TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Tiurai 2017

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Aukute 28 kia Tepetema 24, 2017.

Kimi i te Apinga Mou Tikai

Akapeea koe me taangaanga i te apinga kia akaketaketa i toou pirianga kia Iehova?

“Ka Aue Katoa Oki i te Aronga e Aue Ra”

Akapeea te aronga e mii ra me kimi i te akapumaana me mate to ratou akaperepere? Eaa taau ka rave ei tauturu atu?

“Alelu Ia”—No Teaa Ra?

Akamaara a Salamo 147 ia tatou i te tumu ka mareka e te akameitaki i Tei Anga ia tatou.

“Kia Oronga Mai Aia . . . e Kia Akatupu i Taau i Akakoro”

Kua iki te aronga mapu akapeea me taangaanga i to ratou oraanga. E mea mataku te akamanako i teia, inara ka akameitaki a Iehova i te aronga tei kimi i tana ako.

Au Uianga a te Aronga Tatau

Ka tau ainei tetai Kerititiano kia apai i te pupui, mei te pitara ei paruru iaia uaorai mei tetai ke?

Autu i te Tamaki o Toou Manako

Akatotoa nei a Satani i tana pikikaa kino. Akapeea koe me patoi i te reira?