Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Te ‘Au​—Akapeea e Rauka ai te Reira?

Te ‘Au​—Akapeea e Rauka ai te Reira?

TE NOO nei tatou ki roto i tetai ao apiapi, no reira ka ngata rai kia rauka te ‘au. Noatu e ka rauka te ‘au, ka ngaro viviki te reira. Eaa ta te Pipiria e karanga ra ei tauturu ia tatou kia rauka te ‘au tikai e te mutu kore? E akapeea tatou me tauturu i etai ke kia rauka te ‘au?

EAA TA TATOU KA RAVE?

E rauka ai te ‘au tikai, ka anoanoia tatou kia vai meitaki ua e kia paruruia. Ka anoanoia te au taeake meitaki, e tei puapinga rava atu, kia piri vaitata tatou ki te Atua. Akapeea tatou me rave i te reira?

E meitaki ua ana te au akauenga e te au kaveinga a Iehova no tatou. Me akarongo tatou, te akaari ra tatou e te irinaki ra tatou ia Iehova e te inangaro ra kia rauka tetai pirianga ‘au kiaia. (Ieremia 17:7, 8; Iakobo 2:22, 23) I reira a Iehova e piri vaitata mai ei ma te oronga mai i te manako ‘au kia tatou. Karanga a Isaia 32:17: “E ko ta te tuatua-tika angaanga, ko te au ïa; e te openga o te tuatua-tika ra, ko te pekapeka kore ïa, e te mataku kore, e tuatau ua atu.” Ka rauka te ‘au tikai me akarongo meitaki tatou kia Iehova.—Isaia 48:18, 19.

Ka takore te tu apiapi i to tatou tu ‘au

Kua oronga katoa mai a Iehova i tetai apinga aroa ei tauturu ia tatou kia akatupu i te ‘au mutu kore. Teia apinga aroa ko tona vaerua tapu.—Angaanga 9:31.

TAUTURU TE VAERUA O TE ATUA KIA RAUKA TE ‘AU

Karanga te apotetoro ko Paulo e ko te ‘au tetai tuanga o “ta te vaerua e akatupu ra.” (Galatia 5:22, 23) Mei te mea ka akatupu te vaerua o te Atua i te ‘au, ka anoanoia kia arataki te vaerua tapu ia tatou me inangaro tatou i te ‘au. Akapeea tatou me rave i teia?

Te mea mua, kia tatau putuputu tatou i te Tuatua a te Atua. (Salamo 1:2, 3) Ia tatou e  manako oonu ra i ta tatou e tatau ra, ka tauturu te vaerua tapu kia mārama tatou i to Iehova au manako ke ke. Ei akaraanga, ka apii tatou akapeea aia me akono i tona tu ‘au e no teaa i puapinga ai te reira kiaia. Me taangaanga tatou i ta tatou i apii mei te Pipiria, ka maata atu te ‘au i to tatou oraanga.—Maseli 3:1, 2.

Te rua, kia pure tatou no te vaerua tapu o te Atua. (Luka 11:13) Taputou a Iehova ki te aronga tei pati i te tauturu: “E na te au o te Atua, ko tei maata ua atu i te kite tangata, e akamaroiroi mai i to kotou ngakau e to kotou manako i te Mesia nei ia Iesu.” (Philipi 4:6, 7) Me noo vaitata tatou kia Iehova e te irinaki ki runga i tona vaerua, ka oronga mai aia i te manako ‘au tikai.—Roma 15:13.

Kua tauturu te Pipiria i te tangata kia rave i te au taui anga i to ratou oraanga, e te rekareka nei i te ‘au kia Iehova, te manako ‘au, e te tu ‘au ki tetai ke. Akapeea ratou te akatupu anga i teia au taui anga?

RAUKA I TETAI PAE TE ‘AU TIKAI

I mua ake ka rauka ai te tuatua mou, e tu riri e te tā ua to tetai pae au taeake e te au tuaine. Inara kua angaanga pakari ratou kia taui, e i teianei e tu takinga meitaki, e tu akakoromaki, e e tu ‘au to ratou ki tetai ke. * (Akara i te tataanga rikiriki i raro.) (Maseli 29:22) Akara akapeea tetai taeake ko David e tetai tuaine ko Rachel te akatupu anga i te au taui anga.

Ka tupu te ‘au me taangaanga tatou i te au kaveinga Pipiria e te pure no te vaerua o te Atua

I mua ake ka rauka ai ia David te tuatua mou, e akaapa ua ana aia i tetai ke e kua akakino i tona ngutuare tangata. Inara kua kite mai aia e ka anoanoia te taui anga. Akapeea i rauka ai iaia te ‘au? Karanga a David, “Kua akamata au i te taangaanga i te au kaveinga Pipiria i toku oraanga, e kua tupu te tu ngateitei i rotopu i toku ngutuare tangata.”

 Kua akakeuia a Rachel i te ngai i utuutuia mai aia. Akamārama aia, “Te putoto nei rai au ki toku au manako riri no te mea kua utuutuia mai au i roto i tetai ngutuare riri ua.” Eaa tei tauturu ia Rachel kia rauka te ‘au? Karanga aia, “Na te irinaki anga kia Iehova ma te pure.”

E nga akaraanga ua teia no David e Rachel tei rauka te ‘au no te mea kua taangaanga raua i te au kaveinga Pipiria e kua irinaki ki runga i te vaerua tapu. Noatu e te noo nei tatou ki roto i tetai ao riri ua, ka rauka rai te manako ‘au. Ka māmā ake i te piri vaitata ki to tatou ngutuare tangata e te au taeake e te au tuaine i roto i te putuputuanga. Inara te akakite maira a Iehova kia tatou “kia noo au ua kotou i roto i te tangata katoa nei.” (Roma 12:18) Ka rauka ainei te reira? No teaa tatou ka tauta ai kia rauka te ‘au ki tetai ke?

TAUTA KIA TUPU TE ‘AU KI ETAI KE

I ta tatou angaanga tutu aere, ka akakite tatou i te karere ‘au no te Patireia o te Atua. (Isaia 9:6, 7; Mataio 24:14) E manganui te reka ra i teia karere ma te āriki i te reira. Kare ratou e riri akaou ana no te au mea e tupu ra i teianei ao. E manakonakoanga tikai to ratou i teianei, e te inangaro ra i te “kimi i te au.”—Salamo 34:14.

Noatu ra, kare rai te katoatoa e reka ana i ta tatou karere, penei i te akamata anga. (Ioane 3:19) Noatu te tu o te tangata, ka oronga mai te Atua i tona vaerua. Ka tauturu ia tatou kia vai ‘au ua e te ngateitei me tutu aere. Na teia tu, te aru ra tatou i te ako a Iesu: “E kia tomo atu kotou ki roto i te are, ka akaora atu i to reira. E te tau ra taua ngutuare ra, e vai rai ta kotou au i reira: kia kore ra e tau, e oki akaou mai ïa ta kotou au ra ia kotou uaorai.” (Mataio 10:11-13) Me akapera tatou, ka vai ‘au ua tatou noatu eaa te tu. E ka akamaara tatou e ka rauka rai te tuatau no te tauturu i taua aronga a te tuatau ki mua.

Ka akatupu katoa tatou i te ‘au me tuatua ma te akangateitei i te au akaaere kavamani, noatu ka patoi ratou i ta tatou angaanga. Ei akaraanga, i tetai enua Aperika, kare te kavamani e akatika ia tatou kia akatu i te au Are Uipaanga Patireia. Kua kite te au taeake kia rapakau ratou i teia manamanata na roto i te tu ‘au. Kua tono ratou i tetai taeake tei riro ana ei mitinari i te reira enua kia aravei i te High Commissioner i London, Peritane, no te akakite kiaia i te angaanga ‘au a te Au Kite o Iehova i reira.

Karanga te taeake: “I toku tae anga ki te opati, kua kite au i te tu kakau akamanea o te vaine tiaki opati e no roto mai aia i te kopu reo taku i apii. No reira kua tuatua au i tona reo i toku aravei anga iaia. No tona poitirere, kua ui mai aia, ‘Eaa te tumu o toou atoro anga?’ Kua tuatua maru ua atu au e ka inangaro au i te aravei i te High Commissioner. Kua ringi aia i te tangata akaaere, tei aere mai i te aravei iaku i tona uaorai reo. Kua akarongo meitaki mai aia, iaku e akamārama ra i te au angaanga ‘au a te Au Kite o Iehova.”

I muri ake te akarongo anga te High Commissioner ki te taeake, kua mārama meitaki aia i ta tatou angaanga e kare ona tu papaki tai mei to mua ana. Tetai tuatau i muri mai, kua taui te kavamani i tana tuku anga e kua akatika i te Au Kite o Iehova kia patu i te au Are Uipaanga Patireia. Kua rekareka te au taeake! Te taka ua ra, me akangateitei tatou i tetai ke, ka akatupu tatou i te ‘au.

REKAREKA I TE ‘AU E TUATAU UA ATU

I teia tuatau, te rekareka ra te iti tangata o Iehova i tetai parataito pae vaerua, ia ratou e akamori ra iaia ma te ‘au. Ka tapiri atu tatou tataki tai ki teia ‘au na te tauta anga i te akatupu i te ‘au i to tatou uaorai oraanga. I reira e papu ei ia tatou e te mareka maira a Iehova ia tatou. I tona ao ou, ka oronga mai aia i te ‘au mutu kore e tuatau ua atu.—2 Petero 3:13, 14.

^ para. 13 Ka uriuri tatou i te tu takinga meitaki i roto i te atikara ka aru mai no runga i te tuanga o te ua o te vaerua tapu o te Atua.