TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Tiurai 2018

Tei roto i teia makatini te atikara apii no Tepetema 3-30, 2018.

Koai Taau Ka Akamareka?

Eaa ta tatou ka apii mai mei te tu e akaari ana te Atua i tona tu mareka ki tona au tavini tiratiratu?

Te Akara ra to Mata Kiea?

Ka kite mai tatou i tetai apiianga puapinga mei te tarevake kino tikai ta Mose i rave.

“Koai to Iehova Ra?”

Akaari mai te tua Pipiria o Kaina, Solomona, Mose, e Aarona, eaa i pakari ei kia noo ki to Iehova tua.

No Iehova Tatou

Akapeea tatou me akameitaki ia Iehova no tei rauka tetai pirianga kiaia?

Kia Akaaroa Atu i te au “Tangata Katoatoa”

E aru i to Iehova tu akaaroa na te kite anga i te au anoano e te au manamanata o tetai ke e ka tauturu atu.

Au Uianga a te Aronga Tatau

Ka apa ainei tetai tokorua kare i akaipoipo me noo kapiti raua i te po ma te au turanga tau kore?