TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Tiurai 2016

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Aukute 29 kia Tepetema 25, 2016.

Kimi i te Patireia, Kare i te au Apinga

Akamarama a Iesu eaa tatou ka akatere ei i to taotu anoano no te apinga.

No Teaa ra Tatou ka “Matakite” Ei?

E toru apinga ka arai ia tatou kia kore e matakite.

Aronga Tei Āriki Rekareka i to te Atua Aroa Ua

Eaa te akaraanga maata roa atu no te aroa ua o te Atua no te tangata?

Akakite i te Evangeria o te Aroa Ua

Akapeea te ‘nuti meitaki o te Patireia’ te akataka anga i to te Atua aroa ua?

“Auraka e Mataku, Naku Koe e Tauturu”

Riro a Iehova ei oa mou me tupu te tuatau manamanata e te apiapi.

Au Uianga a te Aronga Tatau

Eaa te aiteanga o te nga rakau te riro anga ei okotai mei ta Ezekiela pene 37 e akataka ra?