Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

“Kia Pokarakara te Au Vai i to Ratou Rima”

“Kia Pokarakara te Au Vai i to Ratou Rima”

 Te Mekameka o ta Iehova Au Mea i Anga Mai

“Kia Pokarakara te Au Vai i to Ratou Rima”

AKARA ana i tetai mapu o te enua, e i te maata anga o te au ngai, ka kite koe te au raini i te tapaepae anga i to ratou ara na roto i te au potonga enua. Kua tikoti teia au raini i te au mataataa, te au metepara, e te au enua matie. Kua tapaepae ratou na roto i te au o, te au ngai tariva, e te au vao rakau. (Habakuka 3:9) E au kauvai aere teia, te au ara toto o te ora o to tatou paraneta. Te akakite maira taua au ara vai i te kite pakari e te mana o Tei Anga mai i te enua, ko Iehova. Ia tatou e akara ra i te reira, kua kapiti atu tatou ki te manako ngakau o te tata taramo tei imene e: “Kia pokarakara te au vai i to ratou rima: kia maeva katoatoa te au maunga, ki mua i te aroaro o Iehova.”​—Salamo 98:8, 9. *

E pirianga vaitata to te au kauvai ma te tuatua enua o te tangata nei. Te tuatua ra te Pipiria i nga kauvai maatamaata e a tei manga mai mei tetai kauvai tei puroro maira mei Edene mai. (Genese 2:10-14) Kua kapuaia mai tetai o te taiate tangata mua i roto i te au o ruperupe o te nga kauvai o Tigerisi e Eupharati i te Itinga Rotopu. Kua rauka mai te au tu taiate tangata maata rava mei te Kauvai Hwang i Tinito, te Ganges e te Indus i Asia tua apatonga, e te Nile i Aiphiti.

No reira rai, i reira, i umere ua ai te tangata i te tu ki mua i te mana, te maata o te mou, e te manea o te au kauvai. E tae ana te Nile o Aiphiti mei tetai 6,670 kiro mita. Ko te tu ngateitei e ko te kauvai maata roa atu ka aere te reira ki te Amazon o Marike Apatonga. Noatu e mekameka te tu o etai au kauvai, e manea tikai ra tetai papaki ke atu, mei te Kauvai Tone i Tiapani e meangiti mai inara e viviki tona taeanga.

Eaa te akatae ana i te kauvai? E tai ua tuatua, te gravity. Na te gravity e uuti mai ana i te vai mei te ngai teitei i runga ki raro i te ngai akaaka. Te tupu ana i tetai taime ko te au vai rere aruru. I te akatakaanga i teia au akaariarianga o te ririnui e te mekameka, te karanga ra te Pipiria: ‘Te teitei nei te au [kauvai], e Iehova, te teitei nei te reo o te au [kauvai] ra; e taua au [kauvai] ra, te teitei nei te atianga.’​—Salamo 93:3, akaaite ia NW.

“Naai i tuku mai te au mata vai?” Kua ui a Iehova i te tangata mataku i te Atua ko Iobu. (Iobu 38:25, Contemporary English Version) Ae, noea mai te au vai pouroa i te aere mai anga? Te o maira ki roto i te pauanga tetai akatereanga ngata tei kapikiia e ko te aerenga vai. Te eke putuputu ua ra te vai o te enua tei akangoteia e te ririnui o te ra e te gravity. I muri ake i te ngaro anga te vai, kua maranga atu ki roto i te mareva. I te openga iora, kua akaanu mai e kua akaputuia kia riro mai ei au tiaorangi. I muri iora, kua oki teia kou ki te enua ei kiona me kore ei ua. Kua akaputuia te maataanga o te vai ki roto i te au moana nui, te au kauvai, te au vai toka maatamaata, te au toka aiti polar, e i raro ake i te enua.

No runga i teia aerenga umere tikai, te karanga ra te Pipiria: “Te tae nei te au kauvai  katoa nei ki roto i te tai; kare ra te tai e maringi ke ua atu; te ngai no reira mai te au kauvai ra, te oki akaou nei ratou ki taua ngai rai.” (Koheleta 1:7) Ko Iehova anake ua, te Atua o te kite pakari openga kore e te akono anga aroa, tei rauka i te akanoo i taua aerenga kia akatupuia. E eaa ta taua parani kite e akakite maira no runga i te tu peretana o te Atua ra? E Atua aia o te pakari maata e te akono anga aroa.​—Salamo 104:13-15, 24, 25; Maseli 3:19, 20.

Noatu to ratou maata e te numero, e meangiti ua te au vai ou o te ao nei ta te au kauvai e mou ra. Noatu rai, e mea puapinga to ratou ki te oraanga. “Me kare e taeria ia e kare e akaaere anga i te vai, kare e rauka i te au umuumuanga tu ngoie ua e te tu ngata tikai o te tangata kia akonoia,” i tata ei te puka Water. “Te rekoti o te ariki anga o te tangata nei i taua tikaanga ra kua kiteia i te maataanga o te au tuatua enua o te taiate tangata.”

E tauatini te au mataiti, kua akamerengo te au kauvai i te kaki o te tangata nei e kua oronga i te vai no tana au aua tiare. Te one meitaki i te pae i te au kauvai ra kua tau no te akatupu i te au one kai. E akara ana e akapeea teia manako e akakiteia maira i roto i te akameitakianga ki runga i to Iehova ra au tavini: “Ko te manea o to au puakapa, e Iakoba e! e to au puakapa, e Iseraela e! Mei te ngai mataataa i te oora angaia; mei te kainga i te pae vai ra, mei te aloe i tanumia e Iehova ra; mei te arezi i te pae o te vai ra.” (Numero 24:5, 6) Ka tauturu katoa te au kauvai i te akamaru i te manu mei te au mokora e te jackal taau e kite nei i konei. Ko te tika, te maata i ta tatou ka apii i te au kauvai, te maata i ta tatou akakeuanga i te oronga i te akameitakianga kia Iehova.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 3 Akara i te 2004 Calendar of Jehovah’s Witnesses, Me/Tiunu.

[Pia/Tutu i te kapi 8]

Te Au Vai Rere Iguaçú, i runga i te kotinga i rotopu ia Atenetina e Paratiri, kua tuangaia e ko te au vai rere atea roa atu. Te totoa ra e tere atu i te toru kiro mita mei tetai tua ki tetai tua. Tei akanooia ki roto i tetai vao rakau toropika ou e te manea, te vaira e vaitata rai ki te 300 au vai rere rikiriki. Vaitata rai e 10,000 kupiti mita te vai i te tae anga i rungao i te reira i te tekoni okotai i te tuatau ua.

[Tutu i te kapi 9]

Kauvai Tone, i Tiapani