Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Te Au Rekareka no te Aaere Anga ma te Tiratiratu

Te Au Rekareka no te Aaere Anga ma te Tiratiratu

 Te Au Rekareka no te Aaere Anga ma te Tiratiratu

“Na Iehova te meitaki i apingaʼi te apinga, kare oki e kapiti katoaia mai te kino i te reira.”​—MASELI 10:22.

1, 2. Eaa tatou ka kopae ei i te akamanako maata roa anga ma te tuatau ki mua?

“TETAI akamanako maata roa anga no te tuatau ki mua . . . te kopae ra ia tatou mei te rekarekaanga i tei ia tatou i teianei,” i karanga ai tetai tangata Marike kite karape. E tika teia o te au tamariki e manako maata ra eaa ta ratou ka rave ei aronga mamaata e kare roa i manako atu ana i te au akameitakianga no te tamarikianga kia riro roa mai ratou ei aronga mamaata.

2 Kare katoa te aronga akamori o Iehova e paruruia mei teia aerenga manako. E akamanako ana eaa te ka tupu. Te umuumu ra tatou no te akatupuanga i ta te Atua taputou kia apai mai i tetai parataito ki runga i te enua. Te tapapa maroiroi ra tatou i tetai oraanga kare e maki, ruaine, mamae, e te mamaeanga. Mei te mea e e mea tau kia tapapa atu i taua au apinga ra, akapeea me maata roa tatou i te akamanakoanga i te au akameitakianga i te pae kopapa no te tuatau ki mua e kare tatou e kite ana i ta tatou au akameitakianga pae vaerua i teia tuatau nei? Aue te akama i te reira! Ka ngoie ua tatou i te taitaiaia e ka ‘aati to tatou manava no te mea kua tavareia te apinga tapapaia ra,’ i runga ravao i ta tatou i manako ana. (Maseli 13:12) Penei te au manamanata e te au akaaoanga i roto i te oraanga ka akakeu ia tatou kia taitaia me kore kia tangi ia tatou uaorai. Kare oki i akono atu i te au tupuanga kino, ka rauka ua ia tatou i te akatupu i tetai tu koumuumu. Ka rauka teia au apinga pouroa i te kopaeia na te akamanako meitaki tikai anga ki runga i ta tatou au akameitakianga i teianei.

3. Eaa ta tatou ka akamanako atu i roto i teia atikara?

3 “Na Iehova te meitaki i apingaʼi te apinga, kare oki e kapiti katoaia mai te kino i te reira,” i karanga ai a Maseli 10:22. Kare ainei te turanga puapinga i te pae vaerua no te au tavini o Iehova i teia tuatau nei ei akameitakianga kia rekareka ia? E akamanako ana tatou i etai au tu o to tatou puapinga pae  vaerua e e akara ana eaa to te reira puapinga kia tatou uaorai. Te tuku taime anga i te akamanako i runga i te au akameitakianga ta Iehova e oronga maata maira ki ‘te tangata tuatua-tika te aaere ra ma te tiratiratu’ ka akamaroiroi tikai i ta tatou akakoroanga kia tavini rekareka tamou i to tatou Metua i te rangi.​—Maseli 20:7.

‘Au Akameitaki Anga te Akapuapinga ra ia Tatou’ i Teianei

4, 5. Ko teea apiianga Pipiria taau e rekareka tikai ana, e no teaa ra?

4 Te kite tika tikai no te au apiianga Pipiria. E karanga ua ana te au akonoanga o Kerititome e e irinaki ana ratou i te Pipiria. Inara, kare ratou e rotai ana i ta te reira e apii ra. Noatu te au mema e aiteite ua te pupu akonoanga e tuke putuputu ana i roto i to ratou au manako e eaa ta te au Tuatua Tapu e apii tikai maira. Mei teaa tikai te tuke i to ratou turanga mei taua ra o te au tavini o Iehova! Noatu to tatou tupuanga pa enua, pae akonoanga, me kore tu eteniki, e akamori ana tatou i te Atua e kua kite tikai tatou i tona ingoa. Kare aia i tetai atua toru tai muna. (Deuteronomi 6:4; Salamo 83:18; Mareko 12:29) Te kite katoa ra tatou e te maroanga maata no te turanga ngateitei o te Atua i te ao katoa e pini ua ake kare e roaia ka akatikatikaia e na te tamou marie anga to tatou tiratiratu kiaia, te o atura tatou tataki tai i taua maroanga. Kua kite tatou i te tuatua mou no runga i te mate e kua mataraia mei te mataku vinivini tikai o tetai Atua tei karangaia e e tamamae ana i te au tangata i roto i tetai ai era me kore e akaunga ana ia ratou ki te purukatorio.​—Koheleta 9:5, 10.

5 Tei runga ravao, mei teaa atura te rekareka i te kite anga e kare tatou ei tupuanga poitirere ua o tetai tupu ua mai anga akatere koreia! Mari ra, e apinga angaia tatou e te Atua, angaia i roto i tona uaorai tu. (Genese 1:26; Malaki 2:10) “Ka akameitaki au ia koe, e mea mataku e te taka ke oki toku anga angaia,” i imene ei te tata taramo ki tona Atua. “E mea vavaria taau au angaanga, kua kite pu tikai oki toku vaerua.”​—Salamo 139:14.

6, 7. Eaa te au tauianga i roto i toou oraanga me kore i roto i te oraanga o tetai ke taau i kite mai e kua riro ei akameitakianga?

6 Matara mai mei te au tu peu e te au akonoanga kino tikai. E maata te au akamatakiteanga no runga i te au kino o te kai avaava, te inu maata roa, e te pirianga ainga tau kore i roto i te nuti. Te maataanga i te taime, kare teia au akamatakiteanga e akarongo ia ana. Inara, eaa te tupu ana, me kite mai tetai tangata ngakau tae e e akaapa ana te Atua mou i taua au apinga e e taitaia ana aia i te aronga e rave ra i te reira? Eaa nei, kua akakeuia tera tangata kia akakore atu i taua angaanga mei tona oraanga! (Isaia 63:10; 1 Korinetia 6:9, 10; 2 Korinetia 7:1; Ephesia 4:30) Mei te mea e te tumu maata e rave ra aia i teia koia oki kia akarekareka i te Atua ko Iehova, tei iaia katoa te au akameitakianga akaou atu​—tetai oraanga kopapa meitaki e te manako au.

7 Te akarukeanga i te au peu kino matauia e mea ngata tikai no te manganui. E tikai, i te au mataiti ravarai e au ngauru tauatini te rave ra i te reira. Kua akatapu ratou ia ratou uaorai kia Iehova e kua papetitoia i roto i te vai, akakiteanga ki te katoatoa e kua akakore ratou mei to ratou oraanga i te au angaanga te akamareka kore ra i te Atua. Mei teaa atura te akamaroiroianga te reira kia tatou katoatoa! To tatou inangaro pakari kia vai rangatira ua mei te tuikaa ki te tu ara e te mamae kua akaketaketaia.

8. Eaa te ako akatumuia ki runga i te Pipiria e akamaroiroi ra i te tu mataora o te pamiri?

8 Oraanga pamiri mataora. I roto i te au enua e manganui te pururu ua ra te oraanga pamiri. Manganui te au akaipoipo kua ope i roto i te akapae anga, te akaruke putuputu mai ana i te au tamariki kua takino tikai ia i te pae manako. I roto i etai au enua Europa, vaitata rai e 20 patene o te au ngutuare tangata katoatoa e au pamiri e tai ua metua. Akapeea a Iehova i te tauturuanga ia tatou  i te aaere i te mataara no te tiratiratu i roto i teia turanga? E tatau ine ia Ephesia 5:22–6:4, e akara ana i te ako meitaki ta te Tuatua a te Atua e oronga maira ki te au tane, te au vaine, e te au tamariki. Te akonoanga eaa tei akakiteia i reira e i tetai ngai ke mai i roto i te au Tuatua Tapu e akaketaketa tikai ana i te tatua akaipoipo, e tauturu ra i te au metua kia utuutu meitaki i te tamariki, e te tauturu ra i te patu i tetai oraanga pamiri mataora. Kare ainei te reira ei akameitakianga kia rekareka?

9, 10. Akapeea to tatou akaraanga no te tuatau ki mua i tuke ei mei taua o te ao ra?

9 Akapapuanga e kare e roaia ka akatikatikaia te au manamanata o te ao. Noatu te kite karape no te taineti e te tekinoroti e te au tautaanga a tetai au arataki tikai, te vai nei rai te au manamanata kino pakari o teia tuatau nei kare i akatikatikaia ake. Kua karanga ua akenei a Klaus Schwab, te tangata tei akamata i te World Economic Forum, e “te papaanga o te au akaaoanga te aro atura i te ao nei te maata ua maira e te tuatau i te akara i te reira te poto ua atura.” Kua tuatua aia i te “au kino te tupu ra i roto i te au pa enua ravarai mei te tamatakuanga, te takino anga o te reva e te marikonga kore i te pae moni.” Kua taopenga a Schwab: “I teianei, tei maata rava atu, te aro atura te ao ma te au tika anga te kapiki ra no te ravenga taokotai e te tau tikai.” E te tere ra te 21 anere mataiti ki mua, te akaraanga katoa no te tuatau ki mua no te au tangata ravarai e mea taitaia rai.

10 Mei teaa tikai te rekareka i te kite e kua akanoo a Iehova i tetai akanoonooanga te ka rauka i te akatikatika i te au manamanata a te au tangata ravarai​—te Patireia Mesia no te Atua! Na roto i te reira, ‘ka akakore [te Atua mou] i te tamaki’ e ka akatupu kia “maata roa oki te au.” (Salamo 46:9; 72:7) Te Ariki akatainuia, ko Iesu Karaiti, e ‘nana ïa e akaora i tei putaua ra; i tei apikepike ra e tei akaaka ra mei te taomianga e mei te kino.’ (Salamo 72:12-14) I raro ake i te tutara Patireia, kare rava e pou te kai. (Salamo 72:16) Ka “orei [a Iehova] i te roi-mata katoatoa; e e kore rava te mate, e te aue, e te mii; e te mamae oki, e kore katoa ïa; no te mea kua kore te au mea taito.” (Apokalupo 21:4) Kua akanoo takereia te Patireia i te rangi e kare e roaia ka rave i te angaanga umuumuia i te akakeu i te angaanga katoatoa i runga nei i te enua.​—Daniela 2:44; Apokalupo 11:15.

11, 12. (a) E apai mai ana ainei te aruaruanga no te navenave i te mataora mutu kore? E akataka mai. (e) Eaa te apai maira i te mataora mou?

11 Kiteanga eaa te apai maira i te mataora tikai. Eaa te apinga te apai maira i te mataora tikai? Kua karanga tetai tangata apiipii i te manako e e toru tuanga to te mataora​—te navenave, akapirianga (te piri atu anga ki roto i te au rave anga mei te angaanga e te pamiri), e te akakoroanga (angaanga atu anga ki tetai akatupuanga me kore akakoroanga maata e i te manako ia koe uaorai). O te toru, kua papa aia i te navenave e ko te mea puapinga meangiti roa atu e kua kite mai e: “E nuti maata tikai teia no te mea e manganui te au tangata te patu ra i to ratou oraanga i runga i te aruaruanga i te navenave.” Eaa to te Pipiria manako no runga i teia?

12 Kua karanga te Ariki ko Solomona o Iseraela taito: “Kua karanga iora au ki toku uaorai ngakau, Aere mai, e timata ana i te rekareka, e kimi oki i te navenave: e i na, e puapinga kore katoa te reira. Kua karanga atura au ki te kata, Kua nenevaia koe: e te rekareka, Eaa ïa puapinga?” (Koheleta 2:1, 2) Kia tau ki te Tuatua Tapu, noatu eaa ta te navenave mataora e oronga maira e tuatau poto ua te reira. Akapeea te piri atu anga ki roto i te angaanga? Tei ia tatou te angaanga puapinga rava roa atu i te akapiri atu​—te angaanga tutu anga i te Patireia e te akariroanga i te tangata ei pipi. (Mataio 24:14; 28:19, 20) Na te oronga atu anga ma tetai ke i te karere no te ora akatakaia i roto i te Pipiria, te piri atura tatou ki roto i tetai angaanga te ka riro mai ei ora kia tatou uaorai e ki taua  aronga ra tei akarongo mai kia tatou. (1 Timoteo 4:16) Ei ‘oa rave angaanga oki no te Atua,’ te kite nei tatou e “e maata atu te mataora o te orongaanga i to te rave mai.” (1 Korinetia 3:9; Angaanga 20:35, NW) Te kapiti ra teia angaanga i tetai akakoroanga ki to tatou oraanga e te oronga ra i Tei Anga mai i tetai pauanga ki tei akakino mai iaia, ko Satani te Tiaporo. (Maseli 27:11) E tikai, te akaari maira a Iehova kia tatou e te apai maira te akamori tau i te Atua i te mataora mutu kore.​—1 Timoteo 4:8.

13. (a) Na roto i teea mataara e e akameitakianga te Apii Orometua Teokaratiki no tatou kia rekareka? (e) Akapeea koe i te puapingaia anga mei te Apii Orometua Teokaratiki?

13 Tetai porokaramu terenianga puapinga maata e te meitaki tikai. Te tavini ra a Gerhard ei tangata pakari i roto i tetai putuputuanga no te Au Kite o Iehova. I te akamaara anga i tona mapu anga, kua karanga aia: “Ei tangata mapu ra, e apinga tikai toku au manamanata i te tuatua anga. Me tei raro i te taomianga, aka angaanga iaku i te tuatua taka meitaki e kua akamata i te teetee. Kua manako ekoko mai au e kua taitaia mai. Kua akanoo toku nga metua kia apai iaku ki tetai apiipii tuatua, inara kare i puapinga ana ta raua tautaanga. Toku manamanata no te pae manako ia, kare no te pae kopapa. Inara, te vai ra, tetai tauturu umere tikai, no ko mai ia Iehova​—te Apii Orometua Teokaratiki. Te piri atu anga ki roto i teia apii kua oronga akaou mai kiaku i te mataku kore. Kua tauta pakari au i te taangaanga i taku i tamou mai. E kua puapinga rai te reira! Kua ngoie ua mai au i te tuatua, kare e taitaia akaou ana, e kua mataku kore roa atu i roto i te angaanga orometua. E teianei e oronga ana au i te au ako ki te katoatoa. Te akameitaki tikai nei au ia Iehova, tei oronga mai i tetai oraanga ou noku na roto i teia apii.” Kare ainei te mataara e tereni ra a Iehova ia tatou kia rave i tana angaanga ei tumuanga kia rekareka?

14, 15. I roto i te au tuatau taitaia, eaa te tauturu te rauka ngoie ua ra? E akatutu mai.

14 Tetai pirianga uaorai kia Iehova e te turuturu mei te taokotaianga taeake i te pa enua. Ko Katrin, e noo ana i Tiamani, kua reka kore tikai i te rongo anga i te au ripoti no tetai ngaueue enua kino pakari e te tunami tei tupu i Asia i te tua tonga itinga. Te atoro ra tana tamaine ia Tairani i te tupuanga te tumatetenga. E 32 ora kare teia metua vaine i kite e me te ora ra rai tana tamaine me kore koia tetai i roto i te au tangata tei mate me kore tei kinoia, e te kake ua maira te numero o teia au tangata. Mei teaa tikai te pumaana kia Katrin i te tangi mai anga te terepaoni i te openga iora tei akapapu iaia e te meitaki ua ra tana tamaine!

15 Eaa tei tauturu ia Katrin i roto i taua au tuatau apiapi? Kua tata aia: “Kua akapou au e vaitata rai te katoaanga o teia tuatau i te pure anga kia Iehova. Kua kite putuputu mai au i te maata o te maroiroi e te manako au ta teia i oronga mai kiaku. Tei runga ravao, kua atoro mai te au taeake pae vaerua aroa iaku e kua akamaroiroi mai iaku.” (Philipi 4:6, 7) Mei teaa atura te kino i tona turanga me kua akapou ua aia i taua au tuatau kino pakari ma te kore te puapinga o te pure kia Iehova e te pumaana o tetai taokotaianga taeake pae vaerua aroa! To tatou pirianga vaitata tikai kia Iehova e tana Tamaiti kapiti katoa to tatou pirianga ma te taokotaianga taeake Kerititiano e akameitakianga takake tikai, e akaperepere anga tikai kare e tau kia manako koreia.

16. Oronga mai i tetai tupuanga te akatutu ra i te puapinga o te manakonakoanga no te tuakaouanga.

 16 Te manakonako i te kite akaou anga i te aronga akaperepere tei mate. (Ioane 5:28, 29) Kua utuutuia tetai tangata mapu ko Matthias tona ingoa ei Kite no Iehova. Inara, kare i manako roa ana i tana au akameitakianga, kua aere ke aia mei te putuputuanga Kerititiano i tona mapu anga. Kua tata aia i teianei: “Kare roa au i pukapuka oonu tikai ana ki toku metua tane. I roto i te au mataiti, e putuputu ana maua i te karo. Inara, e inangaro ua ana toku papa kia rauka iaku i tetai oraanga meitaki. E inangaro akaperepere tikai tona iaku, tetai apinga kare roa au i kite ana i taua taime ra. I te 1996, iaku e noo ra i te pae i tona roi, te mou ua ra i tona rima e te aue tataraara ra, kua akakite au kiaia e kua tataraara tikai au no te au apinga katoatoa taku i rave e e inangaro maata tikai toku iaia. Inara kare aia i rongo mai ana iaku. I muri mai i tetai maki anga tuatau poto ua, kua mate aia. Me ka ora atu au i te kite akaou i toku papa i roto i te tuakaouanga, ka tupau maua i tei kore ana i te tuatau i topa. E ka kore ei e ka mataora tikai aia i te akarongo e te tavini nei au i teianei ei tangata pakari e te tavini akaperepere ra maua ko taku vaine ei nga painia.” Mei teaa tikai te akameitakianga taua manakonakoanga no te tuakaouanga kia tatou!

‘Kare oki Aia e Kapiti Katoaia Mai te Kino i te Reira’

17. Eaa ta te akamanako oonu anga i runga i ta Iehova au akameitakianga ka rave no tatou?

17 No runga i tona Metua i te rangi, kua karanga a Iesu Karaiti: “Kia riro kotou ei tamariki na to kotou Metua i te ao ra: te akaiti nei aia i tona rā ki rungao i te kino e te meitaki, e te akatopa mai nei aia i te ua ki runga i te tangata tuatua-tika e te tangata tuatua-tika kore.” (Mataio 5:45) Me te tuku maira te Atua ko Iehova i te au akameitakianga ki runga i te tangata tuatua tika kore e te kino, mei teaa atura aia ki runga i te aronga te aaere ra ma te tiratiratu! “Kare rava [a Iehova] meitaki e tāpu i te aronga aerenga tiratiratu ra,” i karanga ai a Salamo 84:11. Me akamanako oonu tatou i runga i te akono takake e te manakoanga tana e akaari ra no te aronga tei inangaro iaia, kua akakiia to tatou au ngakau ma te ariki e te rekareka!

18. (a) Na roto i teea tu e kare a Iehova e kapiti mai ana i te kino ki tana akameitaki anga? (e) Eaa ra to te Atua aronga tiratiratu e manganui e mamae ana?

18 “Na Iehova te meitaki”​—ko te apinga ia te oronga ra i te puapinga pae vaerua ki tona au tangata. E te akapapuia ra tatou e ‘kare oki aia e kapiti katoaia mai te kino i te reira.’ (Maseli 10:22) Eaa ra, i reira, te au taomianga e te au timataanga e tupu ana ki to te Atua aronga tiratiratu e manganui, i te akatupu maata anga i te mamae e te taitaia? E toru tumu maata e tupu mai ana te au manamanata e te taitaia kia tatou. (1) To tatou uaorai au manako ngakau ara. (Genese 6:5; 8:21; Iakobo 1:14, 15) (2) Satani e tana au temoni. (Ephesia 6:11, 12) (3) Te ao kino. (Ioane 15:19) Noatu e te akatika ra a Iehova i te au apinga kino kia tupu kia tatou, kare e koia tei akamata i te reira. Ko te tika, “te au mea memeitaki i o maiia ra, e te au mea tika ravarai, no runga ïa, no runga mai i te Metua o te au mārama ra.” (Iakobo 1:17) Kare ta Iehova au akameitakianga e akatupu ana i te mamae.

19. Eaa ta te aronga tei aaere tamou i roto i te tu tiratiratu e tapapa atura?

19 Te kite mai anga te tu puapinga pae vaerua e o ua mai ana te akapiri vaitata anga ki te Atua. Me akatupu tatou i tetai pirianga vaitata kiaia, ‘te akaputu marie ra tatou i te meitaki tumu no tatou uaorai a muri atu, kia rave tatou i te ora tikai’​—te ora mutu kore. (1 Timoteo 6:12, 17-19NW) I roto i te ao ou o te Atua no te tuatau ki mua, ka iriia to tatou au apinga i te pae vaerua ma te au akameitakianga pae kopapa. Ka riro i reira te oraanga tikai ei tu oraanga kiteaia e te aronga katoatoa tei ‘akarongo i te reo o te Atua ra o Iehova.’ (Deuteronomi 28:2) Ma te tauta anga akaketaketaia, kia aaere tamou ua atu rai tatou ma te rekareka i roto i te tu tiratiratu.

Eaa Taau i Kite?

• Eaa ra ei mea pakari kore kia manako maata roa no runga i te tuatau ki mua?

• Eaa te au akameitakianga ta tatou e rekareka nei i teianei?

• Eaa ra te au tavini akarongo mou no te Atua e mamae ana?

[Au Uianga Apii]