Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Uianga a te Aronga Tatau

Au Uianga a te Aronga Tatau

 Au Uianga a te Aronga Tatau

Akapeea tatou i te akariri atu anga i te vaerua tapu o te Atua, i te mea e kare te reira i te peretana ra?

Na te apotetoro ko Paulo i tata mai i te reira: ‘Auraka e akariri atu i te vaerua tapu o te Atua.’ (Ephesia 4:30) Kua akamanako etai i teia au tuatua i te akaari mai anga e e peretana te vaerua tapu. Inara, kua oronga putuputu mai te au puka a “te akaaere pikikaa kore” i te akapapu anga Tuatua Tapu e te tuatua enua e kua manako te au Kerititiano mua i te vaerua tapu e kare ei peretana e kare ei atua te aite ra ki Tei Teitei ei tuanga no tetai Toru Tai tei karangaia. * (Luka 12:42) No reira kare a Paulo e taiku maira ki to te Atua vaerua tapu ei peretana ra.

To te Atua vaerua tapu ko tona mana rave angaanga kitea koreia. (Genese 1:2) Na Iesu e papetito ‘ki te vaerua tapu,’ mei ia Ioane rai e papetito ra ma te vai. (Luka 3:16) Ia Penetekote 33 T.N., ko etai 120 pipi kua ‘ki akera i te vaerua tapu’​—kare roa ma tetai peretana. (Angaanga 1:5, 8; 2:4, 33) Kua rauka i taua aronga akatainuia tetai manakonakoanga i te rangi, e na te vaerua tapu o te Atua i taki atu ia ratou ki roto i tetai oraanga no te tu tiratiratu. (Roma 8:14-17; 2 Korinetia 1:22) Kua akatupu te vaerua i te ua tau i te Atua e kua tauturu ia ratou kia kopae i te “au angaanga [rave ara] a te kopapa” te ka akatupu mai i te mareka kore tu-Atua.​—Galatia 5:19-25.

Me e au tavini tatou no te Atua ma tetai manakonakoanga i te enua nei, kare tatou i akatainuia ki te vaerua tapu. Noatu rai, ka rauka maata ua rai ia tatou te vaerua o te Atua mei te aronga ma te manakonakoanga i te rangi ra. No reira, ka rauka katoa ia tatou i te akariri i te vaerua. Inara ka akapeea ra?

Me kare tatou e akarongo ki te akoanga Tuatua Tapu tei tataia i raro ake i te arataki anga a te vaerua tapu, ka rauka ia tatou i te akatupu i te au tu te ka akatupu mai i te ara akakoroia tei patoi i te vaerua, te ngere anga te mareka anga o Iehova, e te takoreia anga i te openga. (Mataio 12:31, 32) Penei kare tatou i ara tikai ake, inara te akamata atura tatou na runga i tetai mataara tarevake, ko tetai te ka taki atu ia tatou i te openga ra ki tetai tua tei tuke ra ki te arataki anga a te vaerua tapu. I raro ake i taua au turanga, te akariri ra tatou i te vaerua tapu.

Akapeea, i reira, e rauka ai ia tatou i te kopae i te akariri atu anga i te vaerua o te Atua? E mea papu tikai kia akatere tatou i to tatou au manako e te au angaanga. I roto i tana reta ki to Ephesia, pene 4, kua tuatua te apotetoro ko Paulo no runga i te kopae anga i te au tu ki te au tuatua tika kore, te riri anga roa, te kope, e te  tuatua tau kore. Me kua “akatangata ou oki” tatou e inara te tuku ra ia tatou uaorai kia oki akaou atu ki taua au mea ra, eaa i reira ta tatou e rave ra? Te patoi ra tatou i te akoanga tei akauruia e te vaerua no te Tuatua a te Atua, te Pipiria. Na te rave anga i teia, te akariri ra tatou i te vaerua tapu.

I roto ia Ephesia pene 5, kua tatau tatou i ta Paulo akoanga no runga i te kopae anga i te au manako tuke no te poneia. Kua raurau katoa te apotetoro i te au taeake irinaki kia kopae i te tu akono akama, e te au tuatua viivii. Me kare tatou e inangaro i te akariri i to te Atua vaerua tapu, ka tau kia akamanako tatou i teianei me ikiia te tamataora anga. Eaa ra tatou ka akaari ei i te inangaro no taua au mea na te tuatua anga no runga i te reira, te tatau anga no runga i te reira, e te akarakara anga i ta te reira akatutu anga i runga i te tivi me kore i tetai ngai ke atu?

E tika, ka akariri atu tatou i te vaerua. Te akatupu ra te vaerua o Iehova i te taokotai anga i roto i te putuputuanga, inara penei e kua akatotoa tatou i te tuatua kino me kore te akamaroiroi ra i te pupu takake i roto i te putuputuanga. Kare ainei e te patoi ra tatou i te au arataki anga a te vaerua ki te taokotai anga ra? I roto i tetai mataara noa, te akariri ra tatou i te vaerua tapu, mei te aronga tei akatupu ana i te au pae ke i roto i te putuputuanga i Korinetia ra. (1 Korinetia 1:10; 3:1-4, 16, 17) Ka akariri katoa tatou i te vaerua me akakoro tikai tatou i te akakino i te ngateitei no te au tane tei ikiia e te vaerua i roto i te putuputuanga.​—Angaanga 20:28; Iuda 8.

Te taka meitaki ra, i reira e, e mea pakari i te akamanako i to tatou tu e te au angaanga i te akamanako anga i ta tatou i kite i te au arataki anga no te vaerua tapu tei akakiteia mai i roto i te Pipiria e i roto i te putuputuanga Kerititiano. Kia ‘pure [katoa tatou] ma te vaerua tapu,’ kia kauraro atu ki te akakeu anga o te reira e kia rave rotai ua atu i tei akakiteia mai i roto i te Tuatua akauruia a te Atua. (Iuda 20) Kia riro te reira ei tautaanga no tatou e auraka rava e akariri i te vaerua inara kia arataki ua atu ia e te reira ki te akangateitei anga i te ingoa tapu o Iehova.

Kua akaaite a Iesu Karaiti i te tu ngata o te tangata apinganui i te akao anga ki roto i te Patireia ki tetai kamera te tauta ra i te akao na roto i te puta nira. Te taiku maira ainei a Iesu i tetai kamera tika tikai e tetai nira tuitui tika tikai?

E rua o te toru takiota Tuatua Tapu no teia tuatua te aiteite ra. Kia tau ki ta Mataio papaanga, kua tuatua a Iesu e: “E akao ngoie ake te kamela na roto i te puta nira, i te tangata apinga nui kia akao ki roto i te basileia o te Atua ra.” (Mataio 19:24) Mei te reira katoa, te tatau ra a Mareko 10:25 e: “E akao ngoie ake te kamela na roto i te puta nira, i te tangata apinga nui kia akao ki roto i te basileia o te Atua ra.”

Te akakite maira etai au papaanga tuatua e ko taua “puta nira” e aua ngutupa meangiti i roto i tetai au aua ngutupa mamaata o Ierusalema. Me kua piri te au aua ngutupa mamaata i te po, ko te mea meangiti ra ka rauka i te vai tuera ua. Kua irinakiia e ka o tetai kamera na roto i te reira. Ko teia ainei ta Iesu e manako ra?

Kare. I te akaraanga te taiku ra a Iesu ki tetai nira tuitui. I te mea e kua kiteaia mai i taua ngai ra te au ivi e te au nira auri mei te tuatau taito ra, penei e e au apinga matauia te reira i roto i te ngutuare. Kua akakore a Luka 18:25 i tetai ua atu manako ekoko no runga i te au tuatua a Iesu, no te mea te taiku maira te reira iaia i te karanga anga e: “E akao ngoie ake te kamela na roto i te puta nira, i te tangata apinga nui kia akao ki roto i te basileia o te Atua ra.”

 Te akatika ra te aronga tata tikitinari tukeke ki te uri anga o te “nira tuitui” tei kiteaia i roto i te New World Translation. Te tuatua Ereni no te ‘nira’ ia Mataio 19:24 e Mareko 10:25 (rha·phisʹ) kua kiritiia mai mei tetai verepa te aite anga e “tuitui.” E te tuatua Ereni tei kitea ia Luka 18:25 (be·loʹne) kua taangaangaia tei taikuia ra ki tetai nira vavai anga. Kua karanga ta Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words: “Te manako no te taangaangaanga i ‘te puta nira’ ki te au aua ngutupa meangiti e mea te reira no teia tuatau; kare e kimi anga taito no te reira. To te Atu akakoroanga i roto i te tuatua koia oki kia akakite mai te ravenga ngata o te tangata ra e kare e anoanoia kia tauta kia akaparuparu mai i te tu ngata na te irinaki anga e ko te nira e apinga ke ia e kare i te apinga noa ua nei.”​—1981, Voriumu 3, kapi 106.

Te karanga ra etai e i roto i teia au irava e mea tau kia uriia te “kamela” ei “taura.” Kua aite te au tuatua Ereni no te taura e (kaʹmi·los) e te kamera e (kaʹme·los). Inara, te tuatua Ereni no te “kamela” kare no te “taura” te kiteaia ra teia i roto ia Mataio 19:24 i roto i te au tataanga Ereni taito roa atu tei vai ana o te Evangeria a Mataio (te Sinaitic, te Vatikana Nu. 1209, e te Alexandrine). Tei ripotiia mai, kua tata mua a Mataio i tana Evangeria i roto i te reo Epera e penei nana uaorai i uri i te reira ki roto i te reo Ereni. Kua kite tikai aia e eaa ta Iesu e tuatua ra e no reira kua taangaanga i te tuatua tika.

No reira, te akakite maira a Iesu i reira, i tetai nira tuitui e tetai kamera tika tikai. Te taangaanga ra aia i teia kia akamarama mai i te rauka kore anga o tetai apinga. Inara te akakite maira ainei a Iesu e kare rava tetai tangata apinganui e rauka i te tomo atu ki roto i te Patireia? Kare, kare te tuatua a Iesu e tau kia marama tika tikai ia. Te taangaanga ra aia i te hyperbole i te akatutu mai anga e kare e rauka i tetai kamera tika tikai i te aere na roto i te puta o tetai nira tuitui tikai ra, kare e rauka i tetai tangata apinganui i te tomo atu ki roto i te Patireia me ka mou ua atu rai aia ki tana au apinganui e kare e tuku ia Iehova ko te mea mua i roto i tona oraanga.​—Luka 13:24; 1 Timoteo 6:17-19.

Kua tuatua a Iesu i teia tuatua i muri ua ake te kopae ke anga tetai tutara mapu apinganui i te akameitakianga maata kia riro mai ei pipi na Iesu. (Luka 18:18-24) Ko tetai tangata apinganui tei inangaro maata roa atu i tana au apinga i to te au apinga pae vaerua ra kare e manakonako atu e ka rauka mai te ora mutu kore i roto i te akanoonooanga Patireia. Inara, kua riro mai ra tetai au tangata apinganui ei pipi na Iesu. (Mataio 27:57; Luka 19:2, 9) No reira ko tetai tangata apinganui tei manako ra i tona anoano pae vaerua e tei kimi i te tauturu tu-Atua ka rauka te ora tei orongaia mai e te Atua.​—Mataio 5:3; 19:16-26.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 3 Akara i te poroutia Should You Believe in the Trinity? neneiia e te Au Kite o Iehova.