Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Na te au Ture e te au Kaveinga a te Atua e Tereni i Toou Akava Ngakau

Na te au Ture e te au Kaveinga a te Atua e Tereni i Toou Akava Ngakau

“Te akaeatu nei au i taau au tuatua-akakite.”—SALAMO 119:99.

AU IMENE: 29, 11

1. Eaa te apinga tei akariro kia puapinga maata atu tatou i te manu?

KUA oronga mai a Iehova i tetai apinga meitaki ki te tangata. To tatou akava ngakau. No teia, i puapinga maata atu ei tatou i te manu. Akapeea tatou i kite ei, e akava ngakau to Adamu e Eva? I muri ake i to raua akarongo kore anga i te Atua, kua pipini raua. Kua manata to raua akava ngakau.

2. Akapeea to tatou akava ngakau me akaaiteia ki tetai compass? (Akara i te tutu mua.)

2 E kaveinga te akava ngakau, no te tika e te tarevake ei arataki ia tatou. Te akava ngakau kare i tereniia, ka aite te reira ki tetai pai kua ati tona compass. Ka akatere te matangi e te ngaru i te reira ki tetai ngai ke. Inara ka riro tetai compass meitaki, ei tauturu i te rangatira pai kia akatere meitaki i te pai. Ma te aiteite, me tereni meitaki tatou i to tatou akava ngakau, ka arataki meitaki te reira ia tatou.

3. Eaa te ka tupu me kare to tatou akava ngakau e tereni meitakiia?

3 Me kare to tatou akava ngakau e tereni meitakiia, kare te  reira e akamatakite mai i to tatou tarevake. (1 Timoteo 4:1, 2) Penei ka māro ia tatou, ko “te kino ra e meitaki” ïa. (Isaia 5:20) Akakite a Iesu ki tana au pipi: “E kua vaitata oki te ora, e manako ei te tangata e ta ia kotou na e, kua akamori i te Atua.” (Ioane 16:2) Ko te manako te reira o te aronga tei tamate i te pipi ko Setephano. (Angaanga 6:8, 12; 7:54-60) I te tuatua enua tei tupu, e manganui te aronga akonoanga tei rave i te au kino rikarika, mei te tā tangata, te karanga anga e te turu ra ratou i te Atua. Inara, te patoi ra ratou i te au ture a te Atua. (Exodo 20:13) E tikai, kare to ratou akava ngakau i arataki meitaki ana ia ratou!

4. Akapeea e papu ei ia tatou e te angaanga meitaki ra to tatou akava ngakau?

4 Akapeea tatou me akapapu e te angaanga meitaki ra to tatou akava ngakau? Ka riro te au ture e te au kaveinga Pipiria ei “mea meitaki ei apiianga, ei akoanga, ei akakiteanga apa, e ei akakite mai i te tuatua-tika ra.” (2 Timoteo 3:16) Kia apii putuputu tatou i te Pipiria, akamanako oonu i te reira, e kia taangaanga ki roto i to tatou oraanga. Na teia tu, ka apii tatou kia akamanako maata atu i to Iehova manako. Papu i reira, e ka arataki meitaki to tatou akava ngakau ia tatou. Ka uriuri tatou akapeea me taangaanga i te au ture e te au kaveinga a Iehova, kia tereni i to tatou akava ngakau.

NA TE AU TURE A TE ATUA E TERENI IA KOE

5, 6. Akapeea te au ture a te Atua me tauturu ia tatou?

5 Me ka inangaro tatou i te au ture a te Atua kia tauturu ia tatou, e maata atu te ka anoanoia i te tatau ua me kore te kite ua i te reira. Ka anoanoia tatou kia inangaro e te akangateitei i te reira. Akakite maira te Pipiria kia tatou: “Kia rikarika i te kino, e kia inangaro i te meitaki.” (Amosa 5:15) Inara akapeea tatou me rave i te reira? Ka anoanoia tatou kia kite i to Iehova au manako. Akamanako ana i teia. Kare koe e moe meitaki ana, kua ako mai toou taote kia kai koe i te au kai memeitaki, kia akaetaeta i te kopapa, e kia rave i tetai au taui anga i toou oraanga. Kua aru koe i tana ako anga, e kua angaanga te reira! Eaa toou manako i te au ako anga a te taote?

6 Kua oronga katoa mai Tei Anga ia tatou, te au ture ei paruru ia tatou mei te au tupuanga kino o te ara e kia akameitaki i to tatou oraanga. Ei akaraanga, te apii maira te Pipiria, auraka tatou e pikikaa, rave tau kore, keikeia, rave ainga tau kore, tā ua, e te rave i te angaanga temoni. (E tatau ia Maseli 6:16-19; Apokalupo 21:8) Me kite tatou i te au tupuanga meitaki no tei akarongo kia Iehova, ka tupu to tatou inangaro nona e tana au ture.

7. Akapeea te au papaanga Pipiria me tauturu ia tatou?

7 Kare tatou e anoanoia kia mamae i te au tupuanga no tei aati i te au ture a te Atua, ei apii anga i te mea tika e te mea tarevake. Ka rauka te apii anga mei te au tarevake o te aronga i te tuatau taito. Kua tataia teia au akaraanga ki roto i te Pipiria. Karanga a Maseli 1:5: “E riro te tangata pakari i te akarongo, e e tupu te kite.” No ko mai teia ako anga i te Atua e ko te apiianga meitaki rava atu teia! Ei akaraanga, akamanako ana i to Davida mamae te akarongo kore anga ia Iehova e kua akaturi kia Bate-seba. (2 Samuela 12:7-14)  Me tatau koe i te reira papaanga, e ui kia koe uaorai: ‘Akapeea a Davida me kopae i teia au manamanata? Naringa ko au tera, eaa taku ka rave? Me timataia au kia akaturi, ka aite ainei au mei ia Davida rai me mei ia Iosepha rai?’ (Genese 39:11-15) Me akamanako meitaki tatou i te au tupuanga o te ara, ‘kia rikarika maata ua atu tatou i te kino.’

8, 9. (a) Eaa ta te akava ngakau ka tauturu ia tatou kia rave? (e) Akapeea to tatou akava ngakau me angaanga kapiti ki te au kaveinga a Iehova?

8 Ka akamamao tatou mei te au mea ta te Atua e rikarika ra. Inara akapeea me kare e ture i roto i te Pipiria no te reira turanga? Akapeea tatou e kite ei eaa ta te Atua e inangaro maira ia tatou kia rave? Me akatika tatou kia tereni te Pipiria i to tatou akava ngakau, ka tuku tatou i te iki anga pakari.

9 Mei te mea te inangaro ra a Iehova ia tatou, kua oronga mai aia i te au kaveinga te ka arataki i to tatou akava ngakau. Akamārama aia: “Ko au toou Atua ra ko Iehova, ko tei akakite ia koe i te mea e puapingaʼi koe na; ko tei arataki ia koe na te arataa e tau ei kia aere koe ra.” (Isaia 48:17, 18) Me akamanako oonu tatou i te au kaveinga Pipiria kia pakia to tatou ngakau, ka rauka ia tatou i te akatikatika e te akatanotano i to tatou akava ngakau. Ka tauturu teia ia tatou kia tuku i te au iki anga pakari.

 NA TE AU KAVEINGA A TE ATUA E TERENI IA KOE

10. Eaa te kaveinga, e akapeea a Iesu te taangaanga anga i te au kaveinga i roto i tana apiianga?

10 E tuatua mou te kaveinga te ka arataki i to tatou manako, e ka tauturu kia tuku tatou i te au iki anga meitaki. Na te kite anga i ta Iehova au kaveinga, ka mārama tatou i tona manako e te tumu i oronga mai ei aia i tetai au ture. Kua taangaanga a Iesu i te au kaveinga ei apii i tana au pipi kia kite eaa te ka tupu mei te au tu e te au angaanga. Ei akaraanga, kua apii aia e ka arataki te tu riri ki te tā ua, e ka arataki te au manako tau kore ki te akaturi. (Mataio 5:21, 22, 27, 28) Me akatika tatou i te au kaveinga a Iehova kia arataki ia tatou, ka tereni meitakiia to tatou akava ngakau, e ka tuku i te au iki anga te ka akangateitei i te Atua.—1 Korinetia 10:31.

Akangateitei te Kerititiano pakari i te akava ngakau o tetai (Akara i te parakarapa 11, 12)

11. Eaa te tuke o tetai akava ngakau ki tetai?

11 Me tereni te au Kerititiano i to ratou akava ngakau na te taangaanga anga i te Pipiria, ka tupu te au pauanga tukeke no runga i te au manako ke ke. Tetai akaraanga, me ka inu tetai i te kava. Kare te Pipiria i karanga ana e e tarevake te inu kava, inara te akamatakite maira, auraka tatou e inu maata e auraka e kona kava. (Maseli 20:1; 1 Timoteo 3:8) Me kare tetai Kerititiano e inu maata, ko te aiteanga ainei, kare aia e anoanoia kia akamanako i tetai ua atu apinga me tuku i tana iki anga? Kare. Noatu me ka akatika tona uaorai akava ngakau kia inu aia i te kava, kia matakite rai aia i te akava ngakau o tetai.

12. Akapeea te au tuatua a Roma 14:21 me tauturu ia tatou kia akangateitei i te akava ngakau o tetai?

12 Akaari mai a Paulo e ka anoanoia kia akangateitei tatou i te akava ngakau o tetai, te tata anga: “E mea meitaki oki kia kore e kai i te puaka, e kia kore e inu i te wina, e kia kore e rave i te au mea ravarai e turori ei to taeake ra, e e maitu ei, e apikepike ei ra oki.” (Roma 14:21) No reira, noatu e tika anga to tatou kia inu i te kava, ka puareinga ua tatou i te tāpū me ka tamanata te reira i te akava ngakau o tetai Kerititiano. Penei e taeake tetai tei kaki ana i te kava i mua ake ka apii ei i te tuatua mou e kua manako e kare aia e inu akaou. Kare tatou e akakeu iaia ko te oki aea aia ki tana au peu taito. (1 Korinetia 6:9, 10) Naringa e manuiri te taeake i to tatou ngutuare, ka tauta ainei tatou i te māro iaia kia inu i te kava, noatu e kua patoi aia i te reira? Kare!

Inangaro ainei koe i te akaatinga ia koe uaorai kia tauturu i tetai ke?

13. Akapeea a Timoteo te akangateitei anga i te akava ngakau o tetai ei tauturu ia ratou kia āriki i te nuti meitaki?

13 I to Timoteo mapu anga, kua akatika aia kia peritomeia aia noatu e e mamae te reira. Kua kite aia e puapinga te peritome ki te ngati Iuda, tana ka tutu aere atu. Mei ia Paulo rai, kare a Timoteo i inangaro i te akariri atu i tetai. (Angaanga 16:3; 1 Korinetia 9:19-23) Te puareinga katoa ra ainei koe i te akaatinga ia koe uaorai no te tauturu i tetai ke?

 “AERE RAI TATOU KI MUA I TE PAKARI MOU RA”

14, 15 (a) Akapeea tatou me manako pakari? (e) Akapeea te au Kerititiano pakari me akono i tetai e tetai?

14 Ka inangaro pouroa tatou kia tere ki mua i “te tuatua mua o te Mesia” e “e aere rai tatou ki mua i te pakari mou ra.” (Ebera 6:1) Kare tatou e riro mai ei au Kerititiano pakari me kua roa tatou ki roto i te tuatua mou no tetai tuatau roa. Ka tauta tatou kia pakari ua atu. Ka anoanoia to tatou kite e te mārama kia tupu ua atu. No reira kia tatau tatou i te Pipiria i te au rā ravarai. (Salamo 1:1-3) Ia koe e tatau ra i te Pipiria i te au rā ravarai, ka mārama meitaki atu koe i te au ture e te au kaveinga a Iehova.

15 Eaa te ture puapinga rava atu ki te au Kerititiano? Ko te ture o te aroa. Akakite a Iesu ki tana au pipi: “Ko te mea teia e kite ei te tangata katoa e e pipi kotou naku, kia aroa kotou ia kotou uaorai.” (Ioane 13:35) Kapikiia te aroa ko “te ture ariki” e “te akatika anga i te ture.” (Iakobo 2:8; Roma 13:10) Kare i te mea poitirere e e apinga puapinga tikai te aroa, no te mea te karanga ra te Pipiria “ko te Atua oki te aroa.” (1 Ioane 4:8) E maata atu te vaira i te aroa o te Atua. Ka kitea tona aroa i roto i tana au angaanga. Tata a Ioane: “Kua kitea to te Atua aroa ia tatou nei, koia i tono mai i tana Tamaiti anau tai ki te ao nei, kia ora tatou iaia.” (1 Ioane 4:9) Me aroa tatou ia Iehova, ia Iesu, te au taeake, e tetai ke, e au Kerititiano pakari tatou.—Mataio 22:37-39.

Me akamanako tatou i te au kaveinga Pipiria ka meitaki atu to tatou akava ngakau (Akara i te parakarapa 16)

16. Ia tatou e pakari maira ei au Kerititiano, no teaa ra tatou ka akamanako maata ua atu ei i te au kaveinga?

16 Ia tatou e pakari maira ei au Kerititiano, e puapinga maata tikai te au  kaveinga kia tatou. Te maata anga o te taime, ka tau te au ture no tetai turanga tikai, inara ka tau te au kaveinga no te au turanga tukeke. Ei akaraanga, kare tetai tamaiti e mārama i te kino ka tupu me akaoaoa aia ki te aronga tau kore, no reira ka anoanoia tona nga metua kia tuku i te au ture ei paruru iaia. (1 Korinetia 15:33) Inara, i te tamaiti e pakari maira, ka kite aia akapeea me akamanako i te au kaveinga Pipiria. Ka tauturu teia iaia kia iki i te au oa meitaki. (E tatau ia 1 Korinetia 13:11; 14:20.) Ko te maata atu i ta tatou akamanako anga i te au kaveinga Pipiria, ko te meitaki atu i to tatou akava ngakau. Ka mārama meitaki tatou eaa ta te Atua e inangaro maira ia tatou kia rave.

17. Eaa tatou ka karanga ai e kua rauka te au mea ravarai no te tuku i te au iki anga pakari?

17 Kua rauka ia tatou te au mea ravarai kia tuku i te au iki anga te ka akamareka ia Iehova. I roto i te Pipiria, ka kite tatou i te au ture e te au kaveinga te ka tauturu ia tatou “kia apa kore te tangata o te Atua, ma te tau tikai i te au angaanga memeitaki katoa ra.” (2 Timoteo 3:16, 17) Ka tauturu te au kaveinga Pipiria kia mārama tatou i to Iehova manako. Ka kitea te reira me tauta tatou i te kimi. (Ephesia 5:17) Teia te au tauturu, te Watch Tower Publications Index, te Research Guide for Jehovah’s Witnesses, te Watchtower Library, te Watchtower ONLINE LIBRARY, e te JW Library app. Me taangaanga tatou i teia au tauturu, ka puapingaia tatou mei ta tatou uaorai apii e te apii ngutuare.

TE AU AKAMEITAKI ANGA MEI TE AKAVA NGAKAU TEI TERENIIA E TE PIPIRIA

18. Eaa te ka tupu ki to tatou oraanga me taangaangaia te au ture e te au kaveinga a Iehova?

18 Ka meitaki atu to tatou oraanga me taangaangaia te au ture e te au kaveinga a Iehova! Karanga a Salamo 119:97-100 e: “Te maata rava nei toku inangaro i taau ra ture! ko toku ïa maaraara anga i te au rā katoa nei. E kite maata toku ia koe i te au akauenga naau ra, i to toku au enemi ra; e tika oki i te vai marie anga i vaitata iaku. E kite maata toku i to taku au orometua katoa ra: no te mea te akaeatu nei au i taau au tuatua-akakite. E kite maata toku i to te aronga taito ra; no te mea te akono nei au i taau ra au ikuiku anga.” Me akamanako meitaki tatou i te au ture e te au kaveinga a te Atua, ka rave tatou ma te pakari maata e te mārama. Me taangaanga tatou i tana au ture e te au kaveinga ei tereni i to tatou akava ngakau, ka “taea te aite ra i te ki o te Mesia i te maata.”—Ephesia 4:13.