Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ka Aaere Ainei Koe ma te Atua?

Ka Aaere Ainei Koe ma te Atua?

 Ka Aaere Ainei Koe ma te Atua?

“Kia mako i te aaere anga ma te Atua.”​—MIKA 6:8NW.

1, 2. Akapeea to Iehova manako ngakau kia tatou ra me akaaiteia atu ki to tetai metua te apii ra i tetai tamaiti i te aere anga?

TE TU ra tetai pepe, i runga i nga vaevae ru ua, te itae atura i te nga rima o tetai metua e te takai anga i tana nga takai anga mua. I te akara anga e meangiti ua te reira, inara ki te metua vaine e te metua tane ra, e mea puapinga tikai te reira, e atianga ki i te taputou no te tuatau ki mua. Te akara tapapa ra nga metua i te aaere anga ma ta raua tamaiti, te mou anga i tona rima, i te au marama e te au mataiti te aere maira. I roto i te au tu e manganui, ta raua e manakonako ra kia oronga atu ki te tamaiti ra i te aratakianga e te turuanga no te tuatau ki mua.

2 E au manako oonu to te Atua ko Iehova no tana au tamariki i te enua nei. Kua karanga ana aia no runga i tona au tangata ia Iseraela, me kore ia Epheraima e: “Naku oki i apii ia Epheraima i te aere, i te mou anga i to ratou rima . . . Kua arataki au ia ratou ki te taura a te tangata nei, i te au ri ra i te aroa.” (Hosea 11:3, 4) I konei te akataka maira a Iehova iaia uaorai mei tetai metua aroa te apii marie ra i tetai tamaiti i te aere anga, penei ake i te mou mai anga iaia ki roto i Tona nga rima me topa aia ki raro. Te inangaro ra a Iehova, te Metua maata rava i te apii ia tatou e akapeea i te aere anga. Te reka katoa ra aia i te aru mai anga ia tatou ia tatou e aere meitaki ua ra. Mei ta tatou tumu tuatua e akaari maira, ka rauka ia tatou i te aaere ma te Atua! (Mika 6:8, NW) Inara eaa ra te aiteanga kia aaere ma te Atua? Eaa ra tatou ka rave ei i te reira? Akapeea te reira e rauka ai? E eaa te au akameitakianga ka tupu mai me aaere ma te Atua? Ka akamanako taki tai ana tatou i teia nga uianga e a.

Eaa ra te Aiteanga kia Aaere ma te Atua?

3, 4. (a) Eaa te mea umere no runga i te akatutu anga no te aaere anga ma te Atua? (e) Eaa ra te aiteanga kia aaere ma te Atua?

3 E tika, kare e rauka i tetai tangata kopapa ma te toto ra i te aaere tikai ma Iehova, e peretana vaerua oki aia. (Exodo 33:20; Ioane 4:24) No reira me te tuatua ra te Pipiria e te aaere ra te au tangata ma te Atua, te taangaanga ra te reira i te reo akatutu anga. Te oronga maira te reira i tetai akataka anga umere, e mea kare i kotinga uaia ki te au kotinga pa enua e te peu e te tano ra ki tetai ua atu tuatau. E tikai, i roto i teea ngai me kore i teea tuatau kare i rauka ana i te tangata i te opu mai i te manako no tetai tangata te aaere ra ma tetai tangata? Kare ainei e, te akakite maira teia akatutuanga i te tu maana e te pirianga vaitata? Te oronga maira taua au manako ngakau i etai kite kia tatou e eaa oki te aiteanga e kia aaere ma te Atua. Inara, kia taka meitaki ra tatou.

4 Akamaara ana i nga tangata akarongo mou ko Enoka raua ko Noa. Eaa ra raua i akatakaia mai ei  e te aaere ra ma te Atua? (Genese 5:24; 6:9) I roto i te Pipiria, te tuatua “kia aaere” ko te aiteanga maata kia aru i tetai aerenga no te angaanga. Kua iki a Enoka raua ko Noa i tetai aerenga i roto i te oraanga te rotai ra ki te anoano o te Atua ko Iehova. Kare mei te aronga i teianei ao takapini ra ia raua, kua akara atu raua kia Iehova no te aratakianga e te akono anga i tana akauenga. Kua irinaki raua ki runga iaia. Ko te aiteanga ainei o teia e na Iehova e rave ra i ta raua au ikianga? Kare. Kua oronga a Iehova i te anoano rangatira ki te au tangata, e te inangaro ra aia ia tatou kia taangaanga i taua mea ra ma to tatou uaorai “mana no te akamanako anga.” (Roma 12:1NW) Inara, ia tatou e rave ra i te au ikianga, te tuku akaaka ra tatou i ta tatou mana no te akamanako anga kia aratakiia e to Iehova manako maata roa atu. (Maseli 3:5, 6; Isaia 55:8, 9) Ko te tika, ia tatou e aaere ra na roto i te oraanga, te aere kapiti katoa ra tatou ma Iehova na roto i taua tere ra.

5. Eaa ra a Iesu i tuatua ai na te kapiti mai anga e okotai ake kupiti ra ki to tetai oraanga ra?

5 E akaaite putuputu ana te Pipiria i te oraanga ki tetai tere me kore ki tetai aerenga. I roto i tetai au turanga, e tika tikai taua akaaiteanga, inara i roto i tetai atu au turanga, e tuatua ua te reira. Ei akaraanga, kua tuatua a Iesu: “Koai oki to kotou, e tika kia akaroa atu i tona tu, kia apiapi aia, e okotai ake kubiti?” (Mataio 6:27) Ko tetai au mea no runga i taua au tuatua ra penei e mea umere kia koe. Eaa ra a Iesu i tuatua ai na te kapiti mai anga e “okotai ake kubiti,” te vaito ra i te mamao, ‘kia akaroa atu i to tetai tangata ra tu,’ te vaito anga i te tuatau ra? * I te akara anga te akatutu maira a Iesu i te oraanga e ei tere. Ko te tika, kua apii mai aia e kare te taitaia e tauturu atu ia koe kia kapiti katoa atu i tetai manga takainga ki te aerenga o toou oraanga. Ka taopenga ainei tatou, i reira, e kare e rauka ia tatou i te rave i tetai apinga no te akaroa atu i taua aerenga ra? Kare rava! Te apai maira te reira ia tatou ki te rua o ta tatou uianga, Eaa ra tatou ka aaere ei ma te Atua?

Eaa ra Tatou ka Aaere ei ma te Atua?

6, 7. E inangaro maata to te au tangata apa i teaa, e eaa ra tatou ka anga atu ei kia Iehova kia akatupuia taua inangaro ra?

6 E tai tumu eaa tatou ka aaere ei ma te Atua ko Iehova koia oki kua akatakaia mai i roto ia Ieremia 10:23 e: “Kua kite oki au, e Iehova e, e kare tei te tangata uaorai tona aerenga: kare tei te tangata e aere nei, i te akono i tona uaorai takainga tapuae.” No reira kare tei ia tatou tangata nei te kite e te tikaanga katoa kia arataki i to tatou uaorai aerenga i roto i te oraanga. Ta tatou e anoano maata nei ko te aratakianga. Te aronga te maro ra i te aere anga i to ratou uaorai aerenga, te takake anga mei te Atua, te rave ra i taua tarevake rai ta Adamu raua ko Eva i rave ana. Kua rave te nga tangata mua i te tikaanga i to raua uaorai kimi manako anga e eaa te mea meitaki e eaa te mea kino. (Genese 3:1-6) Ko taua tikaanga ra “kare tei” ia tatou nei.

7 Kare ainei koe e inangaro atu ana i te aratakianga i roto i te tere o te oraanga? I te au ra ravarai, e aro ana tatou i te au ikianga meangiti e te mea maata. Ko etai o teia au mea nei e mea ngata ia e te akakeu ra i to tatou tuatau ki mua​—pera katoa te aronga ta tatou e akaperepere ra. Inara, e akamanako ana ra, e te mataora ra tetai tangata taito roa atu e te pakari roa atu i te oronga mai kia tatou i te aratakianga aroa i te rave anga i taua au ikianga ra! Ma te mii, te inangaro ra te maata anga o te au tangata i teia tuatau i te irinaki ki runga i to ratou uaorai manako e te arataki anga i to ratou uaorai takainga tapuae. Te kopae ra ratou i te tuatua mou tei akakiteia mai i roto ia Maseli 28:26 e: “Ko tei irinaki ki tona uaorai ngakau, e neneva ïa: ko tei akapakari marie ra i tona aerenga, e ora ïa.” Te inangaro nei a Iehova ia tatou kia ora mai mei te au tumatetenga te tupu maira no te irinakianga i te ngakau kino o te tangata nei. (Ieremia 17:9) Te inangaro nei aia ia tatou kia aaere na roto i te pakari, kia irinaki kiaia ei Arataki e ei Pu Ikuiku pakari no tatou. Me rave tatou i te reira, ka tinamouia, ka akamerengoia, e ka akatupuia ta tatou aerenga i roto i te oraanga.

8. Tei matauia te arataki ra te ara e te tu apa i te au tangata ki teea akakoroanga, inara te inangaro maira a Iehova i teaa no tatou?

8 Ko tetai akaou mai tumu i aaere ei tatou ma te Atua te o maira te roa o te aerenga ta tatou e inangaro  ra i te aere. Te akakite maira te Pipiria i tetai tika anga tikai. I roto i tetai manako, te aaere pouroa ra te au tangata apa ki taua akakoroanga. I te akataka anga mai i te au timataanga te tupu maira no te ruaine anga, te karanga ra a Koheleta 12:5 e: “Kia riro te tangata ki tona nooanga roa, e kia aere te aronga aue ra na roto i te au arataa.” Eaa teia “nooanga roa”? Te vaarua, te ngai tikai ta te ara e te apa ka apai atu ia tatou. (Roma 6:23) Inara, e maata atu ta Iehova e inangaro maira no tatou i to te aere poto ua anga ma te manamanata mei te anauanga mai e ki te vaarua ra. (Iobu 14:1) Na te aaere anake anga ma te Atua ra ka manakonako atu ei tatou kia roa atu te aaere anga mei tei akakoroia mai no tatou ra kia aaere ra​—e tuatau ua atu. Ko te reira ainei taau e inangaro ra? Te taka meitaki ra, i reira e, e aaere koe ma toou Metua.

Akapeea Tatou te Aaere Anga ma te Atua?

9. No teaa ra a Iehova i uuna ai i tetai au taime mei tona au tangata, inara eaa ra te akapapuanga tana i oronga mai tei tau kia Isaia 30:20NW?

9 Te toru o te uianga i roto i ta tatou uriurianga te umuumuia ra ta tatou akamanako anga maata. Koia oki, Akapeea tatou te aaere anga ma te Atua? Ka kite tatou i te pauanga i roto ia Isaia 30:20, 21: “Kare to kotou Pu Ikuiku Maata Rava Atu e uuna iaia uaorai, e ka riro to kotou au mata ei au mata tei kite ra i to kotou Pu Ikuiku Maata Rava Atu. E ka akarongo toou uaorai taringa i tetai tuatua i muri ia koe i te tuatuaanga: ‘Teia te mataara. E aaere na reira, e toku iti tangata,’ penei e e tau toou iti tangata i te aere ki te tua katau e penei e e tau ki te tua kaui.” (NW) I roto i teia irava akamaroiroianga, penei te akamaara maira ta Iehova au tuatua tei tataia i roto i te irava 20 i tona au tangata e me meameaau ratou iaia ra, ko te tika anga, te uuna ra aia mei ia ratou. (Isaia 1:15; 59:2) Inara, te akatutuia maira a Iehova i konei, kare e te uuna ra, inara te tu ua ra i te ngai atea i mua i tona au tangata akarongo mou. Penei te akamanako ra tatou i tetai puapii e tu ra i mua i tona aronga apiipii, i te akaari anga mai e eaa tana e inangaro ra kia kite ratou.

10. Na roto i teea tu e ‘akarongo ra koe i tetai tuatua i muri ia koe’ no ko mai i toou Pu Ikuiku Maata Rava Atu?

10 I roto i te irava 21, kua akaariia mai tetai akatutuanga ke. Kua akatutuia mai a Iehova e te aaere ra na muri mai i tona au tangata, i te tuku atu anga i te au akauenga no runga i te arataa tika kia aere ra. Kua akakite mai te aronga apii Pipiria e penei te akatumuia ra teia tuatua ki runga i te tu e aru ra tetai tiaki i tetai taime ra i tana mamoe, te kapiki atu anga ei arataki ia ratou e kia akono ia ratou i te aere anga ki runga i te mataara tarevake. Akapeea teia akatutuanga e tau ei kia tatou? I na, me anga tatou ki te Tuatua a te Atua no te aratakianga, te tatau nei tatou i te au tuatua tei tataia e tauatini ua atu mataiti i topa. Te aere maira te reira na muri mai ia tatou, koia oki, i roto i te aerenga o te tuatau. Inara, te tau ua ra te reira i teia tuatau mei te tuatau i tataia mai ei te reira. Ka rauka i te akoanga Pipiria i te arataki ia tatou i roto i ta tatou au ikianga mei tera ra ki tera ra, e ka rauka i te reira i te tauturu ia tatou kia parani i te aerenga o to tatou oraanga i te au mataiti e aere maira. (Salamo 119:105) Me kimi pakari tikai tatou i taua akoanga e te akono anga i te reira, kua riro i reira a Iehova ei Arataki no tatou. Te aaere ra tatou ma te Atua.

11. Tei tau kia Ieremia 6:16, eaa te akatutuanga pumaana ta Iehova i akakite mai no tona au tangata, inara akapeea ra ratou i te ariu atu anga?

 11 Te tuku tikai ra ainei tatou i te Tuatua a te Atua kia arataki vaitata atu ia tatou? E puapinga tikai kia akamutu ua i tetai au taime e kia akara matatio tikai ia tatou uaorai. E akamanako ana i tetai irava te ka tauturu ia tatou kia rave i te reira: “Te na ko mairā Iehova, Ka tu ua kotou ki te au arataa, ka akaraʼi; ka ui ei ki te au arataa taito ra, i te ara meitaki, e kia na reira te aere, e kitea ia kotou te akaangaroianga no to kotou vaerua.” (Ieremia 6:16) Penei te akamaara maira teia au tuatua ia tatou no runga i tetai tangata teretere tei tapu i te ngai tikoti anga i te ui atu i te au ngai ka aere atu. I roto i tetai tu pae vaerua, kua inangaroia te au tangata meameaau o Iehova i roto ia Iseraela kia rave i tetai mea mei te reira rai. Kua inangaroia ratou kia oki akaou mai ratou “ki te au arataa taito ra.” Ko taua “ara meitaki” e arataa te reira ta to ratou ai tupuna akarongo mou i aaere ana, ko te arataa ta te pa enua i aere neneva ke atu ei. Ma te mii, kua ariu marokiakia a Iseraela ki teia akamaara anga aroa no ko mai ia Iehova. Te akakite maira taua irava rai e: “Kua tuatua iora ra ratou, Kare matou e na reira.” Inara, i teia tuatau, e tuke ta te au tangata o te Atua ariu mai anga ki taua akoanga.

12, 13. (a) Akapeea te au pipi akatainuia a Karaiti i te ariu atu anga ki te akoanga a Ieremia 6:16? (e) Akapeea tatou i te akara matatio anga ia tatou uaorai no runga i te mataara ta tatou e aaere ra i teia tuatau?

12 Mei te openga o te 19 anere mataiti, kua akono te au pipi a Karaiti i te akoanga a Ieremia 6:16 kia ratou uaorai. Ei pupu ra, na ratou e rave nei i te arataki anga na te oki mai anga ma te ngakau katoa ra “ki te au arataa taito ra.” Kare i aite kia Kerititome apoteiti ra, kua aru akarongo mou ratou “i te akonoanga tuatua tikai” tei akanooia e Iesu Karaiti e ta tana au pipi akarongo mou i akono ana i te anere mataiti mua T.N. (2 Timoteo 1:13) E tae ua mai ki teia tuatau, te tauturu ra te aronga akatainuia i tetai e tetai e pera katoa i to ratou au oa i te “mamoe ke atu” kia aruaru i te arataa meitaki e te mataora no te oraanga ta Kerititome i akaruke.​—Ioane 10:16.

13 Na te oronga anga mai i te kai i te ora mou, kua tauturu te pupu tavini akono meitaki i te au tangata e mirioni ua atu kia kitenaia mai “te au arataa taito ra” e kia aaere ma te Atua. (Mataio 24:45-47) Ko koe ainei tetai i roto i taua au mirioni ra? Me koia ia, eaa ra taau ka rave kia kore e aere ke atu, i te anga ke atu anga i te aru anga i toou uaorai aerenga? E meitaki i te akamutu ua i tetai au taime e kia akara matatio i te mataara taau e aaere ra i roto i te oraanga. Me tatau akarongo mou koe i te Pipiria e te au puka tei akatumuia i runga i te Pipiria e kia tae atu ki te au porokaramu no te ikuikuanga tei akonoia e te aronga akatainuia i teia tuatau, ei reira koe e tereniia ai kia aaere ma te Atua. E me akono taakaaka koe i te akoanga tei orongaia atu kia koe, te aaere tikai ra koe ma te Atua, te aru anga i “te au arataa taito ra.”

Aaere Mei te Mea ra e “Tei Kore e Kitea kia Akara Ra”

14. Me e tika tikai a Iehova kia tatou, akapeea te reira i te akaariia anga mai i roto i te au ikianga ta tatou ka rave?

14 E aaere ei tatou ma Iehova ra, kia riro mai aia ei mea tika tikai kia tatou. E akamaara ra e, kua akapapu atu a Iehova ki te aronga akarongo mou i Iseraela taito ra e kare aia e uuna mei ia ratou. I teia tuatau, te akaari katoa maira aia iaia uaorai ki tona au tangata ei Pu Ikuiku Maata Rava Atu. E tika tikai ainei a Iehova kia koe, mei te mea e te tu ra aia i mua ia koe i te apii mai ia koe? Ko te reira te tu akarongo ta tatou e inangaro ra me ka aaere tatou ma te Atua. E akarongo to Mose, “i maroiroi rava atura aia i te akara anga atu iaia, i tei kore e kitea kia akara ra.” (Ebera 11:27) Me e tika tikai a Iehova kia tatou, ei reira tatou e akamanako atu ei i tona au manako ngakau me rave tatou i te au ikianga. Ei akaraanga, kare tatou e manako katoa atu e kia piri atu ki roto i te au ravenga tarevake e oti akera ka uuna atu i ta tatou au ara mei te aronga pakari Kerititiano me kore i te au mema ngutuare ra. Kareka ra, ka tauta tatou i te aaere ma te Atua  noatu e kare te taeake tangata ra e kite maira ia tatou. Mei te Ariki ko Davida i taito ra, e akapapu tatou e: “Ka aaere ua au ma te ngakau apa kore i roto i toku uaorai nei ngutuare.”​—Salamo 101:2.

15. Akapeea te taokotaianga ma to tatou au taeake e te au tuaine Kerititiano i te tauturu anga ia tatou kia akara atu ia Iehova ei mea tika tikai?

15 Kua kite a Iehova e e aronga apa i te pae kopapa tatou e i tetai au taime ka kite atu tatou e e mea ngata i te irinaki atu i te mea kare tatou e kite ana. (Salamo 103:14) E maata tana e rave ra i te tauturu mai anga ia tatou kia autu i taua tu paruparu. Ei akaraanga, kua akaputu taokotai mai aia i “tetai au tangata no tona ingoa” mei te pa enua i te ao katoa. (Angaanga 15:14NW) Ia tatou e tavini taokotai ra, ka rauka ia tatou te maroiroi no ko mai i tetai e tetai. I te akarongo anga e akapeea a Iehova i te tauturu anga i tetai taeake me kore i tetai tuaine i te pae vaerua i te akakoromaki anga i te au tu paruparu me kore i te autu anga i etai au timataanga ngata ra te akariro maira i to tatou Atua ra ei mea tika tikai kia tatou.​—1 Petero 5:9.

16. Akapeea te apii anga no runga ia Iesu i te tauturu anga ia tatou kia aaere ma te Atua?

16 Tei runga ravao, kua oronga mai a Iehova kia tatou nei i te akaraanga o tana Tamaiti. Kua tuatua a Iesu e: “Ko au te mataara, e te tuatua-mou e te ora; kare ua e tangata e tae ki te Metua ra, mari ra ei iaku.” (Ioane 14:6) Na te apii anga i te aerenga o to Iesu oraanga i runga i te enua nei ko tetai mataara meitaki roa atuia kia akariro ia Iehova ei mea tika tikai kia tatou. Te au mea katoatoa ta Iesu i tuatua ana e i rave ana e akaataanga tiamaia i te tu peretana e te au arataa o tona Metua i te rangi. (Ioane 14:9) Ia tatou e rave ra i te au ikianga, kia akamanako meitaki tatou e akapeea a Iesu i te akono anga i te au tumu manako. Me akaata ta tatou au ikianga i taua manako meitaki e na roto i te pure, te aru ra tatou i reira i te au takainga tapuae o Karaiti. (1 Petero 2:21) Tei tupu mai, te aaere ra tatou ma te Atua.

Eaa te Au Akameitakianga ka Tupu Mai?

17. Me aaere tatou na to Iehova arataa, eaa te “akaangaroianga” ka kiteaia mai e tatou no to tatou meta ra?

17 Kia aaere ma te Atua ra ko Iehova koia oki te arataki atura ki tetai oraanga akameitakiia. E akamaara ra i ta Iehova i taputou ana ki tona au tangata no runga i te kimi anga “i te ara meitaki.” Kua tuatua aia e: “Na reira te aere, e kitea ia kotou te akaangaroianga no to kotou [“meta,” NW].” (Ieremia 6:16) Eaa ra te aite anga no taua “akaangaroianga”? E oraanga ngoie ua ainei te akakiia ra ki te au mea navenave e te au apinga manea? Kare. Kua oronga mai a Iehova i tetai apinga meitaki roa atu, e apinga kare i kite uaia ana e te aronga apinganui i roto i te au tangata. E kiteaia mai te akaangaroianga no toou meta ra koia oki ka kiteaia mai te au, te rekareka, te merengoanga, e te tupuanga i te pae vaerua. Te aiteanga no taua akaangaroianga ka rauka ia koe te manako papu e kua iki koe i te mataara meitaki roa atu i roto i te oraanga. E iti ua te akameitakianga no taua manako no te au i roto i teia ao manamanata!

18. Eaa te akameitakianga ta Iehova e inangaro ra i te tuku mai ki runga ia koe, e eaa taau pauanga?

18 E tika, e akameitakianga maata te oraanga. E meitaki maata to te aere poto roa i te kore e aere atu. Inara, kare a Iehova i inangaro ana e ko taau aerenga ra kia riro ua ei aerenga poto roa mei te maroiroi o te mapu ra ki te mamae no te ruaine anga. Kare, te inangaro maira a Iehova kia rauka mai ia koe te akameitakianga maata roa atu. Te inangaro maira aia kia aaere korua e tuatau ua atu! Kua akakite meitakiia mai teia i roto ia Mika 4:5: “Kia aaere ua te tangata ravarai i te ingoa o tona uaorai atua, ka aaere ra tatou i te ingoa o Iehova, o to tatou Atua, e tuatatau ua atu.” Ka akaperepere ainei koe i taua akameitakianga? Ka inangaro ainei koe i ta Iehova e kapiki mareka maira e “te ora mutu kore” ra? (1 Timoteo 6:19) E no reira, e akariro i te reira ei akapapu anga naau kia aaere ma Iehova i teia ra, apopo, e i te au ra ravarai a muri atu e tuatau ua atu!

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 5 Kua taui etai au urianga Pipiria i te “kubiti” i roto i teia irava ki tetai vaito anga o te tuatau, ei “okotai ake atianga” (The Emphatic Diaglott) me kore “okotai ua miniti” (A Translation in the Language of the People, na Charles B. Williams). Inara, te tuatua i taangaangaia i roto i te irava mua te aiteanga tikai e kupiti, mei te 45 teni mita te roroa.

Akapeea Koe me Pau?

• Eaa ra te aiteanga kia aaere ma te Atua?

• Eaa ra koe i inangaro ei kia aaere ma te Atua?

• Eaa te ka tauturu ia koe kia aaere ma te Atua?

• Eaa te au akameitakianga te aere maira ki te au tangata te aaere ra ma te Atua?

[Au Uianga Apii]

[Au Tutu i te kapi 23]

Na roto i te au kapi o te Pipiria, te rongo nei tatou i to Iehova reo na muri mai ia tatou i te na ko anga e, “Teia te mataara”

[Tutu i te kapi 25]

I ko i te au uipaanga, te orongaia maira kia tatou te kai pae vaerua i te ora mou