Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kia Akaaroa Atu i te au “Tangata Katoatoa”

Kia Akaaroa Atu i te au “Tangata Katoatoa”

TE APII anga a Iesu i tana au pipi kia tutu aere i te nuti meitaki, kua akamatakite aia ia ratou e kare te tangata e akarongo ua mai kia ratou. (Luka 10:3, 5, 6) Pera katoa ta tatou angaanga tutu aere. Penei ka tuatua kino me kore ka riri mai te tangata ia tatou. E me ariu mai ratou mei te reira te tu, penei ka ngata ia tatou kia akaaroa atu, e kia inangaro i te tutu aere kia ratou.

Ka kite tetai tangata tu akaaroa i te au anoano e te manamanata o tetai ke, ka tangi aia ia ratou, e ka inangaro i te tauturu ia ratou. Inara eaa te ka tupu me ngere tatou i te tu akaaroa no te tangata ta tatou ka aravei i roto i te angaanga tutu aere? Ka ngere tatou i te maroiroi, koia oki, kare tatou e aruaru i te tutu aere kia ratou, e kare e rauka ia tatou i te tauturu ia ratou. Ka rauka ia tatou i te akaaite i to tatou maroiroi ki tetai aʼi. E kā meitaki ei te aʼi, ka anoanoia kia maata te oxygen. Pera katoa, e ketaketa ai to tatou tu maroiroi, ka anoanoia te tu akaaroa!—1 Tesalonia 5:19.

Akapeea tatou me apii kia maata atu te tu akaaroa, noatu e ngata te reira? Ka uriuri tatou e toru akaraanga kia aru: Ko Iehova, ko Iesu, e te apotetoro ko Paulo.

E ARU I TO IEHOVA TU AKAAROA

No te tauatini ua atu mataiti, kua akakite te tangata i te au pikikaa no runga ia Iehova. Inara “e takinga-meitaki oki tona ki te aronga mareka kore e te tangata kikino.” (Luka 6:35) Akapeea aia te akaari anga i tona tu takinga meitaki? Te akakoromaki ra aia i te au tu tangata. Te inangaro ra a Iehova i “te tangata katoatoa” kia ora. (1 Timoteo 2:3, 4) Noatu, e te makitakita ra te Atua i te kino, te akaperepere ra aia i te tangata e kare e inangaro ia ratou kia mate.—2 Petero 3:9.

Kite a Iehova e e kikite a Satani i te akavare i te tangata kia irinaki i te pikikaa. (2 Korinetia 4:3, 4) Mei te tamariki anga, e manganui tei apii mai i te au pikikaa no runga i te Atua. No te mea e tuke to ratou manako, ka ngata rai ia ratou i te āriki i te tuatua mou. Inara te anoano tikai ra a Iehova i te tauturu ia ratou. Eaa to tatou kite?

Ei akaraanga, e akamanako ana i to Iehova manako no te iti tangata o Nineve. Noatu e tu tā ua to ratou, karanga a Iehova kia Iona: “E auraka ainei au nei e tangi ia Nineve, i tera ra oire maata, e ono takau tausani anga i te tangata kare i kite i to ratou rima katau e to ratou rima kaui?” (Iona 4:11) Kua akaaroa a Iehova i taua iti tangata ra, tei kore i kite i te tuatua mou no runga iaia. No reira kua tono aia ia Iona kia akamatakite ia ratou.

Ka manako akapera katoa tatou i te tangata mei ia Iehova rai. E aronga akaperepereia ratou. Mei ia Iehova, ka aruaru rai tatou i te tauturu kia apii ratou no runga iaia noatu te akara anga kare ratou e āriki i te tuatua mou.

E ARU I TO IESU TU AKAAROA

Mei tona Metua rai, kua akaaroa a Iesu i te tangata “no te mea kua mate ratou i te roiroi, e kua pueurikiriki keia, mei te mamoe tiaki kore ra.” (Mataio 9:36) Mārama a Iesu i to ratou turanga. No te mea kua takinokino te au arataki akonoanga ia ratou e kua apii i te au apiianga pikikaa kia ratou. Noatu e kua kite a Iesu e e manganui tei aere mai kiaia no tetai au tumu ke ke e kare i riro mai ei pipi nana, kua apii rai aia ia ratou.—Mareko 4:1-9.

Auraka e taitaia me kare tetai e akarongo mai i te akamata anga

Me taui te turanga oraanga o te tangata, penei ka ariu mai ratou ki te tuatua mou

 Me ariu tau kore mai te tangata, ki ta tatou karere, ka anoanoia tatou kia tauta i te mārama no teaa ra ratou i pera ei? Penei e manako kino to ratou no runga i te Pipiria me kore te au Kerititiano, no te mea kua kite ana ratou i tetai au Kerititiano te rave anga i te kino. Penei kua rongo ana tetai pae i te au pikikaa no ta tatou e irinaki ra. Penei kua mataku tetai pae e ka akakino te kopu tangata me kore te reira ngai, me tuatua mai ratou kia tatou.

Penei kua tupu tetai au mea kino ki te au tangata ta tatou ka aravei. Karanga tetai mitinari ko Kim tona ingoa, e maata te tangata i tona ngai tei ora mai i tetai tamaki e kua ngere i ta ratou au apinga katoatoa. Kare tikai o ratou manakonakoanga no te tuatau ki mua. Te apiapi ra ratou e kare e irinaki i tetai ua atu. Te maata anga o te taime i teia ngai, ka arai te tangata i te angaanga tutu aere a te Au Kite. I tetai atianga, kua takinokino katoaia aia i roto i te angaanga tutu aere.

Akapeea a Kim me vai aroa ua, noatu ka takinokino te tangata iaia? E tauta ua ana aia i te akamaara ia Maseli 19:11, te karanga ra: “Na te akono o te tangata i kore ei i riri vave.” Me akamanako aia i ta te tangata i na roto ana i tona ngai, ka akaaroa aia ia ratou. Kare te katoa anga o te tangata tana ka aravei e kino ana. I taua ngai rai, kua rauka etai atoro akaou anga meitaki nana.

Ka ui tatou: ‘Naringa kare au i kite i te tuatua mou, eaa toku manako me tutu aere mai te Au Kite o Iehova kiaku? Ei akaraanga, akapeea me kua rongo ana tatou i te pikikaa no runga i te Au Kite? Penei ka manako tau kore rai tatou e ka anoanoia kia tangi atu ia ratou. Karanga a Iesu kia akono tatou i te tangata mei ta tatou i anoano kia akonoia mai. No reira kia tauta tatou i te mārama i te manako o te tangata e kia akakoromaki ia ratou, noatu te ngata.—Mataio 7:12.

E ARU I TO PAULO TU AKAAROA

Kua akaari katoa a Paulo i te tu akaaroa ki te tangata tei riri kino mai i tana tutu aere? Eaa te tumu? No te mea, kua maara iaia tona tu i mua ana. Karanga aia: “I tei akakino oki i muatangana, e te takinga-kino, e te rave kino atu. I aroaia maira au, no te mea kua pera kite kore ua au no te akarongo kore.” (1 Timoteo 1:13) Kite meitaki a Paulo e i akaaroa ana a Iehova e Iesu iaia. Mārama aia i te tangata tei inangaro i te arai i tana angaanga tutu aere, no te mea i manako ana aia mei te reira te tu i mua ana.

I tetai au taime, kua aravei a Paulo i te tangata tei irinaki pakari i te au apiianga pikikaa. Eaa tona manako i teia? Ia Angaanga 17:16, ka tatau tatou iaia i Atene, “tangi rava atura tona vaerua i roto iaia uaorai, i te akara anga atu aia i taua oire ra  kua ki rava i te au idolo.” Inara, kua taangaanga a Paulo i taua apinga rai tei akariri iaia ei apii i te tangata. (Angaanga 17:22, 23) Kua akatikatika aia i tona tu e kua tuatua ki te au tangata ke ke te akamanako anga i to ratou tu oraanga “kia ora [iaia] tetai papaki i taua au ravenga katoa nei.”—1 Korinetia 9:20-23.

Me tutu aere tatou ki te tangata tei ariu tau kore mai me kore e au irinakianga tarevake to ratou, kia aite tatou kia Paulo. Ka taangaanga tatou i ta tatou i kite ei tauturu ia ratou kia apii no runga i te “tuatua meitaki.” (Isaia 52:7) Karanga tetai tuaine ko Dorothy tona ingoa: “I to matou ngai, e manganui tei apiiia e e kino te Atua ma te kimi apa. Ka akameitaki au i te reira tu tangata no to ratou irinakianga pakari i te Atua e oti ka taki atu ia ratou ki ta te Pipiria e karanga ra no runga i te tu aroa o Iehova e tana au taputou no te tuatau ki mua.”

“KIA MATE RA TE KINO IA KOE I TE MEITAKI”

Ko te vaitata atu ia tatou ki te openga, ko te maata atu ta tatou ka tapapa e ka ‘tupu rai te kino o te tangata, e e maata atu.’ Inara, auraka to tatou tu akaaroa me kore tu rekareka e ngaro, no to ratou tu ua nei. Ka rauka ia Iehova i te oronga mai i te maroiroi “kia mate ra te kino ia koe i te meitaki.” (Roma 12:21) Karanga tetai painia ko Jessica tona ingoa, e e aravei putuputu ana aia i te tangata ngakau parau e tei aviri ia tatou e ta ratou karere. Karanga katoa aia: “Ka tupu rai te riri. Inara, me akamata au i tetai pukapuka anga, ka pure muteki ua au kia Iehova ma te pati tauturu kia mārama i te reira tangata mei iaia rai.” Ka tauturu teia ia Jessica kia kore e akamou ki runga i tona uaorai manako ngakau, mari ra kia akamanako akapeea me tauturu i te reira tangata.

Ka kimi ua rai tatou i te aronga tei inangaro i te tuatua mou

A tetai rā, ka āriki tetai au tangata i te tauturu ma te apii i te tuatua mou

Ka tauta katoa tatou i te akamaroiroi i to tatou au taeake e te au tuaine, ia tatou e tutu aere kapiti ra. Karanga a Jessica e me aere kapiti raua i te tutu aere, me tupu mai tetai kino ki tetai ia raua, kare aia e akamou ua ki runga i te reira. Mari ra, ka tuatua aia no runga i tetai apinga meitaki, mei te au tupuanga meitaki o te angaanga tutu aere noatu e ka ariu tau kore mai tetai pae.

Kite meitaki a Iehova e ka ngata rai ia tatou i te tutu aere. Inara te mataora ra aia me aru tatou i tona tu akaaroa! (Luka 6:36) E tikai, kare a Iehova e akaaroa ua atu e e akakoromaki ua atu i te tangata i teianei ao e tuatau ua atu. Ka papu ia tatou e kua kite meitaki aia aea te openga e tupu ei. Kia tae roa ki te reira taime, te rapurapuia nei te angaanga tutu aere. (2 Timoteo 4:2) No reira e tutu aere ua atu ma te maroiroi e kia akaaroa i te au “tangata katoatoa.”