mei te nu tamara rai tetai tangata tuatua tika no tona tu tiratiratu i roto i te nga mata o Iehova e te uua ua ra i te “ua meitaki,” koia oki te au angaanga meitaki.​—Mataio 7:17-20.

Au Apiianga no Tatou:

90:7, 8, 13, 14. E akakino ua ana ta tatou angaanga tarevake i to tatou pirianga ki te Atua mou. E ko te au ara tei uunaia kare e rauka i te uunaia mei ko iaia. Inara, me tataraara tikai tatou e te akaruke anga i to tatou aerenga tarevake, ka akaoki akaou mai a Iehova i tona mareka anga kia tatou, ‘na te akarekareka anga ia tatou ki tona aroa.’

90:10, 12. No te poto ua i te oraanga, te anoanoia ra tatou kia “tatau i to tatou puke rā.” Akapeea ra? Na te akatano anga i te “ngakau ki te pakari,” me kare na te taangaanga anga i te pakari kia kore tatou e kaimoumou i te toenga o to tatou puke ra, inara na te akapou anga i te reira na roto i tetai mataara te akarekareka anga ia Iehova. Te umuumuia nei teia kia akanoo tatou i te au mea puapinga a te Atua e kia taangaanga meitaki i to tatou taime.​—Ephesia 5:15, 16; Philipi 1:10.

90:17. E mea tau kia pure ‘kia akatinamou’ a Iehova ‘i te angaanga a to tatou rima’ e kia akameitaki i ta tatou au tauta anga i roto i te angaanga orometua.

92:14, 15. Ei aronga apiipii tau i te Tuatua a te Atua e te taokotai putuputu anga ki te iti tangata o Iehova, ‘ka ki e ka vai mata ua’ te aronga pakarikari​—ma te maroiroi i te pae vaerua—​e au tangata puapinga ratou ki te putuputuanga.

94:19. Noatu e eaa te tumu no to tatou “manako mirimiri-ngata,” na roto i te tatau anga e te akamanako anga i te “akapumaana” tei kiteia i roto i te Pipiria e akapumaana mai ia tatou.

95:7, 8. Te akarongo anga ki te akoanga Tuatua Tapu, te ariki anga i te reira, e te kauraro marie anga ki te reira te tapu ra ia tatou e auraka e akamarokiakia i to tatou ngakau.​—Ebera 3:7, 8.

106:36, 37. Te kapiti nei teia au irava i te akamorianga itoro ki te au akaatinga anga ki te au temoni. Te akakite maira teia e ko te tangata te taangaanga ra i te au itoro penei tei raro ake i te akakeu anga a te temoni. Te raurau nei te Pipiria ia tatou e: “E matakite ia kotou i te au idolo ra.”​—1 Ioane 5:21.

Akapaapaa Kotou ia Iehova

Te taopenga nei nga imene openga e toru o te Puka A o Salamo ki te akoanga: “Alelu ia” me kare, akapaapaa kotou ia Iehova. Kua akamata katoa te taramo openga ki teia tuatua. (Salamo 104:35; 105:45; 106:1, 48) Tika rai, te taiku putuputuia ra te tuatua “Alelu ia” i roto i te Puka A o Salamo.

E manganui tikai te au tumu anga kia akapaapaa tatou ia Iehova. E maata ta tatou ka akamaaraara tei orongaia mai i roto ia Salamo 73 e tae ua atu ki te 106, na te akaki anga i to tatou au ngakau ma te akameitakianga i to tatou Metua i te rangi. Me akamanako tatou i te au mea pouroa tana i rave ana no tatou e ka rave no tatou i te tuatau ki mua, kare ainei tatou e akakeuia kia ‘akapaapaa ia Iehova’ ma to tatou ririnui katoa?

[Tutu i te kapi 10]

Mei ia Asapha rai, ka rauka ia tatou i te akakoromaki i te au ravenga kino na te ‘akavaitata atu anga ki te Atua’

[Tutu i te kapi 11]

Kare a Pharao i autu ana i te Tai Muramura

[Tutu i te kapi 11]

Kua kite ainei koe e eaa te mana i kapikiia ai e “te kai a te aronga mana”?

[Tutu i te kapi 13]

Eaa te ka tauturu i te akakore i to tatou “manako mirimiri-ngata”?